Arkiv

Archive for november, 2018

Redovisning BUN 19 nov

30 november, 2018 Lämna en kommentar

Det var ett tag sedan barn- och utbildningsnämnden (BUN) hade sitt sammanträde. Det var på måndagen förra veckan, den 19 nov. Då träffades ledamöterna efter ett långt uppehåll, oktobermötet blev ju inställt. Dock var inte ordförande Mats Andersson (C) närvarande, utan mötet leddes av nämndens 2:e vice ordförande Joakim Sjöling (S). Efter själva sammanträdet fortsatte nämnden med en ”dialog” om ekonomi.

Det har inte blivit någon tid för att redovisa mötet, eftersom det dels var kommunfullmäktige två dagar efteråt (med det tragiska budgetbeslutet, se ”KF-beslut: Budgeten 2019”) och dels har det ju hänt en del i kommunledningen på sistone… Jag hann emellertid redogöra, innan mötet, för de ärenden som skulle tas upp på BUN. (Se ”BUN imorgon”.)

En av de moderata ledamöterna sammanfattade barn- och utbildningsnämndens sammanträde:

”Allt var bra utom skolresultaten och ekonomin.”

Och det var nog, tyvärr, en ganska träffande sammanfattning.

Mötet började med en information om och analys av kunskapsresultaten utifrån betygsresultaten i vårens åk 6 och åk 9. (Se ”Skolverkets betygsstatistik: Fortfarande kris i Vänersborg!”.)

Ledamöterna fick reda på att 75% av alla elever i åk 6 i de kommunala skolorna hade fullständiga betyg. Det är egentligen en alltför låg siffra, men då ska man komma ihåg att det gick ganska många nyanlända i årskursen – som självklart har det svårare att få betyg. Det var en svag uppgång av meritvärdet i åk 9 och andelen elever som fick betyg i alla ämnen ökade, medan behörigheten till gymnasiet var oförändrat.

Det kan noteras att flickornas resultat hade sjunkit det senaste året, liksom resultatet för de elever med föräldrar med låg utbildningsbakgrund. Detsamma gällde också resultaten för de elever som är födda utomlands. Den sistnämnda gruppen har också ökat från drygt 7% förra året till 13,3% i år.

Det är svårt att se att dessa resultat, liksom hela den kommunala skolans resultat, ska kunna förbättras nästa år med tanke på den besparingsbudget som kommunfullmäktige antog… Även om Gunnar Bäckman (KD) menade att det inte alltid är pengar som är lösningen. Min åsikt är att kommunen lämnar sina elever i sticket…

Förvaltningen var tydlig, visst handlar det om resurser. Och utan pengar från staten så hade det varit riktig katastrof för kommunens skolor. Dessutom behövs det pengar till nya förskolor och skolor. Egentligen finns det inte ens idag tillräckligt många lokaler att undervisa i…

Nämnden diskuterade en hel del kring resultaten. Gunnar Bäckman (KD) pläderade för ett 10:e skolår, hur detta nu skulle kunna införas (för de elever som inte får tillräckligt bra betyg) utan att det kostar något… Förvaltningen menade dock att det redan nu finns möjlighet för elever att gå ett 10:e skolår.

Henrik Josten (M) tyckte att hela informationen visade att kommunen står inför ett strategiskt problem som måste tas upp på en högre nivå. Och det höll de flesta ledamöter med om, också undertecknad. Tove af Geijerstam (L) ansåg att ett av kommunalråden borde bli ordförande i BUN. Och det kan ju vara ett sätt att öka skolans ”status” i kommunalpolitiken.

Nämnden fick också några andra alarmerande siffror. 20% av eleverna i åk 8 (fl 33%, p 9%) upplever ganska eller mycket stress. 20% av flickorna har ofta eller alltid huvudvärk. Skolfrånvaron har också ökat. Det visar sig även att allt fler elever remitteras till synundersökningar nu för tiden. Kan det vara dataskärmarnas fel?

På nästa ärende fick nämnden information om lokaler. Det var inte heller särskilt upplyftande. Det är fuktproblem på Norra skolan och mögel har upptäckts. Vissa rum har stängts för att personal mår dåligt och konferenser får hållas i skattehuset… Det måste åtgärdas och byggas om på Norra… Och det finns inga ersättningslokaler…

Det är positivare besked från Öxnered. Byggnationen av skolan börjar på allvar nu under hösten. Byggtiden beräknas till 3 år och eleverna går kvar i skolan under tiden. På Mariedalskolan ökar elevtalet. Habiliteringen ska byggas om och bli skola. Det är tänkt att Mariedalskolan ska bli 4-parallellig. Om nu arkitekten lyckas göra om habiliteringen till skola. En ombyggnad ska förhoppningsvis vara klar ht 2019.

Centralköket på Torpaskolan ska byggas om med början i sommar. Det ska vara klart 2021 och sedan är det tänkt att matsalen och aulan ska rivas. Fridhems förskola har renoverats och byggts ut med 2 avdelningar. I Mulltorp är det dags för skolan att renoveras. Förskolan är strax färdigbyggd och flyttar in till jul. Skolan ska stå klar till sommaren. Belfragegatans förskola (Hönan) blir klar april-maj. Då flyttar Poppelvägens förskola dit med 4 avdelningar. Den nya förskolan har plats för ytterligare 2 avdelningar. Kastanjevägen 40 ska renoveras. Renoveringen börjar kring jul. Och till sist, Blåsut förskola har renoverats och står klar i februari.

Många av ombyggnationerna etc innebär att det blir en hel del omflyttningar av barn. Sedan är nämnden i behov av en helt ny skola på Holmängen. Jag tror dock inte att denna ens är med i investeringsplanen för de närmaste åren… Vi ska inte heller glömma att många fastigheter är i behov av underhåll…

Gunnar Bäckman frågade om skolan i Väne Ryr. Det finns ju ett fullmäktigebeslut om att skolan ska stängas om inte tillräckligt antal elever går där. Svaret blev att eleverna räknas den 15 december. Om skolan läggs ner, det beslutas vad jag förstår av kommunfullmäktige, så får eleverna plats på Onsjöskolan.

I månadsuppföljningen visade det sig att nämndens prognos har förbättrats, från ett nollresultat till 4 milj kr i överskott. Det är bland annat ”ej förbrukad del av semesterlöneskulden” och ”poster som bokförts på fel månad” som förbättrar resultatet. Föräldrar har inte heller valt de platser som finns i förskolan och det är färre barn än beräknat i förskoleklassen och på fritidshemmen.

Utredningen av min motion om skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö ska redovisas i kommunstyrelsen innan den kommer till BUN. Därför var den inte utskickad i handlingarna till nämnden inför sammanträdet och ledamöterna fick således inte heller se utredningen på mötet. Den ska dock tas upp i nämnden så småningom. Det blir efter årsskiftet – med en ny nämnd.

Det var en del andra ärenden också, men jag tror att jag avslutar min redovisning av sammanträdet här. De andra ärendena har jag beskrivit i bloggen ”BUN imorgon”.

Och sedan började dialogen om detaljbudgeten.

Nämnden fick sig en omfattande och närmast total redovisning av nämndens kostnader och intäkter. Det tog längre tid att redovisa kostnaderna, kanske beroende på att de var större än intäkterna…

Det var en nödvändig och viktig information, som jag också hoppas att den nya nämnden får ta del av i januari. Redovisningen var emellertid så detaljerad och med så många siffror att det är omöjligt att redovisa den här.

Men sammanfattningsvis, läget för BUN, läget för förskole- och grundskoleverksamheten ser oerhört mörkt ut. Närmast katastrofalt. Det saknas 32 milj kr efter kommunstyrelsens beslut. Möjligtvis kan nämnden få ytterligare ett antal miljoner efter fullmäktiges beslut då förslaget från kommunstyrelsen till en del förändrades. Jag får återkomma till det efter nästa nämndsmöte, jag är ganska säker att nämnden får mer information då.

Men visst innebär beslutet stora neddragningar nästa år, därom råder det inga tvivel. Dessutom kan fullmäktiges beslut innebär neddragningar av statsbidraget eftersom statens pengar inte får användas för att kompensera neddragningar i den kommunala budgeten. Och elevpengen kommer att minska… Och inte nog med detta. Det går inte att börja avskeda personal nu inför vårterminen, vilket innebär att kostnaderna för denna termin blir för höga. Därför kommer nästa års besparingar att till stor del drabba höstterminen 2019 (och därmed också vårterminen 2020). Det brukar kallas ”halvårseffekt”. Det blir så att säga ingen besparing det första halvåret och så drabbar hela årets besparingar enbart det andra halvåret, dvs höstterminen…

Jag undrar hur många pedagoger som måste avskedas läsåret 2019-2020…?

Som sagt:

”Allt var bra utom skolresultaten och ekonomin.”

Det känns bittert så här några månader efter valet – och i synnerhet efter alla de vallöften som betongpartierna (S+C+MP+M+L+KD) gav innan valet när de fiskade röster…

Marie Dahlin avgår (+en nyhet)

28 november, 2018 13 kommentarer

Arbetarkommunens (=socialdemokraterna) styrelse fattade igår tisdag enhälligt beslutet att acceptera Marie Dahlins (S) önskan att avgå. Det skriver TTELA idag på sin hemsida. (Se ”Efter krismötet – Marie Dahlin avgår”.)

Det var ett bra beslut. Det fanns inget annat alternativ. Det var också bra av Marie Dahlin att ta konsekvenserna av kritiken. Även om det inte heller här fanns något egentligt alternativ.

Det som dock inte framkommer är vad Dahlin avgår från. Vi tar väl alla för givet att det i första hand är uppdraget som kommunstyrelsens ordförande, vilket också har bekräftats. Men ska Dahlin fortsätta som politiker överhuvudtaget? Ska Dahlin sitta kvar i kommunfullmäktige? Det vet vi inte, men vänersborgarna får säkert besked inom kort.

Dan Nyberg (S) sitter i Arbetarkommunens styrelse. Han intervjuas i TTELA. Och det han säger ger Marie Dahlins kritiker och framförallt Gunnar Lidell (M) helt rätt.

TTELA skriver:

”-Det var oundvikligt. Ju högre upp i beslutsfattande desto viktigare är det tänka på vilket språk man använder. Marie Dahlin har haft problem med detta.
Enligt Dan Nyberg har fler personer försökt få henne att ändra beteende, både kollegor, partikamrater och personer från oppositionen.
-Det vi pratade om är plumpa och sexistiska skämt som har förekommit en längre tid.
Dan Nyberg gör bedömningen att anklagelserna är sanna.
– Det är så omfattande anklagelser, ingen har hittat på allt detta.”

Dan Nyberg ger alltså Gunnar Lidell rätt i det han säger. Det är värt att understryka. Men visst kan man undra vad som hänt om Lidell inte hade slagit larm. Hade Marie Dahlin fått sitta kvar då? Ja, jag tror faktiskt det. Socialdemokraterna har ju låtit henne vara kommunalråd i 8 år och hon var dessutom påtänkt att vara det i 4 år till – Dahlin stod ju överst på valsedeln…

Och TTELA skriver (se ”Bo Carlsson tar över efter Dahlin”):

”Och tanken från Socialdemokraterna var att hon skulle ha den posten även kommande mandatperiod. I så fall hade hon tillträtt efter nyår.”

Och det är ju faktiskt lite beklämmande… Det är nästan så att jag undrar vad socialdemokraterna i Vänersborg är för parti… Bör partiet inte på egen hand ingripa och sätta stopp för sådant här beteende?

Dan Nybergs uttalande visar med all önskvärd tydlighet att socialdemokraterna har varit medvetna om Marie Dahlins sätt att bete och uttala sig. De har hört hennes ”plumpa och sexistiska skämt”, och det ”en längre tid”. Dessutom nämner Nyberg att många har pratat med Dahlin och försökt få henne att ändra sig. Då kan man faktiskt dra ytterligare en slutsats, tråkigt nog – Marie Dahlin har inte svarat korrekt frågor som hon fick i radio eller från tidningens journalister…

Och vad ska man då säga om Bo Carlsson (C)?

Bo Carlsson är omedveten och okunnig om allt. (Se ”Bo Carlsson tar över efter Dahlin”). Han säger till TTELA:

”Jag anser att de här anklagelserna är våldsamt överdrivna. Jag har personligen inte sett eller hört något av detta.”

Jag undrar om någon tror på Bo Carlsson… Han kan naturligtvis inte ha missat det som socialdemokraterna själva, Gunnar Lidell, alla högre tjänstemän på kommunen och andra politiker har sett och hört. Nä, inte en chans. Bo Carlsson håller naturligtvis sin vän och kollega bakom ryggen.

Det är för övrigt samma Bo Carlsson som nu ska ta över och bli kommunstyrelsens ordförande fram till årsskiftet…

Bo Carlsson tycker också att det är helt befängt att Dahlin skulle uttrycka sig negativt om personer från andra länder. Hmm… Vi får väl se om kommundirektör Pascal Tshibanda väljer att ta bladet från munnen.

Socialdemokraten och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson uttrycker sig försiktigare än Bo Carlsson. Han verkar inte vilja kommentera saken närmare, men säger ändå att Marie Dahlin har betytt mycket för Vänersborg och:

”Hon har gjort ett bra arbete.”

Det är fortfarande oklart vem som ska bli kommunstyrelsens ordförande efter årsskiftet. Det bör bli en socialdemokrat eftersom S är kommunens största parti. Den nyss nämnde Benny Augustsson är partiets 2:a-namn på listan (efter Marie Dahlin) och bör väl bli den som tar över. Men Augustsson är försiktig och menar att nu börjar en demokratisk process inom partiet kring frågan och tillägger:

”Det här får arbetarekommunen ta ställning till.”

Samtidigt har kommunens valberedning haft möte idag och jag antar att det styrande blocket bestående av S+C+MP nu får möblera om ordentligt i sina nomineringar. Samtidigt har M+L+KD+V+MBP beslutat att ingå ett tekniskt valsamarbete. Det betyder att dessa partier liksom räknas som en grupp när poster i nämnder och styrelser ska fördelas på kommunfullmäktiges sammanträde i december. Då får denna tekniska valallians sammanlagt 22 mandat i fullmäktige. S+C+MP har 20…

Det blir, som vanligt kan man kanske tillägga, en spännande tid i politikens Vänersborg.

PS. TTELA har ett ”TV-reportage” om händelserna – ”TTELA sände live efter Dahlins avgång”.
Ser nu också att Max Eskilsson har skrivit ytterligare en bra ledare om händelserna kring Marie Dahlin – ”Snabb avgång var det enda rätta”.

Ärendet Dahlin rullar vidare

27 november, 2018 8 kommentarer

Intresset i Vänersborg för ”Ärendet Dahlin” är enormt. Det har varit en grym trafik på bloggen (nytt besöksrekord) och jag antar att det är likadant på P4 Västs och TTELA:s hemsidor.

I min förra blogg, i söndags (se ”Är det Marie Dahlin?”), så försökte jag sammanfatta händelserna fram tills dess. Igår och idag har både P4 Väst och TTELA haft inslag och artiklar. Det känns som om det är läge att också sammanfatta de senaste dagarnas händelseutveckling.

Igår måndag hade TTELA en mycket avslöjande artikel med rubriken ”Dahlin försvarar sig mot anklagelser”. Artikeln handlade om den skrivelse som Gunnar Lidell (M) skickade till kommunens Personal- och Förhandlingsutskott (PFU). I frågan till PFU beskrev Lidell en ganska nyligen inträffad händelse:

”Vid ett sammanträde för en tid sedan då vi diskuterade översiktsplaner mm, yttrade en av de närvarande förtroendevalda (apropå tunnlar under gator, vägar o järnvägar) ungefär såhär: ”det här med de som säger sig vara rädda för överfall o våldtäkt, kan det inte lika gärna vara omvänt, dvs önsketänkande för att de inte fått sig något på länge?””

TTELA har återigen intervjuat Gunnar Lidell. Den här gången tar han bladet för munnen och namnger personen ifråga.

Lidell säger till TTELA:

”Det var Marie Dahlin som sa det och det är inte första gången hon uttrycker sig så.”

Lidell tvekar inte längre med vad han vet – det var kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S).

Och denna gång intygas Lidells påstående av två vittnen som närvarade på det aktuella mötet med KSAU den 29 okt. TTELA har intervjuat Marika Isetorp (MP) och Marie-Louise Bäckman (KD) som också har hört Marie Dahlins grova ”våldtäktsskämt”.

Isetorp säger i TTELA:

”Jag hajade till och funderade på om jag hört rätt, men mötet fortsatte som vanligt så jag tänkte att jag hört fel.”

Fast enligt P4 Väst har Isetorp senare sagt att hon inte minns ”i efterhand” vem som sa skämtet. (Se/hör ”Marie Dahlin (S) kritiseras för sexism och rasism”.) Isetorps trovärdighet sjunker… Till TTELA säger hon en sak, dagen efter en annan… Har någon som hon styr med i S eller C hört av sig…? För hjärnan fungerar inte så. Man kan inte komma ihåg på lördagen eller söndagen att det var Marie Dahlin som levererade ”våldtäktsskämtet” – och glömma det på måndagen. Det är helt omöjligt. (Även Marika Isetorp tänker vara med och styra Vänersborg i fyra år till…)

Isetorp kallar också skämtet, om Dahlin nu sa det:

”att hon råkar säga … en klumpig sak.”

Jag anser att Isetorp förminskar det allvarliga i yttrandet med orden ”råkar”… ”klumpig sak”…

Hur som helst. Om två pålitliga och vederhäftiga personer säger att Marie Dahlin har sagt detta om våldtäkt, då finns det inte längre någon tvekan. Marie Dahlin har definitivt ”skämtat” så här. Jag är tämligen säker på att det till och med skulle hålla i en domstol.

Det finns alltså ingen tvekan på den här punkten. Som ”stödbevisning” skulle man kunna anföra att Dahlin tämligen ofta skämtar om sex, och i mitt tycke på ett väldigt grovt, klumpigt och till och med vulgärt sätt. (Det har jag hört själv.) Det vore ett under om inte Marika Isetorp någon gång har hört sådana här kränkande uttalanden. Isetorp säger istället till Radio Väst:

”Hon är spontan och kan säga skämtsamma saker … Det brukar vara ganska lättsamma saker..”

Isetorp tycks välja vad hon vill höra.

Marie Dahlin ”försvarar sig”. Det blir stundtals nästan patetiskt. Som när Marie Dahlin säger till TTELA:

”Jag kan inte svara på det, jag kommer inte ihåg. Jag kan inte förneka heller.”

Det är inte trovärdigt att Marie Dahlin inte kommer ihåg. Det här hände för ca en månad sedan och Lidell skrev ganska snart därefter sina brev till PFU och kommunfullmäktige. Och kan man överhuvudtaget glömma sådana här grova uttalanden?

Till P4 Väst sa Dahlin på förmiddagen igår (se/hör ”här”):

”Jag känner inte igen mig i anklagelserna.”

Tyvärr tror jag att många andra, både politiker och tjänstemän, gör det.

Marie Dahlin gör också sak av att ingen tjänsteman har pratat med henne om hennes sätt att vara och att hon upplevs vara ett arbetsmiljöproblem (TTELA):

”Är det någon som blir sårad får de säga det till mig. Ingen har sagt till mig, någon gång.”

Dahlin inser tydligen inte att kanske just detta visar på problemets allvar. Personal vågar inte berätta för henne vad de tycker om hennes beteende. Dahlin är ju ändå Vänersborgs ”statsminister”…

Det är dock inte riktigt sant, i varje fall inte enligt Gunnar Lidell:

”Jag har vid tidigare tillfällen försökt skoja bort och släta över hennes uttalanden och jag har pratat med henne att hon ska tänka på hur hon uttrycker sig.”

Dahlin försöker också påskina att jargongen i kommunhuset rent allmänt kan vara sexistisk. Till TTELA säger Marie Dahlin (se ”Dahlin försvarar sig mot anklagelser”):

”Det finns många som borde tänka till. Det händer ibland att någon säger sexistiska saker eller drar skämt som inte alla uppskattar.”

Nu är jag inte uppe i kommunhuset särskilt ofta, men under mina snart 25 år som politiker har det ändå blivit en del besök. Jag håller med Lutz Rininsland (V) när han säger till TTELA (se här):

”Visst är det en hård jargong mellan politiker ibland och det kan slinka ur en hel del hårda ord, det har jag själv bidragit till ibland. … men inte på det här sättet. Det finns inget som liknar detta.”

Och så är det. Det finns inget som liknar detta. Jag har inte sett eller hört något som tillnärmelsevis liknar Dahlins sätt att bete sig. Men Dahlin tycker alltså inte att hon har något ansvar, och om hon skulle ha det – så har hon ändå inte det:

”man måste våga säga ifrån”

Marie Dahlin tycks anse att allt är tillåtet tills någon säger till… Jag vet inte om det gäller att också bli kallad ”neger”…

När det gäller ”incidenten” om att kommundirektör Pascal Tshibanda har blivit kallad ”neger” har egentligen inget mer kommit fram. James Bucci var den som påstod att Marie Dahlin har sagt det. (Bucci var emellertid inte närvarande vid det tillfälle som Marie Dahlin påstås ha yttrat de nedsättande orden.) Lidell säger emellertid att Dahlin har uttryckt sig rasistiskt vid ett flertal tidigare tillfällen.

I TTELA (se här) berättar Lidell:

”För några år sedan var Marie Dahlin handledare åt en politisk praktikant, en kvinna från Sydafrika som var mörk. Jag hörde personligen Marie skrika i vår korridor, medan hon väntade på praktikanten, ”Var är min neger”.”

Marie Dahlin förnekar detta eller vad man ska kalla det. Det är ju faktiskt inget riktigt förnekande… Dahlin kommenterar nämligen Lidells påstående om praktikanten med:

”Nej, varför skulle jag säga detta. Det är inget jag känner igen.”

Det känns lite motsägelsefullt det här. Ena stunden kommer Dahlin ihåg vad hon inte har sagt för flera år sedan, i andra stunden glömmer hon vad hon har sagt för några veckor sedan.

Känner jag Gunnar Lidell rätt så har han nog ytterligare ”kort” i rockärmen.

Till slut.

Socialdemokraterna ska ikväll ha ett krismöte om händelserna. Arbetarkommunens styrelse har möte och ska avgöra hur partiet ska gå vidare. (Se P4 Väst ”S i Vänersborg kallar Dahlin till krismöte” och TTELA ”Det är allvarliga anklagelser”.)

Fram tills styrelsen har hört Marie Dahlin och hennes version av händelserna så betraktar de henne som oskyldig. Arbetarkommunens ordförande Gunilla Nilsson säger till P4 Väst:

”Det är viktigt att hon (Marie Dahlin; min anm) är en del i det här eftersom det är hon som är utsatt.”

Tja, jag tror att det här, som det handlar om, går att uttrycka lite annorlunda än så… Marie Dahlin ska få berätta sin sida om saken för styrelsen. Det tycks inte heller som om några av de intervjuade sossarna någonsin hört eller hört talas om hur Marie Dahlin uppför sig. Det är totalt obegripligt.

Och det är totalt obegripligt att socialdemokraterna inte har satt stopp för länge sedan…

Jag tror förresten inte socialdemokraternas styrelse har bjudit kommundirektör Tshibanda eller några av chefstjänstemännen till sitt möte…

Mitt tips till styrelsen och Marie Dahlin är – läs Max Eskilssons ledare och följ hans råd (se ”Korten på bordet, Dahlin!”:

”Vänersborgarna förtjänar korten på bordet.”

Och den uppmaningen skulle jag gärna i all ödmjukhet vilja rikta också till kommundirektör Tshibanda. Jag förstår att hela Tshibandas situation kan vara tuff, men han ska veta att han har ett stort stöd från vänersborgarna. Det borde vara dags att träda fram och berätta vad som har hänt och vem som har sagt vad. Det sprids alltför många rykten.

Är det Marie Dahlin?

25 november, 2018 7 kommentarer

Det har hänt saker i Vänersborg i helgen. Radiointervjuer, artiklar, avslöjanden och förnekanden om vart annat. Det största avslöjandet gjorde James Bucci (V).

Det handlar om de rasistiska, sexistiska och kränkande uttalanden som en högt uppsatt politiker i Vänersborg har gjort mot kommundirektören, andra tjänstemän och politiker. Politikern ifråga har också enligt uppgift tafsat på ett otillbörligt sätt på en individ från det motsatta könet.

Det började med att Vänersborgs kommundirektör Pascal Tshibanda skrev i sin blogg den 15 november (se ”Plötsligt var jag bara en neger”) och som också publicerades i Skaraborgsbygdens Tidning:

”Men så plötsligt häromdagen kastades ett ord rakt i mitt ansikte, plötsligt var jag förminskad och bespottad.
För plötsligt var jag bara en neger.”

Kommundirektören Tshibanda tog självklart mycket illa upp. Han ville dock inte nämna namnet på den person som kränkte och förminskade honom.

Gunnar Lidell (M) nämnde heller inga namn när han på onsdagens fullmäktige (21 nov) ställde en fråga till Marie Dahlin (S) om dåligt bemötande från vänersborgspolitiker. De flesta av oss anade naturligtvis att han hade kränkningen av kommundirektören i åtanke. (Se ”Dåligt bemötande i Vänersborg?”.) Dahlin svarade att hon var positiv till att ta fram riktlinjer för förtroendevalda.

Det visade sig, vilket Lidell nämnde under fullmäktigesammanträdet, att han redan den 19 nov hade ställt en fråga till kommunens Personal- och Förhandlingsutskott (PFU). (Se ”Något allvarligt har hänt i kommunen”.) I frågan till PFU beskrev Lidell en ganska nyligen inträffad händelse:

”Vid ett sammanträde för en tid sedan då vi diskuterade översiktsplaner mm, yttrade en av de närvarande förtroendevalda (apropå tunnlar under gator, vägar o järnvägar) ungefär såhär: ”det här med de som säger sig vara rädda för överfall o våldtäkt, kan det inte lika gärna vara omvänt, dvs önsketänkande för att de inte fått sig något på länge?””

Gunnar Lidell (M) hade uppenbarligen fått nog. Han tyckte att gränsen var både nådd – och passerad.

I en radiointervju igår i P4 Väst (se ”Vänersborgspolitiker anklagas för sexism och rasism”) så sa Lidell att han ansåg att politikern ifråga borde träda fram och ta konsekvenserna – ”utifrån eget omdöme”. Lidell stack, efter en följdfråga från intervjuaren, inte under stol med att han själv skulle ha slutat samma dag som något sådant här hade avslöjats. Men Gunnar Lidell talade fortfarande inte om vem politikern var…

Och politikern trädde inte fram. Fast hen hade chansen.

Igår kväll publicerade James Bucci (V) en blogg. Det händer inte så ofta nu för tiden, tyvärr, men denna gång var bloggen unik – Bucci skrev på engelska. (Se ”Come on spit it out already”.) Och inte bara det, innehållet var sensationellt. James Bucci avslöjade vem politikern var…

Det är Marie Dahlin skrev Bucci. Det är kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin, socialdemokrat, som beter sig på det här viset.

Bucci skrev:

”The person behind the derogatory (nedsättande; min översättning) term?
The person behind the term is the leader of our council – Marie Dahlin.”

James Bucci var emellertid inte närvarande vid det tillfälle som Marie Dahlin påstås ha yttrat de nedsättande orden. Det framgår av hans blogg. Bucci skriver det som han har räknat ut av vad andra har sagt. Men så länge som inga av de som har varit på plats och framför allt kommundirektör Tshibanda själv inte säger något så låter jag fortfarande frågetecknet i rubriken stå kvar – är det Marie Dahlin?

Bucci skrev att han inte vet vilken person Lidell syftade på i sin andra fråga, dvs frågan till PFU om ”att de inte fått sig något på länge”. James Bucci avslöjade bara vem det pratas om som förminskade kommundirektör Tshibanda till att ”bara vara en hudfärg” (som Tshibanda skrev i sin blogg).

Idag var det kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlins (S) tur att bli intervjuad i P4 Väst. (Se ”Kommunalrådet Marie Dahlin (S) om anklagelser mot politiker”.) Marie Dahlin fick alltså chansen att träda fram, erkänna, be om ursäkt och avgå. Marie Dahlin gjorde inte det. Och det ska hon naturligtvis inte göra om det inte var hon… Istället spelade hon ovetande. Om allt. Och det kändes inte trovärdigt… När journalisten berättade för Dahlin att det som fick Lidell att skriva frågan i kommunfullmäktige var:

”situation[en] där en politiker har uttryckt sig olämpligt till en tjänsteman. Vet du vad det kan handla om?”

Och Marie Dahlin spelar helt ovetande och svarar:

”Nä, vad var det för nåt om då eller? Nä.”

Radiojournalisten ställde en följdfråga:

”Det sa han (Lidell; min anm) inte. Han ville inte säga mer än så av hänsyn till den tjänstemannen som har råkat ut för detta. Det var så han uttryckte sig. Vet du vad det kan handla om?”

Marie Dahlin:

”Nej. Nej, det vet jag faktiskt inte.”

Dahlin låtsas inte om att hon vet om eller kommer ihåg att en politiker i Vänersborg kallade kommundirektör Tshibanda för ”neger”… Det måste jag säga att det här inte alls är särskilt övertygande eller trovärdigt. Det finns nämligen inte en chans i världen att Dahlin skulle ha kunnat missa detta. Förutom att det har stått i media är det ju ett allmänt samtalsämne i kommunen.

James Bucci är naturligtvis inte den ende som påstår att det var Marie Dahlin som kränkte kommundirektören. Bucci är bara den förste som säger det offentligt. Och nu när isen är bruten så hoppas jag att de som var närvarande har modet att våga berätta vad som hände och vad som sades.

Vem var det då som ”skämtade” om våldtäkter på ett möte?

P4 Västs reporter ger radiolyssnarna en bakgrund och låter sedan Marie Dahlin (S) kommentera:

”Under lördagen anklagade han (Gunnar Lidell; min anm) i P4 Väst en icke namngiven politiker i kommunen för att vid upprepade tillfällen ha uttryckt sig sexistiskt och rasistiskt. Bland annat ska politikern ha skämtat om våldtäkter under ett möte med flera närvarande politiker och tjänstemän. Vänersborgs kommunalråd socialdemokraten Marie Dahlin är osäker på om hon deltog på mötet.”

Marie Dahlin är lika ovetande som tidigare:

”Jag kan inte påminna mig i alla fall det.”

Och journalisten frågar:

”Men det är inte uteslutet att du var med där eller?”

Marie Dahlin glider återigen undan:

”Jag kan inte svara på det.”

Marie Dahlin var med på mötet.

Jag har tittat och gått igenom en del protokoll från den senaste tiden (Lidell skrev ju i frågan till PFU att det var ett sammanträde ”för en tid sedan”) och kommit fram till att mötet det handlar om är ett sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) den 29 okt.

På detta möte diskuterades den fördjupade översiktsplanen (FÖP). Lidell skriver ju i sin fråga till PFU:

”då vi diskuterade översiktsplaner”

Vad jag kan se så finns det inget annat möte under de senaste veckorna där KSAU har diskuterat ”översiktsplaner”. Särskilt inte som det också står i protokollet vilka politiker och tjänstemän som deltog på mötet. Och det stämmer med Lidells angivna antal ledamöter och ganska bra med antalet närvarande tjänstemän. Det finns således många vittnen…

Marie Dahlin (S) var inte bara med på mötet, hon var dessutom ordförande… Det framgår tydligt av protokollet.

Den politiker som har gjort dessa rasistiska och sexistiska uttalanden har gått över alla gränser för anständighet. Det är helt oacceptabelt. Nu hoppas jag att andra som vet mer orkar och vågar träda fram och berätta. Politiker och framför allt tjänstemän måste få lugn och ro och en arbetsmiljö där de kan uträtta ett bra jobb – i ett jobb som de vill stanna kvar.

Något allvarligt har hänt i kommunen

23 november, 2018 2 kommentarer

Något har uppenbarligen hänt i Vänersborgs kommun. Något allvarligt. Först ställde Gunnar Lidell (M) en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) på onsdagens fullmäktige om ”dåligt bemötande i Vänersborg”:

”Anser du att kommunens förtroendevalda omfattas av de ovan nämnda dokumenten, och i så fall: förtroendevalda som frekvent och trots tillsägelser fortsätter bryta mot innebörden av dessa, hur anser du att dessa delikata ärenden ska hanteras och förebyggas?”

Marie Dahlin(S) svarade att dokumenten, som Lidell hänvisade till, inte gäller politiker, men att hon var positiv till att ta fram riktlinjer för förtroendevalda. Och då menade Lidell att det inte bara gällde relationen politiker emellan utan också relationerna mellan politiker och tjänstemän…

Sedan visar det sig i diariet att Lidell också har ställt en fråga till PFU. Personal- och Förhandlingsutskottet (PFU) har ansvaret för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess anställda. Dess anställda…?

Har något hänt i Vänersborg mellan politiker och anställda. Något allvarligt? Tänker jag då.

Gunnar Lidell skriver till PFU:

”Vid ett sammanträde för en tid sedan då vi diskuterade översiktsplaner mm, yttrade en av de närvarande förtroendevalda (apropå tunnlar under gator, vägar o järnvägar) ungefär såhär: ”det här med de som säger sig vara rädda för överfall o våldtäkt, kan det inte lika gärna vara omvänt, dvs önsketänkande för att de inte fått sig något på länge ?””

I mina öron låter detta helt absurt och totalt kvinnofientligt. Med andra ord, helt förkastligt. Det känns helt främmande att någon uttalar sig på detta sätt och dessutom i ett sådant här sammanhang.

Om det är sant? Det vet jag egentligen inte, men skriver kommunalrådet Gunnar Lidell (M) så här i en diarieförd och officiell fråga till PFU så ser jag ingen som helst tvekan om att det är sant. Det fanns ju också enligt Lidell ett flertal vittnen.

Lidell skriver:

”Detta var i närvaro av 5-6 tjänstemän och 4 ytterligare förtroendevalda, och är tyvärr ett inte ovanligt sätt av hen att utrycka sig.”

Lidell anser att sådana här uttalanden utgör ett arbetsmiljöproblem för kommunens anställda, men:

”de har ingen möjlighet att göra något mer än att ”knyta näven i fickan”.”

Vilket gör mig ännu mer beklämd. Det här tyder på att det måste vara någon högt uppsatt politiker. Jag menar att hade det varit t ex jag själv (V) så hade inte kommunens anställda och höga politiker nöjt sig med att ”knyta näven i fickan”. Det är jag tämligen säker på…

Och egentligen inte bara det. Hade jag själv uttalat detta så hade mitt parti, Vänsterpartiet, omedelbart uppmanat mig att avgå. De hade aldrig accepterat t ex en ursäkt. Sådan här säger man bara inte som vänsterpartist. Eller politiker.

Lidell avslutar skrivelsen till PFU med själva frågan:

”Har PFUs presidie något konkret förslag hur den här delikata typen av arbetsmiljöproblem ska förhindras eller beläggas med någon form av påföljd?”

Det finns inget alternativ. Oavsett vilken politiker och hur hög hen är så är sådana här uttalanden oacceptabla. Denne politiker måste avgå.

På den diarieförda frågan har Gunnar Lidell också skrivit i efterhand, och för hand (klicka på bilden av dokumentet ovan så förstoras det):

”Muntligt svar erhölls från PFU-ordf. 21 nov: ”PFU har gett tjänstemännen i uppdrag att komma med förslag.””

Det var ett snabbt svar. Det tyder på att PFU ser allvarligt på politikerns beteende.

Jag kan inte heller, rätt eller fel, undgå att tänka på kommundirektör Pascal Tshibandas blogg… Som TTELA skriver om idag. (Se ”Kommundirektör blev kallad neger”.) TTELA skriver:

”enligt vad TTELA erfar så har händelsen inträffat i ett jobbrelaterat sammanhang.”

OBS!
Efter att bloggen publicerades har Gunnar Lidell (M) intervjuats i TTELA ”Larmar om sexism i kommunhuset” och P4 Väst ”Vänersborgspolitiker anklagas för sexism och rasism”. Det Lidell säger kastar ytterligare ljus på de pinsamma och allvarliga ”incidenterna”.

Kategorier:Nyheter och politik

KF-beslut: Budgeten 2019

22 november, 2018 4 kommentarer

Igår onsdag beslutade kommunfullmäktige om budgeten för 2019. Fullmäktige antog den sexpartibudget som 35 ledamöter från S+C+MP+M+L+KD (socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet, moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna) stod bakom.

En som inte var på plats men lyssnade på radioutsändningen sammanfattade debatten så här:

”Bra budget… Hörde lite på radion. De står och håller försvarstal att det inte är lågkonjunktur… -därför behöver inte denna generation barn lära sig läsa… de gamla kan ligga i sin skit för det är hela 70% av fullmäktige som står bakom. Skönt att man kan stänga av radion, inte lika lätt att byta kommun.”

Det var kanske att hårdra det hela eller åtminstone att uttrycka det hela lite ”vulgärt”, men andemeningen är inte helt fel.

Det var en nedskärningsbudget som antogs. Barn- och utbildningsnämnden hade begärt att få 29,435 milj kr i utökad budgetram för 2019 och socialnämnden 36,5 milj. Och det enbart för att kunna behålla samma kvalitet i verksamheterna som i år.

Det fick de inte…

Fast det kunde faktiskt låta så. Representanter för de sex partierna öste nämligen lovord över budgetförslaget. Särskilt glada och uppspelta tycktes de vara över följande formulering i budgetförslaget:

”Beslut i samtliga nämnder och styrelser ska ha fokus på att prioritera kommunens kärnverksamheter med särskild vikt fäst vid förbättrade skolresultat.”

Den här skrivningen visade, menade många av talarna, att de sex partierna satsade på skolan…

Satsning? En skrivning i ett dokument? Skulle en skrivning i ett dokument ersätta behövliga pedagoger i förskola och grundskola? Vilken värld lever våra politiker i?

Lärarförbundet undrade i en insändare i TTELA (se ”Öppet brev till kommunfullmäktige i Vänersborg!”) var vallöftena tog vägen. Det gjorde jag också i gårdagens debatt. Jag läste till och med upp löftena från de valbroschyrer som de sex partierna delade ut till vänersborgarna före valet. Bara Bo Carlsson (C) kommenterade det. Och då förklarade han att centern inte menade mer pengar… (Ett av centerns vallöften var ”Färre barn i varje grupp i förskolan”…)

De andra partierna tystnad var talande… Med andra ord, det är som vanligt. Det är meningslöst att som väljare läsa partiernas vallöften. (Fast några partier stod fast vid sina vallöften. Det var dock inga av de sex partierna…) Och tro inte på bortförklaringar som att ”man inget visste”. Kommunens ekonomiska situation var känd långt innan valrörelsen och valet.

Förutom den fantastiska formuleringen i budgetförslaget så menade flera av de 6 partiernas talare att mer pengar var tämligen ointressant. Det finns ingen relation mellan mer pengar och kvalitet menade Gunnar Lidell (M). Det finns inga likhetstecken mellan mer pengar och kvalitet och resultat fyllde Bo Carlsson (C) i. Marie Dahlin (S) tyckte att det var för mycket prat om pengar vi inte hade, vi måste prata om de pengar vi har.

Nä, mer pengar till barn- och utbildningsnämnden eller socialnämnden var de 35 ledamöterna överens om – det var meningslöst. Det gällde att vara kreativ och effektiv i verksamheterna…

Vi (oklart vilka ”vi” är) måste använda nya arbetssätt och nya ”metodiker” sa t ex Bo Carlsson (C):

”Det går att göra allt effektivare. Annars har man gått i stå.”

Dan Nyberg (S), och tillika socialnämndens ordförande, var betydligt tydligare (jag citerar, men det var kanske inte riktigt de exakta formuleringarna):

”Vi måste använda personalen mer effektivt. … Bara 40% av hemtjänsten i Uddevalla har heltidstjänster, 80% i Vänersborg. … Personalen jobbar mindre i Vänersborg än i omgivande kommuner!”

Jag tror att Dan Nyberg kastade ljus över lösningen på problemet. Han beskrev de verkliga konsekvenserna av nedskärningsbudgeten. Personalen ska arbeta hårdare och mer. Till samma lön. Färre personer ska göra samma jobb som tidigare. Och konsekvensen av resonemanget kan, enligt mig, bara bli en – det blir personalens, de anställdas fel om undervisningen försämras, om äldrevården försämras, om hemtjänsten försämras… Naturligtvis inte politikernas. Det bevisar ju den ypperligt fantastiska formuleringen i beslutet…

Så de minskade resurserna till de sjuka och gamla, barnen och eleverna, är inte ett politiskt problem. Det är istället en utmaning – för personalen!!

För övrigt har nämnderna i Vänersborg sparat och effektiviserat så länge någon kan minnas…

Dan Nyberg sa också från talarstolen, och det visar väl ännu tydligare på vad han menade, att det blev en brist på 45-55 milj kr i socialnämndens budget nästa år, men att det måste bli möjligt att hantera detta. Socialnämnden skulle göra smarta besparingar och han pratade ganska varmt om ”Smart Bemanning”. Vilket inte personalen i socialtjänsten håller med om, se t ex TTELA idag ”Personal kräver att bli lyssnade på”.). Nyberg menade också att det var ”välgörande”att lägga ner servicehusen.

En sak som slog mig efter debatten är varför det bara är bland vårdpersonal, pedagoger och andra som arbetar med människor som ska effektivisera. Varför är det bara i kvinnodominerade yrken som detta ska ske? Varför inte skära ner tilldelningen till VA-dragning, fastighetsrenovering, gatuunderhåll osv och ge order om att de måste vara kreativa, spara, effektivisera och jobba smartare i dessa yrken?

De 6 partierna ställde stora förhoppningar på en kommande ”genomlysning” av den kommunala verksamheten. Det var en viktig orsak till att t ex inte höja skatten. Den här genomlysningen skulle enligt t ex Marie-Louise Bäckman (KD) kunna hitta effektivare sätt att använda skattepengarna och ge mer pengar till kommunen redan 2020. Det genom att, ja vad då, att någon utomstående konsult skulle kunna införa ”Smart Bemanning” inom skolans område? Föreslå större klasser? Färre hembesök i hemtjänsten? Ingen visste, men förhoppningarna var stora.

Lutz Rininsland (V) kallade det drömmar. Arbetet med ”genomlysning” är något, menade han, som tjänstemännen i förvaltningen hade sysslat med varje gång de har fått kommunstyrelsens budgetramar. De har jagat kostnader och besparingar i alla år. Och då, sa Rininsland, ska alla veta att sådana här ”genomlysningar” kostar pengar…

Fast jag har redan förslag på kommunala verksamheter som det skulle kunna sparas på. Och de tipsen ger jag utan konsultarvode. Varför inte ”genomlysa” verksamheter som arenan, Vattenpalatset, biblioteksflytten, Bergagården eller pengarna till bandy-VM?

Ett viktigt och nästan avgörande argument för de 6 partiernas förträffliga budgetförslag var just att det var 6 partier, som var överens. Och 35 ledamöter måste ju ha rätt… Det är unikt sa Bo Carlsson (C). Det ger arbetsro sa Gunnar Lidell. Isetorp var stolt att få vara en del av denna överenskommelse – för det var ju bättre att samarbeta än att bråka. Dan Nyberg (S) såg början till en storkoalition.

Jag hoppas att alla anställda inom social- och barn- och utbildningsförvaltningen inser storheten i detta och tänker på det när kollegor friställs…

En del insåg att det skulle bli tuffa tider för verksamheterna. Uttrycket som användes av bland annat Marie Dahlin (S), Tove af Geijerstam (L) och Marie-Louise Bäckman (KD) var:

”Budgeten gör ont.”

Det var knappast personalen i kommunens äldrevård eller skolor de tänkte på. Det var nog mer den egna våndan som kom till uttryck. Och jag vet inte vilken tröst det är att veta för alla som drabbas av ”effektiviseringarna” att vissa politiker tycker att det ”gör ont”.

Men politikerna i de 6 partierna var ju tvungna att ta ansvar. För kommunens ekonomi då. Dessutom kan det komma en lågkonjunktur snart. Och då kanske en skattehöjning skulle bli nödvändig.

Man kan väl undra om det logiska i resonemanget. Om nu de 6 partierna är så säkra på att en ”genomlysning” ska ge kommunen pengar på sikt, varför inte skattehöjning nu när det verkligen behövs mer pengar till verksamheterna nästa år, och så kommer nya pengar från ”genomlysningen” åren därpå?

Det var inget roligt beslut som de 6 betongpartierna, S+C+MP+M+L+KD, fattade igår. Det kommer att få stora konsekvenser för kommunens gamla och sjuka, barn och elever. Och det kommer att få stora konsekvenser för kommunens anställda ”på golvet”.

Det var de svikna vallöftenas dag igår. Det var också en besvikelsens och sorgens dag.

Läs mer:

Dåligt bemötande i Vänersborg?

20 november, 2018 Lämna en kommentar

Det är tydligen så att vi i Vänersborg har problem med hur folk bemöter och uppför sig mot varandra. Ja, i varje fall politiker…

På något annat sätt kan man inte tolka den fråga som oppositionsrådet Gunnar Lidell (M) har ställt till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S).

Gunnar Lidell börjar sin fråga med att ge en liten bakgrund. Han beskriver att det inte finns något regelverk för de förtroendevaldas uppförande och förhållningssätt. Men att de förtroendevalda rimligtvis bör omfattas av innebörden i dokumenten ”Jämlikhetsplan” och ”Styrdokument för personalpolicy”, dvs dokument som gäller för kommunens anställda.

Och så kommer frågan till Marie Dahlin (S):

”Anser du att kommunens förtroendevalda omfattas av de ovan nämnda dokumenten, och i så fall: förtroendevalda som frekvent och trots tillsägelser fortsätter bryta mot innebörden av dessa, hur anser du att dessa delikata ärenden hanteras och förebyggas?”

Marie Dahlin (S) ska svara på Gunnar Lidells (M) fråga på onsdagens kommunfullmäktige.

Vänersborgs kommundirektör utsatt för rasism

19 november, 2018 Lämna en kommentar

Vänersborgs kommundirektör Pascal Tshibanda skriver bloggar. De publiceras också som krönikor i Skaraborgsbygdens Tidning. Eller om det möjligtvis är tvärtom.

Den 15 november, dvs för bara några dagar sedan, skrev Tshibanda en uppmärksammad blogg under rubriken ”Plötsligt var jag bara en neger”. (Du kan läsa bloggen i sin helhet här.)

Pascal Tshibanda börjar bloggen/krönikan med att beskriva hur bra hans liv är just nu, att han har ett fantastiskt jobb som ger honom mycket positiv energi etc.

Sedan fortsätter Tshibanda:

”Men så plötsligt häromdagen kastades ett ord rakt i mitt ansikte, plötsligt var jag förminskad och bespottad.
För plötsligt var jag bara en neger.”

För Tshibanda innebar uttalandet, skriver han, att han blev förminskad, att han bara vara en hudfärg i andras ögon – inget annat.

Tshibanda skriver vidare:

”Att använda det här ordet år 2018 och påstå sig inte mena något illa med det är som att spotta någon rakt i ansiktet och tro att man ska komma undan med det.”

Den som kallar Tshibanda ”neger” går enligt min mening över alla gränser av anständighet. Det är en handling av ren och skär rasism. Det är inte acceptabelt. Det måste beivras.

Det kan nämligen inte vara något annat än, som Tshibanda skriver i sin blogg, att få sin:

”identitet belägrad, förnekad, hotad eller marginaliserad”

Det är otroligt att en människa kan behandla och bemöta en annan människa på detta sätt år 2018.

BUN imorgon

18 november, 2018 1 kommentar

Inte nog med att det är sammanträde med kommunfullmäktige på onsdag, redan imorgon måndag är det möte med barn- och utbildningsnämnden (BUN).

Det var ett tag sedan BUN hade sammanträde, förra månaden var det ju inställt. Det fanns inte tillräckligt med beslutsärenden. Det är väl nästan så att det inte finns det imorgon heller.

Sammanträdet börjar med ärendet ”Verksamhetsuppföljning och systematiskt kvalitetsarbete”. Denna novemberförmiddag presenteras området ”kunskapsresultat i grundskolan och grundsärskolan” samt ”Främjande miljöer för lärande, utveckling och hälsa”. Ärendet är en information till ledamöterna, inga beslut alltså.

Kunskapsresultaten, i form av betygsresultaten från avgångsklasserna i våras, har ju varit kända ett tag. Resultatet var bättre än förra året, men fortfarande väldigt mediokert. (Se ”Skolverkets betygsstatistik: Fortfarande kris i Vänersborg!”.) Och sen kom Lärarförbundets skolranking häromveckan och slog undan det mesta av det hopp som ändå hade skapats av de något bättre betygsresultaten. (Se ”Vänersborg tappar återigen i skolranking!”.)

Och sedan kom knockoutslaget… Jag tänker naturligtvis på det budgetförslag som betongpartierna (S+C+MP+M+L+KD) har kommit överens om att lägga på onsdagens kommunfullmäktige. Neddragningar och åter neddragningar… (Se ”Budget: Valfläsket brinner”.)

Jag vet ärligt talat inte hur stor idé det är att sitta och vara i opposition i barn- och utbildningsnämnden längre. Eller fullmäktige. Det känns tämligen meningslöst. (Jag undrar förresten hur tjänstemännen känner det? För att inte tala om alla pedagoger och övrig personal…)

Som bekant yrkade en enig(!) barn- och utbildningsnämnd på 29,435 milj kr i utökad budgetram för 2019 jämfört med i år. Nu ska majoriteten i fullmäktige, innehållande bland annat flera politiker i BUN, i stället minska tilldelningen med 2,697 milj. Det ska bli intressant att höra deras förklaring till denna 180-graderssväng. Kan det vara så enkelt att valet nu har varit…?

Dock hör jag rykten om att BU-förvaltningen på något sätt har lyckats behålla statsbidraget för likvärdighet på 17 milj kr. Det skulle i så fall betyda att nämnden bara måste spara 15 miljoner på barnen och eleverna nästa år. Vi får säkert höra mer om detta imorgon.

Sedan följer ytterligare en information – om lokaler. Det blir en synnerligen intressant information. Får eleverna plats i Vänersborgs skolor? Det finns inget underlag utskickat, utan all information kommer på sammanträdet.

Nästa ärende är också ett informationsärende, den traditionella budgetuppföljningen.

Prognosen för året har justerats, till det positivare. Det beräknas att nämnden gör ett överskott på 4 milj kr. Det är bland annat ”ej förbrukad del av semesterlöneskulden” och ”poster som bokförts på fel månad” som förbättrar resultatet. (Och något till som jag inte riktigt förstår, får fråga om det imorgon.)

I underlaget kan vi också läsa att elevantalet i grundskolan har ökat med 55 elever jämfört med för ett år sedan. (21 nya elever den senaste månaden.) Fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen (6-13 år) har minskat med 96 elever under samma period. (Dock en ökning den senaste månaden med 14 elever.) I barnomsorgen stod, i september, 80 barn i kö.

Nämnden ska godkänna en upprättad rapport av utförd internkontroll.

När man läser rapporten så ser man att det finns förbättringspotential på olika håll, t ex när det gäller inventarieförteckningar. Med säg den rektor som har möjlighet att prioritera läsning av nya rutiner för inventarieförteckningar… Kunskapen hos de som har beställar-ID gällande inköpsrutiner, ramavtal och innebörd av mottagnings- och beslutsattest kan också bli bättre. Det gäller också till vissa delar ärendehantering, hemsida och sociala medier samt IT-kostnader, leasing- och användarkostnader. Plus en hel del annat. Naturligtvis ska allt fungera och det är viktigt att det gör det, men det är tämligen omöjligt att som enskild fritidspolitiker hålla koll på sådant här. I och för sig kanske det är just därför som internkontroller är desto nödvändigare. Men jag som politiker – jag har ju egentligen inte den ringaste aning om något av det som står i underlagen. Och ändå ska jag godkänna rapporten… Jaha, då får jag väl göra det… Typ… Det ser ju trots allt ut som om allt har skötts och bristerna ska åtgärdas…

Sedan kan jag inte hjälpa att jag slås av den hädiska tanken att det tycks läggas ner alltmer tid och resurser för kontroller istället för att utföra de verkliga jobben…

Legolas handelsbolag har inkommit med en ansökan om att få bedriva pedagogisk omsorg som huvudman. Det är lite tröttsamt med alla dessa privata bolag som vill göra vinster i välfärden. (En typisk vänsterpartikommentar…) Men nu är lagen som den är. Och Legolas bedöms av BU-förvaltningen ha de förutsättningar som krävs för att bedriva pedagogisk omsorg utifrån lagar och riktlinjer. Dessutom finns det köer i barnomsorgen. Dock inte i Vargön, där finns det inget behov av barnomsorgsplatser. Nämnden föreslås därför att avslå ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg i området Vargön, med motiveringen att:

”det kan innebära påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet.”

Det blir däremot ok för Legolas att bedriva enskild pedagogisk omsorg i områdena Vänersborg (”stan”) och Brålanda.

Sedan ska nämnden yttra sig över en:

”remiss från Utbildningsdepartementet gällande statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m. ”….

I sitt yttrande över remissen så menar ordförande Mats Andersson (C), ja det är Andersson som har skrivit under yttrandet, att det är viktigt att:

”information angående grundsärskoleelever i mindre kommuner hanteras extra känsligt för att säkerställa att dessa personers integritet inte kränks.”

BUN ska besluta om ett samverkansavtal med ungdomsmottagningen. Kommunen har haft avtal med regionen i många år och nu, vid årsskiftet, upphör avtalet. Regionen vill förlänga avtalet men få en större ersättning av kommunen. Kommunen vill också fortsätta med samverkan och tycker att det är rimligt att kommunen betalar en större del av kostnaderna. Kommunen vill dock att det ska ske en successiv upptrappning av kostnaderna, och det tycker regionen är ok.

BUN ska föreslå kommunstyrelsen att

”ställa sig bakom förslag till samverkansavtal för ungdomsmottagning … [och] ta ställning till finansieringsmodell samt att kostnaden ska delas mellan fler parter förutom Barn- och utbildningsnämnden”.

Sedan återstår det ett beslut, nämnden ska behandla min motion från juni 2017 om ”Skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö”. (Du kan läsa motionen i sin helhet här.)

Förvaltningen skriver:

”Kommunstyrelsen har upprättat utredning, i vilken Barn- och utbildningsförvaltningen varit behjälplig i form av överlämning av faktauppgifter. Barn- och utbildningsförvaltningen har intentionen att lyfta fram utredningen och dess resultat i kommande budgetöverläggningar.”

Jag undrar varför inte denna utredning har skickats med i handlingarna. Nu vet nämndens ledamöter, och jag, inte vad utredningen har kommit fram till eller vad som ska lyftas fram ”i kommande budgetöverläggningar”. Motionen är en politisk viljeyttring, därför borde också utredningens resultat diskuteras politiskt. Kan jag tycka.

Efter själva sammanträdet fortsätter BUN med en ”dialogdag”. Nämnden ska diskutera – ”Detaljbudget 2019”.

Ja, herregud…

Kategorier:BUN 2018

Demonstration mot Smart Bemanning

17 november, 2018 6 kommentarer

På onsdag kl 14.00 är det en demonstration i Vänersborg. Det är inte ofta det är det, men då ska personal inom socialtjänsten protestera mot införandet av den nya arbetsorganisationen. Den som går under beteckningen ”Smart Bemanning”. (Jag har skrivit om ”Smart Bemanning i några bloggar tidigare – se länkar i slutet.)

Jag vet inte, men jag antar att tidpunkten inte är slumpmässigt vald. På onsdag kl 15.00, en timme efter att demonstrationen börjar, sammanträder nämligen Vänersborgs kommunfullmäktige. Det skulle förvåna mig om inte ledamöterna i fullmäktige stöter på en och annan demonstrant innan ålderspresident Lutz Rininsland (V) slår klubban i bordet och förklarar sammanträdet öppnat.

Smart bemanning införs på många ställen i landet. Det tycks vara på modet bland beslutsfattare, politiker och chefstjänstemän, i kommunerna. Argumentet är oftast att det ska bli bättre för vårdtagarna, men under ytan gömmer sig främst ekonomiska motiv. Socialnämndens i Vänersborg ”ekonomiska bekymmer” med stora underskott är ju också allmänt känt.

Det är privata konsultbolag som erbjuder kommunerna sina tjänster för att visa på hur arbetsorganisationen kan förändras och bli ”smartare”. I Vänersborg är det företaget ”Strategisk Bemanning Sverige AB” som står för ”rådgivningen”.

Rent allmänt så har det växt fram en mängd privata konsultbolag i Sverige som erbjuder kommunerna sina tjänster. Det sprids därför nya jobbmodeller i framför allt vården och konsultföretagen tar mycket bra betalt för redan färdiga mallar. Och sedan anpassar de bara smådetaljer på beställningen. I Vänersborg har socialnämnden fram till och med september betalat konsultföretaget nästan 1,7 milj kr (inkl moms) för konsulteriet. (Dessutom har 6 personer arbetat heltid med schemaläggning. De har tagits från verksamheten, vilket betyder att det har varit 6 personer färre ”på golvet” än tidigare.)

Personalen överallt i landet protesterar. I Kungälv ledde personalens protester till att förslaget drogs tillbaka. Händelsen beskrevs i fackets tidning ”Kommunalarbetaren” (se ”Uppror mot fler nattpass lönade sig”) på ett sådant sätt som om hela fackförbundet stod bakom. Jag vet inte om det är så. Men i Vänersborg har facket motsatt sig den nya arbetsorganisationen.

Och personalen.

I Vänersborg är ”Smart Bemanning” fortfarande något som bara angår verksamheten, dvs tjänstemännen och de anställda ”på golvet”, inte politikerna. Politikerna beslutade däremot den 20 september att införa bland annat ”stopp för inköp av konsulttjänster” och ”stopp för utbildning och konferenser”. De besluten gällde dock bara nya beslut så jag antar att inköpen från ”Strategisk Bemanning Sverige AB” kan fortsätta.

Det sägs att ledningen i socialförvaltningen är lyhörd och att den vill arbeta vidare på ett seriöst sätt med personalen. Det får vi hoppas, men av demonstrationen att döma så har det inte fungerat särskilt väl.

På onsdag kl 14.00 är det alltså en demonstration i Vänersborg.

Tidigare bloggar:

%d bloggare gillar detta: