Arkiv

Archive for 8 november, 2018

V:s budgetyrkande: En komplettering

8 november, 2018 Lämna en kommentar

Det blev några frågor kring gårdagens blogg om Vänsterpartiets budgetyrkande. (Se ”Kommunens ekonomi. Och V:s budgetförslag”.) Fanns det inget mer än skattehöjning och att nämnderna ska få de pengar de begär? Som om inte det skulle räcka… Men visst, det fanns ytterligare några punkter – om investeringsplanen och exploateringsdelen.

Vi tog upp Mariedal Östra och skrev:

”Snart tio år efter att uppdraget gavs för detaljplanen för Mariedal Östra anser vi att ett beslut att igångsätta byggandet måste föregås av en förnyad prövning. Debatten om kommunernas ansvar för lokalt och regionalt godtagbara klimatpolitiska ställningstaganden har gått vidare och borde beaktas.”

Vänsterpartiet tog också upp frågan om en ny idrottshall vid Idrottsgatan/Sportcentrum:

”Vi önskar att det finns en möjlighet att trots alla hinder komma snabbt fram med att den nya 20 x 40 hallen står klar tidigt för våra skolungdomar och för föreningslivet.”

Idrottshallen behövs både för föreningslivet och kanske framför allt för skolorna i området. Det är synnerligen akut med en ny hall.

Till sist tog vi upp frågan om tågstoppet i Brålanda, en fråga som Vänsterpartiet tidigare har motionerat om. Vi knyckte den formulering som M+L+KD hade i sitt yrkande, eftersom vi ansåg att den var välformulerad.

”Tågstopp Brålanda” ska säkras i form av uppdatering av detaljplaner och genom god dialog med övriga externa parter. Finns det behov av extramedel under 2019, så ska dessa säkras genom omprioriteringar i aktuell nämnd.”

Vill du veta mer om Vänsterpartiets budgetyrkande kan du ladda ner det i sin helhet här – Vänsterpartiets budgetyrkande.

Kategorier:Nyheter och politik
%d bloggare gillar detta: