Arkiv

Archive for the ‘Smart bemanning’ Category

Demonstration mot Smart Bemanning

17 november, 2018 6 kommentarer

På onsdag kl 14.00 är det en demonstration i Vänersborg. Det är inte ofta det är det, men då ska personal inom socialtjänsten protestera mot införandet av den nya arbetsorganisationen. Den som går under beteckningen ”Smart Bemanning”. (Jag har skrivit om ”Smart Bemanning i några bloggar tidigare – se länkar i slutet.)

Jag vet inte, men jag antar att tidpunkten inte är slumpmässigt vald. På onsdag kl 15.00, en timme efter att demonstrationen börjar, sammanträder nämligen Vänersborgs kommunfullmäktige. Det skulle förvåna mig om inte ledamöterna i fullmäktige stöter på en och annan demonstrant innan ålderspresident Lutz Rininsland (V) slår klubban i bordet och förklarar sammanträdet öppnat.

Smart bemanning införs på många ställen i landet. Det tycks vara på modet bland beslutsfattare, politiker och chefstjänstemän, i kommunerna. Argumentet är oftast att det ska bli bättre för vårdtagarna, men under ytan gömmer sig främst ekonomiska motiv. Socialnämndens i Vänersborg ”ekonomiska bekymmer” med stora underskott är ju också allmänt känt.

Det är privata konsultbolag som erbjuder kommunerna sina tjänster för att visa på hur arbetsorganisationen kan förändras och bli ”smartare”. I Vänersborg är det företaget ”Strategisk Bemanning Sverige AB” som står för ”rådgivningen”.

Rent allmänt så har det växt fram en mängd privata konsultbolag i Sverige som erbjuder kommunerna sina tjänster. Det sprids därför nya jobbmodeller i framför allt vården och konsultföretagen tar mycket bra betalt för redan färdiga mallar. Och sedan anpassar de bara smådetaljer på beställningen. I Vänersborg har socialnämnden fram till och med september betalat konsultföretaget nästan 1,7 milj kr (inkl moms) för konsulteriet. (Dessutom har 6 personer arbetat heltid med schemaläggning. De har tagits från verksamheten, vilket betyder att det har varit 6 personer färre ”på golvet” än tidigare.)

Personalen överallt i landet protesterar. I Kungälv ledde personalens protester till att förslaget drogs tillbaka. Händelsen beskrevs i fackets tidning ”Kommunalarbetaren” (se ”Uppror mot fler nattpass lönade sig”) på ett sådant sätt som om hela fackförbundet stod bakom. Jag vet inte om det är så. Men i Vänersborg har facket motsatt sig den nya arbetsorganisationen.

Och personalen.

I Vänersborg är ”Smart Bemanning” fortfarande något som bara angår verksamheten, dvs tjänstemännen och de anställda ”på golvet”, inte politikerna. Politikerna beslutade däremot den 20 september att införa bland annat ”stopp för inköp av konsulttjänster” och ”stopp för utbildning och konferenser”. De besluten gällde dock bara nya beslut så jag antar att inköpen från ”Strategisk Bemanning Sverige AB” kan fortsätta.

Det sägs att ledningen i socialförvaltningen är lyhörd och att den vill arbeta vidare på ett seriöst sätt med personalen. Det får vi hoppas, men av demonstrationen att döma så har det inte fungerat särskilt väl.

På onsdag kl 14.00 är det alltså en demonstration i Vänersborg.

Tidigare bloggar:

Dahlbergs, Mariedal och Smart Bemanning

8 oktober, 2018 2 kommentarer

Vi har en relativt lugn politisk vecka framför oss. Som i och för sig redan har börjat med att miljö- och hälsoskyddsnämnden hade sammanträde idag måndag.

I kallelsen till miljö och hälsas sammanträde, som återfinns på kommunens hemsida, hittar man bara ärendelistan. Det finns inga underlag utlagda på hemsidan och därför är det svårt att uttala sig om vad som skulle beslutas. Men ärendena 4 och 5 ser intressanta ut – ”Förbud med vite att släppa ut livsmedel på marknaden” och ”Tillstånd för enskild avloppsanläggning för BDT-vatten”. För att inte tala om ärende 8, ”Information kring Dahlbergs Slakteri AB”.

Det är många i Brålanda som fortfarande besväras av lukten från Dahlbergs. Och de har besvärats i många, många år och enligt ögonvittnen, eller ”näsvittnen”, blir det nästan värre och värre. Det pratas i bygden om att företaget inte följer de beslut och riktlinjer som finns kring framför allt hygieniseringsprocessen. Och antagligen har invånarna helt rätt. Dahlbergs är nämligen polisanmält. Vad jag förstår både en och två gånger… (Dahlbergs Slakteri är för övrigt värd en egen blogg.)

Om det ”jäser” på Dahlbergs Slakteri, och i Brålanda, så tycks det göra detsamma på Mariedal.

Ett rykte om att Mariedal Östra ska bebyggas har framkallat känslor på Facebook. Och det kan jag på sätt och vis förstå. Inget parti pratade om Mariedal Östra inför valet – även om de flesta kanske anar att Mariedal Östra inte har bebyggts tack vare att det med all sannolikhet var ett krav från miljöpartiet för att ingå i det styrande blocket (S+C+MP) under den gångna mandatperioden. Och jag antar att miljöpartiet ställer detta krav även fortsättningsvis, om partiet nu är aktuellt för att ingå i ett nytt styre. En stor majoritet av partierna i Vänersborg är positiva till exploatering på Mariedal, t ex socialdemokraterna och moderaterna. För att bara nämna några. (Vänsterpartiet har inte tagit slutlig ställning i frågan, men visst är jag själv försiktigt positiv till bostäder på Mariedal Östra…)

Det jäser också bland de anställda inom socialförvaltningen. Kommunal, de anställdas fackförbund, planerar en demonstration mot Smart Bemanning torsdag den 22 november kl 11.30-14.30.

Vad jag förstår så står förvaltningen fast vid sitt beslut att fortsätta processen med att införa det nya systemet. (Se ”Smart bemanning?”, ”Tankar om ”Smart bemanning”” och ”Facket hoppar av smart bemanning!”.) Politikerna i socialnämnden har informerats i frågan, men har inte lagt sig i förvaltningens beslut. I varje fall inte än. Är det tillräckligt stora och omfattande protester så brukar politiker så småningom bli intresserade… Det kan väl nämnas att hittills har kommunen fram tills nu betalat företaget, som står bakom tanken om Smart Bemanning, 1.336.881 kr (exkl moms)…

Och sedan är det naturligtvis kommunfullmäktige på onsdag denna vecka 41. Men det skrev jag om i lördagens blogg (se ”KF 10 okt”).

Debattartikel om ”Smart bemanning” – och TTELA…

1 september, 2018 Lämna en kommentar

För ungefär två veckor sedan pratade jag med en moderat och en kristdemokrat. De hade båda skickat var sin debattartikel/insändare till TTELA. Ingen hade kommit in. Trots att TTELA stundtals hade upplåtit två sidor till läsarnas synpunkter.

Konstigt tänkte jag…

Lutz Rininsland och jag skrev därefter (efter, och oberoende av, samtalen med de borgerliga politikerna) två debattartiklar/insändare till TTELA. Det var för en vecka sedan. En handlade om ”smart bemanning”, den andra om vallöften och skolan.

Ingen har kommit in…

Det tycks faktiskt som om TTELA gör ett medvetet urval av vilka debattartiklar som tas in. Och det handlar, som jag ser det, inte om kvalitet som man först kanske föranleds att tro. Nä, det är debattartiklar som på något sätt ”passar” TTELA. Och i mina ögon tycks det vara – insändare från och om Trollhättan. Jag menar, hur många artiklar har inte TTELA publicerat av Dan Möllengård, Rita Paulsson, Paul Åkerlund och de andra trollhättepolitikerna. Som till stor del faktiskt utgörs nästan enbart om personangrepp…

Eller är det detta som är grejen – TTELA tycker att vi är för tråkiga i Vänersborg? Är det, enligt TTELA, inte tillräckligt många personangrepp i Vänersborg?

Eller är det Vänersborg som inte är tillräckligt intressant för TTELA?

Jag vet inte. Men det känns ibland, vänersborgare som jag är, som om lokaltidningens egna stora ord om sin betydelse för ett demokratiskt samhälle är tämligen överdrivna. TTELA verkar ju bara ta in de synpunkter från läsarna som de själva tycker är intressanta. Typ personangrepp från Trollhättan…

Hur som helst, här på bloggen publicerar jag nu en av de debattartiklar som Rininsland och jag har skrivit, den om ”smart bemanning”. Det vore ju tråkigt om ingen fick läsa den…

====

Debattartikel

Smart bemanning låter tilltalande. Men vem hittade på begreppet? Arbetsgivaren? De anställda? Ingen av dem. Begreppet används av bemanningsföretag och konsultbolag.

Tillit låter ännu bättre. Tillit är bra, det är förutsättningen för att det ska fungera i verksamheten.

Men nu har något gått fel. Hela korthuset har ramlat ihop.

Som politiker ställer vi oss frågan vilken skuld vi har.

I socialnämnden har det under lite mer än ett års tid kortfattat berättats om ett pågående projekt ”Smart bemanning”. En revisionsbyrå hade undersökt hur äldreomsorgen och hemtjänsten fungerade. Rapporten utmynnande i ett antal tips och förslag till förändringar. En förbättring av schemaläggningen var en av flera punkter. Ledningen skulle ta sitt ansvar och återta greppet om fördelningen av arbetstiden genom ett annorlunda sätt att lägga schema.

Arbetsfördelningen mellan politiken och förvaltningen är tydligt reglerat. Schemaläggning är inte politikernas uppgift.

Nämnden fick då och då rapport om framsteg vid införandet av Smart bemanning och att facket var med på noterna. Nämnden hade tillit till förvaltningen.

Och så brast allt. Signalerna kom inte smygande, det var en störtskur av häftiga och samstämmiga protester. ”Ni är överens, ledning, nämnden, facket – men vi då, hur är det med tillit för oss anställda?”

19 juli frågade vi om det inte fanns behov av ett extra möte med socialnämnden. 6 augusti kom ordförandens besked att det kunde vänta.

Det gör ont att behöva se hur illa det blev innan det kom upp till ytan.

Lutz Rininsland (V) Stefan Kärvling (V)

Namninsamling och protester mot smart bemanning!

27 augusti, 2018 Lämna en kommentar

Socialförvaltningen i Vänersborgs kommun har som bekant beslutat att införa ”smart bemanning”. ”Smart bemanning” är ett nytt arbetssätt vad gäller bemanningsplanering och schemaläggning. (Se ”Smart bemanning?” och ”Tankar om ”Smart bemanning””.) Fackförbundet Kommunal har varit positiv till förändringen, men de ”vanliga” medlemmarna, dvs vårdpersonalen, protesterar.

I fredags fick jag kopior av den namninsamling mot ”smart bemanning” som har genomförts bland socialförvaltningens anställda – både på nätet (se ”Protest mot Smart bemanning”) och ”analogt”, dvs på papper.

På nätet är det 405 personer som har protesterat mot Vänersborgs kommuns beslut att införa ”smart bemanning”. Väldigt många av dem har också kommenterat och utvecklat sina ståndpunkter. De som har skrivit under protesten på papper uppgår till 254 personer. Det verkar som om dessa namnlistor har legat på olika avdelningar och expeditioner. De är i många fall författade på ”egen hand”. Och det är naturligtvis en styrka eftersom det på det sättet kommer fram ytterligare synpunkter från personalen. Och antagligen också från vårdtagare och deras anhöriga. (Jag har inte kontrollerat namn eller om någon skrivit på två gånger, t ex både på nätet och på papper.)

Jag ser på namnlistorna att de skulle skickas till Kommunal senast fredagen v 33, dvs den 17 augusti. Och då kan man väl inte låta bli att misstänka att det var alla namnunderskrifter som gjorde att Kommunals ledning vaknade till på allvar. Veckan efter (v 34) lämnade nämligen Kommunals ledning samarbetet med arbetsgivaren kring ”smart bemanning”. Kommunal tog till och med avstånd från hela konceptet. (Se ”Facket hoppar av smart bemanning!”.)

Det har funnits en ”centralt” utskickad protestlista som flera avdelningar inom socialtjänsten har använt.

Den sammanfattar naturligtvis personalens syn på förändringen inom socialtjänsten. Men på de enskilda namnlistorna finns det ytterligare argument till personalens missnöje. Det blir en diger lista. Jag återger en del av rösterna:

 • ”Kort eller ingen återhämtning.”
 • ”Sämre arbetsmiljö.”
 • ”Dagpersonalen får börja mycket tidigare på morgonen och sluta senare på kvällen.”
 • ”Kommunens jakt på kostnadseffektivisering tar bort arbetsglädjen och yrkesstoltheten.”
 • ”Sjukskrivningar inom vård och omsorg har ökat.”
 • ”Anställ inte konsulter som kostar miljoner.”
 • ”Anställ färre administratörer och utvecklingsledare. Anställ fler undersköterskor.”
 • ”Med Smart bemanning kan vi få hoppa in och arbeta i enheter som vi inte har den rätta utbildning/kompetensen för.”
 • ”När vi har undrat eller ifrågasatt, så får vi till svar: Du/Ni får gilla läget.”
 • ”Vid 4-veckorsschema kan man ej planera sitt liv.”
 • ”Jag upplever att min arbetsglädje förbytts i irritation.”
 • ”Tänk på de som har barn så att det fungerar med tiderna på dagis.”
 • ”Ändra inte på det som fungerar. En nöjd personal gör ett bättre jobb.”
 • ”Tror inte jag skulle rekommendera Vbg:s kommun med SMART BEMANNING.”
 • ”Många röster har höjts i protest mot införandet av smart bemanning men inga har blivit lyssnade på, varken av arbetsgivaren eller av facket!”
 • ”Ni vill in och röra i våra scheman, pilla på vår flextid, använda er av det fackliga avtal som passar ert syfte bäst, kan vara på lokal nivå eller inte, allt för att ni ska göra stora besparingar och ni har mage att kalla det här för ett hälsoschema; skäms på er!”
 • ”En reklamfilm med facket var något av det värsta som någon har skådat, här sitter VÅR fackliga representant i knät på vår arbetsgivare som en marionettdocka och nickade med!”
 • ”Facket ska arbeta för sina medlemmar och deras rättigheter och intressen, inte slicka arbetsgivaren i ja ni vet, var det de här som det kämpades för i Ådalen?”
 • ”Vi SKA ha möjlighet att kunna planera en rik fritid precis som de flesta andra.”
 • ”Vi vill veta och kunna påverka var och när vi ska arbeta.”
 • ”Vi tycker det är vansinne att tvinga våra nattkollegor att göra flera pass. Att bara tänka tanken. Skäms!!”
 • ”Vi känner dessutom till att Livegenskap och Träldom avskaffades i Sverige på 1300-talet.”
 • ”Smart för vem? Jo för arbetsgivaren som tror att de kan spara en slant.”
 • ”Den knapphändiga information som vi fått gör att jag drar den slutsatsen att inte ens de som kommit på detta sätt att arbeta vet riktigt vad som gäller.”
 • ”Om grundsyftet var att detta schema skulle bidra till bättre hälsa och arbetssätt så har jag ännu inte hittat det som tyder på det.”
 • ”Jag misstänker starkt att det ur ekonomisk synvinkel kommer att bli en dyrköpt historia där tänkarna bakom detta biter sig själva i näven.”
 • ”Det som sker nu visar bara att det är pengar som talar. Vårdtagaren kommer sist.”
 • ”Vi är inga robotar som man kan slå av och på.”
 • ”Hur bra blir det för vårdtagarna att träffa nya ansikten hela tiden?”
 • ”Så upp till bevis, övertyga oss om vad som är hälsosamt och förträffligt med Smart Bemanning!”

Sammantaget torde citaten ge en gedigen och rättvis bild på varför personalen känner motvilja mot ”smart bemanning” och varför den värjer sig mot förändringen. Personalens motstånd är massiv.

Även de som har protesterat och skrivit på namninsamlingen på nätet har också i många fall kommenterat. Här följer några röster för att ytterligare förtydliga de anställdas synpunkter och känslor:

 • ”arbetar som undersköterska och vägrar gå tillbaka till detta yrke när det ser ut som det gör.”
 • ”Finns ingen tid för återhämtning efter passen.”
 • ”Det kommer tillslut inte finnas någon utbildad personal inom vården!!”
 • ”Detta är vansinne, ogenomtänkt o fullständigt galet!”
 • ”Vänersborgs kommun har inte en långsiktig tanke på vare sig vårdtagare eller kompetent personal.”
 • ”Jag tycker vi sliter ihjäl oss på detta nya schema. Vi går snart i väggen allihop”
 • ”Jag är själv undersköterska och har jobbat i Vänersborgs kommun men bytt till en annan kommun.”
 • ”Att använda konsulter, när det redan finns kunnig personal med erfarenhet, är slöseri med våra skattemedel.”
 • ”Då jag ser att min omvårdnadspersonal mår dåligt av schema förändringen och utstrålar ilska, uppgivenhet, misstro mot arbetsgivaren och stundtals tappar vårdtagarfokus.”
 • ”Jag tror att det blir ännu svårare att rekrytera personal på detta sätt.”
 • ”Har jobbat som undersköterska sen 1999. Har haft 4 v schema när jag arbetade i Trollhättan. Det va fruktansvärt stressigt att ej veta hur man skulle arbeta. Dagar kunde ändras under schemats gång, man skulle va flexibel. Fy säger jag! Började jobba i Vänersborg med rullande schema och valbara helger, helt underbart! Sen fick jag höra om ev ändringar. Plötsligt kom alla minnen upp från Trollhättan och jag föll… All stress som det medförde. Ni som sitter på stolar ska bestämma över våra liv och scheman är helt åt skogen! Ni får se.. det kommer inte ge friskare personal!”
 • ”De flesta kommer må mycket sämre. Samt vi ej får fler i vården som vill jobba . Har själv valt att lämna vbg kommun nu i sommar. Bla pga schema.”
 • ”Känner att kommunen tar i från oss der enda vi har kunnat fått bestämma själv . Låt oss få göra vårt underbara jobb som vi brinner för och helt enkelt låt oss få sköta detta själva”
 • ”Vansinne att gå bakåt i utvecklingen och göra ett redan svårrekryterat yrke ännu mer oattraktivt. Vem vill jobba fler pass för samma kronor i plånboken?”
 • ”Vänersborgs kommun har nu passerat gränsen i sin jakt på att spara pengar. Ska man bedriva god vård och ha kompetent personal får man sluta göra det så oattraktivt att jobba i vården.”
 • ”Jobbar natt sedan många år i kommunen 95% och vill absolut inte arbeta fler nätter och mindre återhämtning! Ni mister oss som kan vårt jobb!”
 • ”Smart schema?! Ni har knappt folk kvar för att dem söker sig till andra ställen med bättre scheman och BÄTTRE LÖNER!! Ta vara på den personal ni har kvar!”
 • ” jobba till kväll sent 22-2230 sedan börja jobba kl 7?? är det en höjdare?”
 • ”Har sagt upp min anställning och riktigt ordentligt orolig hur det kommer att se ut i framtiden med kvalitet inom äldreomsorgen. Katastrof.”
 • ”Vårdpersonal ska inte behandlas på de här sättet. Personer som inte vet hur arbetet påverkar eller personer som bara vill få en större peng ur det hela ska inte få bestämma.”
 • ”Jag tycker det är helt förfärligt att man ska försämra för vårdpersonalen. Hur ska de orka. Ingen kommer att vilja jobba där av de som är yngre o kan välja annat”
 • ”Kommunen är slavdrivare, dom säger att dom gör nya scheman för att anställda ska må bättre, men det blir tvärs om. Dom som sitter och bestämmer över huvudena på oss har ingen kontakt med verkligheten.”
 • ”För att samma sak händer i Trollhättan och jag har försökt att få facket i Vänersborg och Trollhättan att gå ihop i denna frågan men fått nej”
 • ”Vänersborgs kommun har tyvärr blivit en toppstyrd kommun, från vilken fler och fler personal ger sig av. Ni som styr måste backa innan det är för sent.”
 • ”Det nya schemat har försämrat mitt och min familjs livskvalitet!!!”
 • ”Skillnaden sen före smart bemanning för mig är stor då jag nu endast har turer som antingen är 7-16 eller 13,30-22, dom har förlängt alla mina arbetspass med flera timmar men jag ska likt förbannat arbeta lika många arbetspass i månaden som innan. Detta leder till utbrändhet!! Att arbeta varannan vecka 6 dagar av 7 med såna långa arbetspass plus att jag även har veckor som är jobb måndag till måndag och endast en ledig dag på dom. 7 dagarna, hur ska man orka.. Tiden med familjen blir mycket mindre!!”
 • ”Om vi inte blir sedda, då får vi göra oss hörda!”
 • ”Jobbar själv i hemvården och söker nu annat jobb pga smart bemanning.”
 • ”De lär bli ännu svårare att få personal. Varför slutar personal jo för att de blir sämre. Var tog VÄRDEGRUND ivägen. Våra boende ska ha bra. Våra boende ska vi ta hand om och de ska känna sig trygg av personalen som är på plats. Prata med personalen och hör hur vi vill ha de på våra arbetsplatser… Inte köra rätt över oss.”
 • ”Kanske är dags att lyssna på personalen som gör ett enormt stort och viktigt arbete istället för att köra över. Får se hur man tänker sen när ingen personal finns kvar. Ett bra schema, bra lön och bra arbetsförhållanden är det som gör att personal stannar.”
 • ”Tycker att vården har blivit sämre åh sämre med både tider åh vara med brukare. Ser också att brukare tar vid sig av allt detta som sker med nya tiden för personal.”
 • ”Så få ansikten som möjligt för våra vårdtagare. Längre ledighet i schemaperioden skall finnas för återhämtning. Nej till varannan helg. Nej till 9 tim natt.”

De anställda för fram en allvarlig kritik och några anställda har uppenbarligen också sagt upp sig som en följd av förändringarna.

Politiken fick kunskap väldigt sent om de anställdas reaktion. Men bättre sent än aldrig. Vi i Vänsterpartiet välkomnar synpunkter från kommunens personal och självklart också från andra invånare. Vi försöker informera om det vi vet är på gång på vår hemsida och på enskilda vänsterpartisters bloggar, som denna. Då vore det givetvis bra om vi också ”i tid” kan få besked om att politiken är inne på fel spår… Finns det skäl att ”hejda” oss, ”varna oss”, så gör gärna det – ju tidigare, desto bättre.

I fallet ”Smart Bemanning” är det enligt min mening dags att politikerna reagerar – och agerar. Arbetsgivaren, dvs kommunen, måste lyssna till personalen.

Facket hoppar av smart bemanning!

23 augusti, 2018 1 kommentar

Socialförvaltningen i Vänersborg har bestämt sig för att införa nya scheman för vårdpersonal inom vård och omsorg. Det har skett med hjälp av ett konsultföretag.

Protesterna bland de anställda blev omfattande.

Jag har skrivit om den nya ”arbetsorganisationen”, som går under beteckningen ”Smart bemanning”, vid två tillfällen. (Se ”Smart bemanning?” och ”Tankar om ”Smart bemanning”.) Jag skrev också om att Lutz Rininsland (V) efterfrågade ett extra sammanträde med socialnämnden för att diskutera ”Smart bemanning” och personalens protester. Nämndens ordförande, socialdemokraten Dan Nyberg, ansåg emellertid inte att det behövdes. (Se ”Restad Gård. Smart bemanning.”)

Det var synd, ett extra sammanträde hade nog behövts. Idag blev det känt att de anställdas fackförbund, Kommunal, har bestämt sig för att lämna den styrgrupp som har jobbat med dessa frågor. Facket tar helt enkelt avstånd från hela konceptet.

Kommunal skriver:

”Vi tillsammans med våra medlemmar känner att vi inte blir hörda eller lyssnade på, samverkan är ett givande och ett tagande, vilket det inte är i detta fall.”

Det är en allvarlig kritik och den innebär, enligt min mening, att politikerna nu är tvungna att reagera – och agera.

Kommunal har tidigare varit med på ”Smart bemanning” och talat för förändringen. Att Kommunal nu hoppar av visar tydligt hur starkt motståndet är och har varit bland personalen. Kanske kan man undra varför inte Kommunal har reagerat tidigare och till och med sagt ”stopp” från början…  Varför väntade Kommunal till strax innan valet?

Det här har moderaten Gunnar Lidell också åsikter om, men med lite annorlunda perspektiv. På twitter skrev han:

”I Vänersborg som styrs av @socialdemokrat -C-MP, gör nu @FacketKommunal uppror mot ledningen mindre än 3 veckor före valet, palatskupp på gång?”

Men bättre sent än aldrig. Kommunal har lyssnat på sina medlemmar och ändrat sig. Det är bra!

Och nu återstår en viktig fråga: Hur tänker arbetsgivaren hantera den nya situationen…??

Här nedan återger jag Kommunals skrivelse i dess helhet.

====

Angående Smart Bemanning.

För ca 1 år sedan presentade arbetsgivaren ett nytt koncept/arbetsform för att stävja sjukfrånvaron, arbetsmiljöproblem, underbemanning mm. Att skapa ett hållbart arbetsliv för medarbetarna samt trygghet och kontinuitet för brukarna. Detta kom att kallas för Smart Bemanning. Självklart finns det en ekonomisk aspekt i det hela. Vilket är förståeligt, socialförvaltningen ”blöder” och det behöver lösas.

Smart bemanning skulle också innebära utfasning av delade turer och långa arbetspass genom att använda personalen smart. Detta skulle också leda till ork och energi efter arbetspassets slut, precis så som senaste personalenkäten visade brist på.

Kommunal fick frågan om att sitta med i styrgruppen för detta. Utifrån den informationen vi fick då, tackade vi självklart ja. Att vara med är det enda sättet att påverka för Kommunals medlemmar. Men det innebär inte att vi äger frågan. Det är arbetsgivaren som äger frågan HUR de vill organisera sin verksamhet. De leder och fördelar arbetet och har arbetsmiljöansvaret.

Men något har hänt, dialog, delaktighet och påverkan för medarbetarna har försvunnit på vägen. Något som ligger till grund för god samverkan, och som vi påtalat under hela processen.

Behov av vård i hemmet och vårdtyngden på boenden ökar. Det finns idag inte personal till att täcka befintliga schemarader eller sjukfrånvaro.

Medarbetarna är kvinnor och män som är proffs på sina jobb. Dom vet hur verksamheterna fungerar och vad som behövs för att verksamheten skall fungera. Då måste man också låta medarbetarna få komma till tals och bli lyssnade på, men ingen lyssnar på de tankar och förslag medarbetarna har.

I presentationen kring Smart Bemanning beskrivs det att medarbetarna skall ha påverkansmöjligheter men känner sig ändå överkörda.

Kommunal har fått oerhört mycket kritik från medlemmar då det uppfattats som att vi sitter i styrgruppen och har mandat att bestämma och besluta i frågorna. Detta är definitivt inte fallet!
Vi är med för att påverka för Kommunals medlemmars räkning. Kommunals mål är att tillvarata medlemmarnas intresse på arbetsplatsen, arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Något vi kan göra genom att vara med och påverka där besluten tas. I de forum där Kommunal representerar medlemmarna sker förhandlingar och Kommunal har alltid medlemmarnas bästa i fokus. Men återigen, det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet och de bestämmer hur deras organisation skall se ut.

Vi har haft löpande samtal med politikerna som styr kommunen och där fått gehör för våra synpunkter, och dom har lyssnat.

Efter åtskilliga möten med arbetsgrupper, skyddsombud, arbetsplatsombud samt enskilda medlemmar väljer Kommunal att kliva av. Vi tillsammans med våra medlemmar känner att vi inte blir hörda eller lyssnade på, samverkan är ett givande och ett tagande, vilket det inte är i detta fall. Arbetsgivare och chefer har hänvisat till Kommunal när beslut har tagits och uttryckt att ”Kommunal har varit med”, ”Kommunal har beslutat” etc.

Återigen Kommunal äger inte mandatet att besluta. Hade Kommunal haft mandatet att besluta så hade medlemmarna fått stå i fokus då vi vet att de är proffs på sina jobb.

Se först till att Vänersborgs kommun blir en attraktiv arbetsgivare där fler vill arbeta och redan anställd personal vill stanna genom att säkerställa en säker arbetsmiljö, bra lön och en bemanning som tillåter att medarbetarna känner sig tillräckliga och delaktiga i sitt arbete.

Theresia Andersson
sektionsordförande
Kommunal Vänersborg

=====

Se också TTELA: ”Kommunal: Nu tar vi avstånd från ”smart bemanning”

Restad Gård. Smart bemanning.

8 augusti, 2018 Lämna en kommentar

TTELA skrev idag om att arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) besökte Restad Gård igår. Hon var där för att, som det står i TTELA (se ”Minister med nyheter om asylmottagningen”):

”berätta om detaljerna i Mottagandeutredningen, som föreslår ett helt nytt system för asylmottagande.”

Utredningen föreslår att det ska inrättas särskilda ankomstcenter. Och då ser några möjligheter att inrätta ett sådant center på Restad Gård. I varje fall gör kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) det. Dahlin var nämligen också med ute på Restad. Hon spetsade enligt TTELA genast öronen när hon hörde om ankomstcentren.

Dahlin säger till TTELA:

”Jag kände direkt att det här är ju Restad Gård! Det är som gjort för detta”

Jag kan väl spontant tycka, om det nu ska inrättas särskilda ankomstcentra, att det kanske vore en bra idé med Restad. Men denna tanke har inte ens diskuterats i Vänersborg, varken i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommunfullmäktige.

Och det känns väl som om ett sådant här önskemål från kommunen skulle vara förankrat i åtminstone kommunstyrelsen. Nu blir hela grejen mer som en socialdemokratisk valpropaganda. Och frågan är nog för viktig för det kan jag tycka.

Som sagt, om Restad Gård nu ens är tänkt som ett ankomstcentrum… Det är det faktiskt inte. Det kom nämligen ett mail direkt riktat till Marie Dahlin från Migrationsverket den 27 juli…

På Vänsterpartiets hemsida kunde du läsa om Migrationsverkets mail redan igår (se ”Är det rätt att förtiga?”).

Och Gunnar Lidell skrev på Twitter tidigare idag:

”Migrationsverket meddelade redan 27/7 att det inte blir ngt ankomstcenter i Vänersborg, detta verkar inte varken KSO eller @YlvaJohansson veta ngt om, tänker ministern köra över @Migrationsverk ?”

Migrationsverket är mycket tydligt i sitt meddelande till Marie Dahlin (S):

”Migrationsverket har för avsikt att inom ramen för en pilotverksamhet pröva ett ankomstcenter vid anläggningen Sagåsen i Mölndal under hösten 2018. … Sagåsen är fullt tillräcklig för verkets behov under överskådlig tid.”

Det var också orsaken till att Migrationsverket överhuvudtaget inte närvarade på ministerns besök på Restad Gård igår. Verket ville inte ge en bild:

”av att myndigheten är intresserat av att ha ett ankomstcenter på Restad Gård, något som alltså inte är aktuellt.”

Och visst är det konstigt att varken Ylva Johansson, Marie Dahlin eller TTELA nämnde något om Migrationsverkets beslut.

Det sägs att i krig och kärlek är allt tillåtet. Kanske kan man tillägga att allt är tillåtet även i en valrörelse. I varje fall i Vänersborg…

Till sist vill jag meddela att det inte blir något extra sammanträde i socialnämnden om ”Smart Bemanning”. Lutz Rininsland (V) hade ju skrivit till nämndens ordförande Dan Nyberg (S) och frågat om detta. (Se ”Tankar om Smart bemanning”.) Dan Nyberg svarade nu Rininsland:

”På frågan om smart bemanning så tycker jag att det är lämpligt att nämnden får en lägesrapport vid nästa sammanträde den 6 september. Det kan t ex ske under förvaltningschefens rapport. Att kalla till ett extra sammanträde anser jag i nuläget inte påkallat.”

.

PS. Dela gärna bloggen på t ex Facebook om du tycker att den är ok. Då når inlägget fler läsare.

Tankar om ”Smart bemanning”

26 juli, 2018 1 kommentar

Det har inte hänt så mycket nytt på fronten ”Smart Bemanning” sedan min förra blogg. Det är ju semestertider och dessutom extremt varmt.

Lutz Rininsland (V) skrev häromsistens, som jag skrev i bloggen ”Smart Bemanning?” (klicka här), till de ledande politikerna i socialnämndens presidium (=ordförandena) och efterlyste ett extra nämndsmöte. Det var med anledning av de protester som det nya bemanningssystemet har lett till bland personalen och de skriverier som följde i framför allt TTELA.

Lutz Rininsland (V) har fortfarande inte fått något svar.

”Smart bemanning” är egentligen ingen politisk fråga, i sig. Den har t ex inte beslutats av politikerna i socialnämnden. Anledningen till att Rininsland ändå har väckt tanken om ett extra nämndsmöte är att den turbulens införandet av det nya systemet har lett till bland personalen torde ha gjort frågan till en politisk fråga. Politikerna har ju ansvar för arbetsmiljön.

Men om det ska bli ett extra sammanträde bestämmer inte Lutz Rininsland eller Vänsterpartiet. Det gör däremot ordförande Dan Nyberg (S). De partier som styr kommunen (S+C+MP) har mycket större möjligheter att driva praktisk politik än oppositionen i och med att de besätter alla ordförandeposter. Det kan vara bra att ha i minnet när man som kommuninvånare funderar på varför politikerna inte gör något… Och när man går till vallokalen… (Det finns dock en möjlighet för ledamöter i en nämnd att bestämma om ett extra möte oavsett vad en ordförande tycker. Det är om minst en tredjedel av de ordinarie ledamöterna begär det. Men det brukar ofta vara praktiskt svårt – särskilt i semestertider.)

En bloggläsare tyckte att jag i min förra blogg i ämnet skulle vara tydligare på följden av en av de förändringar som ”Smart Bemanning” innebär. Och visst kan jag vara det.

De som arbetar natt på äldreboenden arbetar ofta längre arbetspass. Det är för att de ska kunna jobba färre pass och få längre tid för återhämtning. ”Smart Bemanning” ändrar på arbetstiderna. I systemet minskas arbetstiden för nattpassen. Det gör att nattpersonalen istället får arbeta fler pass. (Det innebär en ekonomisk besparing för arbetsgivaren.) Kortare pass för nattpersonalen innebär också ändrade tider för dagpersonalen.

Tidningen ”Kommunalarbetaren”, som är fackförbundet Kommunals medlemstidning, hade i januari en artikel om nattpassen. (Se ”Fler nattpass väcker protester”.) ”Kommunalarbetaren” skriver om de protester som fler nattpass har lett till i de kommuner där detta har införts. Anna Skarsjö, ordförande för Kommunal Väst, säger till tidningen:

”Det var länge sedan jag såg en sådan uppslutning bland medlemmar.”

Skarsjö berättar också att kortare nattarbetspass provades på ett boende i Göteborg. Efter bara några månader var över hälften av nattpersonalen sjukskriven… I Mölndal protesterade ett 50-tal undersköterskor och vårdbiträden mot den ”centrala natteffektivisering” som kommunen ville genomföra på alla boenden. Det ledde enligt Skarsjö till att politikerna backade.

Det är ingen tvekan om att i varje fall Kommunal Väst är mycket kritiska eller rent av motståndare till kortare nattpass, som alltså är en viktig ingrediens i ”Smart Bemanning”. Därför blir jag något förvånad över att Kommunal i Vänersborg verkar tycka tvärtom och är positiv till en sådan förändring. Det verkar inte som om den fackliga ledningen har lyssnat varken till Kommunal Väst eller till sina egna medlemmar i Vänersborg.

Marianne J har skrivit en kommentar till min förra blogg. (Se här.) Den handlar om kommunens attityd till sina anställda. Jag håller med henne fullständigt när hon skriver:

”Visst måste kommunens pengar användas på ett klokt sätt men detta får ju motsatt effekt. God personalvård är en förutsättning för ett gott arbete. Att bli överkörd skapar ingen arbetsglädje! Sen får vi inte glömma våra äldre. Hur ska deras behov av trygghet, stimulans, egen tid, igenkännande m.m. tillgodoses om personalen hela tiden känner sig stressad och otillräcklig? Vänersborgs kommun har flera nya fina äldreboende men det räcker inte. Nu måste också verksamheten ses över. Personalen måste få förutsättningar att ge våra äldre den vård och omsorg de har rätt till och är värda!”

Det är viktigt att arbetsgivaren har tillit till sina anställda. Dessutom måste förändringar ske i dialog med och godkännande av dom som berörs av förändringarna. Det är tämligen elementärt.

Huruvida ”Smart Bemanning” har lett till uppsägningar och/eller ökad sjukfrånvaro i Vänersborg vet jag inte. Det är än så länge bara en verksamhet inom äldreomsorgen, med ca 100 anställda, som arbetar enligt ”Smart Bemanning”. Under perioden mellan 1 april och 19 juli har 3 personer slutat där. Orsaken vet dock inte arbetsgivaren. När det gäller sjukskrivningar har jag ställt frågan till socialförvaltningen. Jag återkommer när jag har fått svar.

Några har frågat mig om det har gjorts någon riskbedömning innan förändringen beslutades och verkställdes. Och det har det. Det gjordes den 15 februari i år.

Som risker noterades att ”oro och stress” kan uppstå och ”känsla av att inte få påverka”. (Den tredje punkten kan jag inte läsa.)

För mig, som är amatör på området, ser denna riskbedömning ut att handla om processen och inte om resultatet av förändringen och dess konsekvenser för personalen.

Åtgärderna som ska vidtas blir naturligtvis en följd av de definierade riskerna. I detta fall workshops och arbetsmaterial.

För övrigt vet jag inte vem som har genomfört ”konsekvensanalysen” och undertecknat den. Det är en chef (står ingen titel) men jag kan inte läsa namnteckningen.

Efter riskbedömningen/konsekvensanalysen följer sedan en utförlig beskrivning av vad ”Smart Bemanning” innebär.

När jag sökte lite på nätet om förändringar i socialförvaltningen i andra kommuner så hittade jag en intressant och mycket läsvärd debattartikel i Lerums Tidning. (Se ”Nej till nio timmars nattpass”.) Den var skriven den 11 april 2017 av det moderata kommunalrådet Alexander Abenius.

I Lerum styr socialdemokraterna och här ville man minska antalet timmar per pass för nattpersonalen. Precis som i Vänersborg. Abenius var emot denna förändring. I Lerum var tydligen denna fråga en politisk fråga…

Moderaten Albenius skrev i debattartikeln:

”Att införa nio timmars nattpass, och på så sätt mer eller mindre tvinga de anställda att jobba fler pass i veckan, är inget vi moderater kan ställa oss bakom. Det skapar en orimlig press på våra nattanställda som redan sliter hårt för våra sjuka och äldre. Därför tycker vi moderater att den politiska majoriteten, ledd av Socialdemokraterna, skall stoppa införandet av nio timmars nattpass. För våra anställdas skull.”

Huvudargumentet för Albenius är att:

”det som oftast är tyngst med att jobba natt sällan är själva nattpasset, utan snarare omställningen från att jobba natt till att på sina lediga dagar vrida dygnet och anpassa sig till att fungera vanligt och socialt på dagarna. Genom att dra ner på antalet timmar per pass tvingas de nattanställda att jobba fler pass i veckan för att behålla sin nuvarande sysselsättningsgrad och på så sätt få färre dagar i veckan till att vrida dygnet och få vardagen att gå ihop.”

Det kanske är dags att ”Smart bemanning” blir en politisk fråga också i Vänersborg. Jag undrar vad Dan Nyberg (S) säger om det…

Smart bemanning?

22 juli, 2018 4 kommentarer

Det råder ett stort missnöje bland personalen inom socialförvaltningen i Vänersborg. Det har vi under några veckor kunnat läsa om på insändarsidorna i TTELA och i olika Facebook-grupper. I torsdags hade TTELA tre artiklar i ämnet.

Socialförvaltningen håller på att införa ett nytt arbetssätt vad gäller bemanningsplanering och schemaläggning. På kommunens hemsida beskrivs det under rubriken ”Vi inför Smart Bemanning – ett system för schemaläggning” på följande sätt:

”Syftet är att bättre tillgodose verksamhetens och brukarnas behov, samt att skapa hållbara arbetsplatser för våra medarbetare.”

Det nya arbetssättet, som alltså går under beteckningen ”Smart Bemanning”, ska slå två flugor i en smäll. Kommunens anställda ska få det bättre, precis som brukarna/vårdtagarna. Och det låter ju fantastiskt bra… Brukarna, dvs i huvudsak äldre invånare, ska få mer tid med socialförvaltningens personal, samtidigt som denna personal ska få bättre arbetsförhållanden…

I mina öron låter det som om ”Smart Bemanning” innebär att fler personal ska anställas. Hur ska annars personalen få mer tid till brukarna? Tänker jag.

Men så är det inte. Tvärtom typ. Om ”Smart Bemanning” sägs det på kommunens hemsida:

”Det handlar om [att] ge vård och omsorg till fler personer med omfattande vård- och omsorgsbehov, med de begränsade resurser vi har…”

”Begränsade resurser”…

Det är ingen hemlighet att socialnämnden har ”problem” med pengarna. Nämnden gör av med mer pengar än den har… Årets budgetunderskott prognostiseras enligt delårsrapporten till 26,6 milj kr. Det är väldigt mycket pengar. I stort sett lika mycket pengar som arenan och Vattenpalatset kostar kommunen i år…

Nästa år anser socialförvaltningen att nämnden behöver 52,5 milj kr mer i budgetram än i år för att få verksamheten att ”gå runt”. I stället föreslår de styrande partierna, S+C+MP, att socialnämnden ska få samma anslag, men med drygt 9 milj kr mindre.

Socialnämnden står med andra ord inför stora besparingar under resten av året liksom stora nedskärningar nästa år. Det är klart att många av de anställda ser det som att det nya schemaläggningssystemet är ett led i dessa besparingar och nedskärningar…

Personalen på socialförvaltningen, de ”på golvet”, reagerar bland annat över att förändringen till det nya arbetssättet sker över deras huvuden. Om personalen dessutom upplever att förändringarna inte alls ”skapar hållbara arbetsplatser” utan tvärtom, så kan det lätt bli en ohållbar situation.

Som nu.

De anställda har skapat ett upprop, ”Protest mot Smart bemanning”, på nätet. Där ger de anställda en sammanfattande beskrivning över systemets konsekvenser:

”Socialförvaltningen i Vänersborgs kommun med hjälp av oerfarna konsulter valt att se över scheman för vård personal inom vård och omsorg. Konsulter som inte jobbat inom vården men har förmågan/erfarenhet att tala för oss vad vi mår bra av och hur vi ska jobba.

Personal på alla enheter får fyraveckorsschema åt gången som ”speciella” undersköterska ska lägga, nåt som varje enhet har klarat lägga själva och som alla i personal gruppen varit delaktiga. Vi personal får inte veta hur vi jobbar efter fyraveckorsperiod och kan inte heller planera nåt med familjen på vår fritid. Har cheferna tänkt på att vi har ett liv utanför jobbet som måste fungera utan att våra barn påverkas?!

Idag är det svårt med att rekrytera vikarier till vården och att det är även mycket svagt intresse att jobba inom vården. Smarta schema gör att personal får jobba flera arbetspass med samma lön och även på enheter som man inte har erfarenhet av.

Smart bemanning gör att personal inte kan ha framförhållning och inte heller någon privat liv, sjukskrivningar ökat sen detta startat eftersom nämnden har varken pratat eller brytt sig om vård personal. Erfarna personal som jobbat i flera år obekväma arbetstider (helger, kvällar , nätter och storhelger) och gett allt för ta hand om våra gamla har varit tvungna att sluta eftersom detta påverkat de och deras privat liv mycket negativ. Natt personal ska jobba 9 timmars pass istället för 10 timmar och detta gör att dagpersonal måste jobba sent och inte kan få det återhämtning som behövs

(Attraktiv och hållbar, i alla delar av livet) , vad hände med delaktighet, vårdtagarens trygghet och säkerhet och värdegrund ?  

VI PROTESTERAR! LYSSNA PÅ OSS”

I skrivande stund har 366 personer skrivit på protesten. Flera beskriver i uppropet hur de har sagt upp sig eller står i begrepp att göra det på grund av det nya systemet. Enligt ”Gustav”, som intervjuas i TTELA (se ”De har kört över oss totalt”), så är det:

”mellan 20 och 30 fast anställda som redan har slutat på grund av de försämrade arbetsvillkoren.”

I denna TTELA-artikel kan du också läsa mer om personalens synpunkter på ”Smart Bemanning”.

Socialchefen och verksamhetschefen vid Vård och omsorg lämnar en annan bild av ”Smart Bemanning” på kommunens hemsida. Det är naturligtvis svårt för mig att avgöra vem som har rätt, men jag antar att antalet uppsägningar och sjukskrivningar vore ett objektivt sätt att få reda på sanningen.

Det finns ytterligare ett problem i dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare, personalorganisationerna. Eller rättare sagt Kommunal. Facket är ju en slags ”mellanhand”, det är fackledningen som kommunicerar med medlemmarna och det är fackledningen som kommunicerar med arbetsgivaren. Men om de fackliga representanterna inte är medvetna om vad de egna medlemmarna egentligen tycker, så blir det problem…

TTELA sammanfattar:

”De som skapat protestlistan kände att varken Vänersborgs kommun eller fackförbundet Kommunal bryr sig om dem.”

Det verkar med andra ord som det har blivit problem i det här fallet, snällt sagt, i varje fall är det så de protesterande beskriver situationen. De menar att Kommunal har gått med på ”Smart Bemanning” över medlemmarnas huvuden. Särskilt tycks de reagera mot en video som har lagts upp på kommunens intranet. Där försvarar Kommunals ordförande det nya systemet tillsammans med arbetsgivaren.

Sedan har jag inte heller i detta fall någon aning om vem som har rätt – Kommunals lokala ledning eller de som protesterar. (Se ”Det har varit kort med folk länge”.) Jag ser bara att de aktuella medlemmarnas förtroende för sin fackliga ledning brister. Det sägs också att många medlemmar till och med har lämnat Kommunal den senaste tiden.

Jag vill för fullständighetens skull komplettera historien bakom ”Smart Bemanning”.

Den 20 april 2017 behandlade socialnämnden ett ärende med rubriken:

”Information om rådgivningsrapport – genomlysning av hemtjänst/hemsjukvård”

Revisionsfirman PWC hade på uppdrag av Vänersborgs kommun genomfört en genomlysning av organisationen för hemtjänst och hemsjukvård inklusive myndighetsutövning. Syfte med genomlysningen var att sänka kostnaderna samt säkra kostnadskontroll.

Det är denna rapport som ligger till grund för ”Smart Bemanning”. (Jag tror att en pressad socialnämnd faktiskt gav ytterligare uppdrag till sin förvaltning.)

I protokollet står det:

”Utifrån pwc:s genomlysning och rapportens rekommendationer har verksamhetsledningen startat åtgärder och planerar ytterligare som bl.a. implementering av IBIC, uppföljning av biståndsbeslut samt översyn av bemanning och schemaläggning.”

PWC:s genomlysning mynnar ut i ett antal iakttagelser och rekommendationer. Jag ska inte redogöra för dem alla här, men jag vill ändå göra några kortare nedslag för vad PWC skrivit om det som nu har blivit konfliktämnen. (Rapporten kan laddas ner på kommunens hemsida.)

I rapportens sammanfattning står det angående bemanning och schemaläggning:

”Bemanningsorganisationen behöver utvecklas. Det finns idag ingen struktur på hur scheman för personalen läggs. Vi anser att tekniska hjälpmedel behövs för att utveckla detta arbete.
Det bör även tydliggöras när exempelvis vikarier får användas och ledningen bör ställa krav på personalen att exempelvis arbeta på olika enheter.
Vi menar också att en centralisering och specialisering av schemaläggning och personalplanering är viktigt för att öka effektiviteten.”

Det här utvecklas senare i rapporten och det på ett ganska utförligt sätt.

PWC menar bland annat att endast 70% av arbetstiden innebär aktivt arbete hemma hos vårdtagarna. Resten är ”kringtid” som restid, administration och mötestid etc. Dessutom är nyckeln till en optimerad bemanning att kunna förutspå variationer i det kortsiktiga behovet. PWC skriver att det är graden av overksam tid som driver kostnaderna. Och så ges exempel på tre aktiviteter för att effektivisera verksamheten:

 • ”Flexiblare schemaperioder”
 • ”Möjlighet att använda personalen på olika arbetsplatser”
 • ”Öka andelen helg- och nattpass”

PWC är väldigt kritisk på hur det gick till i förvaltningen. Vid schemaläggningen saknades det t ex struktur och riktlinjer, schemaläggningen var inte digital och olika enheter gjorde på olika sätt. PWC ansåg att schemaläggningen skulle centraliseras och digitaliseras.

PWC skriver också en hel del om personalpoolerna och vikarieanskaffningen. Jag noterar att det övergripande syftet hela tiden är effektivitet. Det går före både brukarnas intressen av så få kontakter som möjligt (det här nämns vad jag kan se överhuvudtaget inte i rapporten) eller personalens arbetsmiljö. PWC:s slutsats är att personalpoolens arbete ska täcka hela äldreomsorgen.

När jag läser PWC:s rapport kan jag inte låta bli att tänka på den styrnings- och ledningsfilosofi som råder inom svensk offentlig förvaltning under de senaste 25-30 åren, New Public Management (NPM). (Se ”Målarbete – till nytta för vem?”.) NPM handlar om att se den offentliga verksamheten ur ett företagsperspektiv, där allt handlar om att ”göra vinst”. Pengarna ska användas så effektivt som möjligt. Människorna, både anställda och brukare, kommer på sin höjd i andra hand. Och för att göra en organisation så effektiv och lönsam som möjligt så krävs det experter och konsulter. De planerar arbetsorganisation, scheman osv bättre än de som utför arbetena på golvet, trots att dessa experter och konsulter kanske aldrig har satt sina fötter på en arbetsplats som de utreder. Det blir viktigare att sätta mål, dokumentera, producera statistik och utvärdera än att sköta om de äldre.

Det sista var en liten utvikning som möjligtvis var orättvis mot socialförvaltningens ledning.

Kommunen har hur som helst tagit hjälp av företaget ”Strategisk Bemanning Sverige AB” för att genomdriva den nya organisationen. Det har kostat socialförvaltningen drygt 1,2 milj kr (exklusive moms). Det nya schemaläggningssystemet har också inneburit att 6 personer nu arbetar heltid med schemaläggning. (Anställningen är ”visstid” och gäller till sista december 2018.) Dessa personer har för övrigt tagits från verksamheten, vilket betyder att det nu är sex personer mindre ”på golvet” än tidigare. Vilket naturligtvis är provocerande när syftet med förändringarna sägs vara att:

”bättre tillgodose verksamhetens och brukarnas behov, samt att skapa hållbara arbetsplatser för våra medarbetare”

Det är med andra ord inte svårt att förstå att de protesterande misstänker att det är de som kommer att få betala notan för både sparkrav, konsulter och schemaläggare med sämre arbetsvillkor och större arbetsbelastning.

Det verkar onekligen som införandet av ”Smart Bemanning” har gått snett. Och oavsett vems fel det är eller om hela systemet är fel, så är det uppenbarligen så att socialförvaltningen måste bromsa förändringen och starta en dialog med den personal det berör. Och säkerligen också med brukare och deras anhöriga. All förändring av en verksamhet måste ske tillsammans med de anställda och inte mot. Därför är det egentligen inte särskilt intressant, som socialchefen säger till TTELA (se ”Nya scheman skapar missnöje”):

”Jag tror på det här, verksamhetscheferna tror på det här och enhetscheferna tror på det här.”

Det viktigaste är att personalen är med på tåget och ”tror på det här”. Och det verkar de inte göra… Flera av de anställda inom socialförvaltningen går så långt att de vänder på ordet ”smart” i ”Smart Bemanning” och istället pratar om ”trams”…

Och är det verkligen så att anställda säger upp sig på grund av ”Smart Bemanning” så kan det utvecklas till en smärre katastrof för Vänersborgs socialförvaltning…

Lutz Rininsland i Vänsterpartiet har nyligen tillskrivit socialnämndens presidium:

”Mina funderingar när det nu bara växer och växer … Jag kan mycket väl tänka mig ett extramöte med nämnden snarast.”

Vad jag förstår så har socialnämndens ledamöter visserligen fått information vid enstaka sammanträden, men det har för det mesta låtit som det formulerades i protokollet i september 2017:

”Schemaläggningsarbete ”Smart bemanning”, inom avdelningarna vård och omsorg och vård, stöd och utredning har påbörjats”

Eller i januari 2018:

”Processen Smart bemanning (schemaläggning) fortlöper”

Och visst kan det förklaras med att politikens uppgift inte är att detaljreglera verksamheten. Men om det gnisslar mellan ledning och personal eller om personalen känner sig övergiven eller överkörd, då har nämndens ledamöter ett ansvar. Då är det dags att frågan om ”Smart Bemanning” blir en politisk fråga.

%d bloggare gillar detta: