Hem > Skola och utbildning > Vänersborg tappar återigen i skolranking!

Vänersborg tappar återigen i skolranking!

Så var det då dags igen… Lärarförbundets skolranking har kommit. Det gör den vid ungefär den här tidpunkten varje år. (Du hittar rankingen i sin helhet här.)

Vänersborg hamnade på plats 244. Av 290 kommuner…

Förra året kom Vänersborg på plats 221 och året innan igen, på plats 190. Det går bakåt för kommunen och det är ju tråkigt. Ja, tråkigt är väl inte det rätta ordet. Det är tragiskt och olyckligt och åt… skogen… Typ. Och värst är det naturligtvis för de elever som faktiskt går i skolan. Det är de som drabbas. Kanske för livet.

Rankingen utgår från underlag som samlades in förra året, år 2017, och omfattar både förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. (Jag kallar fortsättningsvis, för enkelhetens skull, alla dessa ”kategorier” för ”skola” eller ”utbildning”.) Det betyder att förra årets katastrofala betygsresultat i Vänersborg (se ”Total kris i Vänersborgs skolor!”) räknas in i rankingen. De något förbättrade resultaten i år kommer inte med förrän i nästa års ranking.

Lärarförbundet skriver om varför förbundet, som är en av de fackföreningar som organiserar pedagogerna, rankar kommunerna:

”Det gör vi för att sätta ljuset på vad som behöver göras för att skapa en skola med hög kvalitet som är likvärdig för alla elever. Såväl framgångsfaktorer som brister lyfts fram i rankningen.”

Skolrankingen bygger på officiell statistik och på statistik framtagen av Lärarförbundet och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Lärarförbundet väger samman 13 kriterier, där två av kriterierna viktas dubbelt. Det är för att förbundet tycker att faktorerna lärartäthet och andel behöriga lärare är särskilt viktiga.

Lärarförbundets skolranking innehåller flera delaspekter av skolans verksamhet. En av dessa aspekter är resurser till undervisningen. (I ”resurser” räknas inte kostnader för lokaler med, inte heller fristående skolor.) Här hamnar Vänersborg på plats 230. Det är en mycket dålig placering tycker jag och visar att Vänersborg satsar förhållandevis lite pengar på skola och utbildning jämfört med resten av kommunerna i Sverige. Året innan låg Vänersborg på plats 198 och det innebär ju att Vänersborg har tagit ett ganska rejält kliv bakåt. Och då ska vi komma ihåg att det var oppositionens budget som antogs för år 2017 och den innehöll 11 milj kr mer till barn- och utbildningsnämnden (BUN) än de styrande partiernas förslag. Rankingen visar dock att detta inte på långt när var tillräckligt. Och jag kan inte låta bli att undra på vilken plats kommunen hade hamnat om det hade funnits 22 pedagoger färre än de var…? (11 milj=22 tjänster.)

När det gäller lärartätheten förbättras Vänersborgs ranking något. Vänersborg hamnar på plats 202, jämfört med plats 209 tidigare. Fast det är inte heller någon placering att skryta med…

En av de få glädjeämnena i statistiken är att andelen pedagogiskt utbildade lärare ökade. Vänersborg ligger på plats 80 bland Sveriges kommuner. Det är en förbättring från förra året då Vänersborg låg på plats 167. Det kan bero på löneutvecklingen. Vänersborg steg nämligen ganska rejält i ranking i kategorin ”Lön” – från plats 186 till plats 70. Även om lönen inte är det allena saliggörande så tror jag att behöriga lärare, t ex nyutexaminerade studenter, tittar på dessa siffror när de ska söka jobb.

Lärarna i Vänersborg tycks också vara hyfsat friska jämfört med lärare i andra kommuner. Vänersborg hamnade på plats 151. Det var också en liten förbättring i placeringen, året innan låg Vänersborg på plats 160.

De här kategorierna var väl de enda glädjeämnena i rankingen. Kanske kan man ändå på något sätt vara lite optimistisk inför framtiden på grund av detta. Behöriga lärare som mår (relativt) bra är en nödvändig förutsättning för en bra undervisning.

Den viktigaste variabeln i rankingen, som jag ser det, är elevernas genomsnittliga meritvärde när de går ut åk 9. Det var katastrofalt. Det finns nog inga andra ord. Och det har jag beskrivit i tidigare bloggar från förra året.

Vänersborg hamnar på plats 228. Året innan kom Vänersborg på plats 131. (Meritvärdet beräknas bara för de elever som fått betyg i minst ett ämne.) Men det blir ännu tråkigare…

Lärarförbundet har också räknat med det genomsnittliga meritvärdet justerat efter ”förutsättningar- likvärdighetsindex”. Det betyder att det faktiska meritvärdet jämförs med det förväntade meritvärdet. Och i det förväntade meritvärdet tas det hänsyn till andelen nyinvandrade elever, dvs andelen elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren, fördelningen pojkar/flickor och föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå. Och här är tyvärr siffrorna nästan i botten i Sverige, plats 265 (av 290 kommuner) jämfört med 152 år 2016. Det betyder att Vänersborg faktiskt ”presterar” betydligt sämre än vad som förväntas.

På samma sätt gör undersökningen med andelen elever som får minst betyget E (godkänt) i samtliga ämnen. Vänersborg hamnar på plats 251 (plats 147 året innan) och på plats 280 (plats 159 år 2016) när hänsyn tas till ovannämnda faktorer, dvs det förväntade resultatet.

Plats 280 av 290 kommuner är uppseendeväckande… Det är ett extremt dåligt resultat. Det visar vilka urusla förutsättningar Vänersborgs kommun ger sina ungdomar. Skolan bör självklart vara prioriterad, politikerna måste naturligtvis ge kommunens ungdomar de bästa förutsättningar för att klara sig i livet. Kommunen sviker. Och ser man på de styrandes budgetförslag för nästa år så tar man sig för pannan! (S+C+MP vill inte ge förskolan och skolan de drygt 29 milj som krävs för att överhuvudtaget upprätthålla den ”kvalitet” som finns idag.)

Rankingen har också med andra kategorier, bland annat en specifik aspekt om förskolan. Det är hur stor andel av barnen i åldrarna 1-5 år som är inskrivna i kommunal förskola eller i förskola som drivs i enskild regi. Vänersborg hamnar på plats 256 av Sveriges 290 kommuner (plats 260 år 2017). Resultatet förvånar mig, liksom förra året, men det visar, antar jag, behovet av nya förskoleplatser. Vilket också är på gång, de gamla BUP-lokalerna på Vänerparken har nyligen tagits i bruk och den nya förskolan på Hönan håller på att byggas.

Till sist redovisar jag rankingens två sista aspekter.

Skolrankingen tar upp andelen invånare i kommunerna som är 20 år (födda 1997) och har grundläggande behörighet för högskolestudier. Måttet är väl inte helt rättvisande, det kan ju t ex finnas ungdomar som flyttar till en annan kommun direkt efter avslutad gymnasieskola. Vänersborg hamnar på plats 55 (tidigare 82), vilket är en ganska hög ranking. Det tycks som om Kunskapsförbundet Väst gör en bra insats på detta område.

Den sista aspekten är andelen elever som fullföljde gymnasieutbildningen inom 3 år. (Elever på introduktionsprogram räknas inte med, men det gör elever som studerar i en annan kommun.) Vänersborg hamnar på plats 125, vilket tråkigt nog är en nedgång med 43 placeringar.

Lärarförbundet har också med en kategori om ”kommunen som avtalspart”. Den baseras på enkätsvar från Lärarförbundets lokalavdelningar rörande:

”kommunens förmåga att leva upp till gällande avtal och vilka förutsättningar våra lokalavdelningar anser att lärarna ges i kommunen.”

Här sjönk Vänersborg i rankingen. Tidigare låg Vänersborg på plats 173, nu sjönk placeringen till 177. Det kanske är lite förvånande med tanke på att Vänersborg placerade sig tämligen högt när det gällde pedagogernas löner. Den här placeringen bör nog föranleda en djupare analys av förvaltningen och förskolecheferna/rektorerna.

När alla aspekter i skolrankingen vägs samman så hamnar alltså Vänersborg på plats 244 av Sveriges 290 kommuner. Det är ett mycket dåligt resultat och dessutom sjunker Vänersborg i rankingen.

Det kan vara intressant att också titta på var våra grannkommuner hamnar i Lärarförbundets ranking (förra årets siffror inom parentes):

 • Trollhättan 115 (124)
 • Uddevalla 214 (226)
 • Mellerud 234 (271)
 • Färgelanda 124 (240)
 • Grästorp 12 (7)
 • Lilla Edet 288 (285)

Sveriges bästa skolkommun blev för övrigt Vellinge, för tredje året i rad. Vellinge följdes av Orust, Vadstena, Båstad och Torsby.

De kommuner som hamnar i toppen av undersökningen Sveriges bästa skolkommun brukar själva, enligt Lärarförbundet, peka på tre saker:

 1. ”Att man arbetar långsiktigt för att förbättra skolan, man tar fram en långsiktig plan och strategi.”
 2. ”Att man har sett till att ha en samsyn inom kommunen kring skolan och skolans utveckling med politiker, tjänstemän, skolledare och lärare.”
 3. ”Att man har höga förväntningar på skolan, och man ställer också höga krav på verksamheten och på skolledare, lärare och elever.”

Det är definitivt något att ta efter i Vänersborg. Och slutsatsen av Lärarförbundets ranking är entydig – Vänersborgs politiker måste satsa betydligt mer på skola och utbildning.

Den 21 november beslutar kommunfullmäktige om budgeten för nästa år. Ta en titt i partiernas valbroschyrer om du har sparat några exemplar. Kom och lyssna på budgetdebatten, jämför vad som sades och skrevs innan valdagen med det partierna föreslår nu, bara två månader senare. Det finns gott om åhörarplatser i Festsalen i Folkets Hus.

 1. Inga kommentarer ännu.
 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: