Hem > betyg, BUN 2017, Skola och utbildning > Total kris i Vänersborgs skolor!

Total kris i Vänersborgs skolor!

forvanadDen 18 september hade barn- och utbildningsnämnden (BUN) ett ordinarie sammanträde. Jag blev så ”tagen” av den information som meddelades den gången att jag skrev en blogg med rubriken ”Betygskatastrof” (se här).

Det var en synnerligen tuff rubrik.

betyg3Det handlade om betygen som de avgående 9:e-klassarna nu på våren hade fått. Medelmeritvärdet i Vänersborg, dvs den genomsnittliga betygspoängen, var uppseendeväckande lågt. Det var både väldigt låga poäng jämfört med resten av landet och ett sjunkande resultat jämfört med tidigare år.

Nu i dagarna har Skolverket kommit med aktuella siffror för hela Sverige. Och Vänersborg. För vårterminen 2017.

Och det ger anledning till ytterligare en synnerligen tuff rubrik, ”Total kris i skolan!” Skolan i Vänersborg alltså…

Så här ser resultaten ut för Vänersborg enligt Skolverkets allra färskaste statistik:

betygak9vt2017_1

Först, Skolverkets medelmeritvärde är högre, 193,7 poäng, än det som meddelades på BUN:s sammanträde den 18 september, som var 182 poäng. Det beror på att Skolverket har räknat bort de elever som inte har betyg i något ämne.

Vänersborg ligger alltså hela 20 meritpoäng efter landet i sin helhet, 203,3 poäng jämfört med landets 223,5. Och ser vi bara till de kommunala skolorna så är skillnaden ännu större – 30 poäng lägre (193,7) än rikets!

otroligDet är otroliga och osannolika siffror!

Tittar man på de enskilda skolorna så är skillnaderna frapperande, inte bara i jämförelse med Fridaskolan, utan också mellan de kommunala skolorna. Dalboskolan med sina 152,2 medelmeritpoäng är ett stort misslyckande. Här måste uppenbarligen något alldeles extra göras. Egentligen är det väl bara Vänerparken som har ett ”godkänt” resultat.

Naturligtvis noterar man också den stora skillnaden mellan pojkar och flickor. Men det är något som gäller för hela landet. Och ett problem ”för sig”.

Tittar man på andelen elever som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen, så är resultatet lika nedslående för Vänersborgs del.

betygak9vt2017_2

Förutom Fridaskolan, som bekant är en fristående skola, och Vänerparken, med sina profilklasser (musik och bild), är resultaten uppseendeväckande låga. Vi ser också skillnaderna, och därmed den bristande likvärdigheten, mellan  de kommunala skolorna i karvlingVänersborg. Notera att endast en fjärdedel av eleverna på Dalboskolan går ur 9:an med betyg i alla ämnen… Bara 26,6%! Det är så att jag undrar om Skolverkets siffror verkligen stämmer…

Skolverket tittar också på hur stor andel av eleverna som är behöriga till ett yrkesprogram. Det innebär eleverna ska ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt i minst fem ämnen till.

betygak9vt2017_3

Utifrån Skolverkets statistik är det bara att konstatera att det är kris i Vänersborg. Total kris!kris4

Hur kan det bli så här? Beror de dåliga resultaten i Vänersborg jämfört med riket på de nyinvandrade eleverna och eleverna med okänd  bakgrund? Den frågan går att belysa, och kanske också att besvara. Skolverket har nämligen statistik på betygsresultaten om dessa elever tas bort, exkluderas, ur statistiken

Så här ser statistiken ut om nyinvandrade och elever med okänd bakgrund exkluderas. (Det är för övrigt Skolverket som använder dessa begrepp.) Notera att de kursiverade kolumnerna är samma siffror som finns med i en ovanstående tabell, dvs de siffrorna visar samtliga elever.

betygak9vt2017_5

Resultaten blir av naturliga skäl bättre. Det är inget konstigt. Det anmärkningsvärda är att siffrorna fortfarande är så låga. Så extremt låga för några skolor. Det är fortfarande bara Fridaskolan och Vänerparken, som ”håller ställningarna” – som typ ”står sig i konkurrensen” med resten av Sverige… För de övriga skolorna… Och för Dalboskolan…

Hmmm…invandring

Slutsatsen av ovanstående tabell är given – orsaken till Vänersborgs katastrofala resultat är inte att det finns nyinvandrade och elever med okänd bakgrund i kommunen.

En viktig faktor när det gäller elevers skolresultat är föräldrarnas utbildningsnivå. Och här visar siffrorna, både i Vänersborg och Sverige, att skolan är dålig på att kompensera för elevernas hemmiljö.

betygak9vt2017_6

Skolverket delar alltså upp eleverna utifrån föräldrarnas högsta utbildningsnivå, de föräldrar som har en förgymnasial eller gymnasial utbildning och de med eftergymnasial utbildning. Skillnaderna är extrema, både i Sverige och i Vänersborg. Vilket, precis som med pojkar/flickor, är ett problem för sig. Som vanligt ser vi emellertid, tyvärr, att Vänersborgs elevresultat ligger långt efter riksgenomsnittet – på alla punkter…

statistikDet är ingen upplyftande statistik som Skolverket presenterar – för Vänersborgs del. Tvärtom, det visar med all önskvärd tydlighet att det är kris i Vänersborg. Det är inte bara det att skolresultaten blir allt sämre och att en katastrof typ väntar bakom hörnet, i en nära framtid. Nej, krisen och katastrofen är här nu.utropstecken_tva

Nu!!

Och det i samma nu som kommunfullmäktige halverar barn- och utbildningsnämndens investeringar i förhållande till behovet… (Se dagens artikel i TTELA ”Halv miljard kronor saknas till skolan” eller min blogg ”Investeringar förskola/skola”.)

Vad är orsakerna till Vänersborgsskolornas urusla resultat (undantag Fridaskolan och Vänerparkens skola)? Och till den bristande likvärdigheten?

ttelaBarn- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande Tove af Geijerstam (L) talar i en artikel i dagens TTELA (publicerades på TTELA:s hemsida i eftermiddags, se ”Behörigheten till gymnasiet sjunker”) om att förändringar måste börja redan i förskolan. Och kanske det, men det skulle innebära att det skulle ta åtminstone 9 år innan Vänersborgs resultat förbättras… Vänersborg kan inte vänta så länge.

Tove af Geijerstam talar också om förväntningar. Jag kan nog inte hålla med henne på denna punkt heller. Pedagoger är väl medvetna om förväntningarnas betydelse för elevers prestationer och lärande.fundersam

Men vad beror de fruktansvärt dåliga resultaten på?

Jag vet inte, men jag vet att förvaltningen i detta nu analyserar både siffror och orsaker. Det finns med andra ord ännu inte så många svar. Men det finns många frågor och funderingar.

Många…

Jag undrar, till att börja med, hur dessa elevers, som nu gick ur 9:an, resultat såg ut när de gick i 6:an. Var resultaten lika dåliga då? Eller har det hänt något i högstadiet? Jag är inte hundra procent säker, men jag kan inte minnas att sådana här urusla resultat har rapporterats till BUN från några 6:or – någonsin.

questionHar det hänt något speciellt på högstadiet? Och i så fall vad?

Jag kan inte låta bli att undra. Det görs ju ständigt uppföljningar och det arbetas ständigt med det systematiska kvalitetsarbetet – har inga signaler getts om att det är kris och katastrof på gång?

Det är svårt för mig att tro att den statistik som Skolverket presenterar kommer som en överraskning för rektorer och pedagoger. Men, har den annalkande katastrofen signalerats uppåt? Har rektorer slagit larm till förvaltningsledningen?

Och, har förvaltningsledningen slagit larm till politikerna?

nonoDen sista frågan tror jag att jag kan besvara med ett nej. Vårens katastrofala betygsresultat för 9:orna är en överraskning för politikerna. Visst, vi vet om alla problem i grundskola med lokaler, trångboddhet etc. Vi känner till alla problem i förskolorna med stora barngrupper osv. Men att det skulle vara så här illa i Vänersborgs grundskolor – nej, det hade vi politiker ingen aning om. I varje fall inte jag.

Och då tänker jag också, om det kommande katastrofen inte kunde skådas, är det då inte något fel på hela systemet med uppföljningar och det systematiska kvalitetsarbetet…?

skollagenI Skollagens 3 kap står det:

 • 5 a § framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd”
 • 8 § Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.”

Hur kan det vara möjligt att 44,3% (44,3%!!) av alla elever som gick ur åk 9 i våras i de kommunala skolorna (ej Fridaskolan alltså) inte har betyg i alla ämnen? Hur är det möjligt?

Har inte pedagogerna vetat att eleverna riskerat att inte få betyg?

Knappast. Det vet nog alla pedagoger om. Eller borde åtminstone ha gjort det…

rektor_trottMen… Har inte rektorerna känt till detta? Har inte pedagogerna kommunicerat med sina rektorer om att det finns elever som riskerar att inte få ett godkänt betyg? Jag vet inte. Men om de har gjort detta, varför har inte rektorerna gett eleverna särskilt stöd?

Varför?

Finns det inte tillräckligt med legitimerade pedagoger? Finns det inte ekonomiska resurser till att anställa tillräckligt med personal? Och om det inte finns tillräckligt med ekonomiska resurser – har rektorerna då slagit larm uppåt i organisationen? Varför inte i så fall?

Och om de har gjort det – varför har inte politikerna fått reda på detta?

Det finns många frågor. Men inte många svar. Inte just nu. Och som sagt, förvaltningen håller som bäst på att analysera siffrorna från Skolverket. Men jag kan inte låta bli att undra – varför har ingen slagit larm till politikerna? Att det var illa visste vi – men så här katastrofalt illa…?

Jag hoppas att kommunledningen med Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) i spetsen fattar vad som händer och gör något åt saken. Det är ett sveksvek mot våra ungdomar att de tvingas lämna skolan med dåliga och/eller ofullständiga betyg!

Ett svek!

Ett svek från vuxenvärlden!

 1. Rolf Kjellgren
  28 april, 2018 kl. 16:03

  Jag börjar bli allvarligt orolig för min/vår fina Dalboskola. Det är kanske dags att koppla in det gamla hjärngänget?

 2. Ronny Eriksson
  23 april, 2018 kl. 15:03

  Vem som helst kan ju se att detta är åt helvete
  Men är det riktigt, är det kunskap som räknas eller vad.
  Någonting är ju förskräckligt fel, men att det skulle vara resurser, det är jag inte helt med på, i alla fall inte i huvudsak.
  Är betygen rätt satta, har vi haft någon Pisa undersökning eller liknande som kan verifiera på ett opartiskt sätt att betygen är rätt satta?
  Vi vet att Engelska skolan fick sämre betyg på PISA än vad vadstena fick trots att Engelska hade väldigt mycket bättre betyg i de nationella proven.
  De nationella proven är mer eller mindre subjektivt rättade från lärare med olika mallar som kan tydas lite hur som helst.
  Kan de sosoekonomiska skillnaden förklaras med skillnaden till Frida. Är det inte snarare så att dessa har fått ca 30 poäng för mycket eller Vänersborg för lite.
  Om våra barn får ca 30-40 poäng för lite för att de går i Vänersborg jämfört med andra barn så är detta förödande. Barn och föräldrar kan känna sig tvingade att välja lättare gymnasieskolor för barnen för de tror att de inte hänger med i framtiden , eller helt enkelt inte kommer in på skolorna.

  Dalboskolan ser extra besvärlig ut är de verkligen så omotiverade uppe på Dal, jag har svårt att förstå det.

  Är betygen riktiga (vilket jag inte tror på) så är det katastrof. Man kan ta en Pisa undersökning och ge alla skolor i kommunen och se om de ligger sinsemellan rätt (inkl Frida Dalbo och Tärnan), en Pisa undersökning görs med kryssfilosofin och kan inte tolkas subjektivt lika lätt.

  Om Den undersökningen visar rätt så måste vi sätta in en extern konsult på ämnet, som kan visa på, hur vi skall göra, mer pedagoger andra krav etc.

  En kommun som har så här dålig skola och förstör för våra barn i en hel framtid kan vi inte ha, om vi är så dåliga måste vi bli bättre. Kosta vad det kosta vill.

  Jag tror Vänersborg fortfarande är en tjänstemannastad och borde vara bättre än Sverige snittet.

 3. huggbeaver
  30 september, 2017 kl. 09:57

  Tittar man på skolsverige i stort kan man urskilja TVÅ stora orsaker till kunskapsraset i svenska skolor, båda signerade gamla borgerliga regeringar och Carl Bildt:
  Fria skolvalet och Friskolereformen. Ingen annan faktor påverkar skolan och resultaten mer än de här ”reformerna”. Bo Malmberg har utrett frågan ordentligt och jämfört med andra länder och kommit fram till just de här två reformerna som ENSAMMA bär skulden till vår kunskapskatastrof.
  Skälet till droppet är att vi har en homogenitet i skolrna som inte inspirerar till stordåd. Ska vi tala om segregation, ska vi tala skolor (inte bostäder). Segregationen missgynnar lärande.
  Skolpolitker i alla partier, även (V) har ansträngt sig att ge obehöriga lärare skulden men det är inte det.
  Jag har försökt sammanfatta Bo Malmbergs beskrivning av huvudproblemet:
  http://politruk.pastisch.se/#post94

 4. Rune
  29 september, 2017 kl. 22:21

  Kris ? .. Därför att Vänersborgs kommuns grundskola misskötts under flera mandatperioder !
  För inte så många år sedan ville BU-förvaltning och då styrande partier stänga 8 grundskolor i kommunen för att ”någon” hade räknat fram att det fanns för mycket lokalyta och att dessa var dyra. Tjänstemännen försökte med diverse besluts-trix såsom olika långa pilar till skolor och felaktiga beräkningar kring skolbyggnaders underhållskostnader. Med stöd av invånares/föräldrars påverkan och faktakontroll samt oppositionspartier påverkan beslutades till slut att alla skolor behölls förutom S-R som jämnades med marken.
  Nu, några år senare saknas tusentals kvadrat skolyta och det finns inte markyta tillräckligt på skolgårdarna att ens montera dyra ”hyrbaracker”. Och byggbehovet närmar sig 1 miljard kronor.
  Var finns logiken kära fritidspolitiker i kommunfullmäktige?

  Kommunen införde profilklasser endast till ett par av centralortens skolor som spädde på elittänk redan från åk 6, segregation och större skillnader mellan skolor. Allt detta är nu självförstärkande. Ta bort profilklasserna omedelbart som första åtgärd.

  Vänersborgs kommun har sedan 10 år tillbaka genom tjänstemannaorganisationen verkligen lyckats förstärka förhållandet vi och dom, duktiga elever och mindre duktiga elever, musikelever och övriga elever, stad och landsbygd, centrala skolenheten och övriga skolenheter, vänersborgare och övriga kommuninvånare.
  – Det är därför som Vänersborgs kommun nyligen har producerat en reklamfilm (versioner med 4 olika språk) där hela reklamfilmen handlar om kommunens centralort och inte en enda sekund från kommunens landsbygdsdel där 40% av kommuninvånarna bor.
  – Det är därför kommunens den senaste veckan delat ut gåvor till pendlande cyklister bara i centralorten.
  – Det är därför som nyanställda i kommunen har introduktion om Vänersborg och åker på en bussresa bara inom centralorten så att man inte ser eller förstår hur stor kommunen egentligen är.

  Gör skolan likvärdig nu ! Säg absolut inte att den ena skolan är bättre än den andra ! Se till att vuxna finns i skolans värld och framförallt låt kommunens pedagoger börja undervisa så att barn och ungdomar börjar göra bra resultat.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: