Arkiv

Archive for 25 oktober, 2018

Gårdagens KF (24/10)

25 oktober, 2018 Lämna en kommentar

Det första sammanträdet med det nya kommunfullmäktige var avklarat på en timme. Fullmäktiges ålderman Lutz Rininsland (V) skötte klubban med den äran. Han passade också på att införa några nya ordningar.

Alla ledamöter fick placera sig partivis i salen, dvs ledamöterna i samma parti fick sitta tillsammans. Det var en nymodighet. Lotten hade bestämt partiernas ordning i salen och den hade utfallit så att de ”små” partierna satt på den första bänkraden, med Vänsterpartiets ledamöter allra först. Undertecknad bloggare fick således sitta på stol nummer 1. (Ordningen inom partierna bestämdes av antalet personröster, enligt Länsstyrelsens redovisning till kommunen.)

Efter att åldermannen hade ett kortare högtidligt välkomsttal fick ledamöterna ställa sig upp inför församlingen och tala om sina namn. Det var en bra nymodighet. Då fick alla se varandra och man fick så att säga ett ansikte och en röst på varje fullmäktigekollega.

Punkterna om val till fullmäktiges presidium, dvs val av ordförandena, utgick. Orsaken var naturligtvis att partierna ännu inte har kommit överens om hur styret av Vänersborg ska se ut. Ja ärligt talat tycks inte ens seriösa diskussioner ha startat…

Däremot valdes en valberedning. Den ska, så småningom, sköta tillsättningen av ledamöter till nämnder och styrelser. 7 ordinarie och lika många ersättare valdes. S+C+MP ingick en teknisk valsamverkan och föreslog 3 ledamöter och 3 ersättare. MP var generösa och bjöd på en ersättarplats till V. M+L+KD samarbetade som vanligt och fick 2 ordinarie och 2 ersättarplatser, lika många som SD+MBP fick. De sistnämnda partierna hade också ingått en teknisk valsamverkan. Jag tror att vi kan se ett närmare samarbete mellan SD och MBP under denna mandatperiod.

Ordförande Rininsland meddelade dock att fullmäktiges arbetsordning kommer att ändras inom kort och att antalet ledamöter i valberedningen ska utökas till 9, eftersom 9 partier är representerade i fullmäktige. Och alla borde ha plats i beredningen. Det blir således ett nyval till valberedningen på nästa sammanträde.

Revisorernas utlåtande över delårsrapporten per 31 augusti 2018 behandlades. (Det skrev jag om tidigare, se ”Det nya KF sammanträder”.) Det var mer ett formellt ärende, men ”come-backande” fullmäktigeledamoten Dan Nyberg (S), tillika socialnämndens ordförande, passade på att redovisa orsakerna till socialnämndens ekonomiska läge för fullmäktige.

Socialnämndens underskott för 2018 prognostiseras till 40 milj kr. Och trots att fullmäktige har beviljat ett tilläggsanslag för i år (det är dock inte ramhöjande) så återstår fortfarande 11 milj.

Nyberg förklarade på ett pedagogiskt och klargörande sätt vad underskottet beror på. Det finns flera mycket vårdkrävande patienter som ska ha ständig tillsyn i hemmet. Bara dessa patienter kostar omkring 18 milj kr per år. Det finns våldsamma män och kostnaderna är stora för att skydda kvinnorna. Många barn är också utsatta, det görs 140 orosanmälningar varje månad. Och alla anmälningar ska utredas – i en del fall blir det fråga om tvångsomhändertagande. Socialnämnden betalar också boende i andra kommuner för elever i särskolan och LSS-placeringar är dyra. Mycket av socialnämndens verksamhet regleras i lag och lagar måste kommunen naturligtvis följa.

Det var ett lärorikt anförande.

Sedan var det årsredovisningar för de kommunala bolagen år 2017. Det var bara Dan Åberg (M) som äntrade talarstolen. Han påpekade att fullmäktiges kunskap om bolagen är bristfällig och att han i flera år efterlyst en bättre information om bolagen.

Och det var precis vad näste ärende handlade om. Det var Magnus Kesselmark (V) som presenterade sin motion och de funderingar han hade om hur kunskapen om de kommunala bolagen skulle kunna öka. (Jag skrev om motionen i bloggen ”Det nya KF sammanträder”.)

Ytterligare två motioner lämnades in strax före sammanträdet. Det var en av ”nykomlingarna” i fullmäktige, sverigedemokraten Kurt Wahlgren, som hade skrivit dem. De handlade om att parksoffor respektive papperskorgar borde placeras ut även utanför centrum. När det gällde sofforna betonade han särskilt att de borde finnas längs Östra vägen och Torpavägen.

Och med det avslutade Lutz Rininsland (V) sammanträdet och de som ville fick ta en fika innan det var dags att gå hem.

%d bloggare gillar detta: