Arkiv

Archive for augusti, 2018

En titt på Medborgarpartiet

31 augusti, 2018 Lämna en kommentar

I några bloggar har jag beskrivit de olika partiernas vallöften. Idag har turen kommit till det lokala partiet medborgarpartiet.

Det är det ”gamla” välfärdspartiet som har bytt namn till medborgarpartiet. Och vad jag förstår har även ett visst samarbete härmed inletts med lokala partier i Trollhättan och på regionnivå. Det känner jag dock inte till något närmare om.

Medborgarpartiets ledare är Morgan Larsson. Han är partiets frontfigur och han var en gång i tiden med och bildade välfärdspartiet. Medborgarpartiet fick 860 röster i valet år 2014 och har två mandat i Vänersborgs kommunfullmäktige.

Medborgarpartiet har många gånger uttryckt sin motvilja och opposition mot det nuvarande styret bestående av socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister. Detta trots, eller kanske tack vare, att medborgarpartiet faktiskt inledde samtal och diskussioner med de tre styrande partierna om att tillsammans bilda en fyrklöver för att leda Vänersborg. Istället har medborgarpartiet under mandatperioden inte helt sällan gett sitt stöd till Vänsterpartiets förslag och yrkanden. Även om man på senare tid skönjer ett ökat samarbete med sverigedemokraterna.

I TTELA:s utfrågning av Morgan Larsson (se här) sa Larsson att han inte kan tänka sig ett samarbete med Vänsterpartiet i framtiden. Det var nog inte bara jag som reagerade på Larssons svar. Medborgarpartiet ”samarbetar” ju redan denna mandatperiod med Vänsterpartiet. De båda partierna ingick nämligen en teknisk valsamverkan efter valet 2014, och efter att medborgarpartiets samtal med S+C+MP bröt samman. Det gjorde partierna därför att det tekniska valsamarbetet gav de båda partierna fler platser i kommunens nämnder och styrelser än om man stod var och en själv. Frågan är om Morgan Larsson sa fel i TTELA-intervjun eller om det är ett närmare samarbete med SD som han ser framför sig. Och det är klart, gör han det så hamnar han långt ifrån Vänsterpartiet.

I den valbroschyr som medborgarpartiet delar ut ”på stan” så skriver partiet att det är det enda partiet i Vänersborgs kommun som inte har något:

”huvudparti som styr över oss.”

Precis som om de andra partierna i kommunen styrs från Stockholm när det gäller frågor i Vänersborg…

I broschyren blandas vallöften hej vilt. Väldigt många vallöften är överhuvudtaget inte kommunala. Så jag förstår egentligen inte varför medborgarpartiet har med dem. Partiet skriver i och för sig, som en brasklapp:

”Vissa punkter kan vi inte besluta om, men vi kan påverka andra beslutsfattare…”

Hur partiet ska påverka beslutsfattare i riksdagen förbigås med tystnad. Partiet har ju inget ”moderparti” i Stockholm som det kan försöka påverka. Som de andra partierna har…

Frågor som medborgarpartiet går till val på – och som kommunen inte kan besluta om är t ex:

 • ”Hela rättssystemet måste göras om från grunden.”
 • ”I Vänersborg ska vi ha en öppen polisstation och poliser i tjänst dygnet runt.”
 • ”Sverige ska ha ett jordbruk som gör att landet kan vara självförsörjande på basvaror.”
 • ”Förstatliga skolan.”
 • ”Betyg i ordning och uppförande.”
 • ”Fler gymnastiktimmar.”
 • ”Det ska löna sig att arbeta framför att få bidrag.”

Det är totalt meningslösa vallöften för ett lokalt parti i ett kommunval… (Det heter förresten inte gymnastik längre utan ”Idrott och hälsa”…)

Valbroschyren innehåller även ganska överraskande löften som medborgarpartiet på inget sätt har drivit eller väckt under de senaste fyra åren:

 • ”Flytta gästhamnen till Fisketorget.”
 • ”Fler offentliga toaletter i centralorterna.”
 • ”Kallbadhus.”
 • ”En turistchef som bara verkar för Vänersborg.”

Vän av ordning kan kanske undra varför inga sådana här förslag har framförts under de gångna 4 åren. Det är nog så, kan man misstänka, att medlemmarna i medborgarpartiet har suttit i sin vallokal på Edsgatan (partiet har tydligen flyttat till Vallgatan, till IOGT-lokalen; Morgan Larsson är ordförande i IOGT… /ändrat kl 17.25) och spånat fram löften som skulle kunna attrahera väljare…

Jag tror att medborgarpartiet lockar till sig en del väljare bland de äldre i kommunen. För det är egentligen bara på detta område som partiet har engagerat sig och har hyfsat realistiska löften:

 • ”Återställa och utveckla serviceboenden.”
 • ”Fler trygghetsboenden.”
 • ”Gratis bussresor från 65 år.”

Några av dessa löften har för övrigt lyfts av Vänsterpartiet.

Kanske kan äldre kommuninvånare lockas att lägga sin röst på medborgarpartiet, men för den stora majoriteten i kommunen är medborgarpartiet inget alternativ. Partiets agenda är alldeles för snäv och partiet har inga svar på många av de frågor som Vänersborgs kommun brottas med. Istället försöker medborgarpartiet måla upp en snygg och ”trovärdig” fasad med löften som kommunen inte har beslutanderätt över.

V:s valplattform i Vänersborg (2/2)

30 augusti, 2018 Lämna en kommentar

Invånare i Vänersborg har som sagt visat stort intresse för Vänsterpartiets lokala valplattform. Tyvärr skickas den, av ekonomiska skäl, dock inte ut till alla hushåll i kommunen. I tidningen Vänersborgaren nästa vecka, onsdag den 5 september, kommer delar av den som bilaga. Men här kan du ladda ner hela valplattformen – Valplattform Vänsterpartiet i Vänersborg.

I min förra blogg återgav jag den löpande texten på sidorna 2-3. (Se ”V:s valplattform i Vänersborg (1/2)”.) Här kommer vad Vänsterpartiet vill arbeta för de kommande fyra åren. Jag kan väl tillägga att Vänsterpartiet har på olika sätt lyft och arbetat för samtliga punkter redan under den innevarande mandatperioden.

===

Vänsterpartiet kommer att fortsätta arbeta för ett Vänersborg för alla, inte bara för några få

FörskolanKommunen måste prioritera barnen.

 • Barngrupperna på förskolorna måste minskas.
 • Personaltätheten måste öka.
 • Arbetsförhållandena för personalen måste förbättras.
 • Kvalitén och attraktiviteten av Barn- och fritidsprogrammet på gymnasieskolan måste höjas. Det gynnar rekryteringen av ny personal.
 • Det behöver byggas nya förskolor.

GrundskolanAlla elever ska ges samma chanser att lyckas i skolan. Skolan ska vara en plats fri från alla former av mobbning, kränkningar och diskriminering.

 • Elevernas kunskapsresultat måste höjas.
 • All skolverksamhet måste ske i ändamålsenliga lokaler.
 • En ny skola måste byggas på Holmängen.
 • Brålanda skola ska byggas ut.
 • Ökade resurser till elever i behov av stöd.
 • Det måste satsas på mer kringpersonal som speciallärare, kuratorer, studievägledare, skol­värdar osv.
 • Lärares och rektorers arbetsbelastning måste minska och arbetsmiljön förbättras.
 • Kommunen bör inrätta ett tvålärarsystem.
 • Rektorerna måste bli pedagogiska ledare.
 • Inga betyg i åk 4.
 • Färre barn i fritidsgrupperna.

GymnasieskolanMålet är fullständiga betyg och gymnasie­examen för alla elever.

 • Kommunen måste aktivt arbeta för att utvecklingen i Kunskapsförbundet kan fortsätta.

VuxenutbildningenVuxenutbildningen är en lönsam investering både för den enskilde och för samhället.

 • Kunskapsförbundet Väst ska erbjuda utbildning på många nivåer.
 • Framgångsrik integration förutsätter att Kunskapsförbundet kan utvecklas.

KulturVänersborg ska fortsätta kunna vara stolt över utbudet av kultur.

 • Biblioteket bör vara kvar på sin nuvarande plats.
 • Arbetsförhållandena för bibliotekspersonalen måste förbättras.
 • Vi har inte gett upp tanken på att ett konserthus och en ny sessionssal kan kombineras.
 • Föreningslivet och idrottsrörelsen behöver kommunens aktiva stöd.
 • Stödet till ungdomarnas önskemål bör prioriteras.

ÄldreomsorgenVi vill öka grundbemanningen inom äldreomsorgen.

 • Mer personal inom hemtjänsten så att personalen också får tid att vara medmänniskor.
 • Det måste finnas serviceboende till dem som önskar.
 • Vänersborgs kommun är inne på fel väg när den reducerar antalet äldreboenden.
 • Förändringar måste göras i samverkan med personalen och inte ovanifrån genom konsultinsatser.
 • Starta ett försök med sex timmars arbetsdag på ett kommunalt äldreboende.
 • Gratis kollektivtrafik för alla pensionärer.
 • Betalda studier för vårdpersonal som väljer att vidareutbilda sig till undersköterskor eller sjuksköterskor. Även specialistutbildningar bör ingå i satsningen.

ByggnadsfrågorKommunen ska fortsätta bygga fler hyresrätter för att motverka bostadsbristen och attrahera fler kommuninvånare.

 • Kommunen måste vara mer lyhörd, flexibel och servicein­riktad i frågor om bygglov och VA-anslutning.
 • Kommunen måste vara öppen för enskilda VA-lösningar.

MiljöKommunens ”Miljöprogram 2030” är en utmärkt vision.

 • Samtliga nämnder måste ha handlingsplaner i enlighet med miljöprogrammet.
 • Vänsterpartiet är positivt till en ny kretslopps­park.

LandsbygdenKommunen måste ta ansvar för hela kommunens utveckling. Det duger inte att prioritera centralorten och ge smulorna åt landsbygden.

 • Kommunen måste planera och aktivt förbereda för tågstopp i Brålanda och Frändefors.
 • Kommunen måste ta ansvar för badplatser i hela kommunen som t ex i Väne Ryr.
 • Det bör finnas biblioteksfilialer i alla kommundelar.

FöretagandeVänersborg måste fortsätta att aktivt arbeta för att locka till sig företag.

PS. Första delen av valplattformen hittar du här: ”V:s valplattform i Vänersborg (1/2)”.

 

V:s valplattform i Vänersborg (1/2)

29 augusti, 2018 Lämna en kommentar

Invånare i Vänersborg har visat stort intresse för Vänsterpartiets lokala valplattform. Tyvärr skickas den inte ut till alla hushåll i kommunen. Och har man då också oturen att inte stöta på någon vänsterpartist så kanske man börjar undra om partiet överhuvudtaget har någon… I tidningen Vänersborgaren nästa vecka, onsdag den 5 september, kommer delar av valplattformen som bilaga. Men här kan du ladda ner hela valplattformen – Valplattform Vänsterpartiet i Vänersborg.

Här nedan återger jag den löpande texten på sidorna 2-3.

===

Vänsterpartiet, en stark del av Vänersborg

Vänsterpartiet är kommunens tredje största parti. Den senaste mandatperioden har varit den mest framgångsrika någonsin för partiet. Våra sex mandat i kommunfullmäktige har naturligt­vis inte räckt till egen majoritet, men väldigt ofta har andra par­tier lyssnat på våra förslag och vi har kunnat bli överens. Goda samtal är en förutsättning för att hitta bättre lösningar. Så har till exempel tre av budgetarna under mandatperioden (2016, 2017 och 2018) varit i stort sett kopior på Vänsterpartiets förslag. Det har resulterat i betydligt mer pengar till verksamheterna än det skulle ha blivit annars – till vård, skola och omsorg.

Vänsterpartiet vill inför den kommande mandatperioden fortsätta att arbeta för att skattepengarna i första hand går till kommunens kärnverksamheter och lagstadgade uppgifter. Våra barn och ungdomar, gamla och sjuka måste prioriteras.

Vänsterpartiet har under mandatperioden drivit frågor som har varit viktiga för olika kommundelar och enskilda kommuninvånare.

Vänsterpartiet har motionerat om fri kollektivtrafik för alla pensionärer, tågstopp i Brålanda, kommunal skötsel av badplatser på landsbygden och ett tydligt och transparent regelverk kring kommunens bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring. Vänsterpartiet har också lyft frågor kring bygglov i Nordkroken och Hästefjorden, VA-anslutningen i Timmervik och Sikhall, detaljplanen i Öxnered/Skaven, tågbuller i Väne Ryr, kolonilotter på Nabbensberg, pengar till renovering av Villa Björkås i Vargön, avvecklingen av serviceboenden osv. Protesterna mot kedjehusen i skogsområdet vid Kindblomsvägen har varit framgångsrika.

Vänsterpartiet tänker inför den kommande mandatperioden fortsätta att lyssna på och arbeta för de enskilda människorna i hela kommunen.

Vänsterpartiet har under mandatperioden hela tiden redovisat sitt arbete och sina tankar. På vår hemsida och även i aktiva partikamraters bloggar har vänersborgarna kunnat följa Vänsterpartiets i Vänersborg göranden och låtanden. Vi har också sett som en uppgift att sprida information till vänersborgarna om vad som händer i kommunen.

Vänersborg ska vara en kommun för alla. Vi ska därför arbeta för en mer inkluderande och jämställd kommun med verksamheter som kommer alla medborgare tillgodo.

Vänsterpartiet vill prioritera barnen och ungdomarna, de äldre och sjuka.

PS. Jag återger resten av texten i valplattformen i bloggen ”V:s valplattform i Vänersborg (2/2)”.

 

Namninsamling och protester mot smart bemanning!

27 augusti, 2018 Lämna en kommentar

Socialförvaltningen i Vänersborgs kommun har som bekant beslutat att införa ”smart bemanning”. ”Smart bemanning” är ett nytt arbetssätt vad gäller bemanningsplanering och schemaläggning. (Se ”Smart bemanning?” och ”Tankar om ”Smart bemanning””.) Fackförbundet Kommunal har varit positiv till förändringen, men de ”vanliga” medlemmarna, dvs vårdpersonalen, protesterar.

I fredags fick jag kopior av den namninsamling mot ”smart bemanning” som har genomförts bland socialförvaltningens anställda – både på nätet (se ”Protest mot Smart bemanning”) och ”analogt”, dvs på papper.

På nätet är det 405 personer som har protesterat mot Vänersborgs kommuns beslut att införa ”smart bemanning”. Väldigt många av dem har också kommenterat och utvecklat sina ståndpunkter. De som har skrivit under protesten på papper uppgår till 254 personer. Det verkar som om dessa namnlistor har legat på olika avdelningar och expeditioner. De är i många fall författade på ”egen hand”. Och det är naturligtvis en styrka eftersom det på det sättet kommer fram ytterligare synpunkter från personalen. Och antagligen också från vårdtagare och deras anhöriga. (Jag har inte kontrollerat namn eller om någon skrivit på två gånger, t ex både på nätet och på papper.)

Jag ser på namnlistorna att de skulle skickas till Kommunal senast fredagen v 33, dvs den 17 augusti. Och då kan man väl inte låta bli att misstänka att det var alla namnunderskrifter som gjorde att Kommunals ledning vaknade till på allvar. Veckan efter (v 34) lämnade nämligen Kommunals ledning samarbetet med arbetsgivaren kring ”smart bemanning”. Kommunal tog till och med avstånd från hela konceptet. (Se ”Facket hoppar av smart bemanning!”.)

Det har funnits en ”centralt” utskickad protestlista som flera avdelningar inom socialtjänsten har använt.

Den sammanfattar naturligtvis personalens syn på förändringen inom socialtjänsten. Men på de enskilda namnlistorna finns det ytterligare argument till personalens missnöje. Det blir en diger lista. Jag återger en del av rösterna:

 • ”Kort eller ingen återhämtning.”
 • ”Sämre arbetsmiljö.”
 • ”Dagpersonalen får börja mycket tidigare på morgonen och sluta senare på kvällen.”
 • ”Kommunens jakt på kostnadseffektivisering tar bort arbetsglädjen och yrkesstoltheten.”
 • ”Sjukskrivningar inom vård och omsorg har ökat.”
 • ”Anställ inte konsulter som kostar miljoner.”
 • ”Anställ färre administratörer och utvecklingsledare. Anställ fler undersköterskor.”
 • ”Med Smart bemanning kan vi få hoppa in och arbeta i enheter som vi inte har den rätta utbildning/kompetensen för.”
 • ”När vi har undrat eller ifrågasatt, så får vi till svar: Du/Ni får gilla läget.”
 • ”Vid 4-veckorsschema kan man ej planera sitt liv.”
 • ”Jag upplever att min arbetsglädje förbytts i irritation.”
 • ”Tänk på de som har barn så att det fungerar med tiderna på dagis.”
 • ”Ändra inte på det som fungerar. En nöjd personal gör ett bättre jobb.”
 • ”Tror inte jag skulle rekommendera Vbg:s kommun med SMART BEMANNING.”
 • ”Många röster har höjts i protest mot införandet av smart bemanning men inga har blivit lyssnade på, varken av arbetsgivaren eller av facket!”
 • ”Ni vill in och röra i våra scheman, pilla på vår flextid, använda er av det fackliga avtal som passar ert syfte bäst, kan vara på lokal nivå eller inte, allt för att ni ska göra stora besparingar och ni har mage att kalla det här för ett hälsoschema; skäms på er!”
 • ”En reklamfilm med facket var något av det värsta som någon har skådat, här sitter VÅR fackliga representant i knät på vår arbetsgivare som en marionettdocka och nickade med!”
 • ”Facket ska arbeta för sina medlemmar och deras rättigheter och intressen, inte slicka arbetsgivaren i ja ni vet, var det de här som det kämpades för i Ådalen?”
 • ”Vi SKA ha möjlighet att kunna planera en rik fritid precis som de flesta andra.”
 • ”Vi vill veta och kunna påverka var och när vi ska arbeta.”
 • ”Vi tycker det är vansinne att tvinga våra nattkollegor att göra flera pass. Att bara tänka tanken. Skäms!!”
 • ”Vi känner dessutom till att Livegenskap och Träldom avskaffades i Sverige på 1300-talet.”
 • ”Smart för vem? Jo för arbetsgivaren som tror att de kan spara en slant.”
 • ”Den knapphändiga information som vi fått gör att jag drar den slutsatsen att inte ens de som kommit på detta sätt att arbeta vet riktigt vad som gäller.”
 • ”Om grundsyftet var att detta schema skulle bidra till bättre hälsa och arbetssätt så har jag ännu inte hittat det som tyder på det.”
 • ”Jag misstänker starkt att det ur ekonomisk synvinkel kommer att bli en dyrköpt historia där tänkarna bakom detta biter sig själva i näven.”
 • ”Det som sker nu visar bara att det är pengar som talar. Vårdtagaren kommer sist.”
 • ”Vi är inga robotar som man kan slå av och på.”
 • ”Hur bra blir det för vårdtagarna att träffa nya ansikten hela tiden?”
 • ”Så upp till bevis, övertyga oss om vad som är hälsosamt och förträffligt med Smart Bemanning!”

Sammantaget torde citaten ge en gedigen och rättvis bild på varför personalen känner motvilja mot ”smart bemanning” och varför den värjer sig mot förändringen. Personalens motstånd är massiv.

Även de som har protesterat och skrivit på namninsamlingen på nätet har också i många fall kommenterat. Här följer några röster för att ytterligare förtydliga de anställdas synpunkter och känslor:

 • ”arbetar som undersköterska och vägrar gå tillbaka till detta yrke när det ser ut som det gör.”
 • ”Finns ingen tid för återhämtning efter passen.”
 • ”Det kommer tillslut inte finnas någon utbildad personal inom vården!!”
 • ”Detta är vansinne, ogenomtänkt o fullständigt galet!”
 • ”Vänersborgs kommun har inte en långsiktig tanke på vare sig vårdtagare eller kompetent personal.”
 • ”Jag tycker vi sliter ihjäl oss på detta nya schema. Vi går snart i väggen allihop”
 • ”Jag är själv undersköterska och har jobbat i Vänersborgs kommun men bytt till en annan kommun.”
 • ”Att använda konsulter, när det redan finns kunnig personal med erfarenhet, är slöseri med våra skattemedel.”
 • ”Då jag ser att min omvårdnadspersonal mår dåligt av schema förändringen och utstrålar ilska, uppgivenhet, misstro mot arbetsgivaren och stundtals tappar vårdtagarfokus.”
 • ”Jag tror att det blir ännu svårare att rekrytera personal på detta sätt.”
 • ”Har jobbat som undersköterska sen 1999. Har haft 4 v schema när jag arbetade i Trollhättan. Det va fruktansvärt stressigt att ej veta hur man skulle arbeta. Dagar kunde ändras under schemats gång, man skulle va flexibel. Fy säger jag! Började jobba i Vänersborg med rullande schema och valbara helger, helt underbart! Sen fick jag höra om ev ändringar. Plötsligt kom alla minnen upp från Trollhättan och jag föll… All stress som det medförde. Ni som sitter på stolar ska bestämma över våra liv och scheman är helt åt skogen! Ni får se.. det kommer inte ge friskare personal!”
 • ”De flesta kommer må mycket sämre. Samt vi ej får fler i vården som vill jobba . Har själv valt att lämna vbg kommun nu i sommar. Bla pga schema.”
 • ”Känner att kommunen tar i från oss der enda vi har kunnat fått bestämma själv . Låt oss få göra vårt underbara jobb som vi brinner för och helt enkelt låt oss få sköta detta själva”
 • ”Vansinne att gå bakåt i utvecklingen och göra ett redan svårrekryterat yrke ännu mer oattraktivt. Vem vill jobba fler pass för samma kronor i plånboken?”
 • ”Vänersborgs kommun har nu passerat gränsen i sin jakt på att spara pengar. Ska man bedriva god vård och ha kompetent personal får man sluta göra det så oattraktivt att jobba i vården.”
 • ”Jobbar natt sedan många år i kommunen 95% och vill absolut inte arbeta fler nätter och mindre återhämtning! Ni mister oss som kan vårt jobb!”
 • ”Smart schema?! Ni har knappt folk kvar för att dem söker sig till andra ställen med bättre scheman och BÄTTRE LÖNER!! Ta vara på den personal ni har kvar!”
 • ” jobba till kväll sent 22-2230 sedan börja jobba kl 7?? är det en höjdare?”
 • ”Har sagt upp min anställning och riktigt ordentligt orolig hur det kommer att se ut i framtiden med kvalitet inom äldreomsorgen. Katastrof.”
 • ”Vårdpersonal ska inte behandlas på de här sättet. Personer som inte vet hur arbetet påverkar eller personer som bara vill få en större peng ur det hela ska inte få bestämma.”
 • ”Jag tycker det är helt förfärligt att man ska försämra för vårdpersonalen. Hur ska de orka. Ingen kommer att vilja jobba där av de som är yngre o kan välja annat”
 • ”Kommunen är slavdrivare, dom säger att dom gör nya scheman för att anställda ska må bättre, men det blir tvärs om. Dom som sitter och bestämmer över huvudena på oss har ingen kontakt med verkligheten.”
 • ”För att samma sak händer i Trollhättan och jag har försökt att få facket i Vänersborg och Trollhättan att gå ihop i denna frågan men fått nej”
 • ”Vänersborgs kommun har tyvärr blivit en toppstyrd kommun, från vilken fler och fler personal ger sig av. Ni som styr måste backa innan det är för sent.”
 • ”Det nya schemat har försämrat mitt och min familjs livskvalitet!!!”
 • ”Skillnaden sen före smart bemanning för mig är stor då jag nu endast har turer som antingen är 7-16 eller 13,30-22, dom har förlängt alla mina arbetspass med flera timmar men jag ska likt förbannat arbeta lika många arbetspass i månaden som innan. Detta leder till utbrändhet!! Att arbeta varannan vecka 6 dagar av 7 med såna långa arbetspass plus att jag även har veckor som är jobb måndag till måndag och endast en ledig dag på dom. 7 dagarna, hur ska man orka.. Tiden med familjen blir mycket mindre!!”
 • ”Om vi inte blir sedda, då får vi göra oss hörda!”
 • ”Jobbar själv i hemvården och söker nu annat jobb pga smart bemanning.”
 • ”De lär bli ännu svårare att få personal. Varför slutar personal jo för att de blir sämre. Var tog VÄRDEGRUND ivägen. Våra boende ska ha bra. Våra boende ska vi ta hand om och de ska känna sig trygg av personalen som är på plats. Prata med personalen och hör hur vi vill ha de på våra arbetsplatser… Inte köra rätt över oss.”
 • ”Kanske är dags att lyssna på personalen som gör ett enormt stort och viktigt arbete istället för att köra över. Får se hur man tänker sen när ingen personal finns kvar. Ett bra schema, bra lön och bra arbetsförhållanden är det som gör att personal stannar.”
 • ”Tycker att vården har blivit sämre åh sämre med både tider åh vara med brukare. Ser också att brukare tar vid sig av allt detta som sker med nya tiden för personal.”
 • ”Så få ansikten som möjligt för våra vårdtagare. Längre ledighet i schemaperioden skall finnas för återhämtning. Nej till varannan helg. Nej till 9 tim natt.”

De anställda för fram en allvarlig kritik och några anställda har uppenbarligen också sagt upp sig som en följd av förändringarna.

Politiken fick kunskap väldigt sent om de anställdas reaktion. Men bättre sent än aldrig. Vi i Vänsterpartiet välkomnar synpunkter från kommunens personal och självklart också från andra invånare. Vi försöker informera om det vi vet är på gång på vår hemsida och på enskilda vänsterpartisters bloggar, som denna. Då vore det givetvis bra om vi också ”i tid” kan få besked om att politiken är inne på fel spår… Finns det skäl att ”hejda” oss, ”varna oss”, så gör gärna det – ju tidigare, desto bättre.

I fallet ”Smart Bemanning” är det enligt min mening dags att politikerna reagerar – och agerar. Arbetsgivaren, dvs kommunen, måste lyssna till personalen.

Besparingar i skolan!

26 augusti, 2018 Lämna en kommentar

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har börjat spara. Eller rättare sagt barn- och utbildningsförvaltningen.

Kostnaderna för elevökningarna och medföljande kostnader, t ex nya moduler, extra salar och ökade skolskjutsar (bland annat pga att specialsalar inte finns), samt följder av nationella beslut som språkval åk 6 (plus språkvalsskjuts) och obligatorisk förskoleklass, har ökat. Och nämndens pengar räcker helt enkelt inte till.

Dessutom har kommunstyrelsen krävt att förvaltningen och nämnden ska lägga fram förslag på ytterligare besparingar inför nästa år. De styrande partierna, dvs socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, föreslår ju att BUN ska få 6,5 milj mindre år 2019. Trots att kostnaderna ökar. Och trots vallöftena från dessa partier… Nämnden har för övrigt yrkat på ca 30 milj kr mer för nästa år. Pengar som nämnden möjligtvis kan få om det blir ett maktskifte i kommunen efter valet…

Barn- och utbildningsförvaltningen försöker spara där det går. Budgeten måste ju vara i balans, dvs de ökade driftskostnaderna förväntas täckas inom den tilldelade budgetramen. Förvaltningen har bland annat sagt upp avtalen med samhällsbyggnadsförvaltningen. Barn och utbildning köper nämligen en hel del från kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Det verkar som åtminstone några av avtalen nu är färdigförhandlade och påskrivna.

Barn- och utbildningsförvaltningen har skickat ut ett dokument till alla förskolechefer och rektorer, ”Förändringar hösten 2018”. Här beskrivs några besparingar/nedskärningar som en följd av de nya avtalen med samhällsbyggnads.

Förvaltningen skriver till förskolecheferna och rektorerna:

”Barn- och utbildningsförvaltningen måste omprioritera för att skapa mer medel till kärnverksamheten.”

Förvaltningen har beslutat att spara genom att skära ner på vaktmästartjänsterna:

 • Dalboskolan/Frände/Brålanda: -25,00 % tjänst
 • Mariedalsskolan: -20,00 % tjänst
 • Tärnan/Silvertärnan: -18,75 % tjänst

Det betyder en sammanlagd besparing på 63,75 % tjänst.

Det innebär att dessa skolor kommer att få följande vaktmästarbemanning i fortsättningen: Dalboskolan=25%, Frändeskolan och Brålandaskolan=18,75% vardera, Mariedalsskolan=50% och Tärnan/Silvertärnan=62,5%. Det är enligt min mening alldeles för lite. (Jämför gärna med vad jag skrev om vaktmästarna i bloggen ”Moderaternas skolprogram. Och lite SD.”.)

Förvaltningen har även sparat på posthanteringen:

Rektorer och skolpersonal får väl i brådskande fall lämna posten själva…

Förvaltningen sparar också nästan en miljon kronor på städningen. Det kommer att se ut så här med städningen från och med den 1 september:

 • ”Lägre frekvens korridorer som ej är i entréplan (3 ggr/vecka).”
 • ”Personalrum/pentry, materielrum och vilrum städas 1ggr/vecka.”
 • ”Arkiv och förråd städas 1 ggr/månad.”
 • ”Ingen rengöring av whiteboardtavlor (eller krittavlor om det finns kvar någonstans).”
 • ”Vi dammsuger inte mattor inne i verksamheten (kan köpas till). OBS! Gäller ej entrémattor”

Man kan ju undra om det inte behövs städas fler gånger, vilket naturligtvis låter osannolikt när elevantalet har ökar de senaste åren och fortsätter att öka. Och vem ska då städa? Pedagogerna?

De här frågorna ställer sig också Lärarförbundet, en av de stora personalorganisationerna på pedagogsidan. Lärarförbundet har skrivit ett brev till barn- och utbildningsförvaltningen. Facket protesterar…

Brevet börjar:

”Vi har genom våra medlemmar ute på enheterna fått information om de förändringar inom vaktmästeri, post och städning som ska införas under hösten 2018.”

Och det låter i sig oroande. Har facken inte ens fått vara med och ge sina synpunkter? Tydligen har de inte det.

Lärarförbundet skriver:

”Då denna förändring kommer att få konsekvenser för våra medlemmar ute på enheterna ställer vi oss både frågande och kritiska till att Lärarförbundet som facklig organisation inte har fått varit delaktiga i beslutsprocessen.”

Det här är inte bara oroande, det är tämligen anmärkningsvärt. Det är oerhört viktigt att sådana här förändringar sker i dialog med personalen. (Jämför med socialförvaltningen, ”Facket hoppar av smart bemanning!”.)

Lärarförbundet reagerar på neddragningarna av städet:

”I bakgrundstexten förklaras att ett ökat elevantal har bidragit till ökade kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Som vi ser det så har det ökade elevantalet bidragit till ökat behov av dessa tjänster. Det är ytterligare en anledning till att vi inte kan se hur bakgrund och syfte hänger ihop med förändringsåtgärderna.”

Och så är det naturligtvis – ju fler människor, desto större behov av städning.

Lärarförbundet ifrågasätter effektiviteten av besparingarna:

”Själva syftet med förändringen beskrivs att omprioriteringen ska skapa mer medel till kärnverksamheten. Hur detta kan gå ihop med en minskning av de olika posterna är vi oförstående till. Behovet av tjänsterna kvarstår. Antingen så blir det en ökad arbetsbelastning för våra medlemmar, alternativt får tjänsterna köpas in separat och då har man, inte i något av fallen, skapat mer medel till kärnverksamheten.”

Jag tror att Lärarförbundets resonemang är helt riktigt. Pedagogerna kommer att få ytterligare en uppgift – som inte har något med deras uppdrag eller profession att göra.

Slutligen oroar sig Lärarförbundet också för besparingarnas konsekvenser för de egna medlemmarna:

”Dessa förändringar går helt stick i stäv mot den process, både lokalt och nationellt, som pågår i syfte att rensa bland lärarnas arbetsuppgifter för en minskad arbetsbelastning.”

Förändringarna lär inte heller leda till att Vänersborgs kommun blir attraktivare för lärare att jobba i. Rekryteringen av nya legitimerade pedagoger kommer definitivt att försvåras.

De besparingar som barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning tvingas till, om nu inte valresultatet ändrar förhållandena, kommer att leda till svåra konsekvenser för verksamheten i förskolorna och skolorna. Då är ovanstående åtgärder helt otillräckliga och bara en liten försmak om vad som komma skall…

Imorgon måndag ska barn- och utbildningsnämnden ha ett extra sammanträde, ett så kallat dialogmöte. Mötet ska naturligtvis handla om pengar och budget. Dock ska inga beslut fattas, det ska bara ”föras dialog”. De stora neddragningsbesluten kommer senare… Förhoppningsvis före valet så att väljarna får se vilka partier som redan innan valet bryter sina vallöften…

Barnen och eleverna måste helt enkelt få mer ekonomiska resurser. Och det redan under höstterminen. Ovanstående besparingar som barn- och utbildningsförvaltningen har tvingats till är inte acceptabla!

I Vänersborg finns det bara ett parti som genom åren konsekvent har velat prioriterat barn- och utbildningsnämnden – Vänsterpartiet.

Så är det.

Facket hoppar av smart bemanning!

23 augusti, 2018 1 kommentar

Socialförvaltningen i Vänersborg har bestämt sig för att införa nya scheman för vårdpersonal inom vård och omsorg. Det har skett med hjälp av ett konsultföretag.

Protesterna bland de anställda blev omfattande.

Jag har skrivit om den nya ”arbetsorganisationen”, som går under beteckningen ”Smart bemanning”, vid två tillfällen. (Se ”Smart bemanning?” och ”Tankar om ”Smart bemanning”.) Jag skrev också om att Lutz Rininsland (V) efterfrågade ett extra sammanträde med socialnämnden för att diskutera ”Smart bemanning” och personalens protester. Nämndens ordförande, socialdemokraten Dan Nyberg, ansåg emellertid inte att det behövdes. (Se ”Restad Gård. Smart bemanning.”)

Det var synd, ett extra sammanträde hade nog behövts. Idag blev det känt att de anställdas fackförbund, Kommunal, har bestämt sig för att lämna den styrgrupp som har jobbat med dessa frågor. Facket tar helt enkelt avstånd från hela konceptet.

Kommunal skriver:

”Vi tillsammans med våra medlemmar känner att vi inte blir hörda eller lyssnade på, samverkan är ett givande och ett tagande, vilket det inte är i detta fall.”

Det är en allvarlig kritik och den innebär, enligt min mening, att politikerna nu är tvungna att reagera – och agera.

Kommunal har tidigare varit med på ”Smart bemanning” och talat för förändringen. Att Kommunal nu hoppar av visar tydligt hur starkt motståndet är och har varit bland personalen. Kanske kan man undra varför inte Kommunal har reagerat tidigare och till och med sagt ”stopp” från början…  Varför väntade Kommunal till strax innan valet?

Det här har moderaten Gunnar Lidell också åsikter om, men med lite annorlunda perspektiv. På twitter skrev han:

”I Vänersborg som styrs av @socialdemokrat -C-MP, gör nu @FacketKommunal uppror mot ledningen mindre än 3 veckor före valet, palatskupp på gång?”

Men bättre sent än aldrig. Kommunal har lyssnat på sina medlemmar och ändrat sig. Det är bra!

Och nu återstår en viktig fråga: Hur tänker arbetsgivaren hantera den nya situationen…??

Här nedan återger jag Kommunals skrivelse i dess helhet.

====

Angående Smart Bemanning.

För ca 1 år sedan presentade arbetsgivaren ett nytt koncept/arbetsform för att stävja sjukfrånvaron, arbetsmiljöproblem, underbemanning mm. Att skapa ett hållbart arbetsliv för medarbetarna samt trygghet och kontinuitet för brukarna. Detta kom att kallas för Smart Bemanning. Självklart finns det en ekonomisk aspekt i det hela. Vilket är förståeligt, socialförvaltningen ”blöder” och det behöver lösas.

Smart bemanning skulle också innebära utfasning av delade turer och långa arbetspass genom att använda personalen smart. Detta skulle också leda till ork och energi efter arbetspassets slut, precis så som senaste personalenkäten visade brist på.

Kommunal fick frågan om att sitta med i styrgruppen för detta. Utifrån den informationen vi fick då, tackade vi självklart ja. Att vara med är det enda sättet att påverka för Kommunals medlemmar. Men det innebär inte att vi äger frågan. Det är arbetsgivaren som äger frågan HUR de vill organisera sin verksamhet. De leder och fördelar arbetet och har arbetsmiljöansvaret.

Men något har hänt, dialog, delaktighet och påverkan för medarbetarna har försvunnit på vägen. Något som ligger till grund för god samverkan, och som vi påtalat under hela processen.

Behov av vård i hemmet och vårdtyngden på boenden ökar. Det finns idag inte personal till att täcka befintliga schemarader eller sjukfrånvaro.

Medarbetarna är kvinnor och män som är proffs på sina jobb. Dom vet hur verksamheterna fungerar och vad som behövs för att verksamheten skall fungera. Då måste man också låta medarbetarna få komma till tals och bli lyssnade på, men ingen lyssnar på de tankar och förslag medarbetarna har.

I presentationen kring Smart Bemanning beskrivs det att medarbetarna skall ha påverkansmöjligheter men känner sig ändå överkörda.

Kommunal har fått oerhört mycket kritik från medlemmar då det uppfattats som att vi sitter i styrgruppen och har mandat att bestämma och besluta i frågorna. Detta är definitivt inte fallet!
Vi är med för att påverka för Kommunals medlemmars räkning. Kommunals mål är att tillvarata medlemmarnas intresse på arbetsplatsen, arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Något vi kan göra genom att vara med och påverka där besluten tas. I de forum där Kommunal representerar medlemmarna sker förhandlingar och Kommunal har alltid medlemmarnas bästa i fokus. Men återigen, det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet och de bestämmer hur deras organisation skall se ut.

Vi har haft löpande samtal med politikerna som styr kommunen och där fått gehör för våra synpunkter, och dom har lyssnat.

Efter åtskilliga möten med arbetsgrupper, skyddsombud, arbetsplatsombud samt enskilda medlemmar väljer Kommunal att kliva av. Vi tillsammans med våra medlemmar känner att vi inte blir hörda eller lyssnade på, samverkan är ett givande och ett tagande, vilket det inte är i detta fall. Arbetsgivare och chefer har hänvisat till Kommunal när beslut har tagits och uttryckt att ”Kommunal har varit med”, ”Kommunal har beslutat” etc.

Återigen Kommunal äger inte mandatet att besluta. Hade Kommunal haft mandatet att besluta så hade medlemmarna fått stå i fokus då vi vet att de är proffs på sina jobb.

Se först till att Vänersborgs kommun blir en attraktiv arbetsgivare där fler vill arbeta och redan anställd personal vill stanna genom att säkerställa en säker arbetsmiljö, bra lön och en bemanning som tillåter att medarbetarna känner sig tillräckliga och delaktiga i sitt arbete.

Theresia Andersson
sektionsordförande
Kommunal Vänersborg

=====

Se också TTELA: ”Kommunal: Nu tar vi avstånd från ”smart bemanning”

Moderaternas skolprogram. Och lite SD.

22 augusti, 2018 1 kommentar

Skolan är på många sätt i fokus i det kommande valet, både på riksplanet och i Vänersborg.

För att kontrollera var jag själv stod i skolfrågan så gjorde jag en valkompass anpassad för just skolan… (Den finns här: Valkompass om skolan.) Valkompassen skulle visa vilka partier som tyckte som en själv i skolfrågor och utbildningspolitik.

Resultatet var ganska glädjande, jag blev vänsterpartist. Och socialdemokrat… Men långt från liberaler och moderater… Det berodde väl på att kompassen innehöll flera frågor om friskolor och vinster…

Att mina åsikter till 56% överensstämde med sverigedemokraterna förvånade storligen. Jag visste knappt att SD hade en skolpolitik… Och de förslag som SD har framfört i Vänersborg är helt bedrövliga, t ex att Silvertärnan skulle få mindre pengar för att den var ”mångkulturell”. (Se ”Sverigedemokraterna i budgetdebatten”.) Ola Wesley (SD) sa förra året från fullmäktiges talarstol:

”Du vet ju det med mångkulturalismen. Det är inte våran politik. Så. Så den tänker inte vi stötta.”

Moderaterna i Vänersborg har producerat ett särskilt flygblad om skolan. De börjar med att beskriva allvaret i Vänersborg:

”I Vänersborgs kommunala skolor var det i snitt mer än var fjärde elev (26,8%) med en spridning på 18,5%-42,2%, dvs stora skillnader mellan skolorna.”

Här har något ramlat bort i moderaternas valprogram för skolan. En avancerad gissning är att det ska stå ”mer än var fjärde elev (26,8%) som inte var behöriga till gymnasiet”.

Och det är ju fakta (med min komplettering) – och ett stort problem. Eller stora problem. Det handlar ju både om alltför dåliga kunskapsresultat i Vänersborgs kommunala skolor och bristande likvärdighet mellan skolorna.

Det är två stora problem, eller utmaningar, som kommunen står inför och som alla partier på något sätt måste förhålla sig till, och tackla.

Och det gör moderaterna i sitt flygblad.

Moderaterna i Vänersborg föreslår ett antal lösningar. De två första lösningar, som egentligen är tre, kan inte kommunen påverka:

 • ”mer undervisningstid, och mer tid till viktiga baskunskaper som matematik och svenska”
 • ”profilering av alla skolor. … Det aktiva skolvalet motverkar skolsegregationen.”

Den första lösningen, mer undervisningstid, är en statlig fråga (liksom skolvalet). Den andra, om profilering, bestämmer rektorn över. Jag förstår inte varför moderaterna gör dom till kommunalpolitiska frågor. Är det för att lura till sig röster? För övrigt tror jag inte att mer undervisningstid är en lösning, det är snarare mer stöd och fler lärare som behövs, eller kanske mindre grupper. Det är nog också bara moderater som anser att det fria skolvalet motverkar skolsegregation… Jag tror inte ens att de andra borgerliga partierna håller med. Utvecklingen i Vänersborg och i Sverige talar sitt tydliga språk.

Som tredje punkt för att lösa problemen skriver moderaterna:

 • ”Vi måste bli duktigare att mäta och styra på resultaten”

Jag antar att ”vi” är politikerna. Huruvida vi politiker måste bli duktigare på att ”mäta” kan man väl diskutera. Det finns hur många mätetal som helst som vi politiker har beslutat om. Och som tar rektorer och skolpersonal alldeles för stor del av deras arbetstid att sammanställa. Jag skulle vilja säga att det är alldeles för mycket mätningar i skolans värld.

Men att vi politiker behöver bli duktigare på att ”styra på resultaten” kan jag hålla med om. När barn- och utbildningsnämnden (BUN) diskuterade resursfördelning mellan skolorna ville jag ha med elevresultaten som en variabel i resursfördelningen. Det ville inte moderaterna, eller de andra partierna, i nämnden. Har moderaterna ändrat sig?

Moderaterna vill även satsa mer pengar på förskolan. Och det är ett bra förslag. Det har moderaterna också visat under de senaste tre budgetbesluten att de står för. Vi får se hur deras budgetförslag för 2019 kommer att se ut.

Moderaterna har också tre krav som gäller de vuxna i skolan. Moderaterna är positiva till ett tvålärarsystem och att Vänersborg behöver vara en attraktiv arbetsgivare. Det är för övrigt något jag som vänsterpartist har motionerat om.

Den tredje punkten, som jag också har framfört i nämnden, är en viktig men föga uppmärksammad åtgärd:

 • ”Måltidspersonal, vaktmästare och annan personal behöver ingå i rektors ansvarsområde, eftersom alla vuxna är till för eleverna.”

Dessa personalgrupper är i Vänersborg anställda av samhällsbyggnadsnämnden. BUN köper tjänsterna av samhällsbyggnads.

 Det här förhållandet gagnar inte eleverna. Det kommer t ex ofta olika vaktmästare varje gång till skolan ifråga och de blir ”främlingar” för eleverna. Och eleverna blir också ”främlingar” för vaktmästarna. Det är säkerligen många som nu är vuxna, och kanske också föräldrar, som kan intyga vilken betydelse en känd vaktmästare hade för dem och de andra eleverna. Dessutom är skolbyggnaden och lokalerna inte riktigt kända av vaktmästarna när de hela tiden byter skola. Och det blir inte kostnadseffektivt för BUN. Allt tar längre tid.

Anställningsförhållandena skapar också problem för framför allt rektorerna. Skolan köper vaktmästarnas tid, men får inte bestämma vad som ska göras på tiden. Skolvaktmästarna har nämligen arbetsbeskrivningar, utarbetade av samhällsbyggnadsnämnden. Beskrivningarna utgår inte från verksamhetens, skolans, behov. De har inte utarbetats i dialog med skolan. Så ingår det t ex inte i arbetsbeskrivningen att vaktmästarna får skruva ihop möbler eller köra ut mat till skolutflykter. Detta ska då beställas separat. Inte hos vaktmästaren utan dennes chef. Rektorn ska då kommunicera extra med vaktmästarens chef vilket är tidsödande. Dessutom blir det dyrare, eftersom skolan måste betala särskilt för denna tjänst.

Dagens organisation i Vänersborg gynnar definitivt inte verksamheten i skolan och det blir också dyrare för BUN. Jag kan väl tillägga att missnöjet också är stort bland vaktmästarna själva. (Det känns som om det är läge att skriva en egen blogg i denna fråga. Det finns mycket mer att tillägga.)

I P4 Väst uttalade sig också kristdemokraterna positivt om förslaget att denna personal ska vara anställd av BUN. Det betyder enligt vallöftena att en röst på dessa partier eller Vänsterpartiet kan leda till en förändring av organisationen. En synnerligen nödvändig sådan.

Moderaterna avslutar sitt flygblad med några krav på lokaler, t ex:

 • ”Vi vill ha två jämnstora 7-9-skolor i centrala Vänersborg – där inte båda ligger på Idrottsgatan.”

Det är en mycket vag formulering som reser fler frågor än den besvarar.

Det finns två stora, ganska jämnstora, 7-9-skolor på Idrottsgatan – Torpaskolan och Silvertärnan. Silvertärnan renoveras just nu, vilket kostar åtskilliga miljoner, för att kunna ta emot fler elever, och Torpskolan är tämligen nybyggd. Moderaterna vill tydligen lägga ner en av dem. Vilken?

Och ska en av dem läggas ner så måste ju en ny skola byggas. Var och när? Och är det en rimlig användning av kommunens och skattebetalarnas pengar?

Sedan är moderaterna också skyldiga att besvara frågan om framtiden för Vänerparkens skola. Betyder moderaternas förslag om två jämnstora 7-9-skolor i centrala Vänersborg att den tredje, betydligt mindre skolan, Vänerparkens skola, ska läggas ner? Som jag ser det så finns det ingen som helst möjlighet att utöka skollokalerna på Vänerparken, så att Vänerparkens skola blir den andra jämnstora skolan…

Moderaternas kommunala ”skolprogram” innehåller både ris och ros. Dåliga förslag blandas med bra och vettiga. Men framför allt måste moderaterna besvara ett antal frågor. Och väljarna bör få besked om svaren – innan valet…

Miljöpartiet i valet

21 augusti, 2018 2 kommentarer

Inte för att jag har varit ute på stan riktigt varje dag de senaste veckorna, men i lördags var det i varje fall första gången jag såg några valarbetande miljöpartister på gatorna. Det visade sig emellertid inte vara helt lätt att få ta del av deras ”valpaket”. Det krävdes övertalning. Faktiskt. Endera ville inte miljöpartisten ifråga slösa ett ”valpaket” till en som hen visste var en obotlig vänsterpartist. Eller också ville hen inte ha en blogg om miljöpartiets vallöften…

Jag tror på det sistnämnda skälet. Miljöpartisten ifråga ville väl inte påminnas om hur det var vid förra valet 2014.

Då gick miljöpartiet till val på en massa fina idéer och löften – som man i timtal suttit och filat på. Och så blev partiet erbjudet att styra ihop med Marie Dahlins socialdemokrater och Bo Carlssons centerpartister. Som sa nej till i stort sett varenda tanke och vallöfte från miljöpartiet. Mot att Mariedal Östra inte skulle bebyggas och att miljöpartiet fick ordförandeposter i två nämnder…

Med det nöjde sig miljöpartiet. Det viktigaste var att få vara med och styra kommunen, inte vad man skulle styra mot.

Miljöpartiet gick 2014 till val på att höja kommunalskatten för att förskola och skola skulle få en massa extra miljoner. Men väl i styret så stödde miljöpartiet direkt en nedskärningsbudget. De styrande partierna, inklusive miljöpartiet då, höll inne 9 av de 13 milj kr som var tänkt att tillfalla förskola och grundskola. De pengarna skulle barn- och utbildningsnämnden (BUN) få ansöka om i ett senare skede…

De följande 2 åren fortsatte i samma stil – budgetförslag lades fram på bordet som innebar nedskärningar både inom förskola och skola, och dessutom på socialnämnden. Som tur var så röstade Vänsterpartiet och minialliansen (M+L+KD) ner budgetförslagen så att barnen och ungdomarna, de sjuka och gamla fick mer pengar. Det innebar 2016 +16 milj kronor mer till BUN och +15 milj kr mer till socialnämnden och 2017 fick BUN 11 milj kr och socialnämnden 25 milj kr mer än miljöpartiets, och socialdemokraternas och centerpartiets, förslag.

Inför 2018 års budget fick de tre styrande partierna nog. De tog kontakt med Vänsterpartiet. Miljöpartiet, socialdemokraterna och centerpartiet ville inte förlora en budgetomröstning till. De styrande partierna med miljöpartiet tog Vänsterpartiets budgetförslag rakt av (med en liten ändring på kultur- och fritidsnämnden). De fick därmed majoritet. Och barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden fick mer pengar…

Miljöpartiet har en hel del bra förslag bland sina vallöften. Det stora problemet är emellertid att miljöpartiet inte skriver något om de närmaste 4 åren – vill miljöpartiet vara med och styra Vänersborg med socialdemokraterna och centerpartiet? Men med tanke på att de har lagt ett gemensamt budgetförslag för 2019, som naturligtvis är ytterligare en nedskärningsbudget (BUN minus 6,5 milj och socialnämnden minus 9 milj), så förefaller det högst troligt.

I valrörelsen försöker miljöpartiet få vänersborgarna att glömma allt partiet har gjort under mandatperioden. Eller snarare inte gjort. Miljöpartiet har bara röstat för de förslag som har lagts fram av ”regeringspartnerna” S och C. Dessutom har miljöpartiet knappt hörts i debatten. De har sällan yttrat sig i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Alla andra partier har många gånger faktiskt undrat vad som hade hänt. Var miljöpartisterna närvarande? Och det var de, men de sa inget, de märktes inte…

Så vem tror på miljöpartiet när de inför höstens val lovar t ex:

 • ”varje elev ska få den tid de behöver med sina lärare, anställ fler och uppmuntra till nya arbetssätt”
 • ”vi vill sätta in extra resurser för de skolor med störst behov”

Jag tror inte på miljöpartiet i varje fall. Inte när miljöpartiet har velat spara på förskolan och grundskolan under de senaste 4 åren vid makten.

Miljöpartiet vill att vi i ”kommunens matsalar” äter mer vegetarisk mat, mindre charkvaror, socker och salt. Som LCHF:are håller jag med om sockret. Kanske ett vallöfte borde ha varit att ta bort ketchupen från skolmatsalarna… Men mer vegetariskt och mindre charkvaror… Nä… Igår kom det också nya rön om saltet. Det är inte så farligt som ”man” har trott. Något som min ”LCHF-guru” (se Diet Doctor) för övrigt har sagt i många år…

Miljöpartiet har vidare en del allmänna vallöften typ ”det ska vara gott att leva”, ”möjlighet att skapa ett gott liv” och ”ett aktivt kulturliv främjar möten mellan människor med olika bakgrund”. Inget att säga om kanske, men naturligtvis till intet förpliktigande.

Det finns några få konkreta och tämligen intressanta vallöften under rubriken ”Hållbarhet”:

 • ”genom en attraktiv kollektivtrafik med målet fri kollektivtrafik för skolbarn”
 • ”bygg nya stationer för tågtrafiken i Brålanda och Frändefors”
 • ”inga skattepengar från Vänersborg till Fyrstads flygplats”

Här ligger miljöpartiet närmare Vänsterpartiets åsikter än sina ”regeringskollegor” i S och C tror jag. Liksom vallöftet:

”Vi vill pröva att förkorta normalarbetstiden på vissa arbetsplatser i kommunal verksamhet.”

Miljöpartiet är återhållsamt med vallöften som kostar pengar. Förutom då mer pengar till lärare och elever samt nya tågstationer i Dalsland så lovar partiet mer pengar till integration, att biblioteket ska flytta till Timjan och cykelbanor i hela Vänersborg. Miljöpartiet nämner inget om andra stora kostnader som kommunen står inför (en del av investeringarna råder det naturligtvis politisk oenighet kring), som t ex nya förskolor och grundskolor, gatu- och vägunderhåll, flytt av hamnen till Vargön, sessionssal eller konserthus.

Vi får se om vänersborgarna kommer att lockas av miljöpartiets vallöften. Med tanke på alla brutna vallöften från den förra valrörelsen och den mycket passiva och undanskymda roll som miljöpartiet har spelat de gångna snart 4 åren så är väl sannolikheten inte så stor.

Särskilt när miljöpartiet inte ens nämner Mariedal Östra i sitt valmanifest inför årets val…

 

Kategorier:Miljöpartiet, Val 2018

Förskolan i blickpunkten

19 augusti, 2018 Lämna en kommentar

Lördagen igår var fullspäckad med politik. Och det verkar bli alltfler sådana dagar ju närmare valet vi kommer.

Det började faktiskt direkt på morgonen med TTELA. TTELA tog upp förskolan i två längre artiklar. Tidningen redovisade också de politiska partiernas svar på tre förskolefrågor. (Jag återger Vänsterpartiets svar i slutet av denna blogg.)

TTELA ställde dessa frågor plus frågor om skola och socialnämndens verksamhet någon gång i juni, före semestrarna. Då, i juni, var det oerhört bråttom med att få in svaren till TTELA. Jag tror vi hade kanske 2-3 dagar på oss att svara på frågorna. …och så tar det 8-9 veckor innan svaren kommer in i TTELA… (Och det finns alltså svar som fortfarande inte har redovisats.) Snälla TTELA, ge oss i fortsättningen mer tid att svara på frågor när det inte finns någon anledning till brådska.

I en av förskoleartiklarna intervjuades barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C), liksom verksamhetschef Boel Jansson. (Läs här.) Det framgick tämligen snabbt vid en genomläsning att Andersson och Jansson inte hade samma uppfattning.

Mats Andersson sa till TTELA arbetet med att organisera om förskolan i kommunen var påbörjat:

”En tredjedel av förskolorna i Vänersborg ställer om från avdelningstänk till barngruppstänk. Vårt mål är att alla förskolor i kommunen ska jobba efter den så kallade Kungsbacka-modellen.”

Verksamhetschefen sa istället till TTELA:

”Nya Vänerparken är en förskola där man jobbar på det här nya sättet. Det fungerar inte på alla förskolor och det beror i vissa fall på lokalerna, de är för trångbodda helt enkelt. Vi skulle behöva bygga mängder av nya förskolor för att det skulle vara möjligt och det finns inte på kartan. Det finns inga pengar till det.”

Jag tror för min del att det är verksamhetschefen som har bäst koll…

Kungsbackamodellen går bland annat ut på att förändra strukturerna i barngruppernas storlek. (Läs mer här.) Det ryktas för övrigt om att Fridaskolan prövar modellen.

Ordförande Andersson sa också till TTELA att målet i Vänersborg var att alla förskolor i Vänersborg ska jobba enligt Kungsbackamodellen:

”Det är ett tydligt direktiv från politiken.”

Uttalandet förvånar mig – och det av två skäl. För det första så har inte barn- och utbildningsnämnden fattat något som helst beslut om Kungsbackamodellen. Och för det andra så är det ingen politisk fråga. Det är nämligen enligt Skollagen varje förskolechefs ansvar att organisera verksamheten efter sin budget och sina förutsättningar:

”Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.”

Däremot är det politikerna som beslutar om budgeten och resursfördelningen. Verksamhetschefen framhåller i TTELA:

”Jag önskar att politikerna förstår att de ska satsa på barnen och framför allt de små barnen. Ju tidigare man satsar desto bättre går det senare i livet och gynnar samhället i längden. Det gynnar hela kommunen”.

Och det är helt sant och oerhört viktigt.

Efter att ha läst TTELA och funderat kring förskolan i Vänersborg så var det dags för Vänsterpartiets Röda Lördag vid Gågatekrysset.

Den fantastiska duktiga musikern och sångerskan Liza Sörqvist från Göteborg underhöll. Många människor stannade till och lyssnade eftersom de direkt hörde att det var ett proffs som befann sig på scenen. Lizas framträdanden varvades med anföranden från Marianne, Kenneth och Robert. Anförandena handlade om allt från serviceboenden till miljö och byggnation.

Det var också många människor som kom fram och både ville samtala och ställa frågor. Jag fick t ex frågan om hur Vänsterpartiet ställde sig till inköp av nya U-båtar. Den frågan har jag aldrig fått förut, men den var lätt att besvara – Vänsterpartiet är mot att Vänersborgs kommun köper in u-båtar…

Några personer kom också fram till mig och berättade att de läste mina bloggar. En tyckte t ex att det var bra att det fanns någon som faktiskt reagerade på den obligatoriska VA-anslutningen. Personen ifråga var pensionär och hade en enkel stuga vid Dalslandskusten. Han hade mulltoa och åkte egentligen bara dit över dagen, stugan gick knappt att övernatta i. Han hade inte råd med VA-anslutningen och tvingades sälja sin stuga…

Ett mycket tragiskt exempel på vad kommunal byråkratisk nit kan få för konsekvenser för enskilda kommuninvånare.

På eftermiddagen var det valupptakt i Trollhättan. På storbildsskärm kunde vi följa ett engagerat och mycket inspirerande tal av Jonas Sjöstedt. (Du kan lyssna på talet här. Gör gärna det, talet är mycket givande. Och här kan du läsa talet.) Efter Jonas tal så blev det jazzmusik med sångerskan Anna Lundkvist. Det var nog bra att någon gång höra lite annat än hårdrock… (Kanske…)

Men innan jag avslutar denna blogg, så kommer här TTELA:s frågor om förskolan och svaren från Vänsterpartiet.

======

1. Vad anser ni om barngruppernas storlek i dag?

”Barngrupperna måste bli mindre. Undersökningar visar att de barn som gått i förskola med mindre barngrupper lyckades bättre i skolan. Detta gällde främst barn med särskilda behov och barn under fyra år.”

2. Hur vill ni förändra förskolan, är det bra organiserad i dag?

”Ja.”

3. Hur ska kommunen locka förskollärare och annan personal att jobba inom förskolan?

”Förskollärarnas kompetens är den enskilt mest avgörande faktorn för kvaliteten. Konkurrensen handlar inte bara om löner utan också om den arbetssituation som kommunen kan erbjuda. Och då pratar vi återigen om barngruppernas storlek, antal barn per pedagog och lokalernas beskaffenhet.”

PS. Vänsterpartiet vill skjuta till över tio miljarder kronor till förskolan för att fler ska kunna anställas – klicka här.  (20/8)

Centerpartiet inför valet

17 augusti, 2018 2 kommentarer

I veckans nummer av Vänersborgaren letade man förgäves efter en valbilaga. Vi var nog många som trodde att det skulle finnas en bilaga varje vecka. Men kanske något parti har ”hoppat av”. Vilket i och för sig inte hade varit så konstigt. Det är ett digert arbete med att producera sådant här valmaterial. (Vänsterpartiets valbilaga kommer samma vecka som valet, dvs den 5 september.)

Alla vänersborgare kunde dock glädja sig åt att läsa och studera Centerpartiets valbilaga i Vänersborgaren förra veckan. Det var en både genomarbetad och påkostad bilaga på 8 sidor. Den hade rubriken (i versaler):

”C framåt!
Närodlad politik
Får Vänersborgs kommun att blomstra”

Centerpartiet har kanske varit vitsigt med rubriken, men annars är den i det närmaste totalt intetsägande.

Det var också fyra mindre bilder på förstasidan med texterna:

”Grön tillväxt, stoppa klyvningen, trygghet, …får Vänersborgs kommun att blomstra!”

Blomstringen återkom alltså en gång till. För övrigt har jag, fast jag är politiker, inte en aning om vad som menas med ”stoppa klyvningen”. Men det ger sig senare i bilagan där det återfinns en artikel av Mats Andersson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Han använder begreppet klyvning i betydelsen åtskillnad/bristande likvärdighet/segregation. Vid en sökning på Google ser det ut som om begreppet används just av centerpartister.

Hur som helst, Mats Andersson anser att klyvning förebyggs genom att:

”varje skola ska sträva efter att alla elever lämnar skolan med godkända betyg.”

Och denna målsättning är ju inget att säga om. Den är tämligen självklar. Både Skollagen och läroplanen föreskriver detta… Dock finns det inget vidare resonemang kring ”klyvning” i Anderssons inlägg.

Det är emellertid intressant att undervisning är lärarnas uppdrag. Det är inget som centerpartiet eller andra politiker sysslar med. Däremot är det politikernas ansvar hur många pedagoger, stödpersonal, elevvårdspersonal osv som skolorna har möjlighet att anställa. Och då handlar det om pengar…

Andersson skriver att barn och utbildningsnämnden har tillförts pengar under det nuvarande styret:

”Under mandatperioden har det tillförts cirka 78 miljoner kronor till barn- och utbildning.”

Vad Andersson inte nämner är att oppositionspartierna står bakom det mesta av dessa pengar – mot centerpartiets och de andra styrande partiernas vilja. Både 2016 och 2017 års budgetar, som innehöll stora ekonomiska påslag till förskola och skola, togs av Vänsterpartiet tillsammans med oppositionspartierna M+L+KD… Vad som hade hänt i förskolans och skolans värld om centerpartiets budgetförslag hade gått igenom kan vi bara ana… Jag undrar varför inte Mats Andersson nämner något om detta i centerns valbilaga… För med den vetskapen – vad säger att centern ska ge mer pengar till skola och förskola nästa mandatperiod?

Och det budgetförslag som centern tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet har lagt fram för nästa år (2019) innebär besparingar på 6,5 miljoner… På barn- och utbildningsnämnden.

Mats Andersson är centerns förstanamn i valet till kommunfullmäktige, han står överst på valsedeln. Andersson petade ner den gamle nestorn Bo Carlsson till andraplatsen, men Carlsson brukar alltid få en massa personröster, som jag antar till stor del kommer från Gestad- och Brålandatrakten. Det skulle inte förvåna mig om Carlsson ”går förbi” Andersson i valet.

Bo Carlsson skriver naturligtvis också i valbilagan. Carlsson ger en mycket positiv bild av vad som har hänt i Vänersborg under hans tid som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. Han skriver om VA- och översiktsplaner, byggnationer av nya lägenheter osv, men glömmer att skriva att alla dessa beslut har fattats i enighet med oppositionen. Och i vissa fall, med oppositionspartier som drivande.

När det gäller tågstoppet i Brålanda, för att ta ett exempel, så började det hända saker i kommunen först efter en motion från Vänsterpartiet. (Se här: ”Tågstopp i Brålanda”.) I Melleruds Nyheter skrev den förre centerpartisten, numera kristdemokraten, Carl-Ewert Berg i en debattartikel i veckan:

”Anledningen till att frågan kom upp till KF (=kommunfullmäktige; min anm) var en utmärkt motion av Stefan Kärvling.”

Det hör till saken att när motionen strax innan bereddes i kommunstyrelsen så röstade de styrande partierna, där centerpartiet(!) ingår, nej till min motion… (De ändrade sig i fullmäktige.)

Eva Foldemark, som står på plats 12 på valsedeln, skriver också om tågstoppet i Brålanda i valbilagan. Foldemark nämner naturligtvis inte heller något om Vänsterpartiets motion…

Bo Carlsson nämner även Wargön Innovation i valbilagan. Och om Wargön Innovation hade Carlsson, tillsammans med Marie Dahlin (S), också en debattartikel i TTELA igår torsdag – se ”Modig satsning som ger utveckling och nya jobb”. ) Där skriver Carlsson, och Dahlin:

”Våra politiska motståndare i kommunen har försökt sätta stopp för planerna.”

Det är en lite konstig formulering av företrädare för ett minoritetsstyre – som alltid måste ha stöd av åtminstone 4 ledamöter från de ”politiska motståndarna” för att få igenom besluten… I detta fall fick de styrande partierna, vid omröstningen i fullmäktige i februari 2017, stöd av Vänsterpartiet och kristdemokraterna.

I debattartikeln i TTELA målar Bo Carlsson, och Marie Dahlin, upp satsningen i Vargön i mycket ljusa färger. Och det hör väl till i valtider. Men framtiden för Wargön Innovation står skrivet i stjärnorna. Det är faktiskt fortfarande mestadels förhoppningar. Än så länge har vi egentligen ingen aning om vad det verkligen blir av kommunens investering. (Det är det helägda kommunala bolaget Fastighets AB som investerar, ca 25 milj kr.) Jag hoppas emellertid att Carlsson och Dahlin har rätt och att kommunens investering i Vargön leder till utveckling och fler jobb. Verkligen!

Ann-Britth Fröjd är partiets fjärdenamn på valsedeln. Fröjd sitter i socialnämnden och har under en tid också varit nämndens ordförande. Rubriken på hennes inlägg är:

”tuffa men välbehövliga beslut”

Det framgår inte i artikeln vilka beslut som har varit ”tuffa”, vilket förvånar mig med tanke på rubriken. Kanske tänker Fröjd på avvecklingen av servicehusen? Fröjd skriver:

”Därför har bland annat servicehusens platser i kommunen förändrat karaktär.”

Borde inte Ann-Britth Fröjd ha kommenterar de konsekvenser som avvecklingen av servicehusen innebar för de boende? (Vänsterpartiet hade en annan uppfattning i frågan om servicehusen, se ”NEJ (V)I VILLE INTE LÄGGA NER FLER SERVICEHUS!”.)

Det jag saknar i valbilagan är något om hur centerpartiet tänker sig samarbetet med andra partier nästa mandatperiod. Vill t ex centern i Vänersborg fortsätta att styra tillsammans med socialdemokraterna? I rikspolitiken kommer ju inte partierna överens särskilt väl. Igår kunde vi t ex läsa om den nya S-planen ”Attackera Annie Lööf – om SD”. Även i Vänersborg är naturligtvis centerns förhållande till sverigedemokraterna intressant. Liksom hur centern ser på miljöpartiet i Vänersborg.

Men som sagt, det är en gedigen och genomarbetad valbilaga som centerpartiet bjuder på. Tyvärr innehåller den väldigt många orealistiska vallöften och alltför lite om vad som faktiskt hänt under mandatperioden då centerpartiet har styrt Vänersborg tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet.

Kategorier:Centerpartiet, Val 2018
%d bloggare gillar detta: