Hem > KFV 2019, Kunskapsförbundet Väst > Dagens sammanträde med KFV (12/9)

Dagens sammanträde med KFV (12/9)

Kunskapsförbundet Väst sammanträdde idag och som vanligt var det på Vänerparken. Eftersom det var en del ledamöter frånvarande fick jag faktiskt hoppa in som ordinarie, i stället för en socialdemokrat. Det var debut och jag fick därför sitta vid bordet och inte på en stol bredvid.

Mötet handlade till största delen, inte helt oväntat, om Kunskapsförbundets ekonomiska situation och konsekvenserna av de bristande resurserna. En annan större punkt på dagordningen var en redovisning av elevernas kunskapsresultat. (Men den kanske jag återkommer till i en senare blogg, om tiden medger. Livet som pensionär har visat sig vara tämligen hektiskt…)

När Kunskapsförbundet bildades startade det med ett stort underskott. Förbundet fick “ärva” det av ägarkommunerna Trollhättan och Vänersborg. Det vändes under åren fram till och med 2018 till ett överskott. Det skedde tack vare stora neddragningar av lokalytor, från 95.000 kvm till 70.000 kvm, och neddragningar av personal. Lärartätheten sjönk från 9,0 lärare per 100 elever till 8,3.

Och det var ju också den främsta anledningen till att förbundet bildades. Förbundet skulle tack vare samordningen mellan städerna/kommunerna göra effektivitetsvinster. Vilket alltså också skedde. 

I år så bröts trenden av positiv ekonomisk utveckling. Orsakerna till det har jag redogjort för i tidigare bloggar, men kort kan det sammanfattas med minskade statsbidrag och ökade kostnader för de fristående gymnasierna. Och denna negativa utveckling kommer med all sannolikhet att fortsätta. Så kan t ex nämnas att bara de nystartade naturbruksutbildningarna på Realgymnasiet i Trollhättan och Nuntorp i Brålanda kommer att ge extra ökade kostnader för Kunskapsförbundet med 6,4 milj kr år 2020, 10,8 milj år 2021 och 12,9 milj år 2022. Det säger sig självt att Kunskapsförbundets ekonomi inte klarar detta utan besparingar och nedskärningar, om inte medel tillskjuts av Trollhättan och Vänersborg. Men förbundet får inte mer pengar – förrän möjligtvis år 2021. Det blir, i varje fall fram tills dess, de andra eleverna som får betala genom t ex färre lärare…

Från 2018 till 2021 är det minst 58 milj kr som fattas.

Kunskapsförbundet drar ner på kostnaderna, som ingen annan nämnd gör i Trollhättan eller Vänersborg. Inför höstterminen i år (2019) har 22 tillsvidareanställd personal slutat och de har inte ersatts. 51 visstidstjänster som löpte ut i juni har inte heller ersatts. Totalt minskade antalet personal alltså från juni till augusti med 73 tjänster. Det är 9,8% av det totala antalet… Av dessa var 47 lärare (11,5% av samtliga), 5 chefer (15,7%) och 21 övriga yrkesgrupper.

Visst har Trollhättan och Vänersborg “problem” med ekonomin, det är ju också argumentet för att inte öka anslagen till förbundet. Men om Vänersborg skulle dra ner lika mycket procentuellt som Kunskapsförbundet har gjort i år, så skulle det motsvara 352 tjänster i Vänersborg. I Trollhättan skulle motsvarande neddragningar betyda 421 tjänster. Det tål att tänka på när vissa ledande politiker anser att Kunskapsförbundet måste spara nästa år precis som alla andra verksamheter i kommunerna… Det är nog inte Kunskapsförbundet som är orsaken till de ekonomiska “utmaningar” (=problem) som ägarkommunerna brottas med…

Trots de stora neddragningar som har gjorts i Kunskapsförbundet är prognosen för 2019 ett underskott på ca 12 miljoner kronor. Det är mycket pengar, trots att prognosen är något mindre dålig än tidigare i år.

Ägarkommunerna, dvs kommunalråden i Trollhättan och Vänersborg, tycker att Kunskapsförbundet ska finansiera detta underskott med att använda det egna kapitalet… Det kommunala balanskravet skulle alltså inte gälla förbundet.

Men ok, varför inte. Det finns ingen annan lösning om inte kommunerna vill skjuta till mer pengar i år. Kommunfullmäktige i Trollhättan har ju redan sagt nej till KFV:s äskande om pengar, och i Vänersborg blev ärendet återremitterat.

Inför år 2020 saknar Kunskapsförbundet 15 milj kr. Besparingsåtgärderna (=neddragningarna) inför nästa år är redan i full gång, dvs uppsägningar av personal. Denna gång vill förbundet inte skära ner bland lärarna, eftersom lärartätheten redan har nått “kritiska nivåer”… Istället ska det skäras ner på “stödprocesserna”.

Det planeras för neddragningar av administrativ personal med 2 milj kr, personal på bibliotek 1 milj, ledning 1 milj och med 6 milj kr på elevhälsa/elevstöd. Det är oroande. Mycket oroande. Den här personalen är oerhört viktig, särskilt för de elever som är i behov av stöd och hjälp. Förmodligen kommer en inte ringa del av dessa elever från de grupper i samhället som socialdemokratin, som styr både Trollhättan och Vänersborg, säger sig värna särskilt om… I varje fall förr i tiden…

I TTELA (se ”Beslutet fattat om gymnasieutbildningarna”) säger kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan Paul Åkerlund (S):

”Kunskapsförbundet klarar ekonomin själva för åren 2019 och 2020”

Klarar ekonomin…? Tja…. På sätt och vis, i bokslutet, visst. Men verksamheten…? Utbildningen…? Kvaliteten…? Och eleverna…?

År 2021 beräknas Kunskapsförbundets underskott uppgå till 10 milj kr, trots alla uppsägningar och nedskärningar 2019 och 2020.

Det var i det sammanhanget som Kunskapsförbundet i juni beslutade att lägga ner det estetiska programmet och orkesterutbildningen i Vänersborg, det industritekniska programmet i Trollhättan och idrottsutbildningarna bandy och badminton i Vänersborg respektive Trollhättan. Dessa utbildningar har mycket dyra lokalkostnader. Dessutom handlar det om förhållandevis få elever.

Kommunalråden i ägarkommunerna godkände dessa planer när de presenterades den 21 maj. Efter KFV:s junibeslut så blev det som bekant en opinionsstorm – och kommunalråden “fegade ur”. De ändrade sig och bestämde efter sommaren att programmen skulle vara kvar… Paul Åkerlund (S), Benny Augustsson (S) och de andra kommunalråden var tydligen inte så tuffa som de ville göra gällande… 

Kunskapsförbundet har blivit lovat att ägarkommunerna ska kompensera för den kostnadsökning som sker i samband med de nya naturbruksskolorna, dvs 15 milj kr för 2021. (För Vänersborgs del 6 milj kr.)

Eller?

I TTELA säger Paul Åkerlund (S):

”mycket kan hända på två år”

Och Benny Augustsson (S):

”mycket kan hända på vägen”

Alla neddragningar på personal, lärare såväl som annan personal, är i det närmaste katastrofal för Kunskapsförbundet och alla dess gymnasieelever. Lärar- och personaltätheten kommer att sjunka, och därmed också kvaliteten på verksamheten.

Jag ser framför mig hur de fristående gymnasieskolorna kommer att locka till sig ännu fler elever från Trollhättan och Vänersborg. Som Kunskapsförbundet, och därmed i slutändan kommunerna, kommer att tvingas betala för, mångdubbelt mer än kostnaderna för dessa elever om de gick i någon av Kunskapsförbundets skolor.

De styrande i Trollhättan och Vänersborg håller på att sänka hela Kunskapsförbundet. 

Kunskapsförbundet Väst fattade till sist beslutet att:

“Direktionen upphäver härmed sitt tidigare beslut 2019-06-25 § 56 om att inte starta nedanstående utbildningar hösten 2020. Beslutet upphävs i sin helhet och nedanstående program kommer därför att starta hösten 2020.”

Det betyder att det estetiska programmet och orkesterutbildningen i Vänersborg, det industritekniska programmet i Trollhättan och idrottsutbildningarna bandy och badminton i Vänersborg respektive Trollhättan ska vara kvar – som vanligt.

Kunskapsförbundets ordförande Maud Bengtsson (S) uttalar sig lite diplomatiskt i TTELA:

”Bara för att utbildningarna blir kvar är allt inte guld och gröna skogar.”

KFV beslutade också att:

“förbundsdirektören ges i uppdrag att utarbeta nytt förslag på åtgärder för att minska kostnaderna och försöka nå budget i balans.”

En av de mer tongivande ledamöterna, en moderat från Vänersborg (ingen vänsterpartist alltså!), sammanfattade i slutet diskussionerna på ungefär följande sätt, och jag kan tycka att det blir en bra avslutning på denna blogg:

“Pengarna för 2021 hindrar bara båten från att sjunka. Vi måste i kommunerna diskutera finansieringsmodellen och konsortialavtalet. Det är helt naturligt att skruva på detta efter dessa år. Kommunerna måste få upp frågorna på dagordningen. Vi måste bestämma oss för vad vi vill med Kunskapsförbundet.”

I denna blogg har jag bara beskrivit gymnasieskolan. Kunskapsförbundet ansvarar också för vuxenutbildningen. Förhållandena är om möjligt ännu sämre där. Men det får jag återkomma till.

  1. LasseVbg
    22 september, 2019 kl. 19:38

    Ja det är tur att mina barn har gått ut eller på vag ut från gymnasiet. Skulle någon bekant med barn i skolåldern fråga mej om jag kunde rekommendera att flytta till Vänersborg så skulle svaret bli definitivt nej..

  2. 12 september, 2019 kl. 20:05

    Tack, Stefan, för att du rapporterade direkt. Jag läste också ”morgondagens” TTELA och informationen som finns på Kunskapsförbundets hemsida. Min kommentar gäller egentligen dessa två texter: Klart, sätter man plåstret skickligt nog syns inga öppna sår vid första anblicken.

  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: