Hem > BUN 2020, Ströms Slott > Inför BUN 20/4

Inför BUN 20/4

Jag vet inte när jag senast missade ett sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN). Har det hänt? Antagligen, men jag kommer varken ihåg om eller när. Men nu är det dags. I Corona-tiderna känns det inte som att det finns något val. Vi får se om det överhuvudtaget kommer 11 ledamöter och ersättare på morgondagens sammanträde. Blir det färre så är inte nämnden beslutsför. (Rättelse kl 20.20. Det räcker med att hälften är närvarande. Således, om 6 ledamöter är på plats är nämnden beslutsför. Tack för påpekandet DN!)

Ärendelistan (dagordningen) är relativt kort:

Det är en månadsuppföljning men inga andra budgetärenden. Det beror på att kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) har bestämt att kommunens budgetbeslut för 2021 ska flyttas från juni till oktober. Därför blir hela budgetprocessen tidsmässigt förskjuten.

Verksamhetsuppföljningen har denna gång rubriken ”Aktuellt grundskola F-6”. Det är synd att missa denna information. Eller? Förvaltningen har skickat med en film på 45 min som tar upp ett ämne som kallas “tillgängliga lärmiljöer”. Det kompletteras med att de bilder som visas i filmen skickas med i underlaget. Jag har en känsla av att vi som inte är närvarande på måndag därmed har fått till oss hela verksamhetsuppföljningen. Så vi frånvarande är ändå typ närvarande! Och ytterligare en fördel, kommunen behöver inte betala sammanträdesarvode för den tid de frånvarande närvarande har tittat på filmen…

Under alla år som lärare, och inte minst under utbildningen till lärare, har jag studerat, precis som många, många andra lärare, ett antal pedagogiska läromästare och deras teorier och metoder. Pedagogik och didaktik är oerhört intressant och spännande men samtidigt svårt och komplext. Hur lär sig människor i allmänhet och barn och ungdomar i synnerhet?

Därför blir jag lite förvånad över att förvaltningen och rektorerna tycks förorda en pedagogisk struktur som den enda riktiga. Men visst, är det så att “tillgängliga lärmiljöer” leder till att t ex studieron ökar så är det självklart bra. Då kan den centrala och avgörande diskussionen om hur elever lär sig ta fart på allvar – och omsättas i praktiken. Sitter jag här framför filmen och tänker i min ensamhet som pensionerad lärare… Som politiker blir jag bara imponerad över det arbete som läggs ner av personalen på våra skolor.

Nämnden ska fatta beslut om “Framtidens vårdinformationsmiljö”. Det är ett ärende där nämnden fick information och också tillfälle att ställa frågor under det förra sammanträdet i mars. Det är vad jag förstår ett tämligen enkelt beslut, det är svårt att säga något annat än bifall. (Se “BUN 2: Ärenden och beslut”.)

När det gäller den lokalinformation som med regelbundenhet ges till nämnden finns inga underlag utskickade i förväg. Det handlar för övrigt inte om andra lokaler än de förskolor och skolor som BUN använder eller behöver i framtiden. Således blir det ingen information om köpet av Bergagården eller om att renoveringen av kommunhuset kostade över 100 miljoner kronor eller att en ny sessionssal beräknas kosta 40 miljoner och att det behöver investeras 22 miljoner i arenan…

Nämnden ska yttra sig över en detaljplan för “Brännjärnet 1 m.fl. i Vargön”. Det är ett område i centrala Vargön som angränsar till Björkvägens förskola och järnvägen. Jag återger huvudbudskapet i ordförande Mats Anderssons (C) förslag till yttrande:

“den mark som idag består av vegetationen fortsatt kan fungera som ett skydd mellan förskola och verksamhet. Den höga och täta häck som finns utgör en viktig avskärmning mellan förskolan och övrig verksamhet. Det är mycket viktigt att planförslaget inte påverkar förskolans verksamhet negativt. Trygga och lärofrämjande miljöer, såväl inom- som utomhus, är av största vikt för förskolan och som en del av barnens livslånga lärande.”

Ordförande Andersson hänvisar också till barnkonventionens artikel 3:

”vid alla åtgärder som rör barn … ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa”.

Ärende 6 är ett delikat och långdraget ärende, “Uppföljningsbeslut tillsyn Ströms Slott AB”. Ströms Slott bedriver pedagogisk omsorg i Vänersborg.

Enskild pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Omsorgen ska godkännas av kommunen. Kommunen ansvarar sedan för att verksamheten drivs enligt de kvalitetskrav, mål och bestämmelser som finns.

Under våren 2019 genomförde barn- och utbildningsförvaltningen tillsyn av den enskilda pedagogiska omsorgen som bedrivs av Ströms Slott AB. En rad brister noterades och Ströms Slott AB förelades att inkomma med en plan för att åtgärda de konstaterade bristerna. Och det kom in en sådan plan. (Jag skrev en blogg om detta som redogjorde noggrant för ärendet och den kritik som kommunen riktade – “Tuff kritik mot Ströms Slott”.)

Det som barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till imorgon är om Ströms Slott AB har vidtagit de åtgärder som krävs för att komma till rätta med de brister som konstaterats under tillsynen. Barn- och utbildningsförvaltningen anser inte det. Den bedömer att brister kvarstår. Därför riktas ett nytt föreläggande mot Ströms Slott AB.

Förslaget till beslut är att BUN ska förelägga Ströms Slott att:

– “Säkerställa att den pedagogiska omsorgen bedrivs i en pedagogisk miljö som stimulerar barnens språkutveckling och förbereder barnen för fortsatt lärande.”

– “Säkerställa att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.”

Ströms Slott får fram till den 10 juni 2020 på sig att återkomma till kommunen och:

“redovisa de åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de brister som konstaterats i samband med tillsynen.”

Den 11 juni förra året skrev jag i min blogg (se “Tuff kritik mot Ströms Slott”):

“Det kanske är dags för BUN att allvarligt överväga om Ströms Slott ska få fortsätta att bedriva pedagogisk omsorg i Vänersborg…”

Det står nämligen i Skollagen kap 26, 13 §, att:

”En tillsynsmyndighet får återkalla ett godkännande, ett medgivande eller ett beslut om rätt till bidrag som myndigheten har meddelat enligt denna lag, om
1. ett föreläggande … inte har följts, och
2. missförhållandet är allvarligt.”

Tiden bara går… Nu är det nog dags att slå näven i bordet och, för barnens skull, återkalla tillståndet för Ströms Slott att bedriva pedagogisk omsorg. Om det nu är möjligt i detta skede av processen.

Det sista ärendet på morgondagens sammanträde är att nämnden ska notera informationen om budgetuppföljningen för mars 2020. I ärendet finns det inget underlag. Vilket var en överraskning. Men information presenteras med all säkerhet på sammanträdet, och skickas senare ut till alla ledamöter. Även till oss som inte var närvarande på nämndens sammanträde.

Det politiska livet är liksom allt annat liv väldigt annorlunda just nu.

Kategorier:BUN 2020, Ströms Slott
  1. 20 april, 2020 kl. 11:12

    Var kan man läsa något om de vises sten inom pedagogiken som Vänersborg tycks ha hittat? Jag resonerar ungefär som du – det finns en uppsjö olika didaktiska ansatser, pedagogiskt filosofi är ett väldigt brett och givande ämne som skulle lämpa sig för massor med studiecirklar … Och varje pedagogisk filosofi växer fram ur en ideologi, och tar ideologisk ställning till elever, kunskap, lärande, demokrati och framtid.

    Att då ”stänga diskussionen” är ju i sig ett pedagogiskt program som markerar vem som får tänka vad. Men det vore kul att lära sig mer om vad som skall tänkas. Tips mottages tacksamt.

  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: