Hem > Kindblomsvägen, Samhällsbyggnadsnämnden > Punkt för Kindblom. Och Buccis reservation

Punkt för Kindblom. Och Buccis reservation

Historien om det lilla skogsområdet vid Kindblomsvägen har bjudit på många turer genom åren. Nu är den största delen av skogsområdet borta – skövlat av Brunbergs Bygg. Men historien är inte riktigt slut. Det återstår att sätta punkt – på en oväntad epilog.

På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 19 maj skulle, lika plötsligt som oväntat, ett förlikningsavtal godkännas mellan Vänersborg kommun, en av de nuvarande fastighetsägarna och Salamandern ekonomisk förening (=Brunbergs Bygg). (Se “Kindblom och kommunala avtal”.) Lika oväntat lyfte ordförande Anders Wiklund (MP) i sista stund bort hela ärendet från dagordningen…

I handlingarna inför sammanträdet stod det:

“När markarbetena på den tomt som numera heter Fiolen 9 påbörjats uppdagades en fylld branddamm. … Det var inte något som köparna kunnat upptäcka genom den undersökningsplikt enligt jordabalken som föreligger vid ett fastighetsköp.”

Det var bara det att branddammen var känd sedan många, många år tillbaka – både av kommunen, de boende i området – och några politiker… Det påpekade vissa vänsterpartister i några bloggar innan sammanträdet. Kanske hade det en viss betydelse i sammanhanget. (Se “Ingenting förvånar längre” (av Lutz Rininsland), “Mariedal, Kindblom, hamn, Norra och mutor” och “Veckans möten: BUN+SHB+BN+MH. Och fiskmåsar.”.)

Fast det stod faktiskt i handlingarna:

“Enligt uppgifter från tidigare anställda på kommunen och boende i området har där vart en så kallad branddamm.”

Precis. Branddammen var välkänd för alla inblandade.

Den 16 juni var förlikningsavtalet uppe på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde, igen. Exakt samma ordalydelse stod kvar i handlingarna inför sammanträdet som tidigare:

“Det var inte något som köparna kunnat upptäcka genom den undersökningsplikt enligt jordabalken som föreligger vid ett fastighetsköp.”

Denna gång valde emellertid ordförande Anders Wiklund (MP) att låta ärendet “ha sin gång”. Och en överväldigande majoritet beslutade:

“Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förlikningsavtalet om ersättning för grävarbete med anledning av branddamm inom fastigheten Vänersborg Fiolen 9.”

Beslutet innebär att Vänersborgs kommun ersätter den nye markägaren för merkostnaden som branddammen medfört med 189.800 kr.

Hela nämnden, dvs ledamöterna från S+MP+C+M+L+KD+SD+MBP, stod bakom beslutet, alla utom en – James Bucci (V). Bucci lämnade in en skriftlig reservation.

Reservationen är mycket välformulerad och talar för sig själv (du kan ladda ner reservationen i pdf här):

===

Reservation – Förlikningsavtal fastigheten Fiolen 9 (som är det som tidigare hette Fiolen 3)

I detta ärende har majoriteten fattat ett beslut som innebär att 189.800 skattekronor rinner ur kommunens kassa. Min reservation går ut på att förklara varför jag yrkade avslag på denna utbetalning. Jag väljer att börja min reservationsresa med Kommunfullmäktiges beslut den 2015-11-18.

Den viktiga biten mark som omfattades 2015-11-18 och som är relevant för detta förlikningsärende är Fiolen 3. Fiolen 3 syns på kartan som den triangelformade markbit på 896 kvm som är nederst av den markerade del. (Se pil på kartan nedan; min anm Kärvling.) Denna triangelformade Fiolen 3 var känd redan vid tiden för fullmäktiges beslut att ha tidigare haft en branddamm på denna markbit. Att några större vattensalamandrar hade sin hemtvist i området dokumenterades redan i september 2011. Mig veterligen gillar vattensalamandrar vatten och fukt, kan också ligga något i namnet. Branddamm – större vattensalamandrar, koppling?

I detta förlikningsärende vet vi att ifyllda branddammar ibland kan innehålla miljöfarliga överraskningar. Hade kanske därför varit klokt att inte tillåta husbyggnation på kända ifyllda vattendammar. Och det var precis det som någon klok tjänsteman förmodligen tänkte när man i ett förste köpeavtal med Brunberg Vänersborg AB 2016-03-11 skrev ”Köparen skall bygga och bekosta en vändplan för personbilar på kvartersmark på Fiolen 3” Alltså vändplan för bilar på Fiolen 3 och inte hus för människor. Brunberg Vänersborg AB hann inte uppfylla viktiga villkor i förste köpeavtalet så avtalet löpte ut och de bytte skepnad till Salamandern ekonomisk förening och ingick ett nytt köpeavtal med Vänersborgs kommun. De skulle fortfarande ”bygga och bekosta en vändplan för personbilar på kvartersmark på Fiolen 3”. Hus – no! Vändplan – yes!

Och med så enkla avtalsinstruktioner vad gör nu då Salamandern ekonomisk förening? Ansöker om bygglov som omfattar Fiolen 3.

Bara det att ansökan hade ingenting med en vändplan att göra utan de ansökte om att få bygga ett hus. Byggloven beviljades och tomten sedan såldes vidare till köpare som sedan upptäckte en ifylld branddamm innehållande miljöfarlig avfall. SURPRISE!

Och nu skall majoriteten i Vänersborgs samhällbyggnadsnämnd betala ut 189.800 kronor baserat på uppgifter i en aktuell tjänsteskrivelse som menar att den ifyllda branddammen på Fiolen 3 inte har varit känd vid fullmäktiges beslut i november 2015, inte ha varit känd vid köpeavtalen 1 och 2 och inte ha varit känd vid efterföljande tomtförsäljningen till köparna som sedan byggde på Fiolen 3.

Min uppfattning är klar. Kännedom om en branddamm har funnits när kommunen ingick köpeavtalet med Salamandern ekonomisk förening. Salamandern ekonomisk förening hade åtagit sig att anlägga en vändplan på Fiolen 3 och inte ett hus. Att Salamandern ekonomisk förening struntade i att anlägga en vändplan på Fiolen 3 borde förstås angå Vänersborgs kommun. Att Salamandern ekonomisk förening uppenbarligen inte informerade efterföljande köparen av Fiolen 3s mark att det fanns en ifylld branddamm på deras tomt är inte Vänersborgs kommuns problem.

Hursomhelst nu vet undrande skattebetalarna berättelsen om varför 189.800 av deras skattekronor försvinner ur den kommunala kassan.

James Bucci 2020-06-17

===

(Tillägg 30/6.)

Och som om inte allt detta vore nog… I köpeavtalet från den 25 januari 2017 mellan Vänersborgs kommun och Salamandern ekonomisk förening (Brunbergs) står det klart och tydligt i punkt 3:

”Fastigheten och området överlåtes i det skick de har på tillträdesdagen.”

Kan det bli tydligare? Och så beslutar samhällsbyggnadsnämnden att i efterhand betala ut 189.800 kr i ersättning för grävarbete. Det är beklämmande.

(Slut tillägg 30/6.)

Det är ibland svårt att se en logik och/eller konsekvens på kommunens agerande. Ibland rider kommunen på varenda möjlig och omöjlig paragraf den kan hitta för att få sin vilja igenom och upprätthålla “sin ordning”. Vid andra tillfällen, mot vissa personer och företag, så är kommunen hur medgörlig och tillmötesgående som helst. Det tycks dock sällan vara mot ”vanliga” vänersborgare….

Det har faktiskt även satts en annan punkt i ärendet Kindblom. Och den har satts av Brunbergs Bygg. På en hemsida (se “Brunbergs Bygg AB (Globonus AB) i konkurs”) kan man läsa:

“Brunbergs bygg AB drevs av Michael Brunberg och hans bröder. Det hade en omsättning på cirka 250 miljoner kronor de sista tre boksluten innan konkursen.
När konkursen genomfördes så byttes namn till Glubonos AB och efter konkursen fanns bara lösöre för 1’500 kronor i boet: en sliten släpvagn och fyra mobiltelefoner värda 125 kronor styck. Kvar stod stora skulder till staten och några större skulder till börsnoterade bolag, som knappast kommer att vara kunder hos Michael Brunbergs nya bolag: Brunbergs.”

På hemsidan kan man även ladda ner konkursansökan och konkursbouppteckning.

Och med denna information så tror jag att även jag sätter punkt i mitt bloggande om Kindblomsvägen – och Brunbergs…

  1. Mattias Sjöström
    27 juni, 2020 kl. 19:42

    Vissa saker finns det pengar till….

  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: