Hem > BUN 2020, Ströms Slott > Mer om BUN (30/11)

Mer om BUN (30/11)

Imorgon måndag sammanträder alltså barn- och utbildningsnämnden (BUN). Det är första gången sedan i mars som jag har möjlighet att delta, denna gång via “länk” från mitt arbetsrum. Det ska bli ett kärt “återseende”. Jag tror att också min gamle antagonist Gunnar Bäckman (KD) ska vara med på ”länk”…

Det är en diger dagordning för ledamöterna att beta av detta det sista sammanträdet för året:

För en knapp vecka sedan bloggade jag om ärende 3, tillsyn av Ströms Slott. (Se “BUN 30/11: Ströms Slott”.) Det har skett en komplettering av handlingarna sedan dess, ett nytt beslutsförslag har skickats ut. Det är emellertid samma beslutsförslag som lades fram i utredningen “Uppföljning av tillsyn av Ströms Slott AB” (som du kan ladda ner här):

“Barn- och utbildningsnämnden godkänner bilagt uppföljningsbeslut uppföljning av tillsyn av Ströms Slott AB, genomförd under hösten 2020, och antar uppföljningsbeslutet med dess förelägganden i sin helhet daterat 2020-11-30:

* Säkerställa att den pedagogiska omsorgen bedrivs i en pedagogisk miljö som stimulerar barnens språkutveckling och förbereder barnen för fortsatt lärande (25 kap. 2 § skollagen).

* Säkerställa att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande (25 kap. 2 § skollagen).”

Men jag undrar fortfarande varför Ströms Slott får ytterligare chanser. Jag kan väl tycka att de har fått tillräckligt många påpekanden redan – utan att bristerna åtgärdats.

Nämnden har en förskole- och grundskoleplan. Nu har den reviderats och imorgon ska nämnden fastställa den. Syftet med en sådan här plan är att se över lokalbehovet för alla områden i kommunen när det gäller förskola, årskurs F-6 och årskurs 7–9.

“Syftet är således inte att presentera färdiga åtgärdsförslag utan att peka på behov som kan utgöra underlag för framtida investeringsbudget.”

Det är en mycket gedigen plan som innehåller allt man behöver veta om lokalbehoven i kommunens förskolor och grundskolor. Det är som en uppslagsbok. Men uppenbarligen anser majoriteten i kommunfullmäktige att det fattas något. De 6 betongpartierna gav ju i budgetbeslutet för ett tag sedan kommunstyrelsen i uppdrag att:

“…starta en genomlysning av framtidens skola i Vänersborgs kommun.”

Jag vet inte riktigt vad som ska genomlysas, men det vet kanske ordförande Mats Andersson (C). Han var vad jag förstår negativ till en genomlysning i ett tidigare skede, men ändrade sig uppenbarligen senare…

Självklart har BUN även denna gång fått en månadsuppföljning inför sammanträdet. Den prognostiserar ett plus/minus/noll-resultat i år. Och ur ekonomisk synpunkt är det naturligtvis mycket positivt. Å andra sidan har året inte varit som alla andra år – utan de extra statsbidragen på grund av coronan hade nämndens resultat inte blivit detsamma. Det ska emellertid noteras att prognosen för grundskolan är ett underskott på nästan 3 milj kr.

Det som oroar mig mest är dock två lite undangömda påpekanden i månadsuppföljningen. I avsnittet “förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år” står det:

“Kostnader gällande barn med särskilda behov är en utmaning att rymma inom budget.”

Och för grundskolan:

“Flera skolenheter har fortsatta svårigheter med att möta elevernas psykosociala behov inom given budget.”

Det här har jag påpekat förut, men det står i varje uppföljning nu för tiden och därför måste det noteras på ett mycket tydligt sätt – varenda gång. Om inte nämnden kan ge barnen och eleverna detta stöd så är det brott mot Skollagen. Stöd till elever är lagstadgat. Vi får se vad förvaltningen säger imorgon. Den liksom alla rektorer, pedagoger och övrig personal gör ju allt som står i deras makt för att uppfylla det statliga uppdraget. Det vet jag. Men saknas ekonomiska medel från huvudmannen, dvs kommunen, så måste det påtalas och åtgärdas.

Det finns som vanligt mer information i månadsuppföljningen. Jag fastnade särskilt för uppgiften att antalet elever med mer än 25 % frånvaro i årskurs 7-9 har ökat och uppgår i oktober till 185 elever. Covid-19 är naturligtvis en stor del av förklaringen.

BUN:s resursfördelningsmodell ska revideras och fastställas. Det är några mindre justeringar och förtydliganden som har gjorts.

När modellen antogs en gång i tiden så hade jag flera synpunkter. Och det har jag väl egentligen fortfarande, men modellen har vad jag förstår visat sig fylla sin funktion på ett bra och rättvist sätt. Därför finns det ingen anledning till några större förändringar. Det kan vara värt att veta att 5% av den tilldelade budgeten (anslagsbindningsnivå, barnomsorg/grundskola) fördelas i strukturbidrag och att strukturbidraget fördelas till enheter:

“utifrån vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund enligt tillgängliga statistiska underlag”

Barn- och utbildningsnämnden ska fastställa detaljbudgeten för nästa år. Nämnden ska då besluta om att ta tillbaka de besparingsåtgärder som den beslutade om i våras, t ex att lägga ner Rösebo och Mulltorp, minska öppettider på förskola, stänga Lanternan osv. Nämnden ska i sitt beslut om detaljbudgeten tydligen utgå från att förskola och skola har fått de pengar de behöver för nästa år…

Då kan man ju först och främst konstatera att de elevassistenter och andra som förlorade jobbet nu i höst, inte kommer att få jobbet tillbaka nästa termin. Det betyder också, vilket är ännu viktigare, att de elever som blev av med sitt extra stöd och sin “coaching” inte kommer att få det i fortsättningen heller. I underlaget framgår det också att inga statsbidrag kommer att betalas ut till lärarassistenter nästa år. Betyder det att det inte kommer att finnas några lärarassistenter?

Det ska bli intressant att höra hur förvaltningen räknar för att få nästa år att gå ihop rent ekonomiskt. Särskilt som det framgår att BUN får 13 milj kr mindre i statsbidrag nästa år. Hur har förvaltningen mött det? Kanske är det ett minskat antal elever som är förklaringen till att budgeten beräknas gå ihop nästa år.

Jag undrar hur det ska gå egentligen… Behoven i förskolan, t ex mindre grupper, och skola, t ex mer stöd till elever, är stora. Dessutom skulle betydligt mer pengar behövas för att öka kvaliteten i verksamheterna och kanske framför allt för att lyfta kunskapsresultaten i grundskolan till högre nivåer. Jag vet att personalen och fackförbunden ropar på ökade satsningar på våra barn och elever. Det är tufft ute i klassrum och korridorer just nu.

Några av de statsbidrag som inte betalas ut nästa år handlar om de nyanlända och deras lärande. Hur tänker förvaltningen där? Ja, det finns flera frågor att få svar på imorgon. Men den viktigaste är naturligtvis – hur ska de tilldelade resurserna räcka för att tillfredsställa behoven och kraven?

BUN ska fastställa bidragsnivåer för fristående verksamheter. Det är inte mycket att orda om, kommunen är tvungen att följa lagen. Annars vet nog de flesta vilken syn vänsterpartiet, och den allmänna opinionen, har på vinsterna i skolföretagen.

Det kan kanske vara intressant att veta hur många av barnen och eleverna som går i fristående verksamheter. Så här ser det ut.

“Under 2021 beräknas 202 barn gå i fristående förskola, 43 elever gå i fristående förskoleklass, 571 elever gå i fristående grundskola, 1 elev gå i fristående särskola och 219 barn gå i fristående fritidshem. Under 2021 beräknas ca 184 barn gå i enskild pedagogisk omsorg.”

Nämnden ska besluta om nya skolplaceringsprinciper för förskoleklassen och grundskolan. Principerna och reglerna ser tydliga ut, även om de inte är helt lätta att förstå. Förvaltningen kommer säkerligen att förklara mer ingående innan beslut fattas. Så här skriver förvaltningen i sammanfattningen:

“Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) har arbetat fram förslag på nya skolplaceringsprinciper med anledning av att Skolväsendets överklagandenämnd efter överklagande upphävde flera placeringsbeslut 2020. För att göra processen mer förutsägbar föreslår BUF att Vänersborg ska införa skolområden inom vilka berörda elever har förtur.”

Ledamöterna ska också få en information om den kvalitetsgranskning som Skolinspektionen gjorde i kommunen förra hösten. I oktober nu i år svarade förvaltningen – och imorgon får säkerligen nämnden en sammanfattning av hela granskningsprocessen.

Nämnden ska även besluta om ett nytt skolskjutsreglemente. Skolskjutsar är något som angår många och som är en viktig fråga.

Förvaltningen skriver:

“Föreslagna förändringar är att skrivningarna om profilklasser samt att kravet att båda vårdnadshavarna ska bekräfta ansökan om skolskjuts vid växelvis boende tas bort. Formuleringen gällande fria skolkort om man uppfyller avståndskraven oavsett val av skola justeras utifrån hur nämnden beslutar gällande fria skolkort.”

Det ser i mina ögon ut som om det inte blir några större förändringar. Skrivningarna om profilklasser tas bort eftersom det inte finns några profilklasser längre i kommunen.

Som jag skrev i början, det är en diger dagordning. Men eftersom det är nämndens sista möte för året så måste antagligen allt hinnas med imorgon. Är det något som någon bloggläsare undrar över, så är det bara att höra av sig. Som vanligt.

Kategorier:BUN 2020, Ströms Slott
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: