Hem > Kommunfullmäktige 2021 > Fullmäktige 15/12

Fullmäktige 15/12

Även årets sista kommunfullmäktige blir på distans. Det är inte mycket att göra åt. Coronan vägrar ju att släppa taget om landet. En stor fördel är att det antagligen är lättare att “filma” sammanträdet och sända ut det på webb-TV. Du kan för övrigt se sammanträdet genom att klicka här. (Det börjar kl 18.00 på onsdag.)

Det har blivit en del fel i utskicket inför sammanträdet. Det står t ex kommunstyrelsen och fel datum på sidhuvudena. Men dagordningen har hur som helst följande utseende:

Det blir ett, tror jag, tämligen kort och mycket lugnt möte. Jag ser faktiskt inga ärenden som skulle kunna leda till varken debatt eller meningsskiljaktigheter. Och egentligen har jag också skrivit om i stort sett samtliga ärenden tidigare. Det är ju så att alla ärenden som ska avgöras av fullmäktige har behandlats i kommunstyrelsen. Och därifrån brukar jag ju rapportera. (Se “Imorgon KS (24/11)”.)

Medborgarförslaget om att göra kommunen djur- och människovänligare kommer att läggas till handlingarna med en liten skrivning att samhällsbyggnadsnämnden ska:

“utreda möjligheterna till att anlägga fruktlundar/skogsträdgårdar i kommunen.”

Partistödet kommer även nästa år att utbetalas enligt riktlinjerna. Kanske passar jag på att nämna att Vänsterpartiet ämnar lämna in en motion om att sänka partistöden nästa mandatperiod. (Jag lämnade in en motion om detta för drygt 2 år sedan. Motionen avslogs då. Se ”Skär ner på partistödet!”.) Partistöden kostar kommunen drygt 1,5 milj kr varje år.

Ett av kommunstyrelsens reglementen ska revideras. Det handlar om att evenemang och evenemangsutveckling har flyttats från kultur- och fritidsnämnden till KS. Det har dock blivit ett litet fel tror jag. Reglementet borde rimligtvis ändras samtidigt för kultur- och fritidsnämnden… Det påpekade också kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) i KS. Det är kanske inte så viktigt i praktiken, men det är en formell fråga. Rätt ska vara rätt.

Socialnämnden ska få ett välbehövligt tilläggsanslag på 17,5 milj kr till äldreomsorgen i budget 2021. Det handlar om ett statsbidrag. Troligtvis kommer staten att ge bidrag till kommunerna även 2022.

Även kultur- och fritidsnämnden kommer att bli nöjd. KF ska tilldela nämnden ett tillfälligt tilläggsanslag i budget 2021 på 2,5 milj kr. Nämnden har nämligen förlorat intäkter på idrotts- och fritidsanläggningarna till följd av pandemin. Det är främst Arena Vänersborg som har gått med underskott.

Innan kommunfullmäktige utser Dan Nyberg (S) som ledamot i Samordningsförbundet Södra Vänern så ska en omorganisation av Dalslands Turist AB och Dalslands Kanal AB, antagande av taxa för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och taxa enligt livsmedelslagen klubbas av ordförande Annalena Levin (C).

Fullmäktige ska vidare notera Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport för augusti 2021. Sedan blir säkerligen en och annan dalslänning glad för att KF antar en avsiktsförklaring om ”Det Goda Livet i Dalsland”. Västra Götalandsregionen och andra kommuner är inblandade i att ta fram en plan för långsiktig utveckling i Dalsland. Det övergripande målet är att öka dalslänningarnas välbefinnande.

Det var en del diskussioner, turbulens och beslut om Vänersborgs lokala ordningsföreskrifter innan sommaren. (Se “Förbud mot högljudda aktiviteter”.) I juni fattade kommunfullmäktige ett beslut som på många sätt var “tveksamt”, även om det var “välmenande”. Länsstyrelsen upphävde också beslutet en månad senare. Det var inte lagligt. (Se “Nyhet: Länsstyrelsen ger kommunen bakläxa”.)

Nu har en omarbetning av de lokala ordningsföreskrifterna gjorts:

“mot bakgrund av förändringar av förutsättningar inom kommunen samt med sikte på klarspråk i dess utformning.”

Ordningsföreskrifterna har blivit tydligare kring begreppen ”allmän plats” och ”offentlig plats”. Det ska göra föreskrifterna mer tillgängliga och förståeliga, förhoppningsvis.

Jag är inte säker på att det har varit förbjudet att dricka alkohol på hela Holmängen, men från och med nu så ska det i varje fall bli det. Alla som tänker grilla korv och dricka öl får bege sig någon annanstans, förslagsvis till några av de badplatser som finns i kommunen. Dock inte till Gardesanna, Ursand, Sikhall, Boteredssjön, Skräcklan och Nordkroken, men faktiskt till t ex Hästefjorden, Lillesjön och Väne Ryr. Där kan man även spela hög musik…

Kartorna över vilka badplatser, där ordningsföreskrifterna ska gälla, har nämligen arbetats om. Föreskrifterna gäller inte längre badplatser på privat mark.

En sak som jag funderar över är följande föreskrift:

“Bad är förbjudet inom hamnområdet och nya trafikkanalen samt i närheten av markerade kablar. Förbudet gäller inte särskilt utmärkta badplatser inom hamnområdet och nya trafikkanalen.”

Det finns en badplats vid Segelsällskapet som har märkts ut. Det var nog inte bara jag som noterade att denna badplats var mycket populär i somras. Ungdomarna simmade dock ofta över till Fisketorget. Och där finns ju ingen badplats utmärkt… 

Det kanske är en petitess (en till), men ibland händer det också att kommunen bräddar i närheten…

Undertecknad bloggare har lämnat en motion om att “inventera behov av förskolor och grundskolor i centrala Vänersborg”. Bakgrunden är kommunens avsikt att lägga ner skolverksamheten på Norra skolan. (OBS! Det är inte frågan om att riva byggnaden!) Det var meningen att den skulle behandlas på det förra sammanträdet, men jag lämnade in den för sent. Så den kommer upp nu istället. Eftersom det var ett sammanträde med barn- och utbildningsnämnden mellan fullmäktigesammanträdena lämnade jag även in motionen till BUN.

Det ska inte fattas något beslut i ärendet på onsdag. Jag ska bara presentera motionen och så ska den skickas vidare för utredning – en utredning som antagligen redan har börjat. (Du kan ladda ner motionen här.)

Även Anders Strand (SD) har lämnat in en motion. Den handlar om “friskvårdsbidrag för anställda i Vänersborgs kommun”. Den ska också bara remitteras vidare för utredning.

Lutz Rininsland (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S). Frågan till Augustsson lyder:

“Vad kan riksdagens beslut betyda för byggprojekt och bostadsmarknaden i Vänersborgs kommun?”

Du kan läsa interpellationen genom att klicka här.

Det sista ärendet som ska avhandlas är att Dan Åberg (M) avsäger sig sina uppdrag i kommunstyrelsen, i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och i personal- och förhandlingsutskottet. (Och i krisledningsnämnden.) Det tycker bloggande vänsterpartist är tråkigt…

Det är inte direkt någon vild gissning att sammanträdet kommer att avslutas med att alla önskar varandra en God Jul och ett Gott Nytt År. Även om det får bli på distans.

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: