Hem > AugustssonBenny, Kommunfullmäktige 2022, VA, Vänersnäs > Benny och verkligheten

Benny och verkligheten

Det var stundtals en ganska hetsig debatt i kommunfullmäktige förra onsdagen. Det var när verksamhetsområdena för vatten och avlopp på Vänersnäs var uppe på dagordningen.

Ett av kommunstyrelsens ordförande Benny Augustssons (S) tunga argument var att arbetet med VA-utbyggnaden på Vänersnäs redan var i full gång. NCC grävde och lade ner ledningar i sitt anletes svett. Och det vore ju egentligen lite konstigt annars, kommunen har ju fått ett föreläggande av Länsstyrelsen att ordna VA på Gardesanna. Men det var inte det Augustsson syftade på, utbyggnaden var igång för att förverkliga Blåplanens tankar och förslag på att hela Vänersnäs skulle kopplas in i kommunens VA-nät. Och de första verksamhetsområdena skulle så fort som möjligt införas i Grytet, Hallby Mitt och Änden område 1 och 2.

Benny Augustsson har framfört argumentet vid tidigare tillfällen. Det handlar om att NCC och kommunen redan har slutit avtal och att arbetet måste fortsätta. Det framfördes även i kommunstyrelsen den 23 februari av en av chefstjänstepersonerna. Han avslutade sin föredragning med att vädja till ledamöterna att inte återremittera ärendet. Det skulle nämligen ha en betydande påverkan på entreprenaden. Och så sa han:

“Vi behöver hålla NCC i arbete.”

Budskapet var vad jag kunde förstå att tjänstepersonerna hade skrivit ett avtal med NCC som förutsatte att politikerna beslutade som tjänstepersonerna önskade. Med andra ord, att VA-utbyggnaden skulle fortsätta som det var tänkt på Vänersnäs tills hela näset var anslutet. Det förespeglades både då, och även tidigare, att ett avbrott i arbetet skulle bli mycket kostsamt för kommunen.

Benny Augustsson (S) sa på onsdagens kommunfullmäktige när han anade att ärendet återigen skulle bli återremitterat (1.02,00 min in i inspelningen på kommunens webb-TV):

“Jobbet på Vänersnäs är upphandlat och klart. Nu får man helt enkelt tala om för den entreprenören så där att, nähä det blir inte av, för våra politiker har ändrat sig. Vi ska inte följa hela den utbyggnaden som vi nu har följt ända sen vi tog Blåplanen. Det gäller VA-taxor, det gäller utbyggnaden, det gäller allting. Jag menar, vad kommer Vänersborgs kommun att ha för förtroende ute bland våra entreprenörer.”

Naturligtvis har några av Vänsterpartiets ledamöter nu i efterhand kontrollerat vad det står i kontraktet mellan Vänersborgs kommun och NCC.

Kontraktet har titeln:

“1. Strategiskt partneringkontrakt (kontraktsvillkor)
Totalentreprenad (ABT06) med strategisk partnering som arbetsform.
Entreprenad: Omvandlingsområde för VA i Vänersnäs”

Det undertecknades 2020-12-15 av en av kommunens chefstjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen – och av NCC.

I det strategiska partneringkontraktet under punkt 4 “Entreprenadens omfattning och uppdelning i faser” står det en del om betydelsen av politiska beslut. Jag har markerat de mest relevanta delarna med fetstil. (Om någon vill ladda hem hela kontraktet, så klickar man här.)

“Detta kontrakt omfattar huvuddelarna enligt de administrativa föreskrifterna under AFD.1. Varje huvuddel behandlas och beställs separat, dock att detta kontrakt ska gälla övergripande för samtliga. Avsikten är att huvuddelarna till viss del kommer att genomföras parallellt.

Under förutsättning att erforderliga beslut erhålls för huvuddelarnas genomförande kommer respektive huvuddel att beställas och behandlas var för sig. För att samarbetet ska fortsätta krävs att de av parterna gemensamt framtagna målen för varje huvuddel uppnås och att samverkan mellan parterna fungerar till full belåtenhet för Beställaren. Det innebär att beställning av respektive huvuddel är beroende av utfallet av tidigare genomförda arbeten i respektive fas och huvuddel. Beställaren kommer löpande utvärdera utfallet av varje fas och huvuddel utifrån kvalitet, ekonomi, tid och samverkan i enlighet med intentionerna i detta kontrakt. Avstämning av pågående och avslutade huvuddelar ska ske kontinuerligt.

Då Beställaren är en politiskt styrd organisation krävs det för var och en av huvuddelarna politiska beslut för att avropa huvuddelarna inom ramen för detta kontrakt. Entreprenören behöver därför vara medveten om att huvuddelar kan skjutas fram i tiden eller plockas bort ur detta kontrakt exempelvis för att Beställaren avser upphandla det på annat sätt eller inte genomföra huvuddelen.

Beställaren äger rätt att när som helst under Fas 1 ta en tidsbegränsad ”tirneout” eller avbryta en huvuddel förutsatt att den ännu inte övergått i Fas 2 genom sådan beställning. I den mån så sker ska, med ändring av ABT 06 kap 6 § 11, Entreprenören inte vara berättigad till någon ersättning för utebliven vinst eller motsvarande utan enbart uppbära ersättning enligt kontraktet för dittills utfört arbete enligt nedan. Det kan bero på att de gemensamma målen inte uppfylls, politiska beslut, lagkrav eller myndighetsbeslut som påverkar huvuddelens genomförande. Alternativt att Beställaren anser att samarbetet inte fungerar tillfredställande. Beställaren betalar då nedlagda kostnader enligt självkostnadsprincipen enligt ABT 06 kap 6 § 9 med de ändringar som framgår av detta kontrakt och övertar med ändring av ABT 06 kap 1 § 14 nyttjande- och äganderätten till de handlingar som tagits fram för huvuddelen som betalats ersättning för, vilka handlingar omedelbart ska överlämnas till Beställaren i redigerbart skick.”

Kontrakt är inte alltid helt lätta att tolka, men i det här fallet tycks det i varje fall vara tydligt för NCC vad en politisk process innebär.

Konstnären Tony Topp på Vänersnäs målade en tavla efter fullmäktigedebatten i förra veckan. Tavlan döptes till:

“Benny och verkligheten”

PS. På TTELA:s hemsida har idag publicerats två insändare om kommunfullmäktiges sammanträde förra veckan: Om VA på Vänersnäs – igen” och ”Har redan lovat ett stort företag att få ett gigantiskt jobb”.

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: