Arkiv

Archive for 3 augusti, 2022

V tar initiativ i klimatomställningen!

3 augusti, 2022 3 kommentarer

Naturskyddsföreningen har utvärderat de politiska partiernas miljöpolitik under den gångna mandatperioden. Organisationen har undersökt hur partierna har handlat i frågor som rör klimat och natur. Naturskyddsföreningen har velat få fram vilket partis insatser som har varit bäst och vilka som varit sämst för miljön. (Se “Granskning: Vilka partier har varit bäst och sämst för miljön?”.)

Naturskyddsföreningen skriver:

“Det parti som har gjort mest för klimat och natur enligt Naturskyddsföreningens granskning är Miljöpartiet, som hamnar högst upp på prispallen för partiernas insatser för miljön. På andraplats hamnar Vänsterpartiet och en bra bit därefter följer Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna som delar på tredjeplatsen. Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna har gjort så pass svaga insatser att de hamnar utanför prispallen.”

Det kanske inte var helt smickrande för Vänsterpartiet – “bara” en andraplats. Vänsterpartiet bör naturligtvis var bäst på miljöpolitik, också. Naturskyddsföreningen sammanfattar även undersökningens slutsatser för varje parti och skriver så här om Vänsterpartiet:

“Vänsterpartiet har under en stor del av mandatperioden drivit en ambitiös miljöpolitik i riksdagen. V har konsekvent föreslagit den högsta miljöbudgeten av alla partier, och höjda miljöskatter.”

Naturskyddsföreningen är dock inte särskilt positiv till Vänsterpartiets ställningstagande tidigare i år om att sänka skatten på bensin och diesel.

I Vänersborg hade miljöpartiet knappast vunnit en undersökning om bästa miljöpolitik. Miljöpartiet ingår i kommunstyret och har av socialdemokrater och centerpartister tvingats ge upp sin miljöprofil. Och miljöpartiet med sina två mandat har rättat in sig i ledet. Om Benny Augustsson (S) vill hugga ner ett antal träd på Korseberg för att anlägga en GC-väg i den sista kvarvarande skogsremsan så säger miljöpartisterna ja och amen. Eller när Solvarm skulle tvingas ge upp sin unika och berömda cirkulära VA-lösning för att tvingas in i kommunens VA-system. Det har varit viktigare för miljöpartiet att få vara med och styra Vänersborg än att arbeta för miljön. Det har i många lägen varit tur för miljön att det funnits vänsterpartister som har haft en annan uppfattning.

Vänsterpartiet Vänersborg har tryckt upp ett flygblad som tar upp frågan om klimatomställningen i Vänersborgs kommun. Detta flygblad delar Vänsterpartiet ut fram till valet. Du kan läsa det här och längst ner kan du hämta det som pdf-fil.

Rubriken på flygbladet är ”Vänsterpartiet tar initiativ i klimatomställningen!”.

===

I dagens samhälle finns det en växande medvetenhet över klimatförändringar och dess konsekvenser för vår planet och närmiljöer. Med denna medvetenhet växer också oro och otrygghet som behöver tas hänsyn till med satsningar som genom handling visar att vi tar miljöfrågorna på allvar.

Vänsterpartiet i Vänersborg verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle där miljö- och klimataspekter får styra de politiska besluten samtidigt som enskilda miljöinsatser premieras. Vänsterpartiet vill att kommunen tar ordentliga initiativ för att snabba på omställningen kring en miljömässigt hållbar utveckling.

  • Laddstolpar behöver snabbt byggas ut
  • Bostäder som byggs ska vara miljöcertifierade och koldioxidneutrala
  • Koldioxidbudget införs för att kraftigt minska utsläppen
  • Cykel- och gångvägar ska prioriteras och underhållas.
  • Utbyggd kollektivtrafik i hela kommunen med sikte på att den blir avgiftsfri för alla
  • Taxorna i färdtjänsten ska vara i nivå med kollektivtrafiken.
  • Inventering av obebodda hus på landsbygden för ett ökat återbruk.
  • Etablera ett återbrukscentrum för reparation och återanvändning av saker

===

Anm. Se också “Samtal vid valstugan om miljö och klimat“ på Vänsterpartiets hemsida.

Anm. Här kan du ladda hem de flygblad som Vänsterpartiet Vänersborg har producerat hittills:

%d bloggare gillar detta: