Arkiv

Archive for 26 oktober, 2022

Ikväll är det KF!

26 oktober, 2022 Lämna en kommentar

Idag, onsdag den 26 oktober, träffas det nya kommunfullmäktige. Det är för första gången efter valet. Ett flertal nya ledamöter kommer därför att vara på plats på Quality Hotel, samtidigt som många gamla rutinerade politiker fortfarande besätter de flesta stolarna. Du kan se vilka som är med i fullmäktige från och med ikväll och 4 år framåt – “Valda till KF 2023-2026”.

För tredje gången “i rad” kommer ett nyvalt kommunfullmäktige att ledas av, i varje fall öppnas av, ålderspresident Lutz Rininsland (V). Ålderspresident betyder att Rininsland är den ledamot som har suttit allra längst i församlingen. Rininsland har öppnat sammanträdena både 2014 och 2018.

Som det ser ut kommer Rininsland dock inte att få vara ordförande särskilt länge på mötet. Redan som punkt 2 ska kommunfullmäktige nämligen välja presidium för mandatperioden. De som väljs kommer att inta sina platser på podiet direkt efter valet – och då får Rininsland sätta sig bland de andra ledamöterna i salen.

Det blir Annalena Levin (C) som fortsätter som ordförande för kommunfullmäktige i ytterligare 4 år. Vid sin sida kommer hon att återigen ha Anneli Guilotte (S) som vice ordförande, omval med andra ord. Den andra posten som vice ordförande kommer att gå till en moderat. Ryktena säger att det kan bli ytterligare en kvinna, men hon utses inte formellt av M+L förrän på ett möte strax innan fullmäktigesammanträdet.

Kommunfullmäktige kommer däremot inte att utse ledamöter för nämnder och styrelser ikväll. Det mesta är nog klart när det gäller fördelning av platser mellan partierna, men sedan ska det till valprocesser inom de olika partierna för att utse personer till de politiska posterna. Vilka personer ska finnas i vilka nämnder? Det blir inte klart förrän i november, eller möjligtvis i december.

Vänersborgarna kan dock räkna med att Benny Augustsson (S) kommer att leda Vänersborg som kommunstyrelsens ordförande i ytterligare 4 år. Socialdemokraterna tänker fortsätta att styra Vänersborg. Denna period tillsammans med inte bara Centerpartiet och Miljöpartiet, utan överraskande nog också med Kristdemokraterna. Det blir en helt ny konstellation. Tillsammans kommer dessa partier att få 23 av fullmäktiges 51 mandat. Det betyder att de 4 styrande partierna är i minoritet.

De styrande partierna måste alltså, under hela mandatperioden, få med sig minst ett av oppositionspartierna för att få majoritet för sina förslag, t ex den viktiga budgeten. Det ska också bli intressant att se om Kristdemokraterna kommer att vika sig och rösta med de tre andra styrande partierna i frågor som de tidigare har drivit med de andra borgerliga partierna. Jag tänker t ex på frågan om tvångsanslutning till det kommunala VA-nätet.

S+C+MP+KD inbjöd även Vänsterpartiet till diskussioner om att ingå i styret. Om Vänsterpartiet hade tecknat en sådan överenskommelse så skulle det ha inneburit en majoritet i kommunfullmäktige, 27 mandat. Vänsterpartiet sade dock vänligt men bestämt nej till erbjudandet. Däremot kom vi överens om att föra dialog och samtal under mandatperiodens gång.

Vänsterpartiet har däremot ingått en teknisk valsamverkan med Moderaterna, Liberalerna och Medborgarpartiet. Denna samverkan handlar dock inte om något politiskt samarbete. Det är enbart tekniskt.

Orsaken är att det svenska valsystemet gynnar större partier vid fördelningen av platser i nämnder och styrelser. En teknisk valsamverkan betyder att de samverkande partierna räknas som ett enda stort parti. Därigenom får partierna tillsammans fler platser i nämnder och styrelser än vad varje parti skulle ha fått var och en för sig.

För att ta ett konkret exempel. Av egen kraft skulle Vänsterpartiet med sina 4 mandat bara få en ordinarie och en ersättare i kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden. Tack vare den tekniska valsamverkan blir Vänsterpartiet nu också representerat med ordinarie ledamöter i byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Kunskapsförbundet Väst.

Vänsterpartiet kommer också att få en ordinarie plats i Vänersborgsbostäder, PFU (=Personal- och förhandlingsutskottet) och ersättarplatser i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), Fastighets AB (FABV) och Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB.

Det nya kommunfullmäktige, bestående av både unga och gamla, orutinerade och rutinerade ledamöter, har ett digert underlag att läsa in inför sammanträdet ikväll. Handlingarna består av 530 sidor. Och 30 ärenden…

Jag hade inte tänkt att redogöra för ärendena i denna blogg. Men faktum är att jag har skrivit om flera av dem redan, när de var uppe i kommunstyrelsen. I “KS 12/10 (1)” skrev jag om ärende 6, delårsrapporten. Bloggen “KS 12/10 (2)” handlade om ärende 9 och 11, statsbidrag till socialnämnden, ärende 10 om partistöd, ärende 15 om assistanshundar, ärende 16 om skyddsräcke på Dalbobron, ärende 17 och 18 om ändring av den lokala ordningsföreskriften gällande fyrverkerier och ärende 19 där det ska beslutas om SD:s motion kring modersmålsundervisning. Man kunde även läsa om motionerna om fria besök på kretsloppsparken och servicecenter i Brålanda, dvs ärendena 20 och 21.

Tipset är att det blir mest diskussioner kring kretsloppsparken…

Det kan väl sägas att ärendena 22-27 på fullmäktiges dagordning är medborgarförslag, och en motion, som bara ska skickas vidare för utredningar. De återkommer i ett senare skede när det  är dags för beslut.

Vänsterpartiet lämnar förresten in ytterligare en motion, “Motion om att utöka demokratiberedningen till en demokrati- och jämställdhetsberedning”. Den bör behandlas snabbare än vanligt eftersom det handlar om en ändring av den politiska organisationen för denna mandatperiod. Jag ska återge motionen vid ett senare tillfälle.

Kom ihåg att alla kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det innebär att allmänheten kan följa diskussionerna live på plats kl 18.00 idag på Quality. Kom gärna! Men du kan också se sammanträdet i direktsändning på kommunens webb-TV – klicka här!

%d bloggare gillar detta: