Hem > KS 2023, NÄRF > Om KS 29/3 (2/2): Övrigt

Om KS 29/3 (2/2): Övrigt

Anm. Detta är en fortsättning på bloggen ”Om KS 29/3 (1/2): Styrning”.

De flesta beslutsärenden på kommunstyrelsens sammanträde förra veckan klubbades igenom ganska snabbt.

Det var en del synpunkter och frågor om hamnen. Det var någon socialdemokrat som framförde idén att en hamn i Vargön skulle kunna skapa en efterfrågan på hamnverksamhet bland företag. Både ordförande Benny Augustsson (S) och den föredragande tjänstepersonen var bestämda i sin uppfattning – det skulle inte kunna bli så. Jag håller med. Och det går inte att fatta viktiga och kostnadskrävande beslut på drömmar, förhoppningar och önsketänkanden. (Hamnärendet var inget beslutsärende.)

Det blev en viss diskussion om internhyresavtalet för mötessalen Bojorten. Årskostnaden för lokalen beräknas till 2,9 milj kr. Regionen ska betala 600.000 kr i hyra för sina sammanträden varje år och kommunstyrelsens del av kostnaderna uppgå till 1,1 milj. Det var det som KS skulle besluta i onsdags. Resten av kostnaderna för Bojorten hoppas kommunen få in på hyror både internt och externt. (Mötessalen kostar 10.000 kr per dag och 6.000 kr för en halvdag om salen hyrs internt.)  Lena Eckerbom Wendel (M) hade synpunkter på upplägget. Eckerbom Wendel undrade om inte kommunstyrelsen borde ta hela hyreskostnaden i stället för samhällsbyggnadsnämnden. Och hon hade definitivt en poäng där. Men kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget. Ingen begärde votering.

I ärendet “Lokalförsörjning ensamhushåll” (se “Tunga ärenden på KS 2”) yrkade Henrik Harlitz (M) på återremiss. Harlitz ansåg att lägenheterna för de berörda “ensamhushållen” var alldeles för dyra och tyckte att KS typ skulle skicka tillbaka ärendet och fråga om socialnämnden verkligen hade råd att finansiera detta. Dan Nyberg (S) framförde att socialnämnden inte vill prioritera bort boendet. Det var en angelägen investering. Och dessutom ville socialnämnden göra sina egna prioriteringar. Sa Nyberg som också är nämndens ordförande.

Det blev votering. Jag röstade för förslaget att “tillskapa bostäder för ensamhushåll”, dvs för det liggande förslaget och mot återremiss. Vänsterpartiet hade utslagsröst, 8-7.

Vänsterpartiet och jag hade utslagsröst även i nästa ärende. Då gällde det “Förslag till fastighetsstrategi för Vänersborgs kommun”. Under informationen ställde jag en fråga om en formulering i strategin. Det stod “långsiktigt utvecklingsbehov”, jag undrade hur långt fram i tiden denna långsiktighet sträckte sig. Svaret var att långsiktigt är åtminstone 5 år. I det pågående Sikhallsärendet, om fastighetsrättsliga lösningar, står det att en lösning ska fungera med ett perspektiv på 100 till 200 år… (Se “Sikhalls framtid avgörs (4)”.)

Henrik Harlitz (M) begärde återigen återremiss. Han ville att förslaget till fastighetsstrategi skulle tillbaka till samhällsbyggnadsnämnden. Det var ju samhällsbyggnads som hade fått uppdraget att ta fram en strategi. Nu hade kommunstyrelsen ändrat så mycket i förslaget så rimligtvis måste samhällsbyggnadsnämnden få se det innan kommunfullmäktige fattar beslut. Och dessutom borde alla andra nämnder få förslaget på remiss eftersom de påverkas mycket av fastighetsstrategin, och alla ändringar…

Det lät klokt. Det blev återremiss – 8-7.

I bloggen “Tunga ärenden på KS 3” skrev jag om planerna på en sammanslagning mellan Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Jag framförde tankarna från bloggen på sammanträdet. Dan Nyberg (S), som är ordförande för NÄRF sedan nyår, gjorde allt för att övertyga mig om sammanslagningens förträfflighet. Det gjorde han både under och efter sammanträdet. Jag fick inte direkt några svar på mina specifika funderingar, men dagen efter fick jag mängder av underlag av Nyberg. Antagligen kan jag hitta svaren på mina frågor i dom.

Jag avstod från att delta i beslutet. Jag ansåg mig helt enkelt inte ha tillräcklig kunskap i frågan där och då. Medborgarpartiets ersättare avstod också. Thomas Larsson gick nämligen in som ordinarie eftersom Göran Svensson betraktades som jävig… Orsaken var att Svensson är ersättare i NÄRF:s direktion. Det var nog en felaktig bedömning tror jag. Det var också mycket motsägelsefullt att NÄRF:s ordförande Nyberg (S) tilläts delta i handläggningen av ärendet. (Nyberg är ersättare i kommunstyrelsen.) Det borde ha varit så att antingen var båda jäviga eller ingen av dem.

För övrigt fattade kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut. När det blir allvar med en sammanslagning är det fullmäktige som står för beslutsfattandet. Då ska jag ha läst igenom de handlingar som kommunstyrelsen borde ha fått innan inriktningsbeslutet i onsdags…

Det var bara Medborgarpartiet som stödde min motion om att sänka kommunens bidrag till kommunens politiska partier. Alla andra partier ville behålla partistöden på de högre nivåer som är nu. Det betydde avslag på min motion. En röst i kommunstyrelsen sa att det var för sent att ändra partistöden, de är redan beslutade för mandatperioden.

Det kan så vara, men det är i så fall inte mitt fel. Motionen lämnades in till kommunfullmäktige den 6 februari 2022. Personal- och förhandlingsutskottet (PFU) beslutade den 1 april 2022 att inte avge svar på motionen. Kommunstyrelseförvaltningen fick sedan hand om motionen. Mot bakgrund av frågans politiska natur så avstod den från att lämna förslag till beslut.

Man kan med rätta ställa sig frågan hur det kommer sig att inte motionen behandlades i kommunstyrelsen förrän den 29 mars 2023 – över 1 år senare…? Motionen ska slutligt avslås även i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslog också att Medborgarpartiets motion om förlängning av stenpiren i Sikhall ska avslås av fullmäktige. Det tycker Vänsterpartiet också. (Se “Tunga ärenden på KS 3”.)

Harlitz (M) yrkade lite oväntat bifall till medborgarförslaget om “fartnedsättande åtgärder och övergångsställe på Restadvägen”. Harlitz menade att vägen var trafikfarlig för elever som cyklade till Mariedalskolan. Trottoarerna var smala och dessutom är det 500 kr i böter om man cyklar på dem. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mats Andersson (C) tyckte att medborgarförslaget skulle avslås. Förra gången trafikfarliga vägar till en skola, Rånnum i Vargön, diskuterades gjorde Andersson en kovändning. Vi får se om han gör det denna gång också när ärendet avgörs i kommunfullmäktige… (Se “Historien om ett övergångsställe”.)

Det blev faktiskt ytterligare en återremiss. Det var ärendet “Revidering av reglemente med föreskrifter om styrelsens och nämndernas arbetsformer”.

Henrik Harlitz (M) hade lärt av sammanträdet… Han ansåg att kommunfullmäktiges presidium skulle ha närvarorätt på nämndernas sammanträden, och i kommunstyrelsen…

Det verkade som om både Kenneth Borgmalm (S) och Dan Nyberg (S) höll med. Nyberg pratade till och med om socialnämndens öppna möten. Var det en pik till ordförande Benny Augustsson (S) att han borde “öppna” kommunstyrelsens möten också för andra än fullmäktiges presidium…?

Slutligen valdes Britt-Mari Karlsson (V) till Vänsterpartiets representant i “Samordningsgruppen för miljö och klimat”. Vi hade missat det tidigare, men nu blev ordningen återställd.

Och som sagt, kl 17.41 vandrade trötta ledamöter och ersättare hemåt. Det var ett alltför långt möte med alldeles för mycket information och många ärenden.

Kategorier:KS 2023, NÄRF
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: