Hem > KS 2023, NÄRF > Tunga ärenden på KS 3 (29/3)

Tunga ärenden på KS 3 (29/3)

Anm. Fortsättning på bloggen “Tunga ärenden på KS 2 (29/3)”.

Kommunstyrelsen har en mängd viktiga ärenden att avhandla på sitt sammanträde på onsdag. Det återstår att se om alla ärenden hinns med…

Ska Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) slås samman med Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän? Ja, det vill i varje fall direktionerna i de båda kommunalförbunden. NÄRF:s nye ordförande Dan Nyberg (S) meddelade detta i TTELA häromsistens. (Se TTELA “Närf kan upphöra i sin nuvarande form”.)

“Den här typen av fusioner är inget unikt för räddningstjänsten utan i många delar av samhället inser man att man är för små.”

Sa Dan Nyberg till TTELA, och föregick på sätt och vis beslutet i kommunstyrelsen:

“Det är annorlunda och anmärkningsvärt om någon kommun säger nej. Vi är tydliga med att det här vore det bästa för både Närf och Mitt Bohuslän.”

Nyberg kan naturligtvis ha helt rätt, men det återstår några frågor för kommunstyrelsen. Det är lite oklart var t ex de ekonomiska besparingarna ligger. Det talas om mindre administration, men ska några tjänster försvinna? Det talas om att den gemensamma operativa förmågan ska bli starkare och mer robust, men den har ju visat sig effektiv redan när förbunden har samarbetat. Det råder enligt underlaget en hög arbetsbelastning i båda förbunden, men på vilket sätt blir arbetsbelastningen mindre med en sammanslagning? 

Jag har också fått signaler från personal på NÄRF som inte är helt tillfreds med planerna. Det sägs att processen med sammanslagning har skett utan att personalorganisationerna har fått delta. Jag vet inte riktigt om det stämmer, men i underlaget finns inget om vilka synpunkter personalen på golvet, framför allt brandmännen, har framfört. Jag ser inte heller någon riskbedömning. Det sägs dock att det gjordes en sådan för några år sedan.

I broschyren ”Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor” från Arbetsmiljöverket, så står det, riktat till de politiker som beslutar:

”Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid planerade förändringar innan dessa genomförs. … Efter en undersökning ska risker bedömas och åtgärdas.”

Dialog och samverkan ska ske före ett beslut. Jag tror knappast att en analys av konsekvenser gjord för ett antal år sedan duger…

I Vänersborg håller partierna hårt i plånböckerna. Ja, inte i kommunens plånböcker utan i sina egna, i sina partiers. De vill allihop att kommunen ska fortsätta betala ut höga bidrag, som höjs automatiskt varje år, till sina respektive partier. Skälet är att det finns andra kommuner som betalar ut högre partistöd… Som Trollhättan. Men då är det glömt att det nya borgerliga styret i Trollhättan har skurit ner på partistödet. Men i Vänersborg är det uteslutet. Det är bara Vänsterpartiet som tycker att partierna kan spara lite pengar åt kommunen genom att skära ner på partibidraget, när kommunfullmäktige kräver, och kommer att kräva i ännu större omfattning, att alla andra i förskola, grundskola, gymnasium, äldrevård och hemtjänst osv ska göra det.

Kommunstyrelsen tycker med andra ord att min “Motion om partistöd” ska avslås…

Göran Svensson i Medborgarpartiet har motionerat om att stenpiren i Sikhall ska förlängas så att kommuninvånarna på Dalslandssidan har möjlighet att få kommunal båtplats i sitt närområde.

Det föreslås avslag, vilket jag både håller med om och inte. Visst ska stenpiren förlängas, men det är inget som kommunen i nuläget kan göra. I underlaget står det:

“Innan kommunen kan ta ställning till eventuell utbyggnad av piren behöver bland annat utredas frågor kring ägande, nyttjanderätt, förvaltning, utformning, miljöpåverkan, kostnader och finansiering.”

Så är det. Och framför allt handlar det om pengar, det handlar om “flera miljoner kronor” skriver samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns emellertid en person med ekonomiska muskler i Sikhall som skulle kunna göra detta – Magnus Larsson… (Se “Sikhalls framtid avgörs”.)

Det är också tveksamt om kommunen kan tillgodose motionsställarens önskemål. Som Magnus Larsson skrev i en inlaga om fastighetsrättsliga lösningar i Sikhall:

“Att kommunen skulle behålla stenpiren och bedriva konkurrerande verksamhet på en brygga de förköpt för rörliga friluftslivet ifrågasätts starkt om det ens är lagligt.”

Hela frågan bör, som förvaltningen skriver i underlaget, utredas inom ramen för detaljplanearbetet. Det gäller bara att detaljplanen, som byggnadsnämnden beslutade skulle upprättas 2015(!), blir klar någon gång.

Medborgarförslagen om fartnedsättande åtgärder och övergångsställe på Restadvägen föreslås bli avslagna. Jag kan hålla med om detta, trafiksäkerheten verkar vara tillräckligt bra på sträckan. Dock har:

“den förhöjda korsningen med Ekevägen med tiden blivit väl mjuk vilket behöver åtgärdas.”

Kommunen ska lämna svar på en remiss, “Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga”. Det är Justitiedepartementet som vill ha ett yttrande kring ett delbetänkande gällande “kraftsamling för barn och unga i kontexten av samhällets förmåga att förebygga barns och ungas delaktighet i brott”.

Tyvärr har varken socialnämnden eller barn- och utbildningsnämnden fått verkliga chanser att svara på remissen. Det är ju i dessa nämnder både sakkunskap och konkreta erfarenheter finns.

Kommunstyrelsen ska också få information och också diskutera resultaten av medarbetarundersökningen 2022 för kommunstyrelseförvaltningen specifikt och kommunen i stort. Medarbetarundersökningen borde emellertid få några egna bloggar… (Om jag hinner.)

Även nämndernas verksamhetsberättelser för 2022 borde få egna bloggar. Men det skulle lämpligtvis kunna bli i samband med behandlingen i kommunfullmäktige. Verksamhetsberättelserna ska nämligen fastställas där. Då brukar det också bli en del synpunkter på nämnderna verksamheter och måluppfyllelse. (Jag skrev en del om barn- och utbildningsnämndens korta verksamhetsberättelse i januari – se “Nytt BUN imorgon”.)

Det är samma med årsredovisningarna. De ska också behandlas i kommunfullmäktige i april. Det kan väl dock konstateras redan nu att resultatet för år 2022 uppgick till inte mindre än +180 milj kr. Det var 140 milj bättre än budget. Det hade varit bra om en del av detta överskott hade avsatts i resultatutjämningsreserven (RUR). Då hade pengarna kunnat användas nästa år, och kanske även i år… Investeringarna är också intressanta. Det investerades för 516 milj kr förra året.

Britt-Mari Karlsson från Vänsterpartiet ska väljas in i “Samordningsgruppen för miljö och klimat”.

Kommunstyrelsen ska vidare besluta om att avsätta 180.000 kr för arbete med inventering av objekt för uppdatering i Tillgänglighetsdatabasen.

Tillgänglighetsdatabasen (TD) är en databas, för övrigt den enda i Sverige, som:

“erbjuder information till invånare och besökare om fysisk tillgänglighet i vardagen.”

TD ägs, drivs och utvecklas av Västra Götalandsregionen. Den:

“sprider kunskap om att små åtgärder kan skapa tillgängliga miljöer. Bristande tillgänglighet innebär diskriminering. Arbete med tillgänglighet leder till ökad hälsa, demokrati och delaktighet för invånarna.”

Avslutningsvis.

Vänersborgs kommun har ingått en samverkansöverenskommelse med polisen och undertecknat ett medborgarlöfte för Vänersborg. Syftet är att samverka lokalt mot brott och otrygghet. Det handlar om 500.000 kr till bostadsområdet Torpa. Dessutom ska kultur- och fritidsnämndens få 500.000 kr för att erbjuda barn och unga meningsfulla aktiviteter under sommarlovet 2023.

Och med detta betraktar jag redovisningen av kommunstyrelsens ärenden på onsdag som avslutad, trots att det egentligen finns mer att skriva om…

==

I denna bloggserie:

Kategorier:KS 2023, NÄRF
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: