Arkiv

Archive for the ‘Fotboll’ Category

Kommunens fotbollsskolor

7 februari, 2015 4 kommentarer

telefonDet är inte bara på ”turistbloggarna” som jag har fått respons. Folk har även kommenterat och hört av sig angående det jag har skrivit om föreningar (Se ”KoF (2): Föreningar”).

Det är, kanske av naturliga skäl, människor som inte anser att deras förening har blivit behandlad rättvist av kommunen som har reagerat. De menar ibland till och med, att kommunen helt enkelt inte följer kommunallagen om att alla invånare, inklusive föreningar, ska behandlas lika. Och det är ju en ganska allvarlig misstanke.

Kommunens behandling av IFK Vänersborg anser många stå i en ”klass för sig”, men IFK tänkte jag inte kommentera denna gång.

fotbollNågot som faktiskt flera har hört av sig om, det är att Vänersborgsbostäder och Barn- och Ungdomsnämnden har ”sponsrat” Vänersborgs IF:s fotbollsskola. Det ordnas nämligen flera fotbollsskolor på somrarna i kommunen, men ingen annan förening har fått särskilt stöd av kommunen eller Vänersborgsbostäder.

vanersborgsbostaderVänersborgsbostäder är ett kommunalt bolag. Bolaget har ett avtal med Hyresgästföreningen som går ut på att det avsätts pengar till en verksamhetsfond. Ur denna fond kan man sedan som hyresgäst söka pengar till olika aktiviteter som ska komma alla hyresgäster till godo.

Vänersborgsbostäder skriver:

”Sommarens fotbollsskola är egentligen ett projekt som startade 2013. Då testade vi att ha en tvådagars fotbollsskola för barnen på Hjälpande Händer (en fritidsklubb på Torpaområdet som finansieras av Vänersborgsbostäder och Vänersborgs kommun), där Vänersborgs IF hjälpte oss med arrangemanget. Viktigt att notera, det finns ingen koppling mellan denna fotbollsskola och den ”vanliga” som arrangeras av VIF och VFK varje år.”

hyreshus2Fotbollsskolan 2013 blev naturligtvis mycket uppskattad, så därför bestämde Vänersborgsbostäder att utöka fotbollsskolan till en vecka sommaren 2014. Till denna fotbollsskola bjöds även barn och ungdomar från andra bostadskvarter in. Ungefär 75 barn deltog i fotbollsskolan varje dag.

Fotbollsskolan kostade Vänersborgsbostäder 25.000 kr och Vänersborgsbostäder samarbetade med Västergötlands fotbollsförbund, SISU, Vänersborgs kommun och Vänersborgs IF.

Vänersborgsbostäder skriver:

”Detta är alltså ingen sponsring från vår sida utan det är tack vare vår fond och samarbetet med andra aktörer som möjliggör för oss att kunna erbjuda en fotbollsskola för våra hyresgäster och barnen på Hjälpande händer. Många av deltagarna har inte ekonomiska förutsättningarna för att kunna gå på någon av de ”vanliga” som de lokala föreningarna ordnar. Det är dessutom många flickor som har fått vara med tack vare att personalen från Hjälpande händer är med.”

applause2Jag tycker att detta är ett mycket bra initiativ på många sätt. Faktiskt ett mycket bra initiativ.

Det är väl bara ett problem – det finns andra föreningarna som också driver fotbollsskolor… Utan ekonomiska bidrag från kommunen eller dess kommunala bolag.

Barn- och Ungdomsnämnden har enligt uppgift inte lämnat några ekonomiska bidrag till Vänersborg IF:s fotbollsskola, däremot personella resurser. Och det är klart att detta också kostar. Kommunens personal från Hjälpande Händer och sommarjobbare kostade ca 26.150 kr (exkl PO) för fotbollsveckan. Å andra sidan, skriver kommunen, så har Vänersborgs FK fått tillgång till två sommarjobbare under 8 veckor och det motsvarar en kommunal kostnad på ca 44.000 (exkl PO).

vifVänersborgs IF:s fotbollsskola har genom samarbetet med Vänersborgsbostäder naturligtvis blivit mycket billigare och fördelaktigare för många ungdomar att delta i. Ja, den var faktiskt inte bara billigare, utan helt gratis.

Vänersborgsbostäders hemsida:

”Mellan den 30/6-4/7 erbjuds barn, mellan 10-15 år, till boende i Vänersborgsbostäder att vara med på en helt gratis fotbollsskola på Vänersvallen.”

Och vad jag förstår, så var detta den enda fotbollsskola som Vänersborgs IF ordnade i somras. (*)

vfkDet betyder att många ungdomar väljer Vänersborgs IF:s fotbollsskola framför t ex den fotbollsskola som arrangeras av Vänersborgs FK. Därigenom rekryteras inte bara nya ungdomar till just Vänersborgs IF, också flera ungdomar som tidigare har spelat i Vänersborgs FK byter förening.

Vänersborgs FK menar att de också har sökt motsvarande stöd för att kunna erbjuda en liknande lösning inför skolstart. Vänersborgs FK fick då avslag. Det är dock inte den bild som Vänersborgsbostäder har:

”För vår del spelar det ingen roll vilken förening som arrangerar vår fotbollsskola, hittills är det bara VIF som har erbjudit det vi har efterfrågat.

Jag tror att det cirkulerar en mängd rykten kring kommunens och Vänersborgsbostäders behandling av föreningarnas fotbollsskolor. Jag hoppas att det nu är klargjort på ett sakligt och korrekt sätt. fotboll5

Min åsikt är att kommunens initiativ och vilja är mycket lovvärd. Det finns, tror jag, inga ”illasinnade baktankar” på något sätt. Men det är naturligtvis ett dilemma att föreningarna i och med detta inte behandlas på samma sätt. Kommunen bör naturligtvis medverka i denna typ av aktiviteter, men i samarbete med alla föreningar som bedriver typ fotbollsskolor. Varför inte samlas en kväll och diskutera ett samarbete kring kommande sommars aktiviteter?

Och Vänersborgsbostäder flaggar faktiskt för det:

”Vi har för 2015 planerat ett likande upplägg för en egen fotbollsskola, VIF kommer vara vår samarbetspartner även i år men om VFK kan presentera ett liknande upplägg inför 2016 ska vi självklart ta ställning till det.”

lagbokenTill sist – det juridiska. Och det har jag inte fått någon direkt klarhet i. ”Det beror på” antar jag att en jurist skulle svara.

Enligt kommunallagen så ska alltså alla kommuninvånare, inklusive föreningar, behandlas lika. I vad mån denna lagparagraf gäller Vänersborgsbostäder i detta sammanhang vet jag inte. Enligt Vänersborgsbostäders ägardirektiv och bolagsordning så tycks lokaliseringsprincipen vara den enda princip som bolaget är bundet av.

Ur Vänersborgsbostäders ägardirektiv:

”Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Vänersborgs kommun och eftersträva ett varierat utbud av bostäder av god kvalitet i kommunens tätorter.”

Lokaliseringsprincipen innebär helt enkelt att en kommun inte får rikta sig till andra än sina egna medlemmar med sin verksamhet.

direktivI ägardirektivet står det också att:

”Bolaget skall verka för utveckling av goda och trygga boendemiljöer, både på egen hand och tillsammans med andra aktörer.”

Kanske är det denna skrivning som Vänersborgsbostäder tänker på i samband med fotbollsskolan.

Men det är klart att det måste bli klarlagt att allt sker på ett juridiskt riktigt sätt. Kommunen måste följa lagar och regler.

…och med formella beslut. Det saknas i hög utsträckning i frågan om fotbollsskolor…

Och så undrar jag slutligen om det inte finns andra föreningar som också ordnar motsvarande aktiviteter för ungdomar under sommarlovet… Inte bara Vänersborgs IF och Vänersborgs FK.

(*) Rättelse. Denna uppgift är fel. Vänersborgs IF ordnade också en ”vanlig” fotbollsskola i somras, där deltagarna i vanlig ordning fick betala en avgift för att delta. Vänersborgs IF framhåller också att den fotbollsskola som ordnades gratis i samarbete med bland annat Vänersborgsbostäder tillkom på initiativ av Vänersborgs IF.
Jag ber om ursäkt. (8/2)

%d bloggare gillar detta: