Hem > Föreningar, Kultur- och Fritidsnämnden > KoF (2): Föreningar

KoF (2): Föreningar

diarietKoFJag har som sagt bläddrat lite i Kultur- och Fritidsnämndens diarium (se ”KoF (1): Baden”). Trots att nämnden hade sammanträde igår – ett sammanträde som jag för övrigt inte vet så mycket om.

Fast sammanträdet avlöpte nog väl. Ordförande Marika Isetorp (MP) skriver på sin Facebooksida:

”I dag var det min första dag med nämnden där jag är ordförande. Klubban passade mig som handen i handsken och jag trivdes som fisken i vattnet. Alla var så trevliga.”

Isetorp använder ett bildspråk som inte ligger långt efter UA:s i TTELA…

Diariet var det ja. I diariet finns fler handlingar än bara de som rör ekonomi och bad.

vif

Vänersborgs IF har skickat in två mail till Kultur- och Fritidsnämnden. (VIF uttalas förresten ”v f” av infödda vänersborgare, inte ”viff”.) I det ena vill VIF reglera skulden för Boteredsvallen. Det handlar om byggnationen av omklädningsrum.

VIF vill reglera skulden på 10 år, dvs den tid som VIF äger nyttjanderätt till Boteredsvallen. Kommunen har dock, vad jag ser, fortfarande inte svarat på VIF:s önskemål.

Kanske tog Kultur- och Fritidsnämnden upp ärendet på sitt sammanträde. Det fanns nämligen ett ärende som hette ”gällande hyreskontrakt för lokaler/anläggningar inom Kultur och fritid”.

Det andra mailet från VIF tar upp den hyreshöjning på planer med i genomsnitt 15% som Barn- och Ungdomsnämnden beslutade i april förra året. För övrigt ett beslut som jag själv (tyvärr?) var med om att fatta.

VIF anser att hyreshöjningen:

”på ett radikalt sätt kan komma att påverka/skada föreningens verksamhet.”

Vänersborgs IF önskar få till stånd ett möte/en dialog om detta beslut, gärna med politiker närvarande.

underskott

Jag förstår att VIF och andra idrottsföreningar får det svårt med de ökade kostnaderna. Även om planhyrorna inte har höjts på länge (innan årets höjning) och kanske egentligen inte är särskilt höga. Men ökade kostnader betyder att föreningarna måste få in större intäkter – och det är inte särskilt lätt i dagens läge. Höjda medlemsavgifter skulle slå på barn, ungdomar och familjer som kanske redan befinner sig i utsatta ekonomiska lägen.

Kultur- och Fritidsnämnden skulle på sitt sammanträde besluta om ”regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun”, ”regelverk för föreningsbidrag- anläggningsstöd, motionsspår och projekt” och dessutom ”regelverk för sociala-, pensionärs-, och handikappföreningar”. Kanske diskuterades frågan om hyreshöjningarna, kanske inte. Men jag tror nästan det…

Kanske vore det läge att kommunen gjorde en liten omprioritering av sina intäkter och utgifter…? Och prioriterade föreningsverksamheten. Vi får snart se vad protokollet från nämndmötet säger.

Vi får inte glömma att föreningarna i kommunen gör en i det närmaste ovärderlig insats för kommunens barn och ungdomar.

vhc

Dessutom har Vänersborgs eminenta hockeyklubb, Vänersborgs HC (=VHC, uttalas ”vhc”) inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen den 13 januari. Inte Kultur- och Fritidsnämnden alltså.

VHC undrar helt enkelt vad som har hänt:

”med vår ansökan som vi skickade till kommunstyrelsen den 16 oktober förra året.”

Ingen från kommunen har svarat på en ansökan från VHC som handlade om att klubben sökte ett marknadsföringsstöd på 100.000 kr per år under 2015, 2016 och 2017.

Det marknadsföringsstöd på 125.000 kr som IFK Vänersborg har fått av kommunen denna säsong har beviljats av kommunstyrelsens ordförande. (Och som kan bli hela 185.000 kr om IFK blir svenska mästare.) Det är därför, antar jag, som VHC har ställt skrivelsen till kommunstyrelsen och inte till Kultur- och Fritidsnämnden.

vhc_cup

Vänersborgs HC skriver i sin ansökan att ”Vänersborgs Cup”, som turneringarna kallas från och med i år, att klubben arrangerar ungdomsturneringar 7 helger i rad och att dessa turneringar beräknas generera 5.000 gästnätter på hotellen i kommunen.

VHC skriver vidare:

”VHC är en av landets absolut största arrangörer av turneringar (cuper) och det blir nu den 34:e årgången av dessa. Under de tidigare 33 åren har minst 100.000-150.000 personer gästat Vänersborg som spelare, ledare, anhöriga och supporters. Våra arrangemang har satt Vänersborg på idrottskartan.”

Och det kan man bara instämma i. Som gammal hockeyförälder vet jag hur många människor som besöker Vänersborg under cuperna och vilken stor betydelse dessa har i hockey-Sverige.

money7

Kommunen har för övrigt genom åren betalat ut marknadsföringsstöd även till andra klubbar än IFK Vänersborg, t ex till VW Airheads för VWänerträffen, till Vänersborgs Rugbyklubb, till Onsjö Golfklubb och till Blåsut/Vänersborg Bandyklubb. Och med tanke på det så vore det väl konstigt om inte också Vänersborgs Hockey Club kunde få ett marknadsföringsstöd…

Men vi får se hur det går med VHC:s ansökan. Det minsta klubben kan begära är väl i varje fall att den får ett svar på sin ansökan.

Inte heller Vänersborgs SK (=skidklubben) har fått svar från kommunen. Enligt gårdagens TTELA (26/1) skickade klubben i början av december ett brev till kommunen där VSK bad om hjälp.

I brevet stod det:

skidakare”Sedan några decennier tillbaka har Vänersborgs SK svarat för drift och underhåll av elljusspåret. Föreningen äger stolpar, ledningar och armatur. Föreningen får inga bidrag till drift och underhåll.”

Men som Alfredsson och Nilson från kommunen helt riktigt säger i TTELA, så finns det pengar att söka för just detta. I Barn- och Ungdomsnämndens beslut från i april står det:

”Om minst 2 km av löpar-/skidspåret är belyst och utrustat är med timerinställd belysning eller motsvarande kan föreningen ansöka om ett extra bidrag om 10.000 kr.”

Det står också:

”Det totala bidraget som efter ansökan kan utbetalas till en förening som tillhandahåller motionsanläggning med elbelysta spår blir maximalt 30.000 kr/år.”

Jag vet faktiskt inte riktigt när det blir fråga om 10.000 kr eller 30.000 kr, men enligt Nilson så kan VSK erhålla 30.000 kr från kommunen. Och Nilson brukar veta vad han pratar om.

Clip Art Graphic of a Yellow Electric Lightbulb Cartoon CharacteMen… Enligt VSK:s ordförande handlar det om att alla lampor och stolpar behöver bytas ut. Och då pratar vi helt andra pengar – vi pratar om ca 250.000 kr… Och 250.000 kr är mycket pengar.

Jag kan inte erinra mig att VSK har hört av sig tidigare om denna investering. Och därför finns inte heller, som Alfredsson mycket riktigt påpekar i TTELA, några 250.000 reserverade i någon budget. (Det kanske det i och för sig inte hade gjort ändå…)

En sådan här kommunal investering måste naturligtvis vägas mot andra kommunala behov. Och behoven inom Kultur- och Fritidsnämnden är stora…

Men visst skulle VSK i varje fall ha fått ett svar på sin ansökan.

Det ska bli intressant att läsa protokollet från Kultur- och Fritidsnämnden när det kommer.

 1. Roy Andersson
  3 februari, 2015 kl. 15:26

  Och så här slutade det: Jag gick lite högre upp i pyramiden och fick ett antal ursäkter och så har jag hämtat fem taggar för låsen. Det innebär att verksamheten inte avbryts just nu, men allt tyder på att den stoppas till sommaren. Ursäkter är bra, och denna gång väldigt motiverade, men det lilla förtroende som fanns kvar efter tidigare fadäser är borta och utan det kan aldrig någon form av samarbete fungera. Vi kan inte se idag vad som skulle kunna återskapa förtroendet. Därför kommer jag att ta all min utrustning från Idrottshallen i Brålanda efter säsongsavslutningen om inte något rent extremt skulle inträffa.
  Föreningarna får dessvärre inte den service dom förtjänar. Tråkigt.

 2. Roy Andersson
  2 februari, 2015 kl. 17:47

  Det finns en fortsättning på detta och den visar lika tydligt på attitydproblemet. En av pensionärerna (själv tidigare kommunanställd) kontaktade kommunen för att få ordning på låsproblemet. Hon fick INGEN URSÄKT, men i morgon mellan klockan 8 och 12 skall det komma någon från kommunen och överlämna utrustning för att komma in.
  Nu är det så att denna medlem inte har rätt att ingå ansvarsställning för vår förenings räkning. När kommunen fått info om att den gjort bort sig totalt så fortsätter man agera fel. Ingen kontakt tas med ansvarig inom föreningen. Vi har fem grupper som måste komma in. Hur blir det med ansvaret? Hur blir det med övriga grupper? ”Mellan klockan 8 och tolv” innebär att jag som egenföretagare skulle boka om annan verksamhet med 18 timmars varsel och vem tar fakturan för fyra timmars debitering á 500:- + moms på dagtid?
  Och självklart skulle frågan ha kommit: -Vid vilket klockslag passar det er bäst!
  Och föreningen har fortfarande inte ens blivit kontaktad!

 3. Roy Andersson
  2 februari, 2015 kl. 15:48

  Efter min förra kommentar så har jag fått ett par telefonsamtal där man framförde att jag var alltför kritisk. Då tar vi ett exempel från IDAG (så vi inte tar upp gamla vansinnigheter). Någon del av kommunen, oklart vilken, har bytt lås från vanliga nycklar till elektronik. När våra pensionärer (vårt samarbete med Brålanda Väntjänst) kom för träning som dom gjort i över tio år så kom dom inte in. Genom ren tur råkade vaktmästaren komma förbi och släppte in dom. Andra föreningar är lika drabbade och enligt uppgift gäller det även Musikskolan, dvs kommunens egen verksamhet.
  Ingen, absolut ingen, information har gått ut till oss som en av föreningarna som driver ideell verksamhet i byggnaden.
  Detta är ett utmärkt exempel på att kommunens anställda inte ens har de allra mest elementära grunderna klara för sig:
  1. Kommunen ser friskvård, motion, folkhälsa och idrott som viktiga verksamheter och tar därför in skatt som bland annat skall gå till stöd för detta.
  2. Kommunen bygger därför en idrottshall och tar även kostnaderna för drift och underhåll av den.
  3. Kommunen låter en av sina förvaltningar administrera olika former av stöd för de verksamheter som den anser viktiga (fast vi vägrar ta emot grund- och aktivitetsbidrag).
  4. Alla kommunens anställda som antingen har till jobb att sköta byggnaden eller att stödja och uppmuntra verksamheten har ett servicejobb och skall vara servicemänniskor och inte maktmänniskor. Vid denna rekrytering har kommunen misslyckats.
  Om man kommit fram till att låssystemet skulle bytas ut, hur skulle man då ha gjort? Eftersom verksamheten alltid kommer i första hand så skulle alla berörda föreningar kontaktats och fått redogöra för om förändringen skulle innebära något problem för verksamheten FÖRE något beslut fattats. Svaren skulle ha avgjort fortsättningen. Till exempel skulle man självklart kommit fram till att bytet av lås INTE skall göras några veckor före inomhusbokningarna avslutas frampå våren. Detta skall göras vid sommaruppehållet. Om det av olika skäl varit önskvärt att göra det mesta av jobbet på vintern så är det inga problem för man behöver inte aktivera utrusningen och montera bort de gamla låsen nu. Det lilla jobbet kunde ha väntat dessa veckor.
  Slutsats: Om personal inte fungerar av kunskapsbrist så kan detta åtgärdas med några kurser. Om orsaken är attitydproblem så byt ut delar av personalen. Det blir ändå inte bra.
  För folkhälsans, friskvårdens och idrottens bästa måste det finnas ett smidigt samarbete mellan föreningarna, kommunen, ledarna och dom aktiva. Kommunen klarar inte sin del av detta.
  Efter över 50 år som ideell idrottsledare och över 30 år som egenföretagare inom idrott och träning så ser jag hur det blivit allt sämre i vår kommun. I många andra kommuner har utvecklingen däremot varit positiv.

 4. Roy Andersson
  1 februari, 2015 kl. 08:58

  Föreningsstöd generellt är kommunens mest effektiva verksamhet. På inget annat område får kommuninvånarna lika mycket verksamhet per satsad tusenlapp. Idrotten har tillsammans med universitet gjort omfattande arbeten där man kommit fram till att i genomsnitt så utgör ALLT offentligt stöd (inklusive subventionerade lokaler/anläggningar) ungefär 10 % av kostnaderna. 90 % tillför idrotten själv i form av medlemsavgifter, träningsavgifter, sponsorer, lotterier, föräldrar och självklart massor av ideellt arbete.
  När en kommun vill spara så är självklart därför försämrade villkor för idrotten den allra sämsta besparingen. Tvärtom så är det en kommuns skyldighet att stödja, uppmuntra och motivera föreningarna. I vår kommun ligger fokus på dom förvaltningar och anställda som inte klarar sin uppgift att ge service åt föreningarna, inte på föreningsverksamheten. Dessvärre.

 5. Lennart Blomberg
  27 januari, 2015 kl. 17:01

  Om en förening får marknadsstöd och en annan inte p g a att man måste marknadsföra hela kommunen och inte en del av kommunen hur stämmer de reglerna då för idrotten?

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: