Arkiv

Archive for 27 januari, 2015

KoF (2): Föreningar

27 januari, 2015 5 kommentarer

diarietKoFJag har som sagt bläddrat lite i Kultur- och Fritidsnämndens diarium (se ”KoF (1): Baden”). Trots att nämnden hade sammanträde igår – ett sammanträde som jag för övrigt inte vet så mycket om.

Fast sammanträdet avlöpte nog väl. Ordförande Marika Isetorp (MP) skriver på sin Facebooksida:

”I dag var det min första dag med nämnden där jag är ordförande. Klubban passade mig som handen i handsken och jag trivdes som fisken i vattnet. Alla var så trevliga.”

Isetorp använder ett bildspråk som inte ligger långt efter UA:s i TTELA…

Diariet var det ja. I diariet finns fler handlingar än bara de som rör ekonomi och bad.

vif

Vänersborgs IF har skickat in två mail till Kultur- och Fritidsnämnden. (VIF uttalas förresten ”v f” av infödda vänersborgare, inte ”viff”.) I det ena vill VIF reglera skulden för Boteredsvallen. Det handlar om byggnationen av omklädningsrum.

VIF vill reglera skulden på 10 år, dvs den tid som VIF äger nyttjanderätt till Boteredsvallen. Kommunen har dock, vad jag ser, fortfarande inte svarat på VIF:s önskemål.

Kanske tog Kultur- och Fritidsnämnden upp ärendet på sitt sammanträde. Det fanns nämligen ett ärende som hette ”gällande hyreskontrakt för lokaler/anläggningar inom Kultur och fritid”.

Det andra mailet från VIF tar upp den hyreshöjning på planer med i genomsnitt 15% som Barn- och Ungdomsnämnden beslutade i april förra året. För övrigt ett beslut som jag själv (tyvärr?) var med om att fatta.

VIF anser att hyreshöjningen:

”på ett radikalt sätt kan komma att påverka/skada föreningens verksamhet.”

Vänersborgs IF önskar få till stånd ett möte/en dialog om detta beslut, gärna med politiker närvarande.

underskott

Jag förstår att VIF och andra idrottsföreningar får det svårt med de ökade kostnaderna. Även om planhyrorna inte har höjts på länge (innan årets höjning) och kanske egentligen inte är särskilt höga. Men ökade kostnader betyder att föreningarna måste få in större intäkter – och det är inte särskilt lätt i dagens läge. Höjda medlemsavgifter skulle slå på barn, ungdomar och familjer som kanske redan befinner sig i utsatta ekonomiska lägen.

Kultur- och Fritidsnämnden skulle på sitt sammanträde besluta om ”regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun”, ”regelverk för föreningsbidrag- anläggningsstöd, motionsspår och projekt” och dessutom ”regelverk för sociala-, pensionärs-, och handikappföreningar”. Kanske diskuterades frågan om hyreshöjningarna, kanske inte. Men jag tror nästan det…

Kanske vore det läge att kommunen gjorde en liten omprioritering av sina intäkter och utgifter…? Och prioriterade föreningsverksamheten. Vi får snart se vad protokollet från nämndmötet säger.

Vi får inte glömma att föreningarna i kommunen gör en i det närmaste ovärderlig insats för kommunens barn och ungdomar.

vhc

Dessutom har Vänersborgs eminenta hockeyklubb, Vänersborgs HC (=VHC, uttalas ”vhc”) inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen den 13 januari. Inte Kultur- och Fritidsnämnden alltså.

VHC undrar helt enkelt vad som har hänt:

”med vår ansökan som vi skickade till kommunstyrelsen den 16 oktober förra året.”

Ingen från kommunen har svarat på en ansökan från VHC som handlade om att klubben sökte ett marknadsföringsstöd på 100.000 kr per år under 2015, 2016 och 2017.

Det marknadsföringsstöd på 125.000 kr som IFK Vänersborg har fått av kommunen denna säsong har beviljats av kommunstyrelsens ordförande. (Och som kan bli hela 185.000 kr om IFK blir svenska mästare.) Det är därför, antar jag, som VHC har ställt skrivelsen till kommunstyrelsen och inte till Kultur- och Fritidsnämnden.

vhc_cup

Vänersborgs HC skriver i sin ansökan att ”Vänersborgs Cup”, som turneringarna kallas från och med i år, att klubben arrangerar ungdomsturneringar 7 helger i rad och att dessa turneringar beräknas generera 5.000 gästnätter på hotellen i kommunen.

VHC skriver vidare:

”VHC är en av landets absolut största arrangörer av turneringar (cuper) och det blir nu den 34:e årgången av dessa. Under de tidigare 33 åren har minst 100.000-150.000 personer gästat Vänersborg som spelare, ledare, anhöriga och supporters. Våra arrangemang har satt Vänersborg på idrottskartan.”

Och det kan man bara instämma i. Som gammal hockeyförälder vet jag hur många människor som besöker Vänersborg under cuperna och vilken stor betydelse dessa har i hockey-Sverige.

money7

Kommunen har för övrigt genom åren betalat ut marknadsföringsstöd även till andra klubbar än IFK Vänersborg, t ex till VW Airheads för VWänerträffen, till Vänersborgs Rugbyklubb, till Onsjö Golfklubb och till Blåsut/Vänersborg Bandyklubb. Och med tanke på det så vore det väl konstigt om inte också Vänersborgs Hockey Club kunde få ett marknadsföringsstöd…

Men vi får se hur det går med VHC:s ansökan. Det minsta klubben kan begära är väl i varje fall att den får ett svar på sin ansökan.

Inte heller Vänersborgs SK (=skidklubben) har fått svar från kommunen. Enligt gårdagens TTELA (26/1) skickade klubben i början av december ett brev till kommunen där VSK bad om hjälp.

I brevet stod det:

skidakare”Sedan några decennier tillbaka har Vänersborgs SK svarat för drift och underhåll av elljusspåret. Föreningen äger stolpar, ledningar och armatur. Föreningen får inga bidrag till drift och underhåll.”

Men som Alfredsson och Nilson från kommunen helt riktigt säger i TTELA, så finns det pengar att söka för just detta. I Barn- och Ungdomsnämndens beslut från i april står det:

”Om minst 2 km av löpar-/skidspåret är belyst och utrustat är med timerinställd belysning eller motsvarande kan föreningen ansöka om ett extra bidrag om 10.000 kr.”

Det står också:

”Det totala bidraget som efter ansökan kan utbetalas till en förening som tillhandahåller motionsanläggning med elbelysta spår blir maximalt 30.000 kr/år.”

Jag vet faktiskt inte riktigt när det blir fråga om 10.000 kr eller 30.000 kr, men enligt Nilson så kan VSK erhålla 30.000 kr från kommunen. Och Nilson brukar veta vad han pratar om.

Clip Art Graphic of a Yellow Electric Lightbulb Cartoon CharacteMen… Enligt VSK:s ordförande handlar det om att alla lampor och stolpar behöver bytas ut. Och då pratar vi helt andra pengar – vi pratar om ca 250.000 kr… Och 250.000 kr är mycket pengar.

Jag kan inte erinra mig att VSK har hört av sig tidigare om denna investering. Och därför finns inte heller, som Alfredsson mycket riktigt påpekar i TTELA, några 250.000 reserverade i någon budget. (Det kanske det i och för sig inte hade gjort ändå…)

En sådan här kommunal investering måste naturligtvis vägas mot andra kommunala behov. Och behoven inom Kultur- och Fritidsnämnden är stora…

Men visst skulle VSK i varje fall ha fått ett svar på sin ansökan.

Det ska bli intressant att läsa protokollet från Kultur- och Fritidsnämnden när det kommer.

%d bloggare gillar detta: