Arkiv

Archive for 18 januari, 2015

BUN: Viktiga kompletteringar i sista stund

18 januari, 2015 Lämna en kommentar

utropEftersom jag gärna vill informera, om än inte alla vänersborgare (fast det vill jag ju egentligen), så åtminstone de som läser min blogg, så vill jag härmed göra en sista komplettering om vad som ska tas upp imorgon måndag när den nya nämnden håller sitt första sammanträde för mandatperioden.

Och det är en viktig komplettering. Nämndens ledamöter har nämligen i sin hand fått:

”Kort verksamhetsberättelse till årsredovisningen 2014”

Det blir säkerligen en munter och inspirerande läsning för alla nya ledamöter i nämnden…  ;)  Men det är en givande och nödvändig läsning. Den korta verksamhetsberättelsen ger en fin introduktion om den verksamhet som nämnden ansvarar för. Även om den nya Kultur- och Fritidsnämnden tar över en del från och med årsskiftet.

Det viktigaste i den korta verksamhetsberättelsen är – pengarna. Och det gick inte så bra för BUN budgetåret 2014… Faktiskt ännu sämre än prognosen i december:

bokslut2014

Barn- och Ungdomsnämnden gjorde alltså ett stort underskott förra året, 17,1 miljoner kronor. I handlingarna förklaras underskottet, och kanske främst skillnaderna mellan prognosen i december och det faktiska utfallet.

Orsaken till underskottet i barnomsorgen är en ökad semesterlöneskuld samt fler barn inom verksamheten än budgeterat. Det sistnämnda visste vi redan i december.

semseterGrundskolans underskott beror också på en ökad semesterlöneskuld. Men även på att några enheter dragit över budgeten. Vilka enheter detta är framgår inte av handlingarna. Det skrivs att det är problem med organisationen. Om detta beror på ett högre elevantal på dessa enheter eller inte vet jag inte. Men i Vänersborg som helhet är elevantalet betydligt högre än beräknat. Elevantalet på grundskolan ökade med ca 130 elever förra året och på fritids med ca 85. (I förskolan ökade antalet barn med omkring 70.)

gokunge_arenaÄven Arena-Fritid gör ett stort underskott. Arenan är ju inte direkt någon kassako… Men det visste vi förut. Det är hyran som höjs, men även hyrorna på andra anläggningar än arenan har blivit högre än beräknat. Det är Samhällsbyggnadsnämnden som höjer – det är dit som hyrespengarna från BUN går… Till kapitaltjänst, typ räntor, men också till renoveringar och ombyggnader. Många anläggningar har varit i dåligt skick på grund av eftersatt underhåll. Men en och annan ny tjänst har väl Samhällsbyggnads passat på att inrätta kan jag tänka…

BUN:s underskott för år 2014 ligger alltså på 17,1 milj kr. Och det kommer definitivt inte att göra kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) speciellt munter… Hennes redan negativa inställning till Barn och Ungdom/Utbildning lär väl inte direkt att vändas till sin motsats.

redovisaJag tänker inte redogöra för resten av verksamhetsberättelsen, bara göra några nedslag i det som kan vara av särskilt intresse.

  • ”Meritvärdet i årskurs 9 har ökat med 5 poäng. … Ökningen ses dock som liten och det finns utrymme för ytterligare förbättringar.”
  • ”I sin helhet förbättrades årets resultat på nationella proven mot förra året. … Dock har skillnader mellan skolornas resultat ökat och diskrepansen mellan högsta och lägsta resultat likaså.”
  • ”Det systematiska kvalitetsarbetet har synliggjort att utbildningen brister i likvärdigheten mellan och inom skolenheter samt mellan pojkar och flickor.”
  • ”I årskurs 9 har andel elever som fått betyg i alla ämnen ökat med 4 procentenheter mellan 2013 och 2014, 69% till 73%.”
  • ”Andelen behöriga till gymnasiet har ökat med 2 procentenheter mellan 2013 och 2014, 83% till 85%.”
  • ”Andelen behöriga lärare har inte ökat. År 2012 var andelen behöriga lärare i kommunen 87,7% och år 2013 har siffran sjunkit till 86,1%.”
  • ”Det är svårt för några av rektorerna att fördela tiden och få tiden att räcka till.”
  • ”Estetiska lärprocesser ska främjas.”
  • ”Mätningar visar att trivsel, trygghet och arbetsro upplevs i allt högre grad.”
  • ”I förskolan påtalar dock föräldrarna att de upplever att barngrupperna är för stora.”

Det är en diger ärendelista på morgondagens BUN-sammanträde…

Kategorier:Budget 2014, BUN 2015

Ny detaljplan i Nordstan

18 januari, 2015 4 kommentarer

gagatan17jan_miniIgår var några tappra medlemmar i Vänsterpartiet ute på stan för att dela ut flygblad och hålla ett apellmöte. Det gick inget vidare. Stan var öde…

Nu inbjöd ju inte vädret direkt till någon utevistelse. Och så är ju inte människors ekonomi på topp så här månaden efter jul.

Men ändå.

Inte ska det väl behöva vara i stort sett helt tomt i centrala Vänersborg? En lördag. I en kommun på nästan 40.000 invånare.glastak_umea

Något måste göras för att få in kommuninvånarna till centrum. Något måste göras åt centrum. Fort. Kanske är det läge att kommunen typ bara, rätt och slätt, avsätter 3-4-5 milj kr till att utveckla centrum. Och gör något. Vad som helst som kan locka in folk till centrum. Kanske glasar in gågatan? Bygger tak? Ordnar ett multikulturellt samlingshus? Studenterna på Chalmers (se här) hade ju en del idéer.

Men det måste hända något fort. Annars får väl snart alla affärer packa ihop och, i bästa fall, flytta till Överby eller Torp…

Så både jag och de andra vänsterpartisterna gick hem lite tidigare från gågatan än beräknat. Det var ingen större idé att stå i gågatekrysset och frysa. Istället passade jag på att i värmen inomhus läsa några kompletterande handlingar till morgondagens BUN-möte som jag inte hade läst tidigare. Det var inte bara det traditionella ”extra utskicket” som brukar komma på torsdagskvällen veckan innan sammanträdet – denna gång var det också ett extra extra utskick…

karta_detaljplanByggnadsförvaltningen har utarbetat en ny detaljplan för kvarteren Poppeln och Pilen. (Se bilden.) Som Barn- och Utbildningsnämnden, som en av många nämnder, ska ta ställning till och yttra sig över. Det är tänkt att det ska byggas fler bostäder i området. 130 nya bostäder. Och som gammal vänersborgare så är det väl på sin plats att bara utropa:

”Äntligen!”

I varje fall när det gäller kvarteret Pilen – det där området där det gamla badhuset låg. (Vilket fantastiskt badhus det var förresten! Se bild nedan.) Som revs för att ge plats åt nya administrativa byggnader. Som sedan aldrig blev av.

Fler bostäder i all ära, men 130 nya bostäder i centrum/Nordstan innebär också att både skol- och trafiksituationen måste lösas på något sätt. Redan idag är kapaciteten på Norra skolan badhusöverutnyttjad. Extra moduler sattes upp i somras och nästa läsår så krävs det antagligen fler. Därför föreslår förvaltningen att nämnden ska svara att kommunen bör avvakta med beslutet om ny detaljplan.

Och det ligger väl kanske en del i det. Även om det vore på tiden att den fula parkeringsplatsen på ödetomten i kv Pilen äntligen förpassades till historien och ersattes av något vettigt, t ex just bostadshus.

I det svar som nämnden föreslås ställa sig bakom så står det förresten en annan intressant sak, som jag inte tror att jag har hört förut:

utredning3”Ett beslut om en utredning om det framtida skolväsendet i centrum och Öxnered/Blåsut förväntas fattas i Kommunfullmäktige våren 2015 och bör vara avslutad vid årsskiftet 2015-16.”

En sådan utredning är nödvändig. Men ärligt talat – jag tror att en sådan utredning måste omfatta hela kommunen…

Det här lär jag få återkomma till.

Kategorier:centrum
%d bloggare gillar detta: