Arkiv

Archive for 26 januari, 2015

KoF (1): Baden

26 januari, 2015 Lämna en kommentar

BibliotekFrån och med den 1 januari i år har vi en ny nämnd i Vänersborg, Kultur- och Fritidsnämnden. Tidigare fanns det i och för sig en Kulturnämnd, men nu har denna nämnd också fått i uppgift att sköta kommunens arena- och fritidsfrågor. Dessa uppgifter har som bekant överförts från Barn- och Ungdomsnämnden, som nu har blivit en renodlad utbildningsnämnd – och bytt namn till Barn- och Utbildningsnämnden.

Marika Isetorp, en inte helt obekant miljöpartist, är ordförande i nämnden.

KF är den vedertagna förkortningen på kommunfullmäktige. Jag vet inte hur Kultur- och Fritidsnämnden ska förkortas. Det blir ju lite långt att skriva Kultur- och Fritidsnämnden hela tiden… Kanske skulle KUF vara en lämplig förkortning? Eller KoF? Jag ser förresten i protokollet från presidiet att nämnden själv börjar använda förkortningen KoF.

Idag hade Kultur- och Fritidsnämnden sitt första sammanträde. Jag vet inte vad som försiggick på sammanträdet eller vilka beslut som fattades, men jag antar att det var en hel del information för alla nya ledamöter.

diarietJag tittade lite för skojs skull i diariet för att se vad som är aktuellt i den nya nämnden. Där fanns det bland annat ett protokoll från nämndens allra första presidiemöte. I presidiet sitter förresten ordförande Marika Isetorp (MP) och vice ordförande Henrik Josten (M).

Kultur- och Fritidsnämnden startar sin verksamhet med ett underskott – och det är inget beundransvärt utgångsläge. Arena-Fritids underskott förra året är på ungefär 7,7 milj kr, musikskolans på 0,6 milj kr och Fiske-Fornvårds underskottockså på 0,6 milj kr.

Jag antar att det inom en snar framtid kommer en begäran till kommunfullmäktige om extra pengar… Det vore konstigt annars. Kanske diskuterades detta på dagens möte.

Presidiet informerades enligt protokollet om Hallevi- och Brålandabaden. Och i diariet återfinner jag också en skrivelse från kommunstyrelsen från den 12 januari om just detta. I skrivelsen uppmanas Kultur- och Fritidsnämnden att:

”tillse att bad- och simskoleverksamheten kan bedrivas vid Hallevibadet respektive Brålandabadet.”

simmaRedan samma dag(!) som kommunstyrelsens skrivelse registrerades gick förvaltningen ut med en direktupphandling för drivandet av Brålandabadet. Där inbjöds olika aktörer att lämna anbud. Det avtal som ska tecknas ska gälla för nästan två år, från april 2015 till och med den 30 september 2016. Kommunen kommer att bidra till driften av badet med 150.000 kr per år (exkl moms). För övrigt innehåller det avtal som ska undertecknas, i vanlig ordning, en mängd regler och ”paragrafer”.

Det finns inga fler dokument om Brålandabadet i diariet, men jag har förstått att Annelie Andersson redan har fått erbjudandet om att driva badet. Och vad jag förstår också accepterat. Kanske är det så att papperen inte är påskrivna och ”riktigt färdigförhandlade” än.

simklubbenEtt mail har också inkommit till förvaltningen från Simklubben i Vänersborg angående badet i Hallevi. Simklubben undrar hur:

”villkoren för oss kommer att vara med ny regi efter att Peo går i pension senare i vår som vi har haft mycket bra och nära samarbete med.”

Simklubben passar också på att nämna att hallhyrorna, som Simklubben har betalat, är i överkant. Klubben menar också att det inte finns utrymme för höjningar.

Och det är väl lika bra att passa på att nämna detta… Hyrorna har ju höjts rent allmänt, i varje fall när det gäller planer för fotbollsklubbar (15%) och ”isplaner” för bandyklubbar (10%). Om hyrorna har höjts eller planeras att höjas för bassänger vet jag inte, men det är väl inte helt otänkbart. Och vilken klubb vill betala, eller har råd med, höjda hyror?

Det finns inga fler dokument i diariet om Hallevibadet. Så det är omöjligt för en utomstående att veta om nämnden/förvaltningen har gått ut med någon direktupphandling eller om anbud har lämnats. Tiden går dock och det brådskar. Den nuvarande arrendatorn, Peo, går som sagt snart i pension och innan dess måste frågan ha lösts.

armar_fullaDet finns en del för den nya Kultur- och Fritidsnämnden att ta tag i och dess ordförande Marika Isetorp (MP) har nog händerna fulla. Och det med mestadels ekonomi- och fritidsfrågor tycks det.

%d bloggare gillar detta: