Hem > Gläntan, Hamnar, Kindblomsvägen, KS 2014, kulturnämnd > Rapport från KS 2/6

Rapport från KS 2/6

Igår hade Kommunstyrelsen (=KS) sammanträde. Flera viktiga ärenden avhandlades, bland annat hamnfrågan.

hamnbild2Enligt uppgift, jag är inte ledamot av KS, så gick politikermajoritetens förslag igenom när det gällde flytten av hamnen till Vargön. Det är alltså inte det förslag som kommundirektör Ove Thörnkvist och tjänstemännen rekommenderade. Kommunstyrelseförvaltningen ville ju helt enkelt utreda hamnflytten vidare, innan något som helst beslut fattades. Det ville inte betongpolitikerna – ett inriktningsbeslut om att flytta hamnen skulle tas så fort som möjligt. Och det gjordes det. På sätt och vis. Kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige att fatta beslutet. Betongpolitikerna ändrade sig nämligen vid sittande bord om vem som skulle ta beslutet. (Tanken var ju från början att beslutet skulle fattas av enbart KS.)

I Vänersborg har det genom åren funnits en förkärlek för stora projekt. Vem minns inte flygplatsplanerna vid Skogaryd. Eller alla arbetstillfällen som skulle skapas vid Topp-fabriken i Brålanda. För att inte tala om Arena Vänersborg…

Nu är det snart val. Och vad passar då bättre än ytterligare ett storslaget projekt…

Jag undrar förresten hur moderaterna ska förklara för sina väljare att de vill att kommunen ska satsa några hundra miljoner av skattebetalarnas pengar – på en sak som de egentligen vill ska lösas av marknadskrafterna…

Vänsterpartiet är inte, som en del socialdemokrater (och den notoriske  ”vänsterpartiätaren” Bernt Johansson) vill göra gällande, motståndare till en hamn i Vargön. Vänsterpartiet vill däremot utreda frågan vidare, precis som tjänstemännen, innan kommunen går ut och lovar invånare och företag att en hamn ska byggas. Vänsterpartiet i kommunstyrelsen ville därför få hamnfrågan återremitterad. (Vänsterpartiet tyckte däremot att det var ok att påbörja en projektering av skredsäkring av området.)

kindblom_okt1Kommunstyrelsen behandlade också ett medborgarförslag om grönområdet vid Kindblomsvägen. De boende i området vill bevara grönområdet och vill att området definieras som parkmark i stället för kvartersmark.

Vänsterpartiet höll med och yrkade att detaljplanen från 1933 (ja, du läste rätt!) ska ändras och att området inte bebyggs:

”Med beaktande av intentionerna i kommunens grönplan anser arbetsutskottet [=KSAU; min anm] att det är väsentligt att berört område inte bebyggs och att gällande detaljplan bör ändras i enlighet med medborgarförslaget.”

Det blev votering. Betongpartierna höll ihop och ”vann” omröstningen med 11-4.

kulturKulturnämnden beräknas göra ett underskott i år, vilket vi har kunnat läsa om i media. Nämnden har vänt sig till Kommunstyrelsen och begärt 605.000 kr mer för i år. Förslaget på kommunstyrelsens bord var att nämnden bara skulle få 180.000 kr.

Vänsterpartiet ville tillmötesgå Kulturnämnden. Det finns pengar kvar i kommunstyrelsens förfogandeanslag som skulle kunna användas. Och framför allt, kommunens förväntade samlade resultat för i år, 2014, beräknas till +33 milj kr! (Ja, du läste rätt!)

Vänsterpartiet skriver i sin reservation:

”De sparåtgärder som kulturnämnden tvingats till, kommer få stora konsekvenser inom nämndens verksamheter. Kulturnämndens budget är till största delen låst i fasta kostnader, vilket gör att neddragningar kommer att ske i ordinarie verksamhet, vilket även innebär en dålig start för den nya kultur- och fritidsnämnden, vilken planeras starta 2015-01-01.”

Vänsterpartiets förslag röstades ner. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet avstod från att rösta…

Ibland blir jag inte klok på hur betongpartierna resonerar… En hamn för flera hundra miljoner är de beredda att chansa på, men en dryg halvmiljon till kulturen är tydligen för mycket pengar…

Sist men inte minst.

glantan2Vänsterpartiet yrkade att projekteringen av äldreboendet Gläntan ska påbörjas snarast möjligt. Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att ombyggnationen kommer igång efter mini-alliansens, tillsammans med Miljöpartiets och Välfärdspartiets, nedläggningsbeslut i september förra året.

Inte ens Socialdemokraterna och Centerpartiet stödde förslaget…

Varför de inte gjorde det? Inte vet jag – för att det kom från Vänsterpartiet…?

Kommunstyrelsen hade väldigt många ärenden igår. Detta var väl de som enligt min uppfattning var viktigast. Eller i varje fall bottennappen, så att säga.

vbg_kartan2Om inte arenabygget har satt Vänersborg på kartan, så tror jag definitivt att betongpartierna är på väg att göra det nu.

Kan det inte vara val snart…?

  1. Per Sjödahl.
    3 juni, 2014 kl. 20:18

    För att göra ”bilden” helt klar så stödde vi i Mp V vad gäller frågan om grönområdet vid Kindblomsvägen och hamnfrågan.

  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: