Hem > Budget 2014, BUN 2014 > BUN juni: Ekonomi

BUN juni: Ekonomi

pengar3Det såg ett tag ut att bli ett ganska lugnt sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN) på måndag. Men så kom det ett extra utskick i veckan…

Det handlade till stor del om pengar. Eller brist på.

BUN har en budget på 683 milj kr. På sammanträdet i maj fick nämnden reda på att prognosen visar ett underskott för 2014 på totalt: -7,3 Mkr. Det är typ 1% av totalbudgeten. Inte särskilt mycket egentligen. Utifrån prognosen har förvaltningen upprättat en ”detaljerad åtgärdsplan” för att komma till rätta med detta befarade underskott. Och det är naturligtvis förvaltningens ”plikt”. Att hålla budget är nämligen överordnat alla andra mål i kommunen – till och med lagar. I varje fall Skollagen…

I månadsuppföljningen, som föregår ”åtgärdsärendet”, får nämnden dock reda på att en ny prognos visar på ett underskott på 2 milj kr mindre jämfört med förra månaden, dvs ”bara” 5,3 milj kr. Det gör det väl lite lättare att handskas med underskottet.

BUN ska alltså diskutera och besluta om besparingar på måndag.

terminSom alla vet är det skillnad mellan kommunens verksamhetsår och skolornas läsår. Läsåret sträcker sig över två ”budgetår”. Och det är ett problem, som inte kommunens politiker och ekonomer har lyckats lösa på ett tillfredsställande sätt. Till men för grundskolan. Det tycks nämligen alltid vara grundskolan som står som förlorare.

Som 2013. Då fick grundskolan 16 milj kr i budgetförstärkning. De här pengarna kunde inte användas, eller användas i liten utsträckning, på våren 2013. Det på grund av att organisationen för denna vårtermin 2013 hade bestämts redan på våren 2012 för att gälla från och med hösten 2012.

Läsåret 2013-14 skulle emellertid pengarna användas. Men när organisationerna på de olika skolorna skulle beslutas på våren 2013, inför hösten 2013 och våren 2014, när klasstorlekar skulle avgöras, när lärartjänster skulle utlysas – då fick nämnden beskedet att det skulle bli besparingar år 2014. Det innebar att skolorna inte kunde använda pengarna under läsåret – på hösten 2013 hade det gått bra, men inte på våren 2014. Men gör man en organisation, bildar man klasser, anställer man människor, så kan skolorna inte göra det för en hösttermin och ändra på vårterminen.

Det betydde kort och gott att det inte gick att använda alla extra pengar för 2013 på ett bra och effektivt sätt.

Det är alltså ett stort problem för skolan att ha läsår, när resten av kommunen inte har det. Särskilt som budgettilldelning till skolan dessutom växlar budgetår från budgetår. (I och för sig är det mest besparingar i Vänersborg…) Det gör det oerhört svårt för skolorna och förvaltningen att planera verksamheten.

På måndag ska BUN alltså diskutera besparingar. Samtidigt har kommunstyrelsen lagt ett budgetförslag, som innebär 10 milj kr mer till förskolan och 13 milj kr mer till grundskolan budgetåret 2015. (Det är ju val i höst!) Och då blir alltså frågan: Ska BUN spara på förskolan och grundskolan höstterminen 2014, när man vet att det kommer extrapengar till våren 2015? Ska man avskeda X antal personer på hösten för att återanställa dem på våren?

nonoSom jag ser det är det helt uteslutet att BUN ska göra några som helst besparingar på förskolan eller grundskolan i år 2014! Det vore totalt ologiskt och orimligt.

Nämnden får helt enkelt gå till kommunstyrelsen och fullmäktige och begära extra tilldelning av pengar för att täcka underskottet. Eller som det brukar gå till i Vänersborg – de höga herrarna och damerna låtsats ingenting om, och så regleras allt i bokslutet… (Fast det sistnämnda är en metod som vi i Vänsterpartiet inte gillar. Jag tror inte att de professionella ekonomerna gör det heller…)

Men… Tänk om det istället fungerade så här. BUN kunde få ”låna” en del av den extra tilldelningen för år 2015, t ex 7,5 milj kr av de totalt 23 milj kr (som kommunstyrelsen har föreslagit), och använda redan hösten 2014. Och bara få 15 milj kr år 2015. Då skulle alla pengar kunna användas ytterst effektivt i grundskolans verksamhet.

Antagligen strider detta mot alla bokföringsprinciper som finns och mot allt vad de professionella ekonomerna står för…

För övrigt är det redan för sent att spara på grundskolan i höst… Organisationen är ju redan bestämd, tjänster tillsatta, klasser formade osv…

tummen_upp2Dessutom visar prognosen för hela kommunen att Vänersborg ska göra ett överskott på 33 milj kr i år… (Jo, du läste rätt.)

Som information kan jag nämna att de ökade kostnaderna inom barnomsorgen, enligt det underlag som nämnden fått, beror på:

”Underskottet avser fler barn inom barnomsorgen än vad budgeten räcker till och detta avser i huvudsak den enskilda pedagogiska omsorgen.”

För grundskolans del:

”Underskottet i grundskolan avser ett ökat elevantal, elever i behov av särskilt stöd samt en ojämn fördelning av elever mellan olika skolor.”

Det sistnämnda handlar om att förvaltningen alltjämt har svårt att förlika sig med fullmäktiges beslut häromåret att behålla landsbygdsskolorna… Förvaltningen har gett nämnden en liten ”vink” om sin uppfattning genom att i underlaget inför måndag skicka med den gamla utredningen från mars 2011: ”Strukturell översyn av skolor och förskolor i Vänersborgs kommun”. (Kommer ni ihåg den?) Jag förstår inte varför den skickas med. Det bästa man kan säga om denna utredning är att den har spelat ut sin roll för länge sedan.

Det är dock ett problem att många barn på landsbygden inte väljer sin ”hemskola”. Det gäller framför allt Rösebo och Skerrud skolor. Det har jag dock redogjort för tidigare (se ”Landsbygdsskolornas framtid”).

I förvaltningens underlag noterar jag också en del som inte har blivit löst under mandatperioden, och i många fall förvärrats, som det nya styret, vilket det nu blir, får ta tag i efter valet. Förvaltningen skriver:

  • ”Eventuell flytt inom Vänerparken till andra lokaler.”
  • ”Ett ökat barnantal under en längre tid med samma personalstyrka sliter på personalen.”
  • ”Förskolan har en för låg bemanning i förhållande till barnantalet.”
  • ”Fritidshemmen har en låg bemanning i förhållande till antalet barn och öppettider, stora barngrupper och brist på lokaler.”

Det står inget om de sjunkande kunskapsresultaten inom grundskolan, men det är onekligen också ett problem…

guld_skogÅ andra sidan är det val i höst och alla partier lovar guld och gröna skogar för alla barn och ungdomar i Vänersborg…

En del av BUN:s befarade underskott härrör från Arena-Fritid, 4,5 milj kr närmare bestämt (innan justeringen av prognosen). Underskottet beror på:

”Kostnader har ökat för el, värme och detta i kombination med att anläggningarna har ett stort renoveringsbehov och krav från myndigheter på olika åtgärder, så har kostnaderna ökat.”

Rent spontant tänker jag, förutom på den makalöst dåliga svenskan i meningen, ”vilken dålig planering”. Det här kan ju inte ha kommit som någon överraskning. Å andra sidan är det väl så att Samhällsbyggnads, som har tagit över fastigheterna från Barn och Ungdom, har upptäckt en hel massa eftersatt underhåll och renoveringsbehov på BUN:s gamla fastigheter.

Situationen inom Arena-Fritid är onekligen ett problem. (Och då ändå arenan borträknad.) Jag tror dock att de är på väg att lösas, även om det kan kosta en del.

Med andra ord, Vänsterpartiet tänker lägga ett yrkande på måndag som lyder ungefär så här:

V_logga_mindreLedamöterna i Barn- och ungdomsnämnden känner väl till kommunstyrelsens förslag till Mål- och resursplan för 2015-2017. Ledamöterna vet också att det står helt klart att en betryggande majoritet i kommunfullmäktige vill förstärka ramen för Barn- och ungdomsnämnden år 2015 med åtminstone 25 milj kr, varav 10 milj kr till förskolan, 13 milj kr till grundskolan och 2 milj kr till Arena-Fritid. Det tycks som om alla partier nu, under valåret 2014…, äntligen insett och erkänt att Barn- och ungdomsnämnden har en alldeles för snål resurstilldelning.

Att i detta läge göra besparingar inom förskolan och grundskolan i höst 2014 på grund av ett befarat underskott på drygt 5 milj kr ter sig inte bara orimligt utan också totalt ologiskt.

Det ter sig faktiskt än mer ologiskt och orimligt att kräva besparingar om man också betänker att kommunens förväntade överskott år 2014 uppgår till 33 milj kr.

Vänsterpartiet tror därför inte att det kommer oväntat för någon att Barn- och ungdomsnämnden nu ansöker om tilläggsbudgetering för att undvika kostsamma ansträngningar att tvinga fram besparingsåtgärder mot bättre vetande.

Vänsterpartiet yrkar att

Barn- och ungdomsnämnden anhåller om att begära ett tilläggsanslag av kommunfullmäktige på 5,3 milj kr för att finansiera årets befarade budgetunderskott”

Kategorier:Budget 2014, BUN 2014
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: