Hem > Demokrati > To be. Or not. Öppna sammanträden.

To be. Or not. Öppna sammanträden.

snigelFrågan om öppna nämnd- och styrelsesammanträden rullar vidare, sakta men säkert. Mest sakta…

Som alla läsare av denna blogg vet vid det här laget, så har hela frågan om öppna nämnd- och styrelsesammanträden sin bakgrund i en motion som några vänsterpartister, däribland jag, lade den 25 april 2012. Vilket var ett tag sedan.

Syftet med vår motion var, så att säga, att öppna dörrarna till de slutna rummen för att ge möjlighet för invånarna till ökad insyn i processerna. Intresserade vänersborgare skulle t ex kunna komma och lyssna till diskussionerna i Barn- och Utbildningsnämnden.

Vid januarisammanträdet slog ordförande för Barn- och Utbildningsnämnden, Mats Andersson (C), fast direkt i inledningen till sammanträdet, att frågan om att öppna nämndens möten för allmänheten inte skulle tas upp i nämnden förrän den utredning som kommunkansliet skulle genomföra var klar.

open_doorsDen utredning som åsyftades är en utredning som initierades av kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Dahlins uppdrag till kommundirektören var:

”att utreda den praktiska handläggningen av frågan för kommunstyrelsens del.”

Nu är utredningen klar. Den diariefördes den 7 februari. Utredningen resulterade i en liten skrift på knappa 2 sidor, ”Anvisningar för nämnder – Öppna sammanträden”.

Det finns inga direkta nyheter i anvisningarna, det är i stort sett samma sak som har sagts och skrivits tidigare – i kommunfullmäktiges beslut ”Regler för öppna sammanträden”. Det finns t ex inget särskilt skrivet kring ”den praktiska handläggningen”.

De nya anvisningarna, som det dock inte har fattats något beslut om än, säger att beredningen av vissa ärenden inte bör vara öppna för allmänheten:

”Exempel på beredningsärenden som inte bör behandlas på offentligt sammanträde är nämndernas budgetframställningar till fullmäktige.”

open_doors2Och detta är en nyhet. Men kanske inte en särskilt välkommen sådan. Det är ju faktiskt i budgetdiskussionerna som partiernas politik framgår som allra tydligast. Här är det inte frågan om t ex valfläsk, här är det skarpt läge. När budgeten diskuteras och beslutas är det partiernas verkliga vilja och politiska prioriteringar som syns. Att hindra vänersborgarna från att lyssna till dessa diskussioner är att snuva dem på konfekten tycker jag. Det åsidosätter egentligen syftet med öppna sammanträden.

I Vänersborg brukar nämndernas sammanträden vara uppdelade i två delar – en del där information ges och frågor ställs av ledamöterna, i syfte att nå kunskap, och en del där diskussionerna tar fart och besluten slutligen fattas.

I anvisningarna står det:

”Nämnderna kan besluta om att endast informationsdelen av ett sammanträde ska vara öppna för allmänheten.”

stangd_dorrÅterigen, vad är då vitsen med öppna sammanträden om inte allmänheten får ta del av de politiska diskussionerna? De här skrivningarna gillar jag inte, och frågan är om de inte egentligen till och med åsidosätter kommunfullmäktiges beslut.

Jag kan fortfarande inte frigöra mig från känslan, och farhågan, att några politiker från de styrande partierna inte är bekväma med att öppna sammanträdena för vänersborgarna.

Vidare i anvisningarna, när det gäller ”den praktiska tillämpningen”:

”Det är nämnden som själv bestämmer den mest lämpliga formen.”

Det behövdes tydligen inga centrala anvisningar. Det är respektive nämnd som avgör. Frågan som skulle utredas behöver inte utredas… Betyder detta att varje nämnd nu ska utreda ”den praktiska tillämpningen”?

Vidare slår anvisningarna fast att det inte ”bör” protokollföras vilka representanter för allmänheten som deltar på sammanträdet. Och det är ju bra. Den kanske dock skulle stå ett ”skall”…

Och till sist i anvisningarna:

”Beslut om yttranderätt för andra (i detta fall allmänheten; min anm) … torde kräva ett enhälligt beslut i nämnden.”

politiker8Nu borde inte allmänheten få yttranderätt på sammanträdena, tycker jag. Tanken är ju att de är där som just åhörare och ingenting annat. Men ordet ”torde” är för luddigt. Det torde få till följd att vissa nämnder gör på ett sätt, andra nämnder på ett annat. Och det är inte en bra ordning.

För övrigt är ju det normala att ordförande ”äger mötet” och att det är hen som bestämmer sådana här frågor. Jag undrar om det inte till och med står nedskrivet någonstans, typ i någon arbetsordning.

Alla frågor kring ”den praktiska tillämpningen” som t ex vem som ska bära in eventuella extra stolar till sammanträdesrummet, var stolarna ska ”lånas”, hur stolarna ska placeras, i vilket rum man ska hålla sammanträdet i, när köbildning utanför möteslokalen tidigast ska tillåtas, lyser alltså med sin frånvaro i de nya anvisningarna.

I anvisningarna står det inte heller något om följande punkt i fullmäktiges beslut:

”Kommunstyrelsen och nämnderna får sända offentliga sammanträden med ljud och/eller bild via etermedia och/eller internetmedia.”

nonoJag ser inte att de nya anvisningarna från kommunstyrelseförvaltningen bidrar med särskilt mycket nytt i frågan om att öppna kommunens nämndssammanträden för allmänheten. Tvärtom egentligen, nya restriktioner införs som inte finns med i fullmäktiges beslut från den 18 juni 2014. Dessutom kan det ju bli så att varje nämnd ska utreda frågan om ”den praktiska tillämpningen” ytterligare…

Och tiden går… Och allt bli ytterligare försenat…

Ur kommunfullmäktiges protokoll:

”Kommunfullmäktige beslutar anta ’Regler för öppna sammanträden’, bilaga 16, att gälla under en försöksperiod från 2015-01-01 till 2016-06-30.”

Hur lång tid ska gå på försöksperioden innan kommunen kommer till skott?

Kategorier:Demokrati
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: