Arkiv

Archive for 15 mars, 2015

Piskorna viner över BUN

piskaFör nästan exakt 6 månader sedan, den 14 september 2014, var det val. Då visade vänersborgarna att de hade ”förlåtit” socialdemokraterna och centerpartiet för alla deras klavertramp under den förra ”regeringsperioden”, för t ex arena- och Toppskandalerna. Fast inte helt. Socialdemokraterna har triumviratfortfarande en lång väg kvar till de 21 mandat som de innehade 2006-2010. Därför var socialdemokraterna och centerpartiet denna gång tvungna att ingå en ytterst ohelig allians med de gamla trätobröderna och
-systrarna i miljöpartiet.

Förra gången som socialdemokraterna och centerpartiet styrde, under ledning av fullmäktiges nuvarande ordförande Lars-Göran Ljunggren (S), avskedades/friställdes, eller vilket ord man ska använda när man drar ner på personal, ungefär 140 pedagoger i grundskolan. Det har grundskolan i Vänersborg fortfarande inte återhämtat sig ifrån. Men när vänersborgarna läste valbroschyrerna och annonserna inför valet så framgick det att samtliga partier ville satsa stort på förskola och skola. Så jag antar att invånarna lugnades – och trodde på vallöftena. Trots de historiska erfarenheterna.

bevis2Nu är det upp till bevis för partierna!

Imorgon måndag ska Barn- och Utbildningsnämnden ha sitt tredje ordinarie sammanträde för mandatperioden. Och det blir ett sammanträde under de ekonomiska piskorna. Nämnden gick ju back 2014 och beräknar göra ett stort underskott 2015. BUN måste ju ta emot de nya 64 barnen som började förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år, de 145 elever som började på fritidshem och pedagogisk omsorg 6-12 år och de 196 elever som började
grundskola/förskoleklass förra året. BUN kan ju typ inte säga nej till elever som vill börja skolan. Det finns faktiskt lagar som styr sådant här.

Och de lagarna gäller även om BUN inte har fått pengar i budgeten för dessa nya barn och elever av kommunstyrelse eller kommunfullmäktige…

Samtidigt har arbetet med budgeten för 2016 börjat. Och i de förslag som hittills har lagts fram lär BUN gå med stora underskott även i framtiden.budget2

Om inte Barn- och Utbildningsnämnden sparar.

ksauVilket kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) vill.

KSAU, dvs Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C), Marika Isetorp (MP), Gunnar Lidell (M) och Peter Göthblad (FP), har gett följande order till BUN:

”Barn- och Utbildningsnämnden uppmanas därför att till kommunstyrelsen även redovisa vilka åtgärder man tänker vidta för att säkerställa att verksamheten drivs inom beslutad budget för 2015. ”

Barn- och Utbildningsförvaltningen har, till ljudet av piskornas vinande, arbetat fram ett besparingsförslag. Och eftersom BUN i stort sett bara har två utgifter – lokaler och personal, så föreslår förvaltningen att 21 lärare i grundskolan och 16 pedagoger i förskolan friställs/avskedas. På det sättet sparar nämnden 18,1 miljoner kr.

Men eftersom avskedande av pedagoger inte ger helårseffekt (det finns uppsägningstider), så kommer BUN ändå inte att få en budget i balans. Alternativet är naturligtvis att avskeda dubbelt så många… Det har dock inte förvaltningen föreslagit.

Förvaltningen föreslår också att BUN ska ta tillbaka redan fattade beslut om utökning av lokaler. Här skriver inte förvaltningen vad det exakt är för beslut den tänker på. För mig är det självklart att paviljongerna på Öxnered, Norra, Rånnum, Granås och Onsjö måste ingå. Å andra sidan beräknas varje sådan här modul kosta BUN ca 680.000 kr per år – och förvaltningen pratar om en lägre lokalkostnad på 5,5 mkr… Det ”vete katten” om inte renoveringen och absurdombyggnationen av Mulltorp också ingår i besparingsförslaget…

Ordern från KSAU är absurd!

Och i min värld betyder KSAU:s krav på besparingsförslag att KSAU faktiskt är berett att beordra BUN att genomföra dessa åtgärder. Varför annars denna order?

Och då är frågan hur diskussionerna på morgondagens BUN kommer att gå och vilket beslut BUN kommer att fatta. Och vilka som deltar i beslut och vilka som röstar nej.

Frågan är om BUN ska spela med i det absurda politiska spelet och lägga fram förslag på omöjliga besparingar, dvs ställa sig bakom förslaget från förvaltningen, bara för att, ja, vad då – lyda order?

satta_ner_fotenEller om BUN istället ska sätta ner foten och helt enkelt bara säga att besparingar är omöjliga.

Nej! Punkt, slut.

För Vänsterpartiet är valet enkelt – besparingar i förskola och grundskola är helt uteslutet, fullkomligt uteslutet.

Imorgon efter BUN:s sammanträde vet vi hur BUN tänker agera.

PS. För mer fakta, för mer siffror – se mina tidigare bloggar: ”Ekonomisk kris för BUN” och ”Utbildning och pengar”.

Kategorier:Budget 2015, BUN 2015
%d bloggare gillar detta: