Hem > BUN 2015, förskolan, Triumviratet > Ny förskola – eller Vänerparken?

Ny förskola – eller Vänerparken?

dagordning2Igår torsdag skickades handlingarna ut inför barn- och utbildningsnämndens (BUN) kommande sammanträde den 12 oktober. (Du kan ladda ner handlingarna här.)

Det är som vanligt en ganska diger ärendelista, men två ärenden ter sig, i varje fall efter en snabb överblick, som ”viktigare” än de andra. Om det nu går att rangordna olika typer av ärenden. De två ärendena hör också ihop.

Det första ärendet, ärende 6, har rubriken ”Strukturell översyn: Förskolor;- Ny förskola i kvarteret Hönan”.honan4

Som läsare av denna blogg vet så har den gamla barn- och ungdomsnämnden beslutat att bygga en ny förskola i kvarteret Hönan i Vänersborg. Beslutet verkställdes av någon outgrundlig anledning inte. Det gjorde att den nya barn- och utbildningsnämnden återigen fattade samma beslut. En gång till.

Som inte heller det har verkställts… (Känner Bo Carlsson igen det från regionen och Nuntorpbeslutet?)

Det senaste tillfället som frågan om Hönan överhuvudtaget har varit uppe för behandling i kommunen var i Samhällsbyggnadsnämndens fastighetsutskott den 4 juni. Då blev resultatet att fastighetsutskottet skulle avvakta:

”fortsatt process kring ny förskola inom kv. Hönan till dess att Kommunstyrelsens arbetsutskott återkommer med vägledning i ärendet och om finansiering.”

ksauKommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har haft några sammanträden i höst efter fastighetsutskottets ”beslut”, tre stycken närmare bestämt, men frågan har inte berörts. Alltså händer ingenting…

Jag vet ärligt talat inte varför KSAU inte tar upp frågan om ny förskola i kv Hönan. Men det får i varje fall en luttrad politisk själ (som min) att misstänka att några av de ledande politikerna helt enkelt inte vill att det ska byggas någon ny förskola. Och att inte låtsas som någonting, är ett sätt att hindra latsasregnnybyggnationen utan att behöva fatta något beslut.

Herregud, det är Vänersborgs kommun vi talar om! Under socialdemokratisk ledning! (Utan ledning…?)

Ryktet, eller som det heter i finare kretsar, ”välinformerade källor”, säger för övrigt att det inte är någon mindre än kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) som ligger bakom ”obstruktionen”… Och det är nog så, vem skulle det annars vara?

Kanske får barn- och utbildningsnämnden lite ”inside information” på det kommande sammanträdet. 2:e vice ordförande Joakim Sjöling (S), Marie Dahlins partikamrat, ska nämligen ta upp frågan. (Ordförande Mats Andersson (C) betraktar sig som jävig i frågan och deltar aldrig när den nya förskolan diskuteras.)

uggla_nattÄrende 7 har en direkt koppling med förskolan på Hönan. Ärendet heter:

”Strukturell översyn: Förskolor; – Björkholmsgatans förskola/ Nattugglan”

Björkholmsgatans förskola/Nattugglan är en förskola som vänder sig till vårdnadshavare vars barn är i behov av omsorg efter klockan 19.30 eller på helger, Björkholmsgatans förskola/Nattugglan är kommunens enda ”nattis”.

På måndag är det tänkt att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att:ordfklubba2

”Björkholmsgatans förskola/Nattugglan flyttas till lokaler i Vänerparken”

och att:

”säga upp Björkholmsgatans förskola/Nattugglans lokaler.”

Jag tycker inte om det här beslutsförslaget.

ogillaDen viktigaste orsaken till mitt ogillande är att jag bestämt hävdar att nämnden måste få besked om huruvida den beslutade förskolan i kv Hönan ska byggas eller inte – innan ett beslut om nedläggning och flytt fattas. Det är helt enkelt ett absolut måste för nämnden! BUN:s tankar och planer är ju att Björkholmsgatans förskola/Nattugglan ska ”uppgå” i den nya förskolan vid Hönan. Och då kan ju inte BUN flytta förskolan nu och sedan flytta den en gång till. Om nu förskolan vid Hönan byggs.

Det vore absurt.

ogilla2Det andra skälet till mitt ogillande är att nämnden under våren har pratat mycket om, både formellt och, så att säga, informellt, att kommunen måste komma bort från provisoriska lösningar. (Det finns ju snart sagt paviljonger vid varenda skola.) Förutsättningarna för hela förskole- och grundskolesituationen har ju drastiskt förändrats under det senaste året. Det har som alla vet tillkommit ett stort antal nya barn och elever.

BUN måste ta ett helhetsgrepp om den nya situationen.

utredning3Barn- och utbildningsnämnden har därför föreslagit att en utredning ska göras som tittar på hela förskole- och grundskolesituationen i centrala Vänersborg. Detta förslag har sedermera också kommunfullmäktige fattat beslut om, så nu är det ett ”officiellt uppdrag” för BUN. Och att då fatta ett sådant här beslut om Björkholmsgatans förskola/Nattugglans nedläggning och flytt till Vänerparken (till fd. mödravårdscentralen) skulle föregripa denna utredning och egentligen omintetgöra den. Det skulle sätta käppar i hjulen för en nödvändig långsiktig planering av nämndens verksamhet.

triumviratDen här politiken med fortsatta provisoriska lösningar visar också det styrande triumviratets bristande förmåga att handskas med de långsiktiga utbildningsfrågorna. Ja, frågan är väl om det inte visar på en oförmögenhet till en långsiktig och framåtsyftande politik överhuvudtaget…

konvulsionDet är ju också något som Vänsterpartiet har efterfrågat vid ett flertal tillfällen, att de styrande partierna ska redogöra för vilken inriktning och vilka mål de har med sitt styre denna mandatperiod. Socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet har emellertid inte gett något svar. Marie Dahlin (S) har hela tiden hävdat att överenskommelsen om Vänersborgs framtid mellan de styrande partierna inte angår någon annan än dom själva… På mig tycks det vara detsamma som att medge att det inte finns några mål överhuvudtaget… Kanske på grund av bristande visioner, kanske på grund av ”inre konvulsioner”…

well_paidDetta är en stor brist anser jag. Det ger intrycket av att de ingående partierna mest vill styra för styrandets egen skull. Eller kanske för att få uppbära välavlönade poster…

För övrigt tror jag att de ledamöter som representerar socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet i BUN faktiskt anser att denna nedläggning av Björkholmsgatans förskola/Nattugglan och flytt till Vänerparken är ett uruselt förslag…

Men.

Om man inte tycker som ledarna i partiet – Marie Dahlin, Bo Carlsson respektive Marika Isetorp – har bestämt att alla i partiet ska tycka, då har man två alternativ att välja på. Byta till ett parti som har samma åsikt som man själv. Eller byta åsikt.

Allt talar för att ledamöterna i BUN byter åsikt…

ogillaDen tredje orsaken till att jag är tveksam till beslutsförslaget är att det bryter mot en gammal kommunal princip. En princip som troligtvis har inspirerats av socialdemokrater en gång i tiden, och som jag tycker är bra, nämligen att kommunala verksamheter ska förläggas till kommunalt ägda lokaler.

Och det kanske var därför som kommunen en gång i tiden köpte de lokaler (bostadsrätter) som förskolan Björkholmsgatans förskola/Nattugglan bedrivs i. Men denna princip tänker de styrande partierna tydligen återigen att frångå. Det har faktiskt redan hänt ett par gånger under det nya styret under Marie Dahlins ledning. (Eller kanske brist på…)

clsVänerparken, dit Björkholmsgatans förskola/Nattugglan ska flytta, ägs av Vänerparken Property Investment. Som ägs av Vänerparken investment. Som ägs av Rastaff Sweden AB. Som ägs av Coventry House ltd. Som ägs av CLS Holdings.

Det är tämligen komplicerat. Precis som det brukar vara med företag som vill försvåra för skattemyndigheter… Fast om just CLS Holdings vill det har jag inte en aning om.

CLS Holdings och de andra företagen ägs av Sten Mörstedt och Henry Klotz, två svenskar bosatta i England respektive Schweiz. Deras affärsidé är att på kort tid köpa och sälja fastigheter. Noterbart är också att Vänerparken är företagets enda projekt i Sverige! (Se här.)

moneyDet tycks för övrigt som om Vänerparken är en bra investering för Mörstedt och Klotz. Vissa siffror tyder på att de gör en vinst på omkring 15 miljoner kronor om året på sina hyresgäster i Vänersborg. Och Vänersborgs kommun är redan nu en viktig hyresgäst…

Det förslag till beslut som de styrande socialdemokraterna, miljöpartisterna och centerpartisterna vill att Barn- och Utbildningsnämnden ska anta innebär definitivt att (ännu mer) kommunala pengar kommer att göda privata fastighetsintressen.

Det känns inte bra.

Som sagt, jag är inte helt bekväm med en nedläggning av Björkholmsgatans förskola/Nattugglan och flytt till Vänerparken. Snällt sagt.

Det kanske är läge att förbereda en reservation? För inte är väl de styrande partierna mottagliga för logiska argument…?

  1. Jenny
    3 oktober, 2015 kl. 20:26

    Och här är vad barnmorskorna tyckte om att flytta från Vänerparken: http://m.ttela.se/nyheter/vanersborg/1.4205007-nya-lokaler-for-barnmorskorna-i-vanersborg

  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: