KF: GC-vägen i Sikhall

Sikhallsbor, campare, seglare och andra som brukar besöka badet eller området vid Sikhalls magasin/Segelsällskapet har i många år velat ha en gång- och cykelväg (GC-väg) mellan badet och magasinet. Och de trodde att de äntligen skulle få det – nu när kommunen grävde för VA längs vägen. Men förhoppningarna kom på skam.

sikhall_gc0

Det skrev jag om i en blogg för två veckor sedan. (Se ”Ingen GC-väg i Sikhall nu heller?”.) Då skrev jag också att Gunnar Lidell (M) hade ställt fyra frågor i en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S):lidell15

 • ”Varför planerar och projekterar inte Vänersborgs kommun för en GC-väg längs den mest trafikerade delen av Sikhallsvägen, när man ändå gör markarbeten längs Trafikverkets väg, vill man inte?”
 • ”Är det så att fastighetsägare längs VA-ledningen inte vill ha GC-väg?”
 • ”Har förhandlingarna med Trafikverket utgått från endast VA-ledning, eller också utifrån möjligheter till GC-väg?”
 • ”När är det din bedömning att det finns GC-väg längs den aktuella sträckan?”

De här frågorna ska behandlas i en sk interpellationsdebatt på fullmäktige nu på onsdag. Det betyder att GC-vägen kommer att diskuteras, men att inget beslut kommer att fattas.

bennya2Benny Augustsson har lämnat ett skriftligt svar på Lidells frågor. (OBS. Själva punkterna har jag satt dit för att det ska bli lättare att jämföra fråga – svar. Punkterna finns alltså inte i originalsvaret.)

Benny Augustssons svar i sin helhet:

 • ”Anledningen till att kommunen inte projekterar en cykelväg i samband med VA arbeten efter Sikhallsvägen är just det att det är inte Kommunen som äger marken och det är Trafikverket som är väghållare.”
 • ”Det är säkert så att fastighetsägarna vill ha en cykelväg efter nämnda vägsträcka men enligt Trafikverket så har det inte kommit in någon förfrågan till dom från någon av fastighetsägarna om att anlägga cykelväg.”
 • ”I förhandlingarna med Trafikverket så har man utgått från endast VA-ledning.”
 • ”Enligt min bedömning så finns det en GC-väg längs den aktuella sträckan när Trafikverket är klara med att dom vill anlägga cykelväg och har projekterat färdigt, när markägarna ger sitt tillstånd och när det finns pengar avsatta i Vänersborgs mål och resursplan för dom pengar Trafikverket förmodligen tycker att Vänersborgs kommun ska vara med och medfinansiera.”

sikhall_gc2Det är helt riktigt, som Benny Augustsson skriver, att det är Trafikverket som är väghållare och att det inte är kommunen som äger marken, i varje fall inte den största delen. Det är emellertid kommunen som gräver för VA. Och då är det också kommunen som skulle kunna göra en GC-väg eller åtminstone gräva på ett sådant sätt att det är förberett för en GC-väg. Och det hade varit en synnerligen enkel sak i sammanhanget när det ändå fanns maskiner, personal och sprängsten på plats.

Och det tycks som om det också hade varit en ganska enkel och självklar sak att kommunen hade tagit kontakt med vägverket om en GC-väg innan VA-arbetet började.

Augustsson skriver att Trafikverket inte har fått någon förfrågan om GC-väg. Det måste betyda att kommunen trots allt har varit i kontakt med Trafikverket om en GC-väg. Eller är det kanske så att Augustsson har tagit kontakt med Trafikverket nu när Lidells interpellation kom? Men en sak vet jag, minst två markägare har varit i kontakt med flera personer på kommunen, varav åtminstone någon i ansvarig ställning, om en GC-väg.

sikhall_gc1Det verkar till och med vara så att två markägare har skrivit på markupplåtelseavtal, som har gett kommunen tillstånd att gräva i deras mark, just för att kommunen har lovat att samtidigt anlägga en GC-väg.

Är det inte så att kommunens tjänstemän bör prata med varandra? Eller faktiskt själva kunna komma till slutsatsen att det hade varit tämligen smart att bygga en GC-väg samtidigt som kommunen grävde ner VA-ledningar? Det kan väl inte kräva någon större fantasi att inse fördelarna med att göra båda sakerna samtidigt… Och pratat med Trafikverket om detta?

Enligt Benny Augustsson så blir det en GC-väg i Sikhall först när Trafikverket bestämmer sig för det. Om Trafikverket vill… Men vad vill kommunen då? (Det gick ju för övrigt att samarbeta kring cykelvägen längs E45:an.)

gc_vagOch om Trafikverket möjligtvis någon gång vill anlägga en GC-väg, då tror Augustsson att Trafikverket vill att kommunen ska vara med och finansiera. Vilket kommunen i stort sett automatiskt hade gjort när de grävde VA. Och om kommunen hade låtit sprängstenen vara kvar – istället för att köra bort den.

Jag tycker att hela frågan kring VA-dragningen och GC-vägen visar på en total brist på förutseende, planering, samverkan och styrning. Och i slutändan på effektivitet och ekonomiskt tänkande.

Eller är det så att Benny Augustsson (S) och de styrande partierna (S+C+MP) inte vill anlägga en GC-väg i Sikhall?

 1. Magnus Larsson
  23 oktober, 2017 kl. 16:28

  Till och med den blinde kan se att det behövs en GC i Sikhall. Jag är den större markägaren och skänker bort mark till en GC. Jag har hela tiden arbetat för att hitta bra lösningar, rätt placeringar av ledningar osv. Jag skänker också bort mark på båda sidor om vägen och om vägen hade behövt flyttas lite för att skapa utrymme till GC banan, där det är som smalast. Det hade blivit bättre för dom boende. För trafiken och cyklister skulle det behöva lösas in några kvadratmeter på två tomter, då kan dom få kompensationsmark av mig. Jag vill samschakta och hitta lösningar och jag ställer upp med tippar för schakt och sprängsten. Jag har gått från kommunchefen och neråt från vatten och kretslopp och uppåt med detta. Jag kan inte göra mer. Tåget har gått och vi står kvar i dammet. Den tänkta GC-banan är inte till mig, den är till er

 2. Rune
  23 oktober, 2017 kl. 08:37

  Svaren som samhällsbyggnadsnämndens ordförande ger till interpellationen är bara efterkonstruerande floskler som kanske kan antas blivit skrivna av en chefstjänsteman på förvaltningen.
  Svaren kan dock sammanfattas med en mening som är ”–Vi vill inte !”

  Fyra exempel:

  1) Utbyggnad av VA har nu hållit på i väldigt många år i olika etapper. Redan 2010 skrev Marianne Karlsson( C ) en motion där hon föreslog att GC-vägar och eventuellt även ridvägar anläggs ovanpå VA-nätet där ledningarna går nära befintlig infrastruktur (typ bredvid Gestadvägen). Motionen kallades ”fler utnyttjandemöjligheter av VA-Vänerkusten”. Gissa vad förvaltningen föreslog som beslutsunderlag ?

  2) I en stor utredning och plan som heter Fördjupad Översiktsplan (FÖP) för Dalslandskusten som KF godkände 2011 gav tydliga direktiv vad och hur förvaltningen skulle jobba med. Det är nu 6 år sedan. Det är förvaltningschefen och enhetschefernas skyldighet och som ytterst ska leda FÖP rekommendationer, åtgärder och genomförande. Denna FÖP är läsvärd för alla men speciellt bör samhällsbyggnadsnämndens ordförande läsa sidorna 29, 36 och 53 noggrant.

  3) Att anlägga GC ovanpå rör har kommunen dagsfärsk erfarenhet av. Under hela 2017 har Vänersborgs kommun gjort en lång GC-väg ovanpå de nylagda fjärrvärmerören vid Flygplatsen (parallellt med Flygfältsvägen). Här gick det tydligen utmärkt att på kort varsel komma överens och göra avtal mellan kommunen, trafikverket, markägare och fjärrvärmeföretag. Studiebesök rekommenderas !

  4) För snart ett år sedan kunde vi i ttela läsa att Vänersborgs kommun de närmaste 4 åren ska satsa över 25 miljoner i GC-vägar. All GC-investering koncentreras till centralorten samt någon enstaka GC-väg i Vargön.

  KF besluts av FÖP till trots … Kom ihåg: -Vi vill inte !

 3. Roy Andersson
  23 oktober, 2017 kl. 00:01

  Alla som varit i Sikhall har sett det självklara behovet av att kunna gå eller cykla från badplatsen/kiosken/restaurangen till Magasinet utan att riskera livet. Just nu är ett utmärkt tillfälle att lösa frågan och då börjar dom ansvariga att tala om att inte enskilda markägare väckt frågan. Trafiksäkerhet är inte i första han en fråga för enskilda markägare (men i det här fallet så har dom verkligen tagit samhällsansvar!) utan för kommunen, som skall se och arbeta för en totallösning. Området runt magasinet har över tid haft stora förändringar. Nu planeras för stor utveckling och det gör att behovet av en cykel och gångväg till badplatsen är mycket stort redan idag och ännu större i framtiden! Det är bedrövligt om billigaste alternativet att ordna detta klantas bort med motiveringen att den ene eller den andre borde ha tagit upp frågan. Skärpning!

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: