Arkiv

Archive for 16 november, 2017

Bra att veta om fullmäktige 22/11

16 november, 2017 Lämna en kommentar

På onsdag nästa vecka, den 22 november, sammanträder Vänersborgs högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige (KF) samlas i Folkets hus.

peter_trollgardeSammanträdet börjar med två parentationer.lars_blomgren

Socialnämndens ordförande Peter Trollgärde (S) har avlidit efter en kort tids sjukdom. Och i förra veckan avled Vänersborgs tidigare kommunalråd, och min gamle fotbollstränare, Lars G Blomgren (L). Saknaden är stor, våra tankar går till de anhöriga.

Kommunfullmäktige har som vanligt en lång ärendelista, även om den kanske inte är lika lång som vanligt. Jag ser inte heller att det är så många kontroversiella ärenden denna gång.

Kommunfullmäktige ska besluta om att betala ut partistöd för år 2018. Det är sammanlagt 1.453.725 kr som ska betalas till de partier som har mandat i fullmäktige. Stödet fördelas i förhållande till antalet mandat. Socialdemokraterna, som har flest mandat, 14 st, får 332.150 kr och Välfärdspartiet (numer Medborgarpartiet), som ”bara” har 2 mandat, får 86.450 kr. (Vänsterpartiet med sina 6 mandat får 168.350 kr.)

Valet närmar sig. Kommunen förbereder sig genom att köpa in ett nytt administrativt valdatasystem för 500.000 kr och gör dessutom en ny indelning av valdistrikten. Några av de valdistrikt som har funnits tidigare är för små. Det får inte direkt någon praktisk betydelse, mer än att en del vänersborgare kanske får rösta i nya lokaler.

reglementeDet ska antas en del nya reglementen i kommunen. De gamla reglementena har setts över och de nya följer nu en gemensam struktur. Kommunen har delvis utgått från ett underlag från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Kommunen har också beaktat ändrad lagstiftning.

Det är en del förändringar, som kan vara bra som politiker att känna till. Det gäller framför allt i reglementet med ”föreskrifter om styrelsens och nämndernas arbetsformer”. Följande kan vara bra att uppmärksamma:

  • ”Nämnden får uppdra åt presidiet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.”
  • ”Nämnden ska också sammanträda om ordförande anser det nödvändigt eller minst en tredjedel av ledamöterna begär det.”
  • ”Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av kommunstyrelsen denna rätt.”
  • ”Nämnden får … bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.”
  • ”Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.”

Även de enskilda nämnderna får omarbetade reglementen. Det verkar dock inte vara några konstigheter, i varje fall inte för barn- och utbildningsnämnden.

sverigedemokraternaSverigedemokraten Anders Strand har lämnat in en motion om att Vänersborg ska dela ut kostnadsfria halkskydd till samtliga invånare över 65 år. Det är en bra (!) motion, även om Strand har klippt och klistrat ihop den från ett par SD-motioner från Landstinget Sörmland (här) och Knivsta kommun (här) – ja, det ingår faktiskt också ett avsnitt från en två år gammal socialdemokratisk motion från Värmdö (här).medborgarforslag2

Två medborgarförslag har lämnats.

En medborgare föreslår att rondellen i Vargön (vid tappen) ska smyckas ut med en älg eller älgfamilj:

”i laserskuren rostfri plåt eller cortenstål som på kvällen får en förtätad atmosfär genom ljussättning.”

I det andra medborgarförslaget föreslås att kommunen gör ett tillägg på hemsidan, där kommunen:

”installerar en karta över parkeringsplatser avsedda för funktionshindrade.”

Då är tanken att man ska kunna ”klicka” fram var P-platserna finns.

studera2Sedan finns det ytterligare två ärenden på fullmäktiges dagordning, ”Omfördelning av investeringsbudget enligt förslag från samhällsbyggnadsnämnden om fastighetsinvesteringar i Mål- och resursplan 2018-2022” och ”Utökat verksamhetsområde för VA, vatten och spillvatten, etapp 8 norra Timmervik”, men de behöver jag studera noggrannare.

%d bloggare gillar detta: