Arkiv

Archive for 8 november, 2017

BUN-sammanträde 13 nov

8 november, 2017 5 kommentarer

I skuggan av det viktiga mötet som kommunfullmäktige samlas till den 22 november, där bland annat investeringarna ska diskuteras (se ”Det närmar sig ett viktigt avgörande”), så ska också barn- och utbildningsnämnden (BUN) ha sammanträde. Mötet är redan nästa måndag, den 13 november.

dagordning2Ärendelistan är ganska kort även om dagen blir lång.

En motion om skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö ska behandlas. Det är en motion som jag lade fram tidigare i år. (Se ”Motion: Skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö”.) I motionen yrkade jag att det ska göras en utredning om hur skolpersonalens arbetsbelastning kan minska och arbetsmiljön förbättras. BUN föreslår att motionen ska bifallas. Det betyder alltså att en utredning ska tillsättas.

sleep2Även en motion av Adam Frändelid (V) ska tas upp. Frändelid yrkade att ”det skulle göras en utredning med kartläggning om barnomsorg under kväll, natt och helg erbjuds i tillräcklig omfattning i förhållande till efterfrågan”. Förvaltningen menar att:

”när förskoleverksamheten startar i BUP:s gamla lokaler kommer efterfrågan på barnomsorg kväll, natt och helg att täcka behovet av densamma.”

Och så kommer det att bli, vad jag förstår. Det är bara att hoppas att BUP:s gamla lokaler kommer i ordning så snabbt som möjligt.

budgetDet blir självklart en budgetuppföljning också.

I oktober ”fick” BUN 4,759 milj kr av kommunfullmäktige. Det betyder att prognosen för året är ett överskott på 0,5 milj kr. Då har emellertid inte semesterlöneskulden förbrukats, vilket antagligen ger ett totalt underskott på 1,5 milj vid årets slut. Tittar man på de olika delposterna så kan vi se att grundskolan fortfarande går med drygt 4 milj i underskott.

Barnantalet i förskola och pedagogisk omsorg (1-5 år) har jämfört med oktober förra året minskat med 54 barn. Om det beror på en minskning i förskolan eller i den pedagogiska omsorgen, vet jag inte. På fritidshemmen och pedagogisk omsorg (6-13 år) har antalet ökat med 86 elever (sedan oktober 2016) och grundskolan/grundsärskolan med 97 elever.

kontrollBUN ska också få del av en internkontroll. Sådana här kontroller är självklart viktiga, men det är sällan som de är särskilt upphetsande. För att ta något nedslag – som förslag till åtgärd skrivs t ex att:

”Rektorerna ska i samverkan med ansvariga för modersmålsenheten bedriva ett utvecklingsarbete om hur samverkan kring organisation och kompetensutveckling kan ske för personalkategorierna modersmålslärare och studiehandledare.”

Det verkar vara bra, jag tror att denna samverkan kan vara nödvändig.

skola_bort2Den interna kontrollen har också tittat på lokalförsörjningen. Enligt policyn ska nämligen lokalförsörjningen styras av fastighetsenheten. Här uppfattar de tillfrågade processen olika:

”En tjänsteman uppfattar att det fungerar som kontrollmålet är beskrivet medan den andra uppfattar det på motsatt sätt.”

Det mynnar hur som helst ut i ett förslag till åtgärd som innebär att BUN:

”tar fram en rutin för förhyrning av externa lokaler för att säkerställa att förvaltningen följer Vänersborgs kommuns lokalförsörjningspolicy.”

betyg4Nämnden ska också få en verksamhetsuppföljning. Denna gång blir den extra intressant. Den har rubriken ”Kunskapsresultat i grundskola och grundsärskola”… Jag har skrivit om resultaten tidigare (se ”Total kris i Vänersborgs skolor!”), nu får vi säkerligen en både ordentlig och utomordentligt viktig analys.

På eftermiddagen ska nämnden träffa rektorerna, eller kanske några av dem i varje fall. Det ska bli intressant och spännande att få rapporter direkt från golvet.

Kategorier:BUN 2017
%d bloggare gillar detta: