Arkiv

Archive for 22 januari, 2018

Idag var det BUN

22 januari, 2018 Lämna en kommentar

tired8Det var en lång sittning med Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) idag. Fram till lunch var det sammanträde och på eftermiddagen ett dialogmöte.

Det var ett ovanligt enigt BUN som träffades. Kanske var det ”snällheten” från julhelgen som satt i… Det var egentligen inga stridsfrågor. Den enda närvarande sverigedemokraten argumenterade inte ens för sitt eget partis motion om skolmaten, utan röstade för ett avslag på den…

Jag har redogjort ganska noggrant för ärendena på sammanträdet, så jag ska naturligtvis inte upprepa mig här. (Se ”BUN 22 jan (1/2)” och ”BUN 22 jan (2/2)”.) Förvaltningens förslag till beslut antogs enhälligt av nämnden. Det var bara i ett ärende där beslutet blev lite annorlunda.

dalslandstjuren2Ordförande Mats Andersson (C) ville ha en kompletterande skrivning på punkten ”Lokalbehov i Dalslandsområdet. Den tredje att-satsen löd:

”Utreda vart en ny förskola för barn boende i Dalslandsområdet kan placeras samt begära investeringsmedel för att bygga en ny förskola i Investerings- och exploateringsplan för 2019-2023.”

Andersson ville att att-satsen istället skulle ha följande lydelse:

”Utreda möjlighet till förhyrning av lämpliga lokaler vid fd Nuntorpsskolan för att täcka del av behov av förskoleplatser och därefter utreda var en ny förskola för barn boende i Dalslandsområdet kan placeras samt begära investeringsmedel för att bygga en ny förskola i Investerings- och exploateringsplan för 2019-2023.”

Andersson fick som han ville, kompletteringen med Nuntorp blev också BUN:s beslut.

information3Som brukligt är så fick ledamöterna en mängd information. Vi fick t ex reda på att det är 800 fler elever i grundskolan idag än det var 2013. Det är egentligen en helt ”galen” ökning. Det är väl inte att undra på att BUN och förvaltningen har stått och står inför stora utmaningar, eller problem om man så vill. Jag tror inte att alla ”icke-skolpolitiker” riktigt förstår omfattningen av elevökningen… Och enligt alla prognoser så kommer elevökningen att fortsätta, om än inte i samma höga takt.

dator2Samtidigt sker det förändringar i skolan som kommer från Stockholm. Det är bland annat en digitalisering som ska genomföras – och som kommer att kosta en hel del miljoner. Alla elever i grundskolan ska ha en dator och då måste Vänersborg köpa in nya datorer, fixa ”infrastrukturen”, köpa in mjukvara, kompetensutveckla både skolledare och pedagoger och antagligen anställa fler IT-tekniker för support i skolorna etc. En stadieindelad timplan har också beslutats på nationell nivå. Den kräver organisatoriska förändringar, bland annat ska moderna språk läsas redan på mellanstadiet, timtiden för matematik ska öka osv.

Det är svårt för skolorna i Vänersborg att hinna med ibland. Det har blivit lite för mycket akututryckningar och för lite ”planerade förändringar” de senaste åren… Och det har helt enkelt gått åt för mycket tid till att hitta lokaler och för lite tid till pedagogik.

facebookNämnden informerades också om hur hanteringen har gått till av den berättelse om mobbing som publicerades på Facebook, och som sedan följdes upp av artiklar i både TTELA och GT. Berättelsen handlade om en ”situation” i Vänersborgs skolor för 10-15 år sedan. Det här är ingen politisk fråga och det är knappast inte heller en fråga för dagens förvaltning. Det är därför som kommunens jurister har behandlat ärendet. Alla tyckte naturligtvis att det var en mycket tråkig ”historia” men ingen tror väl att något sådant kan upprepas i dagens skola.

Kommunstyrelsens och BUN:s presidier samt representanter från förvaltningen har träffat Fridaskolan. Dock hade inte oppositionens presidierepresentanter, Gunnar Lidell (M) och Tove af Geijerstam (L), bjudits in till samtalet. Det hade af Geijerstam synpunkter på. Och det kan jag förstå…

dialogPå eftermiddagen var det som sagt en sk dialogdag. Nämnden diskuterade inriktningsmål och förväntade resultat för 2019.

Diskussionen hade en annan inriktning än brukligt, och det tyckte jag var bra. Kommunfullmäktiges inriktningsmål, som BUN ska ha ”förväntade resultat” till, passar inte BUN:s verksamheter särskilt bra. Vi får se var arbetet så småningom landar. Frågan ska upp på nästa BUN-sammanträde.

Vi får se om det sammanträdet fortlöper lika lugnt och enigt som dagens…

Kategorier:BUN 2018
%d bloggare gillar detta: