Hem > KFV 2019, Kunskapsförbundet Väst > Inför Kunskapsförbundet

Inför Kunskapsförbundet

Efter turbulensen under den förra veckan med bland annat avskedet av kommundirektör Pascal Tshibanda (du missade väl inte Lutz Rininslands blogg om händelsen? se “Olustig situation”), så fortsätter höstens politiska arbete på ett litet mer normalt sätt kommande vecka. Om nu något är normalt när det gäller politik i Vänersborg…

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder på fredag. Då är återigen biblioteksfrågan aktuell. Ska biblioteket ligga kvar där det ligger nu eller ska det flytta till nybyggda lokaler i t ex kvarteret Timjan? Det ska bli intressant att se vad nämnden kommer fram till. Nämnden har en tendens att vela “lite fram och tillbaka” nu för tiden…

Men redan dagen innan, på torsdag samlas ledamöterna i samhällsbyggnadsnämnden. Den nämnden velar inte. Den är konsekvent i att använda sina betongnävar för att få kommunens vilja fram. Det tycks bli så på torsdag också. Nämnden ska behandla en motion från James Bucci (V).

Bucci vill att samhällsbyggnadsnämnden prövar frågan om:

“befintligt verksamhetsområde för VA som omfattar fastighet Sikhall 1:20 kan inskränkas på så sätt att fastigheten Sikhall 1:20 inte skall omfattas.”

Fastigheten Sikhall 1:20 är Solvarms naturhus… Samhällsbyggnadsnämnden kommer säkert att försöka bortse från domen i Mark- och miljödomstolen förra veckan (se “Solvarm fick rätt mot kommunen!!”) och köra på som vanligt. Beslutsförslaget lyder:

“Motionärens yrkande ska avfärdas.”

Jag tror att samhällsbyggnadsnämnden kan missa en chans att sätta Vänersborg på kartan på ett positivt sätt. För en gångs skull…

Tyvärr kan jag inte gå på samhällsbyggnadsnämndens öppna möte, eftersom det krockar med Kunskapsförbundet Väst. KFV har alltid möten på tisdagar, men denna gång blev sammanträdet av någon anledning flyttat till torsdag. Och som bekant är jag ersättare för Rininsland, som är vänsterpartiets ordinarie ledamot.

Det blir som vanligt Kunskapsförbundets prekära ekonomiska situation som kommer att stå i centrum. Och det är inte så konstigt, särskilt med tanke på allt som har hänt i sommar.

I handlingarna inför sammanträdet ges en ekonomisk bakgrund:

“De ekonomiska förutsättningarna för Kunskapsförbundet har förändrats från och med 2019. Kostnaderna har ökat och intäkterna har minskat. Förbundet behöver göra anpassningar och neddragningar motsvarande 33 mkr under innevarande år. Inför nästa budgetår kommer fler åtgärder att behöva vidtas. Prognosen visar att det fattas ytterligare 15 mkr 2020.”

Jag har skrivit en del bloggar om den ekonomiska situationen i förbundet, precis som Lutz Rininsland. Vi har också försökt att få fullmäktige i Vänersborg att förstå situationen och konsekvenserna. Dock med mindre framgång.

Det handlar och har handlat om två frågor. Den första var att Kunskapsförbundet begärde ett extra tillskott av pengar från ägarkommunerna för att klara underskottet i sin budget för detta år. Trollhättans kommunfullmäktige röstade nej. I Vänersborg återremitterades frågan, dvs inget beslut togs överhuvudtaget. Den andra framställningen från Kunskapsförbundet handlade om tillskott för att kunna genomföra den grundläggande vuxenutbildningen under 2019. Här sa Trollhättans kommunfullmäktige återigen nej, medan ärendet överhuvudtaget inte har behandlats politiskt (i varje fall inte i KS eller KF) i Vänersborg. 

Som en konsekvens av besluten i Trollhättan och att “inget händer” i Vänersborg så fattade direktionen i Kunskapsförbundet den 25 juni beslutet att minska utbildningsutbudet. Det betydde i klartext att politikerna lade ner det estetiska programmet och orkesterutbildningen i Vänersborg, det industritekniska programmet i Trollhättan och idrottsutbildningarna bandy och badminton i Vänersborg respektive Trollhättan.

Vänsterpartiet i Vänersborg röstade som enda parti mot nedläggningsbeslutet i Kunskapsförbundet. (Se “Estetprogrammet i Vänersborg läggs ner!”.) Vänsterpartiet var konsekventa, som vanligt. Vi var också det enda parti i Vänersborgs kommunfullmäktige som yrkade ja till förbundets begäran om extra pengar…

KFV:s beslut kom inte som en blixt från en klar himmel. Och då tänker jag inte på att Rininsland och jag har varit väldigt tydliga från fullmäktiges talarstol med konsekvenserna av besparingarna. I minnesanteckningarna från ägarsamrådet (23 maj) står det:

”Medlemskommunerna framförde med anledning av presentationen, att ”programvägen”, dvs översyn av utbildningsutbudet, är tvunget, att lärartätheten är prioritering framför att inte reducera utbudet, att medlemskommunerna backar upp Kunskapsförbundet i sparåtgärderna på samma sätt som de backar upp sina egna nämnder och att direktionen beslutar i dessa frågor.
Sammanfattningsvis uttrycker medlemskommunerna att förbundet har en tydlig och bra plan. ”Så som läget är nu finns inga andra alternativ än att följa den”.”

Ägarsamrådet är ett möte mellan alla ordföranden i kommunstyrelserna i Trollhättan respektive Vänersborg samt Kunskapsförbundet, sammanlagt 9 personer (dvs “toppolitikerna” typ Paul Åkerlund, S i Trollhättan, Benny Augustsson, S, Gunnar Lidell, M, och Bo Carlsson,C).

Notera hur tydliga ägarkommunerna var. KFV var “tvunget” att reducera utbildningsutbudet.

Och sedan när Kunskapsförbundet hade fattat det aviserade beslutet och det började blåsa stormvindar i opinionen… Då klarade inte Paul Åkerlund och Benny Augustsson och de andra kommunalråden att stå fast vid sina direktiv till förbundet. De satte svansen mellan benen – och ändrade sig.

Kommunalråden träffades den 21 augusti. I protokollet står det:

“Ägarrådet anser att Kunskapsförbundets direktions beslut om att inte erbjuda ovanstående utbildningar fr.o.m. höstterminen 2020 inte är giltigt. Det grundas på de antagna bestämmelser i “Förbundsordningen”, “Konsortialavtalet” och “Förbundsdirektionens verksamhetsområde” om att ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska hänskjutas till ägarråd eller ägarsamråd.”

Det är en mycket tveksam argumentation med tanke på att Kunskapsförbundet hade informerat ägarkommunerna om läget – det är ju bara att kolla protokollet från den 23 maj (se ovan).

Ägarrådet avslutade paragrafen:

“Kunskapsförbundets direktion får i uppdrag att skyndsamt till ägarrådet/ägarsamrådet redovisa alternativa förslag med konsekvensanalys.”

Vänsterpartiet i Vänersborg ville inte lägga ner ovanstående program. På så vis skulle vi kanske välkomna ägarrådets beslut. Men Vänsterpartiet anser att det måste följa med pengar till Kunskapsförbundet. Får inte KFV några extra pengar, så måste förbundet spara på ett eller annat sätt.

Sedan handlar det naturligtvis om vem som bestämmer – direktionen i KFV eller kommunalråden i Trollhättan och Vänersborg…?

KFV hade ju också äskat ett tillskott för att kunna genomföra grundläggande vuxenutbildning. Kommunfullmäktige i Trollhättan sa nej till detta, medan frågan inte har behandlats i kommunstyrelsen eller fullmäktige i Vänersborg. Inte desto mindre uttalade sig ägarrådet och därmed kommunalråden från Vänersborg:

“Ägarrådet anser att det inte finns någon möjlighet att ge mer ekonomiska tillskott till denna verksamhet inom vuxenutbildningen för 2019.”

Och då undrar en relativt enkel ledamot i fullmäktige, tillika ersättare i kommunstyrelsen och KFV:s direktion, hur Benny Augustsson (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C) kan uttala sig på detta sätt? Hur kan de sätta sig i kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ställe? Eller gör de bara som politikerna i Trollhättan och framförallt Paul Åkerlund säger?

Jag borde inte upphöra att förvånas över politiken i kommunen, men det hjälps inte – jag blir fortfarande lika förvånad varje gång… Jag tycker att det luktar skandal. Och när jag frågade Benny Augustsson på kommunstyrelsen förra veckan undvek han att svara på själva frågan, svarade på något annat och bytte ämne…

På torsdag ligger ett förslag på KFV:s sammanträde om att upphäva det tidigare beslutet. Kunskapsförbundet ska ändra sig – och hävda motsatsen. Programmen ska starta hösten 2020. Och:

“förbundsdirektören ges i uppdrag att utarbeta nytt förslag på åtgärder för att minska kostnaderna och försöka nå budget i balans.”

Det finns bara ett sätt att spara pengar – att avskeda behöriga och legitimerade lärare…

Kunskapsförbundet tänker alltså slå till reträtt och göra som kommunalråden i Trollhättan och Vänersborg vill. Jag vet inte vad jag ska tycka om detta…

Herregud, det är 3 år till nästa val!!

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: