Hem > KFV 2019, Kommunfullmäktige 2019, Kunskapsförbundet Väst > Vuxenutbildningen – lagbrott?

Vuxenutbildningen – lagbrott?

Den 15 oktober hade Kunskapsförbundet Väst (KFV) sammanträde. Förutom att direktionen, förbundets “fullmäktige”, diskuterade de kommande besparingarna inom gymnasieverksamheten nästa år och konsekvenserna av den, så diskuterades också vuxenutbildningen. Det är kris även där. Dock inte i första hand en ekonomisk kris…

Vuxenutbildningen fungerar så att ägarkommunerna Trollhättan och Vänersborg köper att antal platser av Kunskapsförbundet – hur många bestämmer kommunerna själva. Kommunerna beställer alltså, var för sig, ett antal utbildningsplatser på vuxenutbildningen och skickar pengar till KFV. Kunskapsförbundet utför sedan beställningen. Om t ex Vänersborg skickar en beställning och en ersättning för 100 platser, så inrättar förbundet 100 utbildningsplatser. Beställer inte Vänersborg några platser överhuvudtaget, så anordnar KFV inte heller några.

Det är dock ett litet “problem” med den här ordningen. Om Trollhättan beställer 100 platser och Vänersborg 50 så ordnar Kunskapsförbundet 150 platser. Men… Kunskapsförbundet kan inte vika 100 platser för studerande som kommer från Trollhättan och 50 till studerande från Vänersborg. KFV måste enligt lag behandla alla studerande lika. Det betyder att de 150 platserna fördelas bland studerande på andra sätt än kommuntillhörighet.

Enligt Kunskapsförbundets statistik så har det genom åren inte uppstått några orättvisor kommunerna emellan. Ibland har Vänersborg fått några få platser “extra”, ibland några färre. (Det fungerar som med NÄRF, räddningstjänsten. De släcker bränder oavsett om det brinner i Trollhättan eller Vänersborg. NÄRF kan inte säga att i år har det brunnit 50 gånger i Vänersborg så nu är Vänersborgs pengar slut. Vi släcker inte mer i Vänersborg…)

Både gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen behandlas på onsdagens sammanträde med kommunfullmäktige i Vänersborg. Då ska först frågan om direktionens begäran om ytterligare ekonomiskt tillskott till gymnasieverksamheten under 2019 upp. (Det skrev jag om igår, se  “KFV I KRIS!”). Förslaget till fullmäktige är att avslå förbundets begäran. Sedan är det dags för fullmäktige att diskutera Kunskapsförbundets ansökan om ytterligare medel för vuxenutbildningen. Även här är förslaget att avslå äskandet.

Kunskapsförbundet Väst äskade den 21 maj ett tillskott om totalt 5,9 milj kr för att kunna genomföra den grundläggande vuxenutbildning som efterfrågades under 2019. Vänersborg andel motsvarade lite drygt 2,7 milj.

Att Kunskapsförbundet äskade pengar av kommunerna i ställer för tvärtom, dvs att kommunerna beställde platser av förbundet, berodde på att kommunerna helt enkelt hade beställt för få platser, något som förbundet hade påtalat i god tid för kommunerna… Förbundet behövde helt enkelt inrätta ytterligare totalt 171 helårsplatser. Det var så många platser som efterfrågades för att tillfredsställa behovet av utbildning.

Nu har tåget gått för i år. Det är slutet av oktober och KFV hinner inte starta dessa vuxenutbildningar i år, oavsett pengar eller inte. Vänersborgs kommun har dragit frågan i långbänk, vilket händer allt oftare – och Trollhättan har redan sagt nej. Det är också skälet till den protokollsanteckning som moderaterna Gunnar Lidell och Henrik Harlitz lämnade i kommunstyrelsen:

“Vi vet idag att de aktuella vuxenutbildningarna inte kommer att genomföras under 2019, och med den kunskapen, och dessutom medvetna om att Trollhättans stad beslutat om neka till sin del av de äskade medlen. Hade vi inte haft kunskap om detta kunde vi tänkt att lägga följande beslutsförslag:
Förslag till beslut:
Med hänvisning till ständiga behov om att erbjuda vuxenutbildning, och för att öka våra kommuninvånarnas möjlighet till egenförsörjning.
Kommunfullmäktige bifaller Kunskapsförbundet Västs begäran om ekonomiskt tillskott.”

Det är emellertid ett särskilt, och stort, problem med vuxenutbildningen – den är lagstadgad. KFV skriver så här i sin begäran till kommunerna:

“Med anledning av rättighetslagstiftningen behövs ytterligare medel från medlemskommunerna till vuxenutbildningen för att kunna uppfylla den lagstadgade skyldigheten.”

Det struntade Trollhättan i, vilket föranledde centerpartisten Kent Almkvist att överklaga fullmäktiges beslut. (Ingen dom har avkunnats än.)

I Vänersborg får ledamöterna ingen som helst information om kommunens lagstadgade skyldighet att anordna vuxenutbildning. Det står inte heller något om de individuella, sociala eller samhälleliga konsekvenserna av ett nej… Det handlar bara om kommunens ekonomi:

“Vad gäller möjligheten för medlemskommunerna att tillskjuta ytterligare medel till Kunskapsförbundet under 2019, så kvarstår bedömningen att det ekonomiska läget i medlemskommunerna inte medger detta.”

Det är lite beklämmande tycker jag.

Och egentligen är det ännu värre. För det handlar inte ens om kommunens ekonomi… Det är ju så att människor som inte får studera och som inte har arbete, just kanske för att de inte har tillräcklig utbildning, i stort sett är hänvisade till försörjningsstöd. Studerar de, så får de studiebidrag – studerar de inte så blir det socialen. Med andra ord, de pengar som Trollhättan och Vänersborg sparar på att säga nej till Kunskapsförbundet går till försörjningsstöd istället…

Det är alltså 171 personer som i höst inte har kommit in på den önskade utbildningen, fast de har rätt till utbildningen enligt lagen. Någon har med andra ord brutit mot densamma. Frågan är om det är Kunskapsförbundet eller Trollhättan och Vänersborg…

Eller är det som en ledande politiker i Trollhättan sa, “vi följer lagen, det är bara det att eleverna får vänta ett år på utbildningsplats”… Tänk om Vänersborgs barn- och utbildningsnämnd sa till föräldrarna för barnen i åk 5 – “Era barn ska allt få börja 6:an, men inte i höst. Vi har inte råd just nu. Men nästa år…”

De vuxenutbildningar som är lagstadgade, dvs de utbildningar som kommunerna  har skyldighet att anordna, är SFI (svenska för invandrare), GRUV (grundläggande vuxenutbildning), GYVUX (gymnasial vuxenutbildning), SÄRVUX (särskild utbildning för vuxna) och GYMNASIELAGSELEVER.

Det finns också YRKESVUX, yrkesutbildning för vuxna. Den är dock inte lagstadgad, å andra sidan betalar staten hälften av kostnaderna. (Betalar Trollhättan och Vänersborg för 50 platser, så betalar staten för 50 till.) Yrkesvux är naturligtvis oerhört viktigt för de enskilda individerna, särskilt i tider av arbetslöshet och lågkonjunktur. Och inte minst lika viktigt för näringslivet.

Jag måste särskilt nämna en grupp som riskerar att drabbas oerhört hårt av att lagen inte följs – gymnasielagseleverna. Vi pratar om de så kallade “ensamkommande”. För dessa personer saknas både utbildningsplatser och tillgång till utbildningsformer som de är i behov av.

Och som gymnasielagen är utformad finns det stora risker att dessa personer blir utvisade från landet för att kommunerna inte beställer och betalar för tillräckligt antal utbildningsplatser. Dessa personer kan inte heller vänta ett halvår eller ett år på utbildning. För de ensamkommande kan det faktiskt vara en fråga om liv eller död. (Är det underligt att den psykiska ohälsan är stor hos dessa?) (Du kan i Rininslands blogg “Ett debattinlägg och en skrivelse” hitta länkar till texter från SKL som förklarar vad som har blivit galet med gymnasielagen.)

Kunskapsförbundet Väst kommer inte att få några extra medel till grundläggande vuxenutbildning av Vänersborgs kommunfullmäktige på onsdag. Tåget för 2019 har som sagt redan gått. Det man kan hoppas på är att Vänersborg snabbt kommer in med beställningar till KFV på vuxenutbildningar för år 2020 och att kommunen betalar för de platser som behövs. Trollhättan har redan lämnat in sin beställning. Kanske berättar Benny Augustsson (S) på onsdag hur Vänersborgs beställning för nästa år ser ut.

PS. På det senaste sammanträdet i Kunskapsförbundet lämnade Lutz Rininsland (V) in en reservation. Varför och vad den handlade om kan du läsa på hans blogg – ”Mot bättre vetande: ”Noterar informationen”” (22/10).

  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: