Arkiv

Archive for 11 november, 2019

Kommunstyrelsen 13 nov

11 november, 2019 Lämna en kommentar

På onsdag är det återigen dags för sammanträde med kommunstyrelsen (KS). Det är som vanligt en hel del för ledamöter och ersättare att sätta sig in i, men ärendelistan är som tur är inte riktigt så omfattande som den var för en månad sedan.

Så här ser onsdagens ärendelista ut:

Ärende 2, “Information vid kommunstyrelsens sammanträde”, ser snabbt och enkelt ut, men där bedrar man sig. Som det ser ut nu, ibland kommer det nya punkter väldigt sent, så består informationen av fyra punkter: “Nybyggnation/ombyggnation av E45 genom kommunen”, “Detaljplan för Galeasen 1” (=Sanden södra), “Återrapportering om genomlysningen, Public Partner” och “Utbildning för förtroendevalda, del 3”. Hela 2,5 timmar är avsatta för genomlysningen och utbildningen förmodar jag tar bortåt en timme.

Rent tidsmässigt är det väl tur att det så sällan förekommer politiska diskussioner i KS… (OBS! Ironi…) Nu är det mesta bestämt i förväg. De styrande partierna och den borgerliga oppositionen finns ju med överallt i vartenda politiskt organ och har koll på varje ärende långt innan de kommer till KS.

Många av onsdagens ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för beslut. Där kan det bli diskussion. I varje fall om något av de partier som står utanför betongblocken har avvikande åsikter. Betongpartierna har ju i regel bestämt hur de ska rösta, innan sammanträdet. Ok, det händer att de två betongblocken har olika intressen. Då kan det bli en viss diskussion, det gäller ju i ett sådant läge att försöka övertyga SD, MBP och/eller V…

I denna blogg tänkte jag att redogöra för de ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen, dvs de ärenden som inte ska vidare till fullmäktige.

Kommunstyrelsen ska ställa sig bakom ett samverkansavtal om folkhälsa 2020-2023 mellan Vänersborgs kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden norra. Folkhälsoarbetet syftar till att

“förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa.”

Och det kan behövas. Å andra sidan kan en kritisk läsare undra – till vilken nytta?  Genom att släppa in vinst som drivkraft i vården har möjligheterna att styra vården till dem med de största behoven försvårats. I t ex Aftonbladet kunde vi i februari läsa (se här):

“Medellivslängden har stadigt ökat i Sverige sedan 1800-talet. Men för lågutbildade kvinnor är utvecklingen den motsatta – deras livslängd sjunker. … De största skillnaderna i livslängd finns efter utbildningsnivå, vilket gäller för både kvinnor och män. Det är inte bara en skillnad i antalet beräknade levnadsår utan det finns också en skillnad i antalet år med långvarig ohälsa”.

Men vinstintresset i vården är ju inget som kommunerna har beslutat om.

KS ska besluta om att ett naturvårdsprogram ska läggas till översiktsplanen som tematiskt tillägg. I naturvårdsprogrammet ska kända naturvärden sammanställas, naturvärdesklassas och vid behov uppdateras.

Det tas fram en massa program i kommunen – nu är det alltså dags för ett naturvårdsprogram. Det finns redan t ex en Blåplan och en Grönplan. Planerna och programmen är bra och genomarbetade, tjänstemännen gör att gediget och kunnigt arbete. Och på sätt och vis fungerar planerna – så länge olika intressen inte hamnar i motsättning till varandra. Men om intressekonflikter uppkommer, typ att ekonomiska eller politiska intressen kommer i konflikt med planerna kring miljön, då är alla program och planer i det närmaste meningslösa. Det är bara att titta på Kindblomsvägen och Mariedal östra.

Kommunstyrelsen ska också fastställa “anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet” och “anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos 2020 samt redovisad tidsplan”. Inte mycket att orda om.

Det är dock mer att orda om i följande ärende.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 14 oktober att:

“avropa 15 + 5 mkr i budgettillskott, från kommunstyrelsens förfogandeanslag i budget 2020, för att säkra statsbidrag till nämnden.”

I fullmäktiges budgetbeslut i juni finns det ett beslut om att “säkra möjligheten till annars osäkra statsbidrag” till barn- och utbildningsnämnden (BUN). Det avsattes 15 milj kr. BUN anser nu att den behöver 15 milj plus ytterligare 5 milj kr för att vara hyfsat säkra på att inte förlora några statsbidrag. Statsbidragen är nämligen konstruerade så att en kommun inte får pengar av staten för att dra ner på sina egna kostnader. Kommunen får alltså inte dra ner på personaltäthet och undervisningskostnad.

Förslaget i kommunstyrelsen är att BUN ska få 15 milj kr, men inte mer. Faktum är att det finns ytterligare 5 milj kr hos KS till barn- och utbildningsnämnden – för eventuell elevökning. Men de får inte röras, anser betongpartierna. Formuleringen i budgetbeslutet gäller, inte de verkliga förhållandena i BUN. Förhållandet i BUN och risken att bli av med statsbidrag nämns faktiskt inte ens i underlaget. Man kan väl tycka att det i varje fall borde ha diskuterats inför beslutet…

Det vore naturligtvis kris för BUN om den ska bli av med statsbidrag för att kommunstyrelsen inte gav nämnden ytterligare 5 milj, en i sammanhanget ganska liten summa…

Jag är imponerad av förslaget till uppdragsavtal för vuxenutbildningen 2020 som ligger på kommunstyrelsens bord. Äntligen har de styrande partierna insett hur viktig vuxenutbildningen är. Kommunen avsätter i stort sett de pengar, totalt 37,1 milj kr, som Kunskapsförbundet Väst anser behövas för vuxenutbildningen. (För övrigt hänvisar jag i detta ärende till Lutz Rininslands (V) nyskrivna blogg i ärendet – se “Bra för vuxenutbildningen”.)

Kommunstyrelsen ska besluta om att förorda en dragning av en ny E45 utanför de båda tätorterna Frändefors och Brålanda. Det lär dock ta tid innan detta blir verklighet. Bollen ligger hos Trafikverket.

Förslaget är att KS ska bevilja 924.000 kr till Fyrstad Flygplats AB för täckning av förluster under år 2020. I TTELA (se “Vill ha mer skattepengar för att driva flygplatsen”) kan vi läsa om att kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan, Paul Åkerlund (S), tillika ordförande i flygplatsbolaget, inte tror på minskat flygande. Det gör tydligen inte heller Benny Augustsson (S) i Vänersborg – eller de styrande miljöpartisterna… (Eller?) Trots att:

“driftsbidrag till flygplatser finns med på Naturvårdsverkets lista över miljöskadliga subventioner.”

I underlaget står det inget om miljön eller klimatet. Där är det bara juridiken och det som står i EU:s regler som är det viktiga… (För några dagar sedan hade Lutz Rininsland,V, en blogg om flygplatsfrågan – se ”En miljon och inga frågor?”. Bloggen rekommenderas.)

Fast det hindrar inte att Vänersborgs kommun ska ansöka om deltagande i Glokala Sverige. Det är ärendet direkt efter flygplatsfrågan… Jag ser att Glokala Sverige arbetar för de globala målen om bland annat “Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” samt “Bekämpa klimatförändringarna”…

Det blir nästan lite komiskt…

Det var i stort sett alla de ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen på onsdag, de ärenden som alltså inte går vidare till kommunfullmäktige. Sedan återstår naturligtvis flera viktiga ärenden som kommunstyrelsen ska besluta om förslag till beslut för fullmäktige. De ärendena avgörs av kommunfullmäktige om drygt två veckor. Kanske hinner jag skriva om några av dem imorgon.

Kategorier:KS 2019
%d bloggare gillar detta: