Arkiv

Archive for 23 november, 2011

Kommunfullmäktige 23 nov

23 november, 2011 1 kommentar

sammantrade2Idag hade Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträde. Det var nog ett av de lugnaste mötena hittills – och också ett av de kortaste. Vänsterpartiet hade t ex inte ett enda yrkande, inte en enda reservation – och vi röstade på kommunstyrelsens förslag hela tiden. Inte ens Lutz Rininsland (V) var uppe i talarstolen.. Och det betyder, att då var det lugnt…

Det blev en diskussion om kommunens borgensåtagande till nätaktiebolaget Biogas Brålanda. Det rådde splittring i de moderata leden…

Niklas Claesson (M) var mot borgensåtagandet. Han menade att visst är det ett jättespännande projekt, med gas från gödselstackar etc. Han förstod dock inte hur kommunen har kunnat välja en lösning där produktionen ligger i ett bolag, som ägs av Trollhättan Energi, och rören i ett annat, dvs nätbolaget Biogas. Och eftersom produktionsbolaget ska betala ledningarna på 33 år, så innebär borgensåtagandet en alltför hög risknivå för Vänersborgs kommun och dess skattebetalare. Det är osäkert om pengarna betalas tillbaka, menade Claesson.

Han fick inte stå oemotsagd. Bo Carlsson (C) tyckte att eftersom kommunen har tagit steg 1, så måste kommunen ta steg 2. Han menade också att gas är ett miljövänligt alternativ. Och bra för kommunens omland.

Dan Nyberg (S), som för övrigt gjorde sitt sista framträdande i och med dagens fullmäktige (”Dan Nyberg hoppar av politiken”), gick också upp i talarstolen:

”Jag är oroligt över Niklas kamerala kylighet, det är bättre med politisk värme.”

Ett tag trodde jag att Nyberg pratade om arenan… Hade han lösningen på arenans temperaturproblem?

Nä, Nyberg menade att visst är borgensåtagande en risk, men att det är en helt rimlig risk. Och att gasprojektet är bra för våra medborgare. Man måste tro på framtiden, även för landsbygden i vår kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att säga ja till borgensåtagandet på 7,3 miljoner. Det röstade jag för också.

morotAnnalena Levin (C) hade lagt en motion om att utreda förutsättningarna för att minska klimatpåverkan från kommunalt finansierad kostverksamhet. Levin vill införa en vegetarisk dag i veckan för att minska köttkonsumtionen.

De förvaltningar som behandlat motionen säger nej till detta och menar att en alternativvegetarisk rätt skulle kunna serveras. Men inte att detta skulle vara den enda rätten. Och det tycker jag är ok.

Jag satt tyst under sammanträdet, men egentligen anser jag att det är att ställa allt på huvudet om man påstår att det är konsumtionen som leder till klimatpåverkan. Jag anser att det är en sammanblandning av orsak och verkan. Det är produktionsmetoderna som hotar klimatet. Och dom bestämmer inte konsumenterna, det gör producenterna! Det gör den multinationella livsmedelsindustrin utifrån ett enda intresse – att tjäna så mycket pengar som möjligt. Visst är det mer miljövänligt att äta en ko som har gått och betat på ängarna utanför Frändefors än att äta en vegetarisk måltid med frukt och grönsaker från Holland, Israel, Mexico, Kanarieöarna eller Nya Zeeland.

För övrigt anser jag att det egentligen borde vara själva kosten som ska diskuteras. Barn och ungdomar äter fel. Fetman ökar, ungdomar får åldersdiabetes etc. Våra barn och ungdomar och gamla borde äta mindre socker, vitt mjöl och andra kolhydrater!

Men det var inte läge att ta upp det denna gång. (Eller var det det?)

Lidell var förresten lite rolig, han är faktiskt det ibland, och sa med tanke på den tidigare diskussionen om biogas att:

”En köttfri dag i veckan kan leda till problem med gasproduktionen.”

Lidell sa också att han helst skulle vilja äta kött 8 dagar i veckan…

Cecilia Skenhall från Sverigedemokraterna tyckte att vi skulle äta mer svenskt kött. Då var Lennart Niklasson (S) tvungen att replikera:

”Varför just svenskt kött? Utländskt kött är också bra.”

Niklasson ville nog få det till att det var främlingsfientligt att äta svenskt kött… Han hamnade nog lite fel där den gode Niklasson…

Det blev också diskussion om gratis trygghetslarm för de äldre. Ett trygghetslarm kostar 200 kr i månaden. Fria trygghetslarm för de äldre skulle innebära en kostnad för kommunen med 1,5 miljon per år.

Det blev inget gratis trygghetslarm. De äldre som inte har råd med detta kan få bidrag på annat håll om de behöver. Det lovade Niklasson från talarstolen. Och så är det.

Det lämnades till sist in en hel rad motioner. Vänsterpartiet stod bakom fyra av dem: Insatser för ungdomar som vill komma ut på arbetsmarknaden, Förändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning, God barnomsorg på obekväm arbetstid och Aktivt sommarlov för alla barn och ungdomar.

Välfärdspartiet lämnade in två motioner, om medborgardialog och medborgarförslag, och Miljöpartiet också två, om att bilda ett kommunalt skogsreservat och om kretsloppspark.

rondellLars G Blomgren (FP) och Christina Rosell (F) lämnade in en motion som handlade om att namnge rondeller…

Det är onekligen olika tyngd på motionerna…

Sammanträdet avslutades med att Dan Nyberg avtackades. Kommunfullmäktige blir en profil fattigare. Kanske kan Dan bli ihågkommen med en rondell… Som ordförande i fullmäktige var han ju lite av en kung i församlingen – Tsardellen kanske… (Usch va’ dåligt…)

.

PS. En dålig till…? Rondellen vid arenan skulle kunna heta Fontanellen….

%d bloggare gillar detta: