Arkiv

Archive for 26 november, 2011

Arvet efter S Anders: Arena Vänersborg

26 november, 2011 7 kommentarer

s_anders_2S Anders Larsson sade igår tack för sig och hej då. Avskedet var enligt TTELA:s reporter känslofyllt. Nu har S Anders (numera bara Anders) definitivt lämnat Vänersborgs kommun – flyttlasset har gått till skånska Åstorp. Där ska S Anders enligt TTELA ägna sig åt att bygga en carport och ett utehus.

”Jag måste ju ha något att göra.”

Att bygga har ju varit S Anders huvudsakliga sysselsättning i Vänersborg de senaste åren. Han har skaffat sig stora erfarenheter på området. Och om han lär sig av de misstag som begåtts, så lär det bli en bra carport…

Av S Anders uttalande att döma, så riskerar han att bli sysslolös i Åstorp. Det beror dock inte på de misstag som har begåtts vid ”det stora bygget” i Vänersborg, utan, kan man tänka, de ersättningar och utbetalningar från Vänersborgs kommun som han kommer att uppbära.

De flesta vänersborgare känner naturligtvis till de misstag som har begåtts i samband med bygget av ”en viss fritidsfastighet”, som S Anders socialdemokratiske partikollega och påläggskalv, Joakim Sjöling uttryckte det häromsistens. De här misstagen ska vi vänersborgare dock inte diskutera, det svärtar ner Vänersborgs varumärke. Det kom flera ledande politiker fram till för några veckor sedan.

”Arenan — man får väl någon gång lägga saker och ting bakom sig.”

besiktningDet tänker inte jag göra. Hur skulle man kunna lägga arenan bakom sig? Inte nog med att skattebetalarna ska betala bortåt 30 miljoner per år i 30 år framåt – i veckan dök det upp ett antal nya besiktningsprotokoll i diariet. I dessa besiktningsprotokoll får vi reda på ännu fler misstag. Det visar sig att vi fortfarande inte känner till allt!

Ett av besiktningsprotokollen, från 17 nov 2011, handlar om rörentreprenaden. Här räknas följande fel upp:

”Rör ej isolerad efter flyttning av givare vid VVX.
Värmerör ej isolerade efter värmebatteribyte (sönderfrysen)
Varmvattenrör ej isolerade, Varmvattencirkulation ej iso­lerad.
SHUNTGRUPP GOLVVÄRME: Litet läckage, fördelare vid luftning.
OMKLÄDNING 3: Misstänkt läckage bakom duschpanel.
OMKLÄDNING 8: Misstänkt läckage bakom duschpanel.
KONFERANSRUM med stora glaspartiet, har golvvärme, saknar annan vär­mekälla (rummen kalla).”

Jag kan inte bedöma hur allvarliga dessa fel och brister är, jag är ingen som helst expert på byggnadstekniska frågor, men läckage bakom en panel skulle göra mig orolig – om jag hade haft det hemma…

Det finns fler aktuella besiktningsprotokoll från den 17 nov. Det andra handlar om, som det står i protokollet, besiktning av ”finplanering”.

Fel för vilka besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig
1 Stående vatten på gata norr om entré
2 Gjutjärnslock för nedstigningsbrunn norr om entré hög i ena kanten
3 Gräs dåligt etablerat i sydost
4 Uppbindning av gjuteväv för träd är trasiga på många ställen”

Är kanske dessa fel överkomliga? Å andra sidan är ju arenan ny – ska det vara några fel överhuvudtaget?

Det framgår av det här besiktningsprotokollet att ”slitaget” redan har börjat…

Bristfälligheter och anmärkningar för vilka besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig
1 Många belysningsstolpar är påkörda
2 Skador i L-stöd vid snöförråd
3 Många trädstöd är avbrutna
4 Betongkantstöd är sönderkörda på många ställen
5 Natursten vid entré är i olag på några ställen
6 Vägräcke på P-yta i söder vid gångtunnel är skadat
7 Skrapgaller vid 3:dje entrédörren från söder är skadat”

En ”sättning i beläggning utmed norra långsidans pålgrupper” ska enligt protokollet besiktigas senare.

misstagDet tredje besiktningsprotokollet, som omfattar ”hela entreprenaden”, gör mig mycket fundersam. Protokollet består av 18 sidor med påpekanden och fel! Det finns 135 punkter med anmärkningar! Några typer av fel återkommer flera gånger. ”Vertikala rynkor i väv och målning på väggskivskarvar” t ex finns på 26 ställen.

Här återger jag några av de 135 punkterna. Hur allvarliga felen är kan jag inte uttala mig om.

”Mellanväggar har skador i överkant ovan undertak på vissa ställen på grund av nedböjning av yttertak. Utredning pågår av beställaren.
För breda springor i tvärskarvar parkettgolv.
Springor i parkettskarv vid pelare vid yttervägg.
Släpp i infästning golvsockel.
För breda springor tvärskarvar parkettgolv.
Mjukfog kring kakel är ej klart.
Synliga hörnjärn på ytterhörn genom väv.
Synliga hörnjärn höger och vänster om utrymningsdörr spricka.
Springa mellan betongvägg och parockelement i yttervägg är ej avtäckt på ovansidan med plåt.
Bom i en platta och spricka i en urskuren platta vid stålpelare.
Bom i golvplattor och släpp i golvfogar vid golvplattor vid stålpelare.
Räcke vid liten trappa i nordöstra hörnet har släppt i infästningar med spruckna klinkerplattor som följd gäller även räcke mot läktare på liten trappa.
Draghandtag i gångdörr i pardörr åt 2009 lösa i infästning draghandtag behöver fastsättas på ett varaktigt sätt.
Hål för skjutregel i botten på pardörr saknas.
wc-dörr tar i karm.
Gångdörr släpar i tröskelplåt.
Oljeläckage från dörrstängare i norra dörren till isbana.
Spricka i väggvinkel.
Springa mellan högra sockelplatta och högra dörrfodret till pendeldörr vid vägg höger om hiss är ej mjukfogat.
För djupt urdragen golvfog vid passad golvplatta.
Spricka i murad i lecavägg i fog mellan 1:a och 2:a skift ovan golv.
Spricka i liggfogar lecablock.
Spricka i vägg vid balk ovan dörr.
Spricka i väggvinkel vänster om dörr och vid bärande balk.
Grov spricka i väggvinkel.
Översmyg av plåt på insida entrédörr saknas.
El-slutbleck i pardörr är utskimsat och automatisk skjutregel i botten på pardörr är borta och slutbleck är krokigt, funktion ej ok samt dörrblad glappar i varandra.
Släpp i påspacklingar på betonggolv vid ismaskinsutfarter och öppning till isbana.
Hål i väggplatta takvinkel höger om högra duschen.
Väggar och golv är ej helt klart med fogning.
Isoleringsskivor är ej återställda vid ventilationskanal.
Springa i vägg kring 2 ytterväggsgaller samt överbleck saknas.
Plåtomfattning saknas kring galler mellan dörrar till ställverk.”

Puh.

Det kanske inte är så allvarliga fel, låt oss hoppas det, men visst låter det som om någon har slarvat…?

lackageDe är nya anmärkningarna, bristerna, felen, ska ju dessutom summeras med de som har hittats tidigare. I protokollet vid efterbesiktningen stod det:

”Primärstommen av bågformade stålfackverk bryter igenom klimatskärmen (väggelement och glaspartier). Detta medför stora köldbryggor som kan medföra kondens på stålkonstruktionerna. Takbågens utformning gör att kondensvatten kan följa takbågen mot ytterväggen och där orsaka fuktskador.”

Och det 10%-iga dimensioneringsfelet på taket är fortfarande kvar. De tidigare reparationerna efter takraset godkändes ju inte. Taket skulle ha reparerats i somras. Så blev det inte.

I efterbesiktningsprotokollet stod det också:

”Skarvar i väggelement mellan pelare och takstol saknar täckning och är bristfälligt drevade. Kravet på diffusions- och lufttäthet uppfylls inte.”
””Ingen möjlighet till underhåll av rostskydd mellan plåtar.”

Och är ombyggnaden av väggar ”så de klarar verklig rörelse i yttertakskonstruktionen” åtgärdat?

Trots att jag sitter i Barn- och Ungdomsnämnden har jag ingen aning om alla gamla brister och fel har reparerats. Och om det har skett, så har jag ingen aning om vem som har betalat.

Och frågar jag på nästa sammanträde, lär jag väl få svaret av ordförande att det är en förvaltningsfråga… Utom sedan när revisorerna får tag i det, då vet man aldrig vad som kan hända… Jo, det vet man förresten…

Hur skulle vänersborgarna kunna lägga arenan bakom sig? Den är ju inte färdigbyggd än. Och det fortsätter dessutom att rinna in pengar för saker som ”glömdes” vid bygget, t ex skydd på bandyplanens kortsidor, mörkläggning av konferenslokaler, skyddsräcken till ståplatsläktaren, informationsskyltar, portar som behöver öppnas automatiskt osv… Hur länge ska det fortsätta att gå in nya pengar i arenan? När blir den färdigbyggd? arenaflygerOch hur säker är den?

IFK Vänersborg vill att bandy-VM ska arrangeras i Vänersborg. Vågar kommunen det? Vet vi att arenan kommer att hålla?

Gunnar Lidell (M) skrev vid ett tillfälle på Facebook:

”Sanningen kommer dock allt närmare……….!”

Sanningen tycks inte komma närmare. Han som vet, han flyttar nu… Han ska bygga en carport och ett utehus i Åstorp.

Vänersborgarna kan, och måste, skatta arvet från S Anders högt. Arenan kommer att kosta upp mot 30 miljoner kronor per år. Detta kan nog vara lika känslofyllt för vänersborgarna som avskedet av S Anders Larsson. Kanske kan en Vänersborgs rondeller döpas till hans minne…? Arenaskandellen…?

Arvet från S Anders vilar tungt över vänersborgarna.

.

PS. Jag har redan tidigare skrivit om S Anders Larsson och hans avsked från kommunen (”S Anders Larsson säger upp sig!”).

%d bloggare gillar detta: