Arkiv

Archive for 1 november, 2011

Skolskjutsarna kan bli ännu dyrare…

1 november, 2011 1 kommentar

lagbokenI förra veckan kom en dom från Förvaltningsrätten.

”Förvaltningsrätten upphäver barn- och ungdomsnämndens beslut att inte erbjuda … skolskjuts i form av busskort.”

Det handlar om Vänersborg. Det handlar om en elev som enligt kommunens indelning bor i Rånnums skolas upptagningsområde, och således ska gå där – men som istället har valt att gå på den fristående grundskolan Fridaskolan.

Vänersborgs kommun har som policy, precis som de flesta kommuner i Sverige, att bara ordna eller betala skolskjuts till den skola som eleven har placerats i, dvs i regel den skola som ligger närmast elevens bostad. Vill eleven välja en annan skola, så får föräldrarna själva stå för busskostnaderna. (Vänersborg har faktiskt ”utökat” rätten till skolskjuts/busskort – väljer eleven en profilklass så betalar kommunen.)

Det är, förutom Skollagen, naturligtvis ekonomiska skäl som ligger bakom Barn- och Ungdomsnämndens skolbussregler kring skolskjuts. Kommunen menar att det skulle innebära alltför höga kostnader om elever väljer att gå på någon annan skola än den de ”tillhör”, och åka buss dit. Och så är det. Helt klart. Kostnaderna kring organisationen av skolskjutsar är redan i dagsläget stora.

Nu kom alltså en dom, som i praktiken innebär att Förvaltningsrätten anser att kommunen ska betala skolskjuts, dvs busskort, till en elev som har valt en annan skola än sin ”egen”, Fridaskolan i stället för Rånnums skola.

I domskälen läser vi att Förvaltningsrätten menar att

”tillhandahållandet av ett busskort inte kan anses orsaka sådana organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att det i … fall fråntar kommunen dess skyldighet att anordna skolskjuts.”

Hur kan Förvaltningsrätten och Vänersborgs kommun, liksom så många andra kommuner, ha så olika åsikter?

För mig tycks det som om Förvaltningsrätten bara ser till detta enskilda fall. Och då är det ju naturligtvis inte speciellt dyrt. Ett busskort kostar 430 kr i månaden. En baggis. Men kommunen tänker ju naturligtvis på att det som gäller för en elev också gäller för alla andra elever i kommunen. Och då kan det bli hur dyrt som helst! Tänk om 50 elever, eller kanske 100, eller varför inte 500 elever, väljer att gå i en annan skola än sin ”egen”!

Det är nämligen ”värre” än vad som framkommer i dagens TTELA-artikel…

skollagenSå här står det i Skollagens 10 Kap 32 §:

”Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25–27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.(Anm. Fetstilen är min.)

Står det något om att det bara handlar om friskola/fristående grundskola i Skollagen?

Nej, det gör det inte. Skollagen talar om vilken skola som helst! Det betyder att om alla på Rånnum vill gå i Brålanda, och tvärtom!, så ska kommunen betala deras skolskjuts.

Det här kan bli hur dyrt som helst för kommunerna.

Självklart måste kommunen överklaga detta beslut. Det måste kommunen göra om inte annat av principiella skäl. Anser jag. Förvaltningsrättens dom kommer ju att bli vägledande för hela Sverige – och då måste frågan prövas av en högre instans.

psTill sist undrar jag om jag någonsin kommer att förstå mig på jurister. På den gamla ”goda tiden”, dvs för ett år sedan när Ljunggren regerade i Vänersborg, överklagade jag ett kommunalt beslut till Förvaltningsrätten. Det var när kommunfullmäktige inte beviljade mig ansvarsfrihet för arenaskandalen – fast jag hela tiden hade röstat nej. Då sa Förvaltningsrätten bara att – fullmäktige får fatta sådana beslut. Det ankom inte på rätten att pröva innehållet eller sakskälen. Skrev Förvaltningsrätten. Men det är ju precis vad Förvaltningsrätten gör i frågan om busskort. Nu prövar man innehållet och sakskälen.
(Här kan du läsa om min tröstlösa kamp mot Förvaltningsrätten och ett ”odemokratiskt” beslut i kommunfullmäktige:  ”Moment 22”, ”Överklagan av Förvaltningsrättens dom”, ”Så är det. Sa Kammarrätten.” och ”Högsta Förvaltningsdomstolen fegar!”)

Kategorier:BUN, Skola
%d bloggare gillar detta: