Arkiv

Archive for december, 2011

S försöker vinna billiga poänger

30 december, 2011 1 kommentar

Så här i slutet av året dimper debattartiklarna ner i TTELA som om det vore val snart. För några dagar sedan hade moderaterna en, i dagens TTELA skriver socialdemokraterna Marie Dahlin och Bengt Larson.

Gemensamt för de båda debattartiklarna är att de vill uttrycka sina respektive partiers framtidsvisioner. Men debattartiklarna sprider bara ”snömos”. De vill ge intryck av att de är handlingskraftiga. Det stämmer inte.

sossarDahlin och Larson skriver om hur situationen i Vänersborg bör underlättas efter det att SAAB försatts i konkurs.

”Vi Socialdemokrater tycker att det går för trögt och långsamt och kommer därför att trycka på för att öka handlingskraften.”

Nu är ju inte socialdemokraterna i Vänersborg direkt kända för att vara varken handlingskraftiga (med undantag för arenan) eller för att utöva tryck på något eller några. Marie Dahlin har ju faktiskt alla möjligheter i världen att göra både det ena och det andra. Hon arbetar ju sedan ett år tillbaka som heltidsanställd politiker, anställd av Vänersborgs kommun för skattebetalarna pengar!

Nu har ju naturligtvis Dahlin och Larson rätt i att det råder ett mycket prekärt läge på arbetsmarknaden i Vänersborg (och Trollhättan). En redan hög arbetslöshet blir ännu värre. Naturligtvis måste man försöka göra det bästa av situationen.

Dahlin och Larson föreslår att kommunen undersöker ”möjligheterna inom de gröna näringarna” och att kommunen ”dammsuger” och ”kartlägger” situationen i de lokala företagen. De skriver dessutom att

”Detta borde redan ha varit gjort.”

Det är en förödande kritik mot S Anders Larson, den tidigare socialdemokratiske näringslivschefen. Har han inte gjort sitt jobb Dahlin och Larson?

Sedan kan man ju inte låta bli att undra, det är ju bara ett år sedan som den borgerliga mini-alliansen tog över det politiska styret av kommunen och dessförinnan satt socialdemokraterna vid rodret, varför inte en sådan här ”dammsugning” och ”kartläggning” har gjorts inom de kommunala förvaltningarna? Vänersborgs kommun är ju Vänersborgs största arbetsgivare!

Dahlin och Larson skriver också om de 100 praktikplatserna som ska finnas i kommunen. Praktikplatser, kommunala åtgärder för jobb till unga, har sin egen historia. Det kan lätt konstateras, att inte har då några socialdemokrater visat handlingskraft. Inte de borgerliga heller för den delen.

I juni 2009 beslutade kommunfullmäktige, mitt under brinnande socialdemokratiskt styre, att:

”uppdra åt samtliga nämnder och styrelser i kommunen att senast 2009-09-01 utifrån en solidarisk fördelningsmodell (antal anställda) skapa 100 praktikplatser.”

Det gick trögt. Så trögt att Vänsterpartiet såg sig föranlett att lägga en motion i mars i år (2011) för att skynda på det hela. Då hade den borgerliga mini-alliansen bara suttit vid makten i två månader, så den bristande viljan att ta tag i problemet fanns hos – S!

De sista raderna i motionen löd så här:

”Vi yrkar
att kommunfullmäktige beslutar att Vänersborgs kommun skall leva upp till rekommendationen från 2006 och att nämnder, styrelser och kommunala bolag gör sitt yttersta för att stödja sina ungdomar.”

Jo, frågan hade faktiskt varit uppe redan 2006, men det hände som sagt väldigt lite under det socialdemokratiska styret.

I juni yttrade sig Gymnasienämnden över vår motion. I augusti behandlade Socialnämnden den. Båda nämnderna tillstyrkte motionen!

Sedan dess har inget hänt! Inte något.

Det kan väl också nämnas att Gymnasienämnden i januari 2011 ansökte om dels extra anslag för 2011 för verksamheten Ungdomslyftet och dels om medel för fullföljande av det kommunala uppföljningsansvaret.

Kommunstyrelsen sade i båda fallen nej. Socialdemokraterna röstade med de borgerliga. Endast Vänsterpartiet ville att gymnasienämnden skulle få mer pengar till att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Marie Dahlin och Bengt Larson ser en ny hamn i Vargön som undermedlet mot arbetslösheten i Vänersborg.image

”Vi kommer att påskynda beslutet om en flytt av hamnen till Vargön – i förhoppning om att regeringen beslutar om inre vattenvägar.”

”I förhoppning”… Ja, ja…

En hamn i Vargön kan bli en större investering för kommunen än till och med arenan! En hamn i Vargön beräknas kosta mellan 300-500 miljoner kronor! (Se här och här!) Och då finns det inga som helst garantier för att företag ska etablera sig.

image”Vi har skrivit till landshövdingen och bett om hjälp för att trycka på frågan om inre vattenvägar”

…skriver Dahlin och Larson.

Så här ser brevet ut:

”Hej Lars!
Jag skriver med anledningen av SAABs konkurs.
Jag tycker att det vore på sin plats att regeringen nu tar tag i frågan om IWW – inre vattenvägar.
Att omklassificera Vänern NU – så att vi kan börja köra frakter med containerbåtar och därmed skapa nya jobb på Göta Älv.
Det kostar ju ingenting för regeringen men kan göra nytta för oss i vår region.
Att du som vår kontakt med regeringen trycker på denna fråga skulle vara värefullt för oss tycker jag. Den frågan är ju inte så långt borta, men skulle välkomna utveckling för oss.
Hälsningar
Marie Dahlin”

”Lars” är Lars Bäckström, som utnämndes till landshövding strax efter att han lämnade sin plats i riksdagen där han varit Vänsterpartiets gruppledare. Är detta brev från Marie Dahlin ett exempel på handlingskraft? Kan det leda till nya arbetstillfällen i Vänersborg? Är kommuninvånarna beredda att satsa uppemot en halv miljard på en hamn i Vargön, med förhoppningar och önsketänkanden som grund?

Som jag ser det är dagens debattartikel av de båda socialdemokraterna ett sätt att försöka vinna billiga poänger. De försöker spänna sina muskler, men det finns inte ett uns av handlingskraft bakom Dahlins och Larsons ord i dagens debattartikel.

Vi har heltidsanställda och deltidsarvoderade politiker i den här kommunen, Marie Dahlin och Bengt Larson är två av dem – borde de inte ägna sig åt sina jobb och uppdrag i stället för att samla billiga oppositionspoäng? När skattebetalarna nu betalar för deras arbete, borde de inte visa vad de går för?

Det är viktigt att Vänersborgs kommun tar tag i problemet i samband med SAAB:s konkurs. Praktikplatser är en sak, en satsning på Komvux en annan. Här skulle 300-500 miljoner kr kunna göra en ganska stor nytta…

Kategorier:Allmänt Vänersborg, S

Medborgarundersökning i Vänersborg

29 december, 2011 Lämna en kommentar

medborgareFår några veckor sedan fick vänersborgarna reda på resultatet av den medborgarundersökning som Statistiska Centralbyrån (SCB) genomförde mellan den 13 september och den 7 november i år.

Vänersborg deltog i undersökningen för tredje gången. 1.000 kommuninvånare mellan 18-84 år fick svara på ett antal frågor. Tyvärr var det bara 51 procent av dem som valde att svara.

De som valde att inte svara var oftast de yngre. Endast 26% av de mellan 18-24 år och 34% av de mellan 25-34 år svarade på enkäten. De äldre var bättre på att svara, 68% av de mellan 65-74 år svarade. Dessutom var kvinnor något bättre på att svara än män.

I stort ligger Vänersborg i ”mitten” på det mesta jämfört med de andra undersökta kommunerna. Några saker är vänersborgarna mer nöjda med än genomsnittet, med några saker mindre nöjda. Vänersborgarna är dock mindre nöjda än de var i den tidigare undersökningen, våren 2008.

Det som står ut, det är att 23% av vänersborgarna inte skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Det är ganska häpnadsväckande, i synnerhet som det har varit val alldeles nyss och kommunen har fått ett nytt styre.

Den tredje delen av undersökningen handlar om vad medborgarna i Vänersborgs
kommun tycker om inflytandet i kommunen. Här skiljer sig Vänersborg markant från andra kommuner…

Som TTELA skriver:

”Vänersborgarna upplever inte att man har något större inflytande i kommunen. Inom områdena kontakt, information, påverkan och förtroende får man lägre betyg än snittet för de deltagande kommunerna och hamnar i botten på mätningen.”

Siffrorna är särskilt låga när det gäller förtroendet för politikerna.

”Det här är inte roligt för någon politiker.”

Säger kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Johan Ekström (FP), och passar (omedvetet?) på att ge sin styrande kollega Gunnar Lidell (M) en känga:

”Jag tror att det är arenan och Toppfrys (anm; min fetstil) som har påverkat.”

Johan Ekström menar att kommunen ska arbeta hårt med medborgardialog framöver.

”Ett exempel är strukturutredningen för förskola och grundskola. Den kommer alla i kommunen att få tycka till om.”

Vi får väl se vad det blir av den saken. I debattartikeln i TTELA den 27 dec, så skriver ju kommunens tre starka moderater, inklusive Lidell:

”Vi vill göra oss av med dåligt utnyttjade skollokaler och lägga mer på undervisningen. Den frågan blir nu föremål för dialog med elever och föräldrar.”

Det tycks som om medborgarna enligt moderaterna endast ska få bestämma vilka skollokaler som ska läggas mer… I bästa fall… Medborgardialogen är bara rådgivande, beslutet tas av politikerna.

I undersökningen fick de utvalda kommuninvånarna också tillfälle att ge fria kommentarer. Av 510 som har svarat på enkäten, så har 96 personer använt denna möjlighet. Det är ungefär var 5:e person.

Jag har ”roat mig” med att läsa dessa.

Av de 96 personer som har skrivit ”fritext”, så är 70 personer (73%) negativa på något sätt. Endast 3 personer är renodlat positiva till Vänersborg. De andra är varken eller, de ger i flera fall råd eller ställer frågor.

Det är väl inte svårt att gissa vad som dominerar ”frisvaren”?

arenanJust det!

32 personer tar upp Arena Vänersborg! Och många är inte nådiga i sin kritik.

”Det känns som vår Arena har förstört hela kommunen.”
”Den starke man som ansvarat för skandalbygget återvänder till Skåne. Jag antar att Svinarp blir postadressen!”
”Den jävla arenan. Den ser för jävlig ut. Varför ska folk som gillar innebandy få förfula södra Vbg för resten av oss?”
”Hade detta skett inom ett företag hade personen som drev projektet fått sparken och åtalats för trolöshet, men inom politik blir projektledarens inkompetens belönad med nytt jobb inom förvaltning.”
”Turerna kring arenan har skadat förtroendet för politikers kompetens.”
”Jag kommer aldrig att få något förtroende för kommunens styrande om inte ansvariga för arenaskandalen ställs till svars och straffas.”
”Efter Arena-bygget har jag helt tappat förtroendet för Vbg:s politiker och tjänstemän. Byggdes trots folkets protester och allt mörkades. Total ovilja att utreda vad som skett. Detta drabbar nu skola och omsorg.”
”Hur kan man bygga en arena som inte folket i kommunen vill ha?”

Ingen uttrycker något positivt med arenan.

politiker2Förtroendet för politikerna hör intimt samman med arenafrågan. Flera av de svarande tar som synes upp båda sakerna. Andra nämner bara politiker.

”Önskar att någon (instans eller jurist el dyl) hade majoritet/möjlighet att stoppa Vänersborgs galna politiker.”
”Avsatta politiker får utvärdera sitt eget arbete.”
”Som invånare och skattebetalare känner jag mig helt nonchalerad då de berörda politikerna inte bara kört sitt eget race utan också försökt undanhålla såväl andra politiker som allmänhet sanningen om hur de misslyckade projekten har hanterats.”

Ingen nämner något positivt om Vänersborgs politiker. Med ett undantag… (Kommer i slutet…)

Demokratifrågan hör naturligtvis till politiken. 7 personer tar upp den, eller rättare sagt, bristen på demokrati. Det handlar om brist på öppenhet, brist på information och att politikerna inte lyssnar. En person nämner svågerpolitik vid chefstillsättningar.

skolaDet är flera som nämner skolan, förskolan och fritids. 21 personer tar upp olika aspekter kring dessa ämnen. Det handlar ofta om att barngrupperna är för stora på förskola och fritids, men också att det inte satsas tillräckligt på skolan. Några av kommentarerna:

”Helt tokigt hur stora barngrupperna/elevgrupperna är inom förskola/skola!”
”Har man inte förstått kritiken av skolväsendet i kommunen?”
”Barnen är mer än statistik på ett papper och personalen mår dåligt över sin otillräcklighet och brist på yrkesstolthet!”
”Politikernas förtroende för skolan innebär ’stämpelklocka’.”
”Höj kommunalskatten för att öka insatserna i barnomsorg, skola o äldrevård.”

kommunikation17 personer har synpunkter på frågor kring kommunikation. Ingen av dessa är positiv… De skriver om allt från att kommunikationerna är allmänt dåliga till att de vill ha fler cykelvägar. 4 st skriver att de vill ha en cykelväg mellan Brätte och Överby. (De vill kunna cykla till Trollhättan alltså!). 5 st klagar på snöröjningen, medan några önskar gratis kollektivtrafik.

7 personer skriver om landsbygdsproblematiken. 4 av dem klagar på kollektivtrafiken, en tycker inte att de på landsbygden får något för sina skattepengar.

När det gäller byggnation mm, så har 7 personer kritik mot kommunen. 3-4 stycken har synpunkter på bygglov etc och några få pratar om grönområden.

För övrigt finns det enstaka (negativa) åsikter kring det mesta. Det är ”snorkiga tjänstemän”, det är dålig rensning av sly, 3 personer nämner Toppfrysaffären, någon skriver att de gamla får inte komma ut mer än 1-2 ggr per år, det är för lite personal på äldreboende, dricksvattnet smakar och luktar illa, två vill ha bättre tider på återvinningscentralen, omklädningsrummen på Hallevi är dåliga, osv.

Det skrivs alltså i stort sett bara negativt. För att inte verka partisk, så redogör jag för vad de tre personerna som var positiva skrev:

”Tillgängligheten är bra för mig som är synskadad. Händer mycket kulturellt.”
”Vet ej har aldrig kontakt med Vbg kommun. Arbetat här i 38 år. Det jag sett hittills verkar ju fungera bra.”
”Positivt att äldrevårdens bostäder är under ombyggnad.”

Några som var negativa hade också en och annan positiv kommentar (fast inte många).

”Kommunen är bra tack vare natur och sjö.”
”Jättebra att det satsats på att göra i ordning nere vid Hamngatan!”

Vänersborgs politiker har definitivt något att fundera över. För visst är det tråkigt när människor skriver så här, som ett helhetsomdöme om kommunen:

”Hade jag inte haft barn, barnbarn och vänner hade jag omedelbart flyttat.”
”Vill undvika att tala om att man bor i Vänersborgs kommun.”
”Hejdå din lilla småborgerliga Vänersborgs kommun!”

Tre personer tycker till och med att Vänersborg och Trollhättan ska slås ihop. Och då är väl botten definitivt nådd…

Men kommunalrådet Gunnar Lidell (M) verkar ta hela medborgarundersökningen med ro:

”Vi gör dessa undersökningar för att se både styrkor och svagheter. Positivt är att många medborgare uppskattar en stor del av våra verksamheter.”

Till sist får man väl vara lite självgod och återge följande:Logga2

”Jag fick sympati för vänsterns framträdande som opposition. Berömligt! Framför allt ifrågasättande av kostnader och behov av arenan. Modigt då det var starka soc. Ledare+ c-ledare som agerade självsvåldigt. Jag vill nämna Bucci o Stefan Kärvling för deras klargörande i frågan.”

Det kanske finns hopp för Vänersborg trots allt…

Betongpartierna splittrade i arenafrågan

28 december, 2011 2 kommentarer

arenanDiskussionerna kring gårdagens moderata arenautspel fortsätter. Journalisterna på TV4Nyheterna Väst var snabba med att intervjua Gunnar Lidell (M) och Marie Dahlin (S) och idag så har TTELA pratat med flera politiska företrädare, däribland Vänsterpartiets James Bucci.

Igår skrev jag om mina tankar kring moderaternas utspel (se här). Idag kan jag konstatera att tanken på att sälja arenan tydligen splittrar betongpartierna.

Moderaterna är nog överens i arenafrågan internt (fast vem vet vad Lidells gamle utmanövrerade rival Anders Forsström tycker…), men de har tydligen inte berättat om sina planer för alliansvännerna i Folkpartiet. Det är minst sagt förvånande. Det finns inte någon fråga som är större och mer engagerande i Vänersborg än arenafrågan. Att moderaterna då profilerar sig och tar ställning utan att först meddela sina alliansvänner är anmärkningsvärt.

Det är ju onekligen så att man börjar undra över samarbetet i mini-alliansen… Samtalar inte moderaterna och Folkpartiet med varandra om arenan, så lär de väl inte samtala med varandra om andra saker heller… Och om de inte samtalar, hur kan de då tillsammans styra kommunen? Fast det kan de kanske inte…? Eller är det så enkelt att det är moderaterna som bestämmer och Folkpartiet och KD bara lullar med…?

Vad alliansvännerna i Kristdemokraterna tycker framgår inte. Det är nog inte helt enkelt för KD att stödja tanken på en försäljning av arenan. KD:s tidigare ”starke man”, Andreas Vänerlöv, var ju en av arenans mest pådrivande och högljudda tillskyndare.

Moderaternas samarbetsparter Lars G Blomgren (FP) tycker tvärtemot. Han tycker att arenan ska vara kvar i kommunens ägo. I TTELA säger han:

”Jag tror att arenan kommer att bli en god tillgång för Vänersborg i framtiden när vi har hittat fram till vad den kan användas till.”

Blomgren tycker uppenbarligen inte att arenan är en särskilt god tillgång för kommunen just nu. Och det har han ju rätt i. Hans förhoppning om att hitta fram till ett framtida användningsområde för arenan är intressant. Bandy räknas tydligen inte. Säger Lars Blomgren, vice ordförande i Blåsuts Bandyklubb… Jag undrar hur Lars kan tro att det går att försvara att kommunen ska betala 25-30 miljoner kr per år i ytterligare 30 år med – förhoppningar och önskedrömmar.

Tove af Geijerstam, Blomgrens partikamrat, anser så här om förslaget att sälja arenan:

”Det är inte ett jättedumt förslag.”

Splittring i Folkpartiet?

sossarVad säger då det största betongpartiet av dem alla, socialdemokraterna?

Uppenbarligen har Lidell pratat med sin kommunalrådskollega Marie Dahlin. För Dahlin är positiv till en försäljning! I TV4Nyheterna Väst säger hon:

”Bara det inte blir på bekostnad utav det vi har byggt den för en gång, för barn och ungdomar i Vänersborgs kommun, så tror jag att det finns dom som kan driva den bättre än den kommunledning vi har nu.”

Det här kan inte Marie Dahlin ha förankrat i partiet! Skulle legendarerna S Anders Larsson och Lars-Göran Ljunggren acceptera en försäljning av sitt livsverk? Aldrig!

Det förstår socialdemokraten Lennart Niklasson. I TTELA säger han mycket bestämt:

”Det är dumheter att tro att det är rätt väg. Jag tycker inte att det är rätt sätt att sköta kommunala tillgångar.”

Lennart Niklasson vet vad en sann socialdemokrat bör tycka i frågan. Han är uppfostrad i den rätta andan. Har nu föregångarna Larsson och Ljunggren byggt arenan, så håller man fast vid den – vad som än händer. Kan det vara så att Marie Dahlin har vistats i kommunhuset tillsammans med Lidell så mycket att hon har glömt sina rötter?

Splittring på gång bland socialdemokraterna också?

Sedan är det väl inte bara jag som undrar vad Marie Dahlin menar med att kommunledningen driver arenan? Det vet väl hon som alla andra, att det inte är några politiker som styr arenan. Hon tillhör ju själv, som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, kommunledningen! Det de styrande gör, inklusive hon själv och sossarna, det är att hela tiden mata gökungen med mer och mer pengar.

Det får bli slut med det. Miljonerna behövs bättre på andra håll.

Kategorier:Arena Vänersborg

Vill moderaterna sälja Arena Vänersborg?

27 december, 2011 3 kommentarer

arena_vbgDagen efter ett besök i arenan, där jag för övrigt såg Gripen Trollhättan besegra Blåsut i bandy, så viker jag upp TTELA och får syn på rubriken ”Vill sälja Arena Vänersborg”.

Tre ledande moderater, Gunnar Lidell, Lena Eckerbom Wendel och Henrik Josten, har en debattartikel införd. Dessutom är kommunalrådet Lidell intervjuad i tidningen.

Det är intressant att notera att det är just de här tre som undertecknat det ”nya” styrets vision inför framtiden. Kommunfullmäktiges och PFU:s ordförande Anders Forsström tillhör inte de ledande. Vilket i och för sig inte många sörjer. Inte heller några folkpartister eller kristdemokrater har skrivit under debattartikeln…

Debattartikeln tecknar en ganska förvirrad bild över moderata tankar inför framtiden. Klyschor som ”vi ska ha en skola i toppklass”, ”förenkla för företagande” och ”Vänersborg ska ha ett levande centrum” varvas med innehållslösa beskrivningar som ”Vänersborg har en sund blandning av driftsformer” och ”dåligt utnyttjade skollokaler”.

Men. I några meningar beskriver moderaterna sina tankar om arenan. Så här står det i debattartikeln:

”Först, låt oss avsluta arenahistorien. Viss rättslig prövning återstår men historien har lärt oss vad politiker ska och inte ska göra. nu blir arenan färdig och funktionsduglig. Sedan vill vi undersöka möjligheten att låta en extern aktör ta över driften. Vi tror att andra kan driva arenan bättre än kommunen.”

Kanon! Jättebra! Det här har Vänsterpartiet pratat om länge. Vi lade fram detta förslag för flera år sedan. Nu senast som förslag i budgetdebatten (juni 2011). Då skrev vi så här i vårt yrkande:

  • ”Är Arena Vänersborg den lyckade satsningen som det sades och fortfarande sägs så borde det vara möjligt att överväga en försäljning eller en annan driftsform där kapital utifrån tillkommer till projektet.
  • Är det uteslutet att söka eller att hitta en sådan lösning måste det på allvar ställas frågan om inte Arena Vänersborg kan vara till större nytta och utgöra en mindre finansiell belastning för vår kommun om användningen av hallen omprövas från grunden.”

I vår valbroschyr finns kravet med och jag har personligen tagit upp detta vid åtskilliga tillfällen i Barn- och Ungdomsnämnden. Och tar något annat parti över Vänsterpartiets förslag, är det bara att applådera. Det innebär att det är bra förslag!

Fast…

Vad säger de tre moderaterna egentligen? ”Ta över driften”? Vänsterpartiet vill sälja arenan. Är det vad moderaterna vill? Vill moderaterna sälja arenan? Kanske, men inte kan man vara säker.

En annan sak som utsår tvivel om vad moderaterna egentligen vill, det är tidsramen.

I intervjun säger Lidell:

”Men vi kommer inte att jobba aktivt med att ta fram förslag förrän efter slutbesiktningen och när alla brister har åtgärdats. Och så måste den juridiska processen vara klar.”

Den juridiska processen blir inte klar på länge. Nästa gång som parterna, dvs kommunen och WSP, ska träffas i tingsrätten är inte förrän i oktober 2012. Och vem vet när slutbesiktningen ska vara. För att inte tala om när alla brister har åtgärdats… (Går det överhuvudtaget att åtgärda alla brister?)

Och först då ska ”vi” (moderaterna? kommunen?) börja jobba aktivt. Först då ska alltså någon typ av utredning komma igång.

Den 19 september i år (2011), så tog Barn- och Ungdomsnämnden följande beslut, efter förslag från Vänsterpartiet:

”* Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att starta en utredning/ genomlysning över ägandestrukturen av Arena Vänersborg.
* Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att göra en utredning/ genomlysning av användningen av Arena Vänersborg. Utredningen beräknas vara klar våren 2012.”

Ordförande Lena Eckerbom Wendel röstade för detta.

Eftersom kommunstyrelsen anser att bandy-VM bör arrangeras i arenan 2013, så är det väl inte så svårt att gissa vad utredningen kommer fram till på den andra punkten… Nu kan vi slå fast att inte heller den första punkten kommer att verkställas inom överskådlig tid.

Det tycks mig som om moderaterna inte tänker göra något den här mandatperioden. De vill använda arenan som valfråga 2014…

Och 2018…?

Att vara moderat är att vara kluven.

Med andra ord, moderaterna verkar gå i samma fotspår som tidigare… ”Vi vill, men senare!” ”Kanske…”, ”Vi får se…”

Så här skrev Vänsterpartiet i en reservation i BUN i februari i år:

NEJ till mer pengar till Arena Vänersborg, Alla papper på bordet – lyft alla sekretesstämplar kring arenan och offentliggör allt, En förutsättningslös utredning om arenans framtida användning och En förutsättningslös utredning om arenans framtida ägandestruktur.”

Det känns fortfarande aktuellt.

Trots dagens moderata utspel…

Kategorier:Arena Vänersborg, BUN, M

Julgodis

23 december, 2011 Lämna en kommentar

julgodisDet finns en lång rad filmer och klipp om Vänersborg på YouTube. Det är främst reportage från Västnytt och TV4 om de skandaler som utspelade sig under 2009 och 2010. Många av klippen har ni säkert sett då det begav sig, men kanske missade ni något. Här följer en liten sammanställning av länkar.

Många intressanta och tragikomiska stunder kan utlovas. Och så kan jag inte låta bli att undra, har några av dessa skandaler egentligen retts ut? Har någon av de ansvariga egentligen fått stå till svars? Var det inte det som vänersborgarna krävde i valet?

GOD JUL!!

Arena Vänersborg

Toppaffären

Konsultaffären

Bandyhallen

21 december, 2011 1 kommentar

arena_vbgVänersborgs kommunstyrelse ställde sig, efter vissa justeringar, bakom det förslag som Gunnar Lidell (M) och Marie Dahlin (S) lade fram om IFK Vänersborgs önskan att få kommunens stöd att arrangera bandy-VM 2013.

Kommunstyrelsens beslut (hela protokollet) den 30 nov:

  • Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att VM i bandy 2013 arrangeras i Vänersborg
  • Kommunstyrelsen avsätter 300 Tkr till IFK Vänersborg för marknadsföring av Vänersborgs kommun i samband med VM i bandy 2013.
  • Kommunstyrelsen konstaterar att någon förlusttäckningsgaranti inte är aktuell.
  • Kommunstyrelsen ställer sig även positiv till att IFK Vänersborg kan disponera Arena Vänersborg. Merkostnader för barn- och ungdomsnämnden avseende detta får avhandlas i anslutning till arbetet med budget 2013.

Det som slår mig med att kommunen ställer sig bakom IFK Vänersborgs arrangemang av VM i bandy är inte bara att kommunen ska bidra med 300.000 kr och gratis uthyrning av arenan. Fast visst är det väl konstigt, att inte kommunen på något sätt kräver del i ett eventuell överskott, som arrangemanget kan ge IFK? Tänk om VM går med en miljon i vinst. Ska skattebetalarna fortfarande skänka 300.000 kr till IFK:s marknadsföring av VM? Det ter sig mycket märkligt. Snällt sagt.

Det är också något annat med kommunstyrelsens beslut som slår mig – nedslår mig snarast. Föregår inte kommunstyrelsens beslut den utredning om arenans framtida användning som Barn- och Ungdomsnämnden beslutade om tidigare i år?

Har inte den styrande majoriteten, inklusive socialdemokraterna (som vanligt), med sitt beslut om att stå bakom bandy-VM 2013 redan sagt att arenan ska vara en bandyhall i fortsättningen också?

Då kan väl utredningen om den framtida användningen läggas ner?

Lidell_lullar_medTänk, på något sätt trodde jag att moderaterna skulle ta tag i arena-frågan. Fick inte väljarna det intrycket i valet 2010? Istället ”lullar” de med och fortsätter den gamla socialdemokratiska bandypolitiken, dvs allt till bandyn, allt till arenan.

Med tanke på den begränsade användning som en arena med en stor is har, kan vi alltså räkna med att skattebetalarna inom överskådlig framtid ska fortsätta subventionera IFK Vänersborgs härjningar på isen. Och ska arenan kunna fås lite varmare, med bandyisen fortfarande uppspolad, så måste investeringar på åtminstone 10 miljoner kronor till göras. Och vem vet om dessa investeringar hjälper… Eller om ens pengarna räcker…

Året efter bandy-VM är det val. Det kanske är läge att slå fast en valparoll för 2014 redan nu:

Spola upp Isstadion och lägg konstgräs i arenan!

Kategorier:Arena Vänersborg, M

Är det synd om IFK Vänersborg att arenan har byggts?

18 december, 2011 1 kommentar

ifkVisst blir man lite konfunderad när man hör om IFK Vänersborgs skulder till Vänersborgs kommun?

På P4 Väst i fredags, den 16 december:

”Ekonomin krisar för IFK Vänersborg. Hyreskostnaderna har fördubblats i och med att klubben flyttat till Arena Vänersborg och nu dras IFK med skulder på över 300.000 kronor i förfallna fakturor till Vänersborgs kommun.”

IFK är skyldigt 318.000 kr till Vänersborgs kommun. Och det är ett fall framåt…

”Skulderna till kommunen i förfallna fakturor uppgick som mest till runt 600.000 kronor.”

Enligt Roland Olin, som är IFK:s klubbchef, beror det på de ökade hyreskostnaderna.

”Vi har gått från ungefär en halv miljon i hyror till 1,2 miljoner, lite drygt.”

Enligt en uppgift som jag tidigare har fått från kommunen, så ska IFK betala 1.073.000 kr till Vänersborgs kommun under 2011.

De här skulderna hindrar emellertid inte IFK Vänersborg från att göra värvningar mitt under säsongen. Joakim Hedqvist värvades från Broberg i veckan som gick. Och Hedqvist lär väl kosta en slant… (Vad kan en sådan här bandyspelare kosta, 60.000-70.000 kr i månaden?) Var kommer pengarna från? Hur kan IFK Vänersborg värva, samtidigt som klubben är skyldig Vänersborgs kommun 318.000 kr? Får man göra så? Kan kommunen acceptera detta?

Det tycks på något sätt vara synd om IFK att arenan har byggts. Denna arena som skräddarsytts efter bandysportens och IFK:s önskemål. Den här säsongen kan man ju på grund av kylan i hallen inte anordna några som helst evenemang eller event. Det är i stort sett bara bandy som kan spelas, och spelas, i arenan.

Är det synd om IFK Vänersborg att arenan har byggts? Är det synd om IFK för att de tvingas spela i arenan efter en investering av Vänersborgs skattebetalare på över 300 miljoner kronor?

imageMan blir matt. Man blir mållös.

IFK Vänersborg tjänar pengar på Arena Vänersborg!

För det första betalar IFK inte de verkliga hyreskostnaderna för arenan. De är kraftigt subventionerade. Av kommunen.

Kommunjurist Andreas Billock skrev 2009-11-24, med anledning av avtalen med IFK Vänersborg:

”Med detta sagt stannar jag vid att erinra om att det inte är uteslutet att subventionerade hyror kan komma att bedömas som ett otillåtet understöd till enskild.”

Arenan kostar Vänersborgs kommun minst 80.000 kr per dag i drift- och kapitaltjänstkostnader!

IFK får också inkomster från arenan i form av uthyrning av 11 loger, restaurang och konferensrum. IFK får till och med hyra ut istider!

Alltså. IFK hyr billigt av kommunen, för mindre än de faktiska kostnaderna, och hyr sedan ut, i andra hand, för ett högre belopp än det man betalar till kommunen.

Hur mycket tjänar IFK Vänersborg på det här? Är det någon som tror att dessa inkomster understiger de 318.000 kr som klubben är skyldig kommunen?

Det här förhållandet har fått andra idrottsklubbar i Vänersborg att reagera. I en skrivelse till Barn- och ungdomsutskottet och Kommunstyrelsen från 18 oktober 2010 står det:

”Det råder en uppseendeväckande fördelning av olika stöd till föreningslivet i Vänersborg. En förening – IFK Vänersborg – gynnas på ett synnerligen anmärkningsvärt sätt, vilket väckt uppmärksamhet såväl inom idrottsrörelsen i stort i Sverige som i Vänersborg. Detta inverkar självklart negativt på utrymmet för andra föreningar.
I och med tillkomsten av Arena Vänersborg har stödet till IFK ökat starkt, bland annat i form av subventionerade hyror och tillstånd att i andra hand hyra ut olika utrymmen på marknaden.”

Skrivelsen skrevs under av Vänersborgs IF, Vänersborgs FK, Wargöns IK, Brålanda IF, Frändefors IF, Bosna, Vänersborgs HC, Vänersborgs RC och IBK Vänersborg.

Det är många som undrar hur IFK Vänersborg har lyckats få till stånd dessa förmånliga avtal…

Men kommunens stöd och bidrag till bandyklubben IFK stoppar inte med detta…

ifkvbgJag citerar ett beslut som Gunnar Lidell (M), kommunstyrelsens ordförande, tog den 29 juni i år:

”Kommunstyrelsens ordförande beslutar bilagda avtal med IFK Vänersborg angående marknadsföring av Vänersborgs kommun. Avtalet har ett värde om 125 000 kr och 8 % reklam­skatt. Om IFK avancerar till slutspel tillkommer ett tillägg om 15 % på 125 000 kr för kvartsfinal respektive semifinal.”

Gunnar Lidell gick, som vanligt, i sina företrädares (sossars och centerpartisters) fotspår.

Att betala 125 000 kr (exklusive produktionskostnader, dvs tryckkostnader, för dräktreklamen) för att få ha reklam för Vänersborgs kommun på IFK Vänersborgs matchdräkt var inget annat än ett dåligt förtäckt extra bidrag till klubben. Som inga andra klubbar i kommunen får.

Och ni kommer väl ihåg att arenan inte blev klar i tid och – takraset är väl inte glömt? Inte nog med att det satte Vänersborg på kartan på ett tråkigt sätt och kostade kommunen både tid och pengar, särskilt takraset naturligtvis – kommunen betalade också skadestånd… Till IFK Vänersborg!!

IFK fick ersättning för förstörd bandyutrustning, som t ex tejpar och bandyväskor, förstört kanslimaterial, som t ex kopieringspapper, förstörda lagervaror till IFK-shopen samt vattenskadad musikanläggning mm. IFK fick betalt för uteblivna publikintäkter. IFK fick betalt för uteblivna hyresintäkter. (Man skulle ju kunna tro att sådana här hyrespengar betalades till kommunen…)

pengarKommunen betalade 621.252 kr till IFK.

Och nu föreslår kommunstyrelsen att Vänersborgs kommun ska avsätta 300.000 kr i bidrag till IFK för arrangemanget av bandy-VM… Och att IFK ska slippa att betala hyra för arenan… Notera att det är IFK som ansökt om att få arrangera bandy-VM – inte Vänersborgs kommun.

Och vem vet, kanske behövs det ett elektroniskt biljettsystem när IFK arrangerar bandy-VM? Kanske vill IFK att kommunen betalar det?

Det är inte helt lätt att veta hur diskussionerna går mellan kommunen, i form av BUN:s och kommunstyrelsens presidier, och IFK Vänersborg, varken när det gäller biljettsystem, VM, hyror, loger osv. Vi vet att det förekommer möten, men inga protokoll förs, inga minnesanteckningar diarieförs, ingen utomstående vet överhuvudtaget vad som sägs eller avhandlas.

Är det synd om IFK Vänersborg att arenan har byggts? Det kan låta så när man hör klubbchefen uttala sig i radion. Men då har jag en lösning som skulle kunna tillfredsställa både honom och vänersborgarna i gemen.

Spola upp Isstadion igen och lägg konstgräs i arenan!

Kategorier:Arena Vänersborg, IFK

Demokratiska spelregler

16 december, 2011 Lämna en kommentar

Det finns regler om hur det ska gå till i en kommun, t ex när det gäller sammanträden, möten och sånt. Sådana regler är viktiga. Faktiskt. Jag menar, hur skulle det gå i t ex en bandymatch om det inte fanns regler? Hur skulle det gå om domaren blundade för en hands?

Alla som deltar ska veta vad som gäller. Spelreglerna ska vara klara på förhand, alla ska känna till dem och sedan får man följa dom. Svårare är det inte.

Det finns följaktligen regler för hur det ska gå till i en kommun. Reglerna är egentligen väldigt viktiga, viktigare än i bandy, därför att det handlar om hur vårt land ska styras,lagbokenhur beslut ska tas osv – det handlar om demokrati.

De här reglerna finns i Kommunallagen.

Det finns mängder med regler i Kommunallagen. Det finns regler kring beslutförhet, initiativrätt, omröstning och beslut, bordläggning, återremiss, reservationer, närvarorätt osv. Med dessa regler som ram kan spelet spelas.

bandydomareI en bandymatch är det naturligtvis viktigt att alla spelare känner till reglerna, vad man får och inte får göra. Men allra viktigast är det naturligtvis att domaren känner till dem. Händer det något som kan tyckas tveksamt, så är det naturligtvis domaren som avgör vad som gäller. Domaren bestämmer. Utifrån regelboken.

I en kommun, vid sammanträden, intar ordföranden på sätt och vis domarens roll. Självklart är det viktigt att deltagarna känner till vad som gäller, men det är ordföranden som ska sitta inne med den fulla kunskapen.

Det har vid två tillfällen inom loppet av en ganska kort tid hänt att ordföranden i två av kommunens församlingar inte har kunnat dessa regler. I det ena fallet fick en ledamot inte reservera sig, därför att ordförande menade att det inte går att reservera sig om man inte har haft ett eget yrkande. I det andra fallet, i en annan nämnd, så tillrättavisades en ledamot med beskedet att det inte gick att reservera sig, därför att beslutet redan var klubbat.

I båda fallen var beskeden fel. I båda fallen har det handlat om ledamöter från något av ”småpartierna”, Miljöpartiet och Vänsterpartiet…

Eftersom det är viktigt att en ordförande, som i de här fallen båda tillhör den styrande mini-alliansen, har kunskap om Kommunallagen, så ställde Lutz Rininsland (V) en fråga till ”överdomaren” Gunnar Lidell (M), kommunstyrelsens ordförande, i onsdagens fullmäktige. Lutz ville veta hur sådana här saker ska förhindras i framtiden, han ville veta hur kommunen ska se till att Kommunallagen följs.

Rininslands fråga till Lidell löd:

”Kommer kommunstyrelsens ordförande att vidta steg för att försäkra sig om att kännedom om kommunallagens bestämmelser är tillfredsställande hos dem som leder och administrerar nämndernas arbete?”

Jag kanske har fel, men nog tyckte jag att Gunnar Lidell slingrade sig och försökte undvika frågan – och sitt ansvar som kommunstyrelsens ordförande.

lidellGunnar Lidell svarade ungefärså här:

”Jag förutsätter att presidierna håller sig uppdaterade. Jag vill inte kommentera de enskilda fallen. Alla har ett ansvar att det fungerar.”

Visst smiter Lidell undan sitt ansvar? Han vet ju att ordförandena handlade fel. Det är väl bara att erkänna. Alla kan faktiskt göra fel. Men då får man erkänna det, och rätta till det.

Hur svårt kan det vara? (Som Lennart Niklasson sa i en helt annan fråga i onsdagens fullmäktige.)

Det ska väl inte vara så att ledamöter ska behöva överklaga felaktiga beslut i våra kommunala församlingar? Det ska vi väl kunna lösa inom kommunen?

Men den brist på handlingskraft som präglar Vänersborgs politiska styre, den återfinns i varenda fråga tycks det, till och med när det gäller enkla demokratiska spelregler.

Tiggeri och gatumusik

15 december, 2011 5 kommentarer

tiggareSverigedemokraten Kurt Karlsson har lagt en motion. Kurt Karlsson vill:

”förhindra tiggeri inom kommunens gränser.”

Sverigedemokraterna vill ändra den lokala ordningsstadgan.

Det här har inte Kurt Karlsson kommit på själv. Den här frågan driver Sverigedemokraterna också på andra håll. Motioner med det här budskapet har SD lagt fram också i Uppsala, Partille och Sundsvall.

I motionen menar Kurt Karlsson att tiggeri oftast skersverigedemokraterna

”i form av att en person spelar eller trakterar ett musikinstrument.”

Tiggeri är alltså enligt Karlsson när en musiker, som naturligtvis kan vara mer eller mindre skicklig, spelar ett instrument och har typ en hatt framför sig, där förbipasserande kan skänka en slant. Som bevis anför Karlsson följande:

”Tiggeriet förstärks oftast av en vädjande blick, ett hej, eller att personen placerar sig i en förnedrande kroppsställning.”

Nä, jag skojar inte. Det står så i motionen. (Du kan läsa hela motionen på SD:s hemsida, klicka här.) Det är Sverige 2011…

Sedan gör också Kurt Karlsson en musikalisk analys. Han tycker att gatumusiken oftast är

”enformig och i ständigt återkommande enkla harmonier.”

Kurt Karlsson har tydligen hört på mycket gatumusik. Nu är nog inte det här som Karlsson värnar allra mest om, den musikaliska kvaliteten, nej det är något annat.

”Det finns anledning att misstänka att det nu aktuella tiggeriet ingår i en organiserad form och möjligen anknytning till övrig internationell kriminell verksamhet.”

Där kom det. Det är alltså inte tiggeriet i sig som Karlson bävar inför. Tiggeri utförd av svenskar är nog ok, men här handlar det om utlänningar, om internationella ligor.

”…övrig internationell kriminell…” skriver Kurt Karlsson. Låt oss konstatera:

Tiggeri är inte förbjudet i svensk lag.

Om nu gatumusik är tiggeri. Vilket det naturligtvis inte är.

För att riktigt leda sina misstankar i bevis, så kommer Kurt Karlssons slutgiltiga argument:

”Det finns vittnesuppgifter om att personer som efter några timmars tiggeri, plockar upp en mobiltelefon och efter några minuter hämtas upp av en person i en större tysk bilmodell.”

Vilket skulle bevisas, som man säger i matematiken. Tänk att en folkvald politiker nedlåter sig till att sprida sådana här rykten.

Det är alltså inte gatumusik framförd av svenska ungdomar från musikskolan som Karlsson och Sverigedemokraterna vill förbjuda. Det är de internationella ligorna som lurar oss omusikaliska och okunniga svenskar att skänka en krona eller fem till internationella ligor och som använder våra surt förvärvade slantar till att inhandla en ”större tysk bilmodell”. Något annat kan det väl inte handla om? Det är ju ingen som tvingar oss svenskar att skänka pengar? Kurt Karlsson måste tycka att vi svenskar är ett dumt folk. Det är väl tur att svenskarna i Vänersborg har fått en klok  representant i Kurt Karlsson.

Men jag förstår ändå inte riktigt, är det här ett stort problem i Vänersborg? Är det så stort att kommunfullmäktige måste ta ett sådant här beslut? Jag kan inte se det. Och visst kommer musikskolans elever också att drabbas av ett sådant här förbud?

I sin motion hänvisar Kurt Karlsson till Sala kommun som har tagit ett beslut i den här frågan. I Sala var samtliga partier eniga. Vilket är beklämmande.

Nu har emellertid Länsstyrelsen i Västmanland granskat Salas beslut, jag citerar från Sveriges Radio (källa):

”Det blir inget förbud mot tiggeri i Sala kommun. Länsstyrelsen i Västmanland har efter en granskning beslutat att ett sådant förbud i en kommuns lokala ordningsstadga inte är förenligt med ordningslagen.
Som Ekot rapporterade i förra veckan införde Sala kommun tiggeriförbud med syftet att göra det lättare för polisen att agera mot brottslighet som kan ha anknytning till tiggeri, så som människohandel.
Men enligt länsstyrelsen skulle ett tiggeriförbud vara en för stor inskränkning i den enskildes frihet. Det är heller inte nödvändigt för att upprätthålla säkerheten på offentlig plats och det vore svårt för polisen att dra gränsen för vad som är tiggeri och omfattas av förbudet, det skriver länsstyrelsen i Västmanland i ett pressmeddelande.”

När Länsstyrelsen yttrar sig i frågan anser Länsstyrelsen att det är en fråga om frihet och demokrati. Det anser jag också. Det går inte att förbjuda saker som man inte gillar.

Vart går gränsen? Vem ska bestämma? Du? Jag? Kurt Karlsson? Samhällsbyggnadsnämnden?

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade Sverigedemokraternas motion i veckan som gick. På mötet sas det:

”Jag tycker det är jobbigt höra dom spela.”

Flera ledamöter höll med. Jag kan inte låta bli att undra – vilka är ”dom”? Inte musikskolans elever väl…?

Sven Andersson (FP) sa:

”Det här är väl inget bekymmer!”

Sven gillade inte motionen. Det gjorde dock Samhällsbyggnadsnämnden. Det var bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som sa NEJ till motionen.

Så här lyder Samhällsbyggnadsnämndens beslut:

”att föreslå kommunfullmäktige besluta om att texten ändras i Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Vänersborgs kommun under insamling av pengar § 12 till polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknade, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Så också när insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik.”

Beslutet följer inte ordagrant Sverigedemokraternas förslag. Men andan är precis densamma.

Som sagt, endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade mot. (Sven Andersson är ersättare och kunde inte rösta.)

Socialdemokraterna då? De sa i stort sett ingenting, de bara röstade ja… Visst är det beklämmande. På fullmäktiges senaste sammanträde antydde Lennart Niklasson (S) att det var främlingsfientligt att äta svenskt kött (se här). Niklasson hamnade lite fel där. Nu har sossarna hamnat ännu mer fel!

Tänk om man skulle börja förbjuda sådant som man inte gillade, vart skulle det leda? Idag gatumusik, imorgon politiska torgmöten?

Den tyske teologen Martin Niemöller sa i 30-talets Tyskland:

”I Tyskland hämtade de först kommunisterna, och jag protesterade inte, för jag var inte kommunist;
Sedan hämtade de de fackanslutna, och jag protesterade inte, för jag var inte fackansluten;
Sedan hämtade de judarna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude;
Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som protesterade.”

Med det här citatet menar jag naturligtvis inte att varken socialdemokrater eller Sverigedemokrater har något att göra med det som hände då, jag menar bara att börjar man rucka i de demokratiska principerna, så har man tagit det första steget åt fel håll. Ingenting mer.

Och. Tänk att Vänersborgs kommun, som har ambitionen att bli Sveriges bästa musikkommun, skall försvåra för spontana möten med kringresande gatumusikanter! Tänk att gatumusikanter ska behöva betala 700 kr (enligt en uppgift i Samhällsbyggnadsnämnden) för ett tillstånd!

kronerI Göteborg har man förbjudit gatumusik vid vissa tider och vid vissa områden i centrum. Dock inte med Kurt Karlssons argument. Göteborgs beslut gav upphov till starka reaktioner, bland annat hos Håkan Hellström och Lasse Kronér. Kronér säger:

”Det påminner om tyskt 30-tal och är helt uppåt väggarna.” (Källa)

Jag slutar med ett långt citat från Expressen (källa). Jag tycker att det säger det mesta när det gäller själva gatumusiken:

”Musikern och programledaren Lasse Kronér har själv varit gatumusiker. Han  tycker att gatumusik är ett kulturellt och pittoreskt inslag i stadsmiljön och förstår inte förbudet.
– Varför förbjuda när det går att lösa med dialog. När jag spelade på gatan pratade jag med butikspersonalen. Ofta handlade det bara om att spela nya låtar. Men visst kan jag förstå att det är enerverande om man spelar ‘El condor pasa’ på panflöjt hela tiden.
Lasse Kronér tror att förbudet kan leda till att duktiga musiker går miste om ett bra tillfälle att spela offentligt. Gatan är en bra skola, anser han.
– Jag spelade allt. Det lade grunden till min breda repertoar och musikkunskap.
Enligt artisterna har Företagarföreningen Avenyn och ‘andra lobbyister’ fått politikerna att rösta igenom en lag ‘som är helt uppåt väggarna’. Och de anser att det också rimmar illa med tanke på att Göteborg vill profilera sig som evenemang- och musikstad. ‘Bra eller dåligt är upp till publiken att bedöma’, dundrar artisterna i GP-artikeln.”

Kommunfullmäktige och Agnes Carlsson

14 december, 2011 2 kommentarer

Det finns mycket att blogga om just nu… En medborgarundersökning visar att vänersborgarnas förtroende för politikerna är lägre än någonsin, Vänersborg har blivit utsedd till Sveriges kandidat för att arrangera bandy-VM och Bert Karlsson ska arrendera Ursand. Jag får återkomma till alltihop detta – det finns mycket att kommentera.

agnes3För idag måste ju bara en politisk blogg handla om kommunfullmäktige – och Agnes.

Agnes Carlsson!

Agnes var i sessionssalen på kommunhuset ikväll – på kommunfullmäktigesammanträdet. Hon var där för att ta emot Vänersborgs kulturpris! Jag satt på första parkett, plats nummer 16.

Och tog kort…

Agnes fick kulturpriset på grund av sin verksamhet för speciellt värdefulla insatser på det kulturella området. Lars G Blomgren, Kulturnämndens ordförande, sa att Agnes inte bara ”har blivit Agnes med hela svenska folket” – hon är också ”på väg att erövra hela världen”.

Och det stämmer ju.

Agnes höll ett litet tacktal, men det blev ingen sång. Hon lovade dock att komma tillbaka till hemstaden för att framföra en låt som hon håller på att skriva och som ska heta:

Lilla Paris.

Innan Agnes gick var jag ju bara tvungen att få ett kort taget…

agnes2

Agnes har varit hemma i min källare en gång i tiden – inte för att besöka mig dock, utan min son och hans kompisar. Så jag känner också Agnes, i varje fall lite grann – precis som alla andra tycktes göra idag…

DimmingEtt kulturstipendium delades också ut – till basisten Mats Dimming. Mats spelade två jazzlåtar med ”sin” trio – och det lät bra!

Efter utdelningen av utmärkelserna bjöds fullmäktiges ledamöter på en mindre förtäring.

Men sedan var det dags för kommunfullmäktige att fullfölja årets sista sammanträde.

Det blev lite diskussioner, yrkanden, omröstningar och reservationer ikväll också, trots att det såg ut att bli ett kort och odramatiskt möte.

Tja, någon större dramatik var det väl i och för sig inte. Det var mest Morgan Larsson från Välfärdspartiet som var uppe i talarstolen. Han menade att det inte var bra att oppositionen, dvs de andra partierna än betongpartierna, inte fick vara med i den politiska styrgruppen när det gällde den samlade fastighetsförvaltningen. Morgan menade också att det blivande kommunalförbundet med Trollhättan med ansvar för de frivilliga skolformerna inte var bra. Han ville istället se ett samverkansavtal.

Morgan Larsson läser på. Det är dock svårt att ta ställning när förslagen presenteras på sittande möte och man inte har en aning om dem innan. Vid omröstningen om kommunalförbundet avstod jag från att rösta, eftersom det enligt min åsikt låg en hel del i vad han sade. Det gjorde det i kommunstyrelsens förslag också. Jag avstod helt enkelt för att jag inte visste…

Sverigedemokraterna är också uppe i talarstolen ofta. Så också ikväll. Kurt Karlsson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag när det gällde kommunalförbundet med Trollhättan, men vid voteringen avstod han från att rösta… Kurt Karlsson avslöjade också att han tror att en sammanslagning av Vänersborg och Trollhättan på sikt är oundviklig. Undrar om Sverigedemokraterna får några röster i nästa val om vänersborgarna får reda på detta…

Min partivän Lutz Rininsland frågade till sist kommunfullmäktiges ordförande om PFU-protokollen och varför de inte finns tillgängliga på kommunens hemsida eller i diarierna. Forsström är också, som bekant, ordförande i PFU.

Forsström svarade att PFU inte har någon anledning att ändra på den ordning som råder idag! Med andra ord, hemlighetsmakeriet med PFU ska fortsätta.

För övrigt noterar jag att Alexander Mayborn gjorde 3 mål när hans Sirius ikväll slog IFK Vänersborg med 6-4. Inte kul för IFK, men antagligen väldigt skönt för Mayborn… Gratulerar Alex.

Kategorier:KF
%d bloggare gillar detta: