Arkiv

Archive for 27 december, 2011

Vill moderaterna sälja Arena Vänersborg?

27 december, 2011 3 kommentarer

arena_vbgDagen efter ett besök i arenan, där jag för övrigt såg Gripen Trollhättan besegra Blåsut i bandy, så viker jag upp TTELA och får syn på rubriken ”Vill sälja Arena Vänersborg”.

Tre ledande moderater, Gunnar Lidell, Lena Eckerbom Wendel och Henrik Josten, har en debattartikel införd. Dessutom är kommunalrådet Lidell intervjuad i tidningen.

Det är intressant att notera att det är just de här tre som undertecknat det ”nya” styrets vision inför framtiden. Kommunfullmäktiges och PFU:s ordförande Anders Forsström tillhör inte de ledande. Vilket i och för sig inte många sörjer. Inte heller några folkpartister eller kristdemokrater har skrivit under debattartikeln…

Debattartikeln tecknar en ganska förvirrad bild över moderata tankar inför framtiden. Klyschor som ”vi ska ha en skola i toppklass”, ”förenkla för företagande” och ”Vänersborg ska ha ett levande centrum” varvas med innehållslösa beskrivningar som ”Vänersborg har en sund blandning av driftsformer” och ”dåligt utnyttjade skollokaler”.

Men. I några meningar beskriver moderaterna sina tankar om arenan. Så här står det i debattartikeln:

”Först, låt oss avsluta arenahistorien. Viss rättslig prövning återstår men historien har lärt oss vad politiker ska och inte ska göra. nu blir arenan färdig och funktionsduglig. Sedan vill vi undersöka möjligheten att låta en extern aktör ta över driften. Vi tror att andra kan driva arenan bättre än kommunen.”

Kanon! Jättebra! Det här har Vänsterpartiet pratat om länge. Vi lade fram detta förslag för flera år sedan. Nu senast som förslag i budgetdebatten (juni 2011). Då skrev vi så här i vårt yrkande:

  • ”Är Arena Vänersborg den lyckade satsningen som det sades och fortfarande sägs så borde det vara möjligt att överväga en försäljning eller en annan driftsform där kapital utifrån tillkommer till projektet.
  • Är det uteslutet att söka eller att hitta en sådan lösning måste det på allvar ställas frågan om inte Arena Vänersborg kan vara till större nytta och utgöra en mindre finansiell belastning för vår kommun om användningen av hallen omprövas från grunden.”

I vår valbroschyr finns kravet med och jag har personligen tagit upp detta vid åtskilliga tillfällen i Barn- och Ungdomsnämnden. Och tar något annat parti över Vänsterpartiets förslag, är det bara att applådera. Det innebär att det är bra förslag!

Fast…

Vad säger de tre moderaterna egentligen? ”Ta över driften”? Vänsterpartiet vill sälja arenan. Är det vad moderaterna vill? Vill moderaterna sälja arenan? Kanske, men inte kan man vara säker.

En annan sak som utsår tvivel om vad moderaterna egentligen vill, det är tidsramen.

I intervjun säger Lidell:

”Men vi kommer inte att jobba aktivt med att ta fram förslag förrän efter slutbesiktningen och när alla brister har åtgärdats. Och så måste den juridiska processen vara klar.”

Den juridiska processen blir inte klar på länge. Nästa gång som parterna, dvs kommunen och WSP, ska träffas i tingsrätten är inte förrän i oktober 2012. Och vem vet när slutbesiktningen ska vara. För att inte tala om när alla brister har åtgärdats… (Går det överhuvudtaget att åtgärda alla brister?)

Och först då ska ”vi” (moderaterna? kommunen?) börja jobba aktivt. Först då ska alltså någon typ av utredning komma igång.

Den 19 september i år (2011), så tog Barn- och Ungdomsnämnden följande beslut, efter förslag från Vänsterpartiet:

”* Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att starta en utredning/ genomlysning över ägandestrukturen av Arena Vänersborg.
* Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att göra en utredning/ genomlysning av användningen av Arena Vänersborg. Utredningen beräknas vara klar våren 2012.”

Ordförande Lena Eckerbom Wendel röstade för detta.

Eftersom kommunstyrelsen anser att bandy-VM bör arrangeras i arenan 2013, så är det väl inte så svårt att gissa vad utredningen kommer fram till på den andra punkten… Nu kan vi slå fast att inte heller den första punkten kommer att verkställas inom överskådlig tid.

Det tycks mig som om moderaterna inte tänker göra något den här mandatperioden. De vill använda arenan som valfråga 2014…

Och 2018…?

Att vara moderat är att vara kluven.

Med andra ord, moderaterna verkar gå i samma fotspår som tidigare… ”Vi vill, men senare!” ”Kanske…”, ”Vi får se…”

Så här skrev Vänsterpartiet i en reservation i BUN i februari i år:

NEJ till mer pengar till Arena Vänersborg, Alla papper på bordet – lyft alla sekretesstämplar kring arenan och offentliggör allt, En förutsättningslös utredning om arenans framtida användning och En förutsättningslös utredning om arenans framtida ägandestruktur.”

Det känns fortfarande aktuellt.

Trots dagens moderata utspel…

Kategorier:Arena Vänersborg, BUN, M
%d bloggare gillar detta: