Arkiv

Archive for 18 december, 2011

Är det synd om IFK Vänersborg att arenan har byggts?

18 december, 2011 1 kommentar

ifkVisst blir man lite konfunderad när man hör om IFK Vänersborgs skulder till Vänersborgs kommun?

På P4 Väst i fredags, den 16 december:

”Ekonomin krisar för IFK Vänersborg. Hyreskostnaderna har fördubblats i och med att klubben flyttat till Arena Vänersborg och nu dras IFK med skulder på över 300.000 kronor i förfallna fakturor till Vänersborgs kommun.”

IFK är skyldigt 318.000 kr till Vänersborgs kommun. Och det är ett fall framåt…

”Skulderna till kommunen i förfallna fakturor uppgick som mest till runt 600.000 kronor.”

Enligt Roland Olin, som är IFK:s klubbchef, beror det på de ökade hyreskostnaderna.

”Vi har gått från ungefär en halv miljon i hyror till 1,2 miljoner, lite drygt.”

Enligt en uppgift som jag tidigare har fått från kommunen, så ska IFK betala 1.073.000 kr till Vänersborgs kommun under 2011.

De här skulderna hindrar emellertid inte IFK Vänersborg från att göra värvningar mitt under säsongen. Joakim Hedqvist värvades från Broberg i veckan som gick. Och Hedqvist lär väl kosta en slant… (Vad kan en sådan här bandyspelare kosta, 60.000-70.000 kr i månaden?) Var kommer pengarna från? Hur kan IFK Vänersborg värva, samtidigt som klubben är skyldig Vänersborgs kommun 318.000 kr? Får man göra så? Kan kommunen acceptera detta?

Det tycks på något sätt vara synd om IFK att arenan har byggts. Denna arena som skräddarsytts efter bandysportens och IFK:s önskemål. Den här säsongen kan man ju på grund av kylan i hallen inte anordna några som helst evenemang eller event. Det är i stort sett bara bandy som kan spelas, och spelas, i arenan.

Är det synd om IFK Vänersborg att arenan har byggts? Är det synd om IFK för att de tvingas spela i arenan efter en investering av Vänersborgs skattebetalare på över 300 miljoner kronor?

imageMan blir matt. Man blir mållös.

IFK Vänersborg tjänar pengar på Arena Vänersborg!

För det första betalar IFK inte de verkliga hyreskostnaderna för arenan. De är kraftigt subventionerade. Av kommunen.

Kommunjurist Andreas Billock skrev 2009-11-24, med anledning av avtalen med IFK Vänersborg:

”Med detta sagt stannar jag vid att erinra om att det inte är uteslutet att subventionerade hyror kan komma att bedömas som ett otillåtet understöd till enskild.”

Arenan kostar Vänersborgs kommun minst 80.000 kr per dag i drift- och kapitaltjänstkostnader!

IFK får också inkomster från arenan i form av uthyrning av 11 loger, restaurang och konferensrum. IFK får till och med hyra ut istider!

Alltså. IFK hyr billigt av kommunen, för mindre än de faktiska kostnaderna, och hyr sedan ut, i andra hand, för ett högre belopp än det man betalar till kommunen.

Hur mycket tjänar IFK Vänersborg på det här? Är det någon som tror att dessa inkomster understiger de 318.000 kr som klubben är skyldig kommunen?

Det här förhållandet har fått andra idrottsklubbar i Vänersborg att reagera. I en skrivelse till Barn- och ungdomsutskottet och Kommunstyrelsen från 18 oktober 2010 står det:

”Det råder en uppseendeväckande fördelning av olika stöd till föreningslivet i Vänersborg. En förening – IFK Vänersborg – gynnas på ett synnerligen anmärkningsvärt sätt, vilket väckt uppmärksamhet såväl inom idrottsrörelsen i stort i Sverige som i Vänersborg. Detta inverkar självklart negativt på utrymmet för andra föreningar.
I och med tillkomsten av Arena Vänersborg har stödet till IFK ökat starkt, bland annat i form av subventionerade hyror och tillstånd att i andra hand hyra ut olika utrymmen på marknaden.”

Skrivelsen skrevs under av Vänersborgs IF, Vänersborgs FK, Wargöns IK, Brålanda IF, Frändefors IF, Bosna, Vänersborgs HC, Vänersborgs RC och IBK Vänersborg.

Det är många som undrar hur IFK Vänersborg har lyckats få till stånd dessa förmånliga avtal…

Men kommunens stöd och bidrag till bandyklubben IFK stoppar inte med detta…

ifkvbgJag citerar ett beslut som Gunnar Lidell (M), kommunstyrelsens ordförande, tog den 29 juni i år:

”Kommunstyrelsens ordförande beslutar bilagda avtal med IFK Vänersborg angående marknadsföring av Vänersborgs kommun. Avtalet har ett värde om 125 000 kr och 8 % reklam­skatt. Om IFK avancerar till slutspel tillkommer ett tillägg om 15 % på 125 000 kr för kvartsfinal respektive semifinal.”

Gunnar Lidell gick, som vanligt, i sina företrädares (sossars och centerpartisters) fotspår.

Att betala 125 000 kr (exklusive produktionskostnader, dvs tryckkostnader, för dräktreklamen) för att få ha reklam för Vänersborgs kommun på IFK Vänersborgs matchdräkt var inget annat än ett dåligt förtäckt extra bidrag till klubben. Som inga andra klubbar i kommunen får.

Och ni kommer väl ihåg att arenan inte blev klar i tid och – takraset är väl inte glömt? Inte nog med att det satte Vänersborg på kartan på ett tråkigt sätt och kostade kommunen både tid och pengar, särskilt takraset naturligtvis – kommunen betalade också skadestånd… Till IFK Vänersborg!!

IFK fick ersättning för förstörd bandyutrustning, som t ex tejpar och bandyväskor, förstört kanslimaterial, som t ex kopieringspapper, förstörda lagervaror till IFK-shopen samt vattenskadad musikanläggning mm. IFK fick betalt för uteblivna publikintäkter. IFK fick betalt för uteblivna hyresintäkter. (Man skulle ju kunna tro att sådana här hyrespengar betalades till kommunen…)

pengarKommunen betalade 621.252 kr till IFK.

Och nu föreslår kommunstyrelsen att Vänersborgs kommun ska avsätta 300.000 kr i bidrag till IFK för arrangemanget av bandy-VM… Och att IFK ska slippa att betala hyra för arenan… Notera att det är IFK som ansökt om att få arrangera bandy-VM – inte Vänersborgs kommun.

Och vem vet, kanske behövs det ett elektroniskt biljettsystem när IFK arrangerar bandy-VM? Kanske vill IFK att kommunen betalar det?

Det är inte helt lätt att veta hur diskussionerna går mellan kommunen, i form av BUN:s och kommunstyrelsens presidier, och IFK Vänersborg, varken när det gäller biljettsystem, VM, hyror, loger osv. Vi vet att det förekommer möten, men inga protokoll förs, inga minnesanteckningar diarieförs, ingen utomstående vet överhuvudtaget vad som sägs eller avhandlas.

Är det synd om IFK Vänersborg att arenan har byggts? Det kan låta så när man hör klubbchefen uttala sig i radion. Men då har jag en lösning som skulle kunna tillfredsställa både honom och vänersborgarna i gemen.

Spola upp Isstadion igen och lägg konstgräs i arenan!

Kategorier:Arena Vänersborg, IFK
%d bloggare gillar detta: