Arkiv

Archive for 30 december, 2011

S försöker vinna billiga poänger

30 december, 2011 1 kommentar

Så här i slutet av året dimper debattartiklarna ner i TTELA som om det vore val snart. För några dagar sedan hade moderaterna en, i dagens TTELA skriver socialdemokraterna Marie Dahlin och Bengt Larson.

Gemensamt för de båda debattartiklarna är att de vill uttrycka sina respektive partiers framtidsvisioner. Men debattartiklarna sprider bara ”snömos”. De vill ge intryck av att de är handlingskraftiga. Det stämmer inte.

sossarDahlin och Larson skriver om hur situationen i Vänersborg bör underlättas efter det att SAAB försatts i konkurs.

”Vi Socialdemokrater tycker att det går för trögt och långsamt och kommer därför att trycka på för att öka handlingskraften.”

Nu är ju inte socialdemokraterna i Vänersborg direkt kända för att vara varken handlingskraftiga (med undantag för arenan) eller för att utöva tryck på något eller några. Marie Dahlin har ju faktiskt alla möjligheter i världen att göra både det ena och det andra. Hon arbetar ju sedan ett år tillbaka som heltidsanställd politiker, anställd av Vänersborgs kommun för skattebetalarna pengar!

Nu har ju naturligtvis Dahlin och Larson rätt i att det råder ett mycket prekärt läge på arbetsmarknaden i Vänersborg (och Trollhättan). En redan hög arbetslöshet blir ännu värre. Naturligtvis måste man försöka göra det bästa av situationen.

Dahlin och Larson föreslår att kommunen undersöker ”möjligheterna inom de gröna näringarna” och att kommunen ”dammsuger” och ”kartlägger” situationen i de lokala företagen. De skriver dessutom att

”Detta borde redan ha varit gjort.”

Det är en förödande kritik mot S Anders Larson, den tidigare socialdemokratiske näringslivschefen. Har han inte gjort sitt jobb Dahlin och Larson?

Sedan kan man ju inte låta bli att undra, det är ju bara ett år sedan som den borgerliga mini-alliansen tog över det politiska styret av kommunen och dessförinnan satt socialdemokraterna vid rodret, varför inte en sådan här ”dammsugning” och ”kartläggning” har gjorts inom de kommunala förvaltningarna? Vänersborgs kommun är ju Vänersborgs största arbetsgivare!

Dahlin och Larson skriver också om de 100 praktikplatserna som ska finnas i kommunen. Praktikplatser, kommunala åtgärder för jobb till unga, har sin egen historia. Det kan lätt konstateras, att inte har då några socialdemokrater visat handlingskraft. Inte de borgerliga heller för den delen.

I juni 2009 beslutade kommunfullmäktige, mitt under brinnande socialdemokratiskt styre, att:

”uppdra åt samtliga nämnder och styrelser i kommunen att senast 2009-09-01 utifrån en solidarisk fördelningsmodell (antal anställda) skapa 100 praktikplatser.”

Det gick trögt. Så trögt att Vänsterpartiet såg sig föranlett att lägga en motion i mars i år (2011) för att skynda på det hela. Då hade den borgerliga mini-alliansen bara suttit vid makten i två månader, så den bristande viljan att ta tag i problemet fanns hos – S!

De sista raderna i motionen löd så här:

”Vi yrkar
att kommunfullmäktige beslutar att Vänersborgs kommun skall leva upp till rekommendationen från 2006 och att nämnder, styrelser och kommunala bolag gör sitt yttersta för att stödja sina ungdomar.”

Jo, frågan hade faktiskt varit uppe redan 2006, men det hände som sagt väldigt lite under det socialdemokratiska styret.

I juni yttrade sig Gymnasienämnden över vår motion. I augusti behandlade Socialnämnden den. Båda nämnderna tillstyrkte motionen!

Sedan dess har inget hänt! Inte något.

Det kan väl också nämnas att Gymnasienämnden i januari 2011 ansökte om dels extra anslag för 2011 för verksamheten Ungdomslyftet och dels om medel för fullföljande av det kommunala uppföljningsansvaret.

Kommunstyrelsen sade i båda fallen nej. Socialdemokraterna röstade med de borgerliga. Endast Vänsterpartiet ville att gymnasienämnden skulle få mer pengar till att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Marie Dahlin och Bengt Larson ser en ny hamn i Vargön som undermedlet mot arbetslösheten i Vänersborg.image

”Vi kommer att påskynda beslutet om en flytt av hamnen till Vargön – i förhoppning om att regeringen beslutar om inre vattenvägar.”

”I förhoppning”… Ja, ja…

En hamn i Vargön kan bli en större investering för kommunen än till och med arenan! En hamn i Vargön beräknas kosta mellan 300-500 miljoner kronor! (Se här och här!) Och då finns det inga som helst garantier för att företag ska etablera sig.

image”Vi har skrivit till landshövdingen och bett om hjälp för att trycka på frågan om inre vattenvägar”

…skriver Dahlin och Larson.

Så här ser brevet ut:

”Hej Lars!
Jag skriver med anledningen av SAABs konkurs.
Jag tycker att det vore på sin plats att regeringen nu tar tag i frågan om IWW – inre vattenvägar.
Att omklassificera Vänern NU – så att vi kan börja köra frakter med containerbåtar och därmed skapa nya jobb på Göta Älv.
Det kostar ju ingenting för regeringen men kan göra nytta för oss i vår region.
Att du som vår kontakt med regeringen trycker på denna fråga skulle vara värefullt för oss tycker jag. Den frågan är ju inte så långt borta, men skulle välkomna utveckling för oss.
Hälsningar
Marie Dahlin”

”Lars” är Lars Bäckström, som utnämndes till landshövding strax efter att han lämnade sin plats i riksdagen där han varit Vänsterpartiets gruppledare. Är detta brev från Marie Dahlin ett exempel på handlingskraft? Kan det leda till nya arbetstillfällen i Vänersborg? Är kommuninvånarna beredda att satsa uppemot en halv miljard på en hamn i Vargön, med förhoppningar och önsketänkanden som grund?

Som jag ser det är dagens debattartikel av de båda socialdemokraterna ett sätt att försöka vinna billiga poänger. De försöker spänna sina muskler, men det finns inte ett uns av handlingskraft bakom Dahlins och Larsons ord i dagens debattartikel.

Vi har heltidsanställda och deltidsarvoderade politiker i den här kommunen, Marie Dahlin och Bengt Larson är två av dem – borde de inte ägna sig åt sina jobb och uppdrag i stället för att samla billiga oppositionspoäng? När skattebetalarna nu betalar för deras arbete, borde de inte visa vad de går för?

Det är viktigt att Vänersborgs kommun tar tag i problemet i samband med SAAB:s konkurs. Praktikplatser är en sak, en satsning på Komvux en annan. Här skulle 300-500 miljoner kr kunna göra en ganska stor nytta…

Kategorier:Allmänt Vänersborg, S
%d bloggare gillar detta: