Arkiv

Archive for 10 december, 2011

Det hemlighetsfulla PFU ska ha möte

10 december, 2011 Lämna en kommentar

sandemanguyPersonal- och förhandlingsutskottet (=PFU) är ett hemlighetsfullt utskott. Protokollen är svåra att få tag på och dagordning och mötestider ligger inte på kommunens hemsida.

Och det tycks nästan som om det är lika hemlighetsfullt för PFU:s egna ledamöter. Nu ska PFU snart ha sammanträde och inför mötet skickas bara dagordningen ut – inga handlingar eller något annat.

Det är klart att PFU:s ordförande Anders Forsström (M) och dess vice ordförande Bengt Larson (S) vet. Det är ju de som bestämmer…

Naturligtvis är det anmärkningsvärt att PFU:s ledamöter inte får ut några handlingar innan sammanträdet. En ledamot måste få tid och möjlighet att förbereda sig inför ett möte. Det kan gälla att t ex få tag i fakta- och sakuppgifter, det kan gälla att hinna kontakta tjänstemän och experter etc. Att inte få ut handlingar är dessutom mycket odemokratiskt på ett annat sätt. Ledamöterna sitter ju inte i PFU som enskilda personer. De representerar ju både sina partier och, också, alla vänersborgare. Ledamöterna måste kunna få tid att prata med andra, medlemmar i det egna partiet, andra partier samt sist och inte minst – väljarna.

Det är en mycket underlig och odemokratisk ordning i Personal- och förhandlingsutskottet (=PFU). Och jag kan inte förstå varför. Är det så att herrar Forsström och Larson vill ha så lite insyn som möjligt i sitt arbete? Och i så fall, varför då?

Så här ser PFU:s dagordning ut för det kommande sammanträdet:

 1. Bordlagt ärende – Motion om fasta praktikplatser i Vänersborg i Vänersborgs kommun.
 2. Återremitterat ärende – Motion om friskvårdstimma för anställda i Vänersborgs kommun.
 3. Arvodesfrågor
 4. Titlar
 5. Skrivelse om att få ut semester i pengar
 6. Rapportering från Arbetsdomstolen.
 7. Rapportering avslutad tvisteförhandling
 8. Skrivelse från Vision
 9. Heromafrågor
 10. Arbetsordning för PFU
 11. Övriga frågor

Det är svårt att veta vad denna dagordning står för. Inga andra handlingar skickas alltså ut till utskottets ledamöter. Men det går väl att gissa…

pengar”Arvodesfrågor” – ja det måste väl handla om att man vill höja politikernas arvoden. Fast det kan bli svårt, moderaterna talade ju innan valet att de ville spara i den politiska organisationen. Å andra sidan gjorde de ju inte det när det visade sig att de och deras kompisar i Folkpartiet och Kristdemokraterna fick tillsätta (genom ett hemligt samarbete med sossarna) både ordförande och 2:e vice ordförandeposterna i en hel rad nämnder och styrelser…

”Titlar” – det betyder väl att någon tycker att den egna titeln inte låter fin nog, och vill ha en liten mer klatschig och statusfylld titel. (För vissa är det viktigare än högre lön…) Kommunchefen har ju blivit kommundirektör. Det kanske är dags att kalla Byggnads- och Gymnasieförvaltningarnas chefer för Byggdirektör respektive Gymnasiedirektör? Kanske vill folkpartiets Lars G Blomgren få titeln rondelltitulatör? Eller vill kanske Forsström själv…? …kanske VD…?

”Rapportering från Arbetsdomstolen” – kommunen har som arbetsgivare, dvs PFU, just nu en tvist med Lärarförbundet angående två fritidspedagoger. Tvisten avhandlades under förra veckan i Arbetsdomstolen. Paragrafen handlar med all sannolikhet om detta.

”Heromafrågor” – stämpelklockan… Den stämpelklocka som PFU i sin outsinliga visdom tänker införa för alla pedagoger direkt efter årsskiftet. Lärarfacken har som bekant sagt ett rungande nej till stämpelklockan. De förstår inte det, som PFU förstår, nämligen att

”…tidsredovisningen utgör ett stöd även för läraren…” (Källa.)

Jag saknar emellertid en punkt på dagordningen, en mycket viktig punkt. På det förra PFU-mötet gavs nämligen ett uppdrag till två av chefstjänstemännen. Så här stod det i protokollet:

”Personal- och förhandlingsutskottet uppdrar åt förhandlingschefen och Kent Javette att genomföra en dialog med rektorerna för att undersöka hur förtroendetid enligt bilaga M hanteras. Personal- och förhandlingsutskottet önskar en första återrapportering vid sammanträdet i december.” (Källa.)

Det handlar om lärares arbetstider som regleras i något som kallas bilaga M i avtalet.  PFU verkar nämligen ha infört stämpelklockan utan att känna till lärarnas arbetstider. Det verkar inte heller som om PFU får denna kunskap innan årsskiftet, då stämpelklockan införs…

Visst är det viktiga och intressanta frågor som allas vårt Personal- och förhandlingsutskott ska behandla och visst skulle vi vilja veta mer om hur PFU tänker kring frågorna? Men se, det får vi alltså inte. Och det får inte PFU:s ledamöter heller. Marika Isetorp (MP), som är oppositionens representant, kan inte informera oss andra vilka förslag som ska presenteras. Det är bara Forsström och Larson som vet… Och kanske också deras partikollegor i PFU…?

Ska vi hoppas att punkten ”Arbetsordning för PFU” på dagordningen innebär att PFU tänker diskutera förändringar av förhållandena i PFU, så att vi andra ska få veta mer om detta hemlighetsfulla utskott och vad det sysslar med?

%d bloggare gillar detta: