Arkiv

Archive for 29 december, 2011

Medborgarundersökning i Vänersborg

29 december, 2011 Lämna en kommentar

medborgareFår några veckor sedan fick vänersborgarna reda på resultatet av den medborgarundersökning som Statistiska Centralbyrån (SCB) genomförde mellan den 13 september och den 7 november i år.

Vänersborg deltog i undersökningen för tredje gången. 1.000 kommuninvånare mellan 18-84 år fick svara på ett antal frågor. Tyvärr var det bara 51 procent av dem som valde att svara.

De som valde att inte svara var oftast de yngre. Endast 26% av de mellan 18-24 år och 34% av de mellan 25-34 år svarade på enkäten. De äldre var bättre på att svara, 68% av de mellan 65-74 år svarade. Dessutom var kvinnor något bättre på att svara än män.

I stort ligger Vänersborg i ”mitten” på det mesta jämfört med de andra undersökta kommunerna. Några saker är vänersborgarna mer nöjda med än genomsnittet, med några saker mindre nöjda. Vänersborgarna är dock mindre nöjda än de var i den tidigare undersökningen, våren 2008.

Det som står ut, det är att 23% av vänersborgarna inte skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Det är ganska häpnadsväckande, i synnerhet som det har varit val alldeles nyss och kommunen har fått ett nytt styre.

Den tredje delen av undersökningen handlar om vad medborgarna i Vänersborgs
kommun tycker om inflytandet i kommunen. Här skiljer sig Vänersborg markant från andra kommuner…

Som TTELA skriver:

”Vänersborgarna upplever inte att man har något större inflytande i kommunen. Inom områdena kontakt, information, påverkan och förtroende får man lägre betyg än snittet för de deltagande kommunerna och hamnar i botten på mätningen.”

Siffrorna är särskilt låga när det gäller förtroendet för politikerna.

”Det här är inte roligt för någon politiker.”

Säger kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Johan Ekström (FP), och passar (omedvetet?) på att ge sin styrande kollega Gunnar Lidell (M) en känga:

”Jag tror att det är arenan och Toppfrys (anm; min fetstil) som har påverkat.”

Johan Ekström menar att kommunen ska arbeta hårt med medborgardialog framöver.

”Ett exempel är strukturutredningen för förskola och grundskola. Den kommer alla i kommunen att få tycka till om.”

Vi får väl se vad det blir av den saken. I debattartikeln i TTELA den 27 dec, så skriver ju kommunens tre starka moderater, inklusive Lidell:

”Vi vill göra oss av med dåligt utnyttjade skollokaler och lägga mer på undervisningen. Den frågan blir nu föremål för dialog med elever och föräldrar.”

Det tycks som om medborgarna enligt moderaterna endast ska få bestämma vilka skollokaler som ska läggas mer… I bästa fall… Medborgardialogen är bara rådgivande, beslutet tas av politikerna.

I undersökningen fick de utvalda kommuninvånarna också tillfälle att ge fria kommentarer. Av 510 som har svarat på enkäten, så har 96 personer använt denna möjlighet. Det är ungefär var 5:e person.

Jag har ”roat mig” med att läsa dessa.

Av de 96 personer som har skrivit ”fritext”, så är 70 personer (73%) negativa på något sätt. Endast 3 personer är renodlat positiva till Vänersborg. De andra är varken eller, de ger i flera fall råd eller ställer frågor.

Det är väl inte svårt att gissa vad som dominerar ”frisvaren”?

arenanJust det!

32 personer tar upp Arena Vänersborg! Och många är inte nådiga i sin kritik.

”Det känns som vår Arena har förstört hela kommunen.”
”Den starke man som ansvarat för skandalbygget återvänder till Skåne. Jag antar att Svinarp blir postadressen!”
”Den jävla arenan. Den ser för jävlig ut. Varför ska folk som gillar innebandy få förfula södra Vbg för resten av oss?”
”Hade detta skett inom ett företag hade personen som drev projektet fått sparken och åtalats för trolöshet, men inom politik blir projektledarens inkompetens belönad med nytt jobb inom förvaltning.”
”Turerna kring arenan har skadat förtroendet för politikers kompetens.”
”Jag kommer aldrig att få något förtroende för kommunens styrande om inte ansvariga för arenaskandalen ställs till svars och straffas.”
”Efter Arena-bygget har jag helt tappat förtroendet för Vbg:s politiker och tjänstemän. Byggdes trots folkets protester och allt mörkades. Total ovilja att utreda vad som skett. Detta drabbar nu skola och omsorg.”
”Hur kan man bygga en arena som inte folket i kommunen vill ha?”

Ingen uttrycker något positivt med arenan.

politiker2Förtroendet för politikerna hör intimt samman med arenafrågan. Flera av de svarande tar som synes upp båda sakerna. Andra nämner bara politiker.

”Önskar att någon (instans eller jurist el dyl) hade majoritet/möjlighet att stoppa Vänersborgs galna politiker.”
”Avsatta politiker får utvärdera sitt eget arbete.”
”Som invånare och skattebetalare känner jag mig helt nonchalerad då de berörda politikerna inte bara kört sitt eget race utan också försökt undanhålla såväl andra politiker som allmänhet sanningen om hur de misslyckade projekten har hanterats.”

Ingen nämner något positivt om Vänersborgs politiker. Med ett undantag… (Kommer i slutet…)

Demokratifrågan hör naturligtvis till politiken. 7 personer tar upp den, eller rättare sagt, bristen på demokrati. Det handlar om brist på öppenhet, brist på information och att politikerna inte lyssnar. En person nämner svågerpolitik vid chefstillsättningar.

skolaDet är flera som nämner skolan, förskolan och fritids. 21 personer tar upp olika aspekter kring dessa ämnen. Det handlar ofta om att barngrupperna är för stora på förskola och fritids, men också att det inte satsas tillräckligt på skolan. Några av kommentarerna:

”Helt tokigt hur stora barngrupperna/elevgrupperna är inom förskola/skola!”
”Har man inte förstått kritiken av skolväsendet i kommunen?”
”Barnen är mer än statistik på ett papper och personalen mår dåligt över sin otillräcklighet och brist på yrkesstolthet!”
”Politikernas förtroende för skolan innebär ’stämpelklocka’.”
”Höj kommunalskatten för att öka insatserna i barnomsorg, skola o äldrevård.”

kommunikation17 personer har synpunkter på frågor kring kommunikation. Ingen av dessa är positiv… De skriver om allt från att kommunikationerna är allmänt dåliga till att de vill ha fler cykelvägar. 4 st skriver att de vill ha en cykelväg mellan Brätte och Överby. (De vill kunna cykla till Trollhättan alltså!). 5 st klagar på snöröjningen, medan några önskar gratis kollektivtrafik.

7 personer skriver om landsbygdsproblematiken. 4 av dem klagar på kollektivtrafiken, en tycker inte att de på landsbygden får något för sina skattepengar.

När det gäller byggnation mm, så har 7 personer kritik mot kommunen. 3-4 stycken har synpunkter på bygglov etc och några få pratar om grönområden.

För övrigt finns det enstaka (negativa) åsikter kring det mesta. Det är ”snorkiga tjänstemän”, det är dålig rensning av sly, 3 personer nämner Toppfrysaffären, någon skriver att de gamla får inte komma ut mer än 1-2 ggr per år, det är för lite personal på äldreboende, dricksvattnet smakar och luktar illa, två vill ha bättre tider på återvinningscentralen, omklädningsrummen på Hallevi är dåliga, osv.

Det skrivs alltså i stort sett bara negativt. För att inte verka partisk, så redogör jag för vad de tre personerna som var positiva skrev:

”Tillgängligheten är bra för mig som är synskadad. Händer mycket kulturellt.”
”Vet ej har aldrig kontakt med Vbg kommun. Arbetat här i 38 år. Det jag sett hittills verkar ju fungera bra.”
”Positivt att äldrevårdens bostäder är under ombyggnad.”

Några som var negativa hade också en och annan positiv kommentar (fast inte många).

”Kommunen är bra tack vare natur och sjö.”
”Jättebra att det satsats på att göra i ordning nere vid Hamngatan!”

Vänersborgs politiker har definitivt något att fundera över. För visst är det tråkigt när människor skriver så här, som ett helhetsomdöme om kommunen:

”Hade jag inte haft barn, barnbarn och vänner hade jag omedelbart flyttat.”
”Vill undvika att tala om att man bor i Vänersborgs kommun.”
”Hejdå din lilla småborgerliga Vänersborgs kommun!”

Tre personer tycker till och med att Vänersborg och Trollhättan ska slås ihop. Och då är väl botten definitivt nådd…

Men kommunalrådet Gunnar Lidell (M) verkar ta hela medborgarundersökningen med ro:

”Vi gör dessa undersökningar för att se både styrkor och svagheter. Positivt är att många medborgare uppskattar en stor del av våra verksamheter.”

Till sist får man väl vara lite självgod och återge följande:Logga2

”Jag fick sympati för vänsterns framträdande som opposition. Berömligt! Framför allt ifrågasättande av kostnader och behov av arenan. Modigt då det var starka soc. Ledare+ c-ledare som agerade självsvåldigt. Jag vill nämna Bucci o Stefan Kärvling för deras klargörande i frågan.”

Det kanske finns hopp för Vänersborg trots allt…

%d bloggare gillar detta: