Arkiv

Archive for 12 december, 2011

Rapport 2 från årets sista BUN-sammanträde

12 december, 2011 Lämna en kommentar

luciaMitt förra inlägg tog upp socialdemokraternas något märkvärdiga agerande under sammanträdet med Barn- och Ungdomsnämnden (se här). Men det hände lite mer under sammanträdet, och då tänker jag inte bara på den skönsång som nämnden bjöds på av musikskolans Luciatåg. Eller den jultallrik som serverades. Och som gick i LCHF-stil… (Som nästan all fet och proteinrik julmat gör för övrigt.)

BUN informerades om det ekonomiska läget för 2011. För första gången fick nämnden också information om detaljbudgeten för 2012, dvs resultatet av det arbete som förvaltningen har gjort utifrån den rambudget som kommunfullmäktige beslutade. Nämnden fick reda på att arenan behöver mer pengar nästa år också… Inte särskilt förvånande… Kommunfullmäktige lär väl besluta om tilläggsanslag vad det lider. Gökungen ska ha sitt. Nästa år också. Och nästa. Och…

Idag handlade det dock inte om några beslut, idag handlade det bara om information.

BUN behandlade vidare en ”gammal” MP-motion (från dec 2008) om försöksverksamhet med kommunal friskola. Motionen hade blivit återremitterad från fullmäktige. Det var Mariedalskolan, med dess rektor Tomas Granat, som en gång i tiden ville starta en försöksverksamhet. Nu har rektor Granat blivit rektor i Trollhättan istället…

Förvaltningen hade därför gjort en undersökning om det fanns någon annan rektor som var intresserad – av kommunal friskola eller förändrad delegationsordning. Ingen annan rektor i kommunen var intresserad av detta.

Därmed föll den frågan av sig själv.

Förvaltningschef Kent Javette informerade kort om de nyligen avslutade förhandlingarna i Arbetsdomstolen. Det var Lärarförbundet som hade stämt Vänersborgs kommun för bland annat brott mot kollektivavtalet. Dom faller den 8 feb. Förvaltningschefen hade gott hopp om att kommunen skulle få domen med sig… Om det nu är något bra… Vi avvaktar domen med spänning.

Ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) berättade att hon och vice ordförande Joakim Sjöling (S) hade träffat föräldraföreningen på Blåsut. Och det var väl bra. Antar jag. Men jag förstår inte varför de träffar föräldrarna i Blåsut, när de samtidigt tackar nej till föräldrarna i Mulltorp…

question_markJag hade ställt några frågor också… (På varje fråga gjorde jag en kort redogörelse för bakgrunden. Om du vill läsa de fullständiga frågorna, så klicka här.) Idag fick jag inte svaren skriftligt, så jag försökte hänga med med tangenterna…

Fråga 1. Arena Vänersborg
Hur står det till med arenan? Har felen blivit åtgärdade? När ska felen åtgärdas? Hur mycket kommer reparationerna att kosta och vem betalar?

SVAR:
Ordf Lena Eckerbom Wendel: Det finns olika sorters fel på arenan. Takreparationen är uppskjuten. Smågrejerna kanske inte behöver åtgärdas. De som byggt får stå för en del. Konstruktionssaker är inte mycket att göra åt. Förvaltningen sköter frågan. Om det krävs mer pengar så återkommer frågan till Barn- och Ungdomsnämnden.
Slutbesiktningen ska ske fortast möjligt och det är den som gäller. Jag vet inte när den kommer att ske.

Fråga 2. Kammarrätten
”Dom kammarrätten GBG, upphävande av BUN beslut samt handlingen återlämnas till BUN för ny sekretessbedömning.”
Har en ny sekretessbedömning gjorts och vad blev i så fall beslutet?

SVAR:

Förvaltningschef Javette: Sekretessen har hävts på handlingen. Den handlade om arenataket.

Fråga 3. Fridaskolans förskola
Tänker Barn- och Ungdomsnämnden följa upp om Fridaskolans förskola tar ut avgifter som enligt Skollagen inte är tillåtna? I så fall, hur och när?

SVAR:

Ordf Lena Eckerbom Wendel: Det ska göras en tillsyn på Fridaskolans förskola. Som grund för tillsynen ligger en tillsynsplan med en checklista. Vi skickar med denna fråga i checklistan.

Fråga 4. Rektorsorganisationen
Skollagens 2 kap 9§:
”Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor.”
Den Centrala skolenheten är en enhet men har tre rektorer.
Hur ser förvaltningschefen och ordförande på rektorsorganisationen, strider den mot Skollagen? Vilka konsekvenser får det för den nuvarande rektorsorganisationen?

SVAR:

Förvaltningschef Javette: Vi tolkar det som att ingen kan svara på den här frågan. Den måste prövas. Vi gör inget så länge.
Ordf Lena Eckerbom Wendel: Vi förutsätter att Skollagen följs. Vi förväntar oss en redovisning av hur Skollagen följs.
Förvaltningschef Javette: Vi tolkar det som att det är ok. Är det bra eller inte att ha det så här?
Ordf Lena Eckerbom Wendel: Skolstrukturen ska ut på medborgardialog och beslut ska tas därefter. Innan beslut, så ska frågan om den nya skolstrukturen stämmer med Skollagen prövas.

5. Skolans val
Hur ser förvaltningschefen och ordförande på de här uppgifterna att Skolans val inte får ta någon tid från Elevens val? Vad blir konsekvenserna av förvaltningschefens/ordförandes syn på de profilklasser som finns i Vänersborg?

Förvaltningschef Javette: Vi ska titta på lagstiftningen och återkomma.

Det var de svar som jag fick. Och jag tänker fortsätta att bevaka dessa frågor – och andra. (Har några av mina läsare frågor, så är det helt ok att ta kontakt med mig.)

Jag tänker dock inte anmäla Vänersborg, varken till Skolverket eller till Skolinspektionen, angående rektorsorganisation eller profileringen – även om jag tycker att det vore i högsta grad intressant att få reda på vad som gäller. (Kanske skulle kommunen anmäla sig själv?) Allt ska gå rätt till. Skollagen, och andra lagar, ska följas.

Till sist måste jag få göra ett avslöjande. Ett stort avslöjande!

bertUrsands Camping har fått en ny arrendator. Det är ett företag som kallas Dream World som ska ta över. Företaget har en inte helt okänd delägare, som heter Bert Karlsson. Han ska visst komma från Skara…

Kategorier:BUN

BUN 1: Sossarnas nya oppositionspolitik

12 december, 2011 2 kommentarer

sossarNyss hemkommen från årets sista sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden kan jag inte låta bli att fundera över vad som händer i Vänersborgs socialdemokratiska arbetarparti…

Tydligen har någon (väljarna? Juholt?) smällt vänersborgssossarna på fingrarna för att de inte hörs i debatten, för att de inte gör något, för att de inte kommer med något konstruktivt – utan bara följer strömmen, dvs den borgerliga strömmen.

Sagt och gjort, tillbaka till de historiska rötterna!

Eller?

Nej, det var inte riktigt sant. Så här var det.

På dagens sammanträde fick nämnden reda på att musikskolan tänker höja elevavgifterna med typ en hundralapp per termin (i något fall 50 kr, i två fall 150 kr). Elevavgifterna har varit oförändrade sedan 2002 och höjningen planeras att träda i kraft nästa höst. Bakgrunden är att musikskolan går minus med 800.000 kr.

Socialdemokraterna ville, som enda parti, inte gå med på denna höjning. Var de skulle ta de 800.000 kr ifrån ville de inte säga. Och det är ju inte så konstigt, det finns nämligen inga pengar. BUN har inga pengar. BUN har redan nu för lite pengar. BUN betalar ju bland annat mellan 25-30 miljoner per år till en inte helt okänd investering vid Sportcentrum… Som sossarna drev igenom… Men från arenan vill de inte ta några pengar. Ville sossarna ta från förskolan? Från grundskolan? Inget svar.

Kerstin Andersson (FP) gjorde ett mycket bra inlägg. Hon menade att, om det fanns pengar över, så skulle dessa pengar naturligtvis gå till de lagstadgade verksamheterna. Barnen i förskolan behöver fler pedagoger, elever i behov av stöd på grundskolan behöver fler pedagoger osv. (Kerstin Andersson pratade så engagerat och bra, så att jag har svårt att förstå varför hon inte har stött Vänsterpartiets förslag genom åren att ge mer pengar till förskola och grundskola…) Kerstin Andersson vädjade till sossarna att dra tillbaka sitt förslag. Det gjorde inte socialdemokraterna. De reserverade sig istället mot nämndens beslut att höja avgifterna.

Från att knappt ha yttrat sig i nämnden under ett års tid har nu sossarna lagt fast sin nya profil – att satsa på den frivilliga musikundervisningen före de lagstadgade verksamheterna. Mer pengar till den frivilliga musiken på fritiden före mindre barngrupper i förskolan och fler pedagoger i grundskolan…

Hå hå ja ja… Arbetarpolitik är det i varje fall inte…

Men det är inte nog med detta.

OK Skogsvargarna ville ha 77.000 kr till inköp av en ny skoter och Roddklubben ville ha 250.000–300.000 kr till renovering av klubblokal/båthus.

Visst är det trevligt om alla föreningar får allt. Problemet är, som sagt, att det inte finns några pengar! Och det beror på, återigen, den socialdemokratiska politiken under den förra mandatperioden, att ge allt och mer därtill till bandyn och IFK Vänersborg!

Vad ville socialdemokraterna då? Jo, de ville ge Skogsvargarna och Roddklubben pengarna. Var pengarna skulle tas ifrån? Det svarade inte socialdemokraterna på. Förstås.

Det är ju också så att alla föreningar, enligt kommunallagen, ska behandlas lika. Om Skogsvargarna och Roddklubben får pengar, då måste ju kommunen ge bidrag till alla andra föreningar som också söker pengar. Redan nu är ju kommunens stöd till IFK mycket tveksamt.

Det luktar opportunism lång väg om den nya socialdemokratiska politiken – attsossar_sur säga ja till alla som vill ha pengar. Utom då till förskola och skola…

Vart är sossarna på väg?

Då var det nog bättre när socialdemokraterna satt tysta under sammanträdena…

Kategorier:BUN, S
%d bloggare gillar detta: