Arkiv

Archive for the ‘Topp’ Category

Kommunala fastigheter (3): Topp, Nuntorp och Bergagården

4 januari, 2021 Lämna en kommentar

I några bloggar har jag skrivit om den utmärkta fastighetsutredning som presenterades tidigare i höstas. (Se “Fastighetsutredningen”.) I min förra blogg om kommunens fastigheter tog jag emellertid upp några objekt som inte fanns med i utredningen. (Se “Kommunala fastigheter (2): Kommunhuset, sessionssalen och arenan”.) Orsaken var att jag ville visa på kommunens och de styrande partiernas (S+C+MP) bristande kompetens på fastighetsområdet.

Och det finns fler exempel…

Topp

Många av oss äldre i politiken har fortfarande Toppaffären i färskt minne. Fastighets AB Vänersborg (FABV), ett av kommunens helägda aktiebolag, köpte Toppfrys för 17 miljoner kronor. Efter ett kort tag sålde FABV (kommunens bolag) Toppfastigheten till Hammar Nordic Plugg för 8 miljoner… Och sedan styckade Hammar av en bit och sålde resten av Topp för 40 miljoner kronor. Skattebetalarna i Vänersborg fick alltså betala 9 miljoner kr till ett privat företag. Som sedan dessutom tjänade ytterligare miljoner på nästa försäljning.

Det var en gigantisk skandal som anmäldes till EU-kommissionen. Det var nämligen inte bara fråga om en urusel affär för kommunens del, det var dessutom ett olagligt statligt stöd till ett privat företag och oförenligt med EU:s inre marknad. Och EU-kommissionen konstaterade också så småningom att så verkligen var fallet, det var olagligt av kommunen att köpa dyrt och sälja billigt till Hammar Nordic Plugg. (Se “Bo Carlssons politiska historia”.) EU-kommissionen ansåg att Hammar hade fått fabriken 14,5 miljoner för billigt. De här pengarna plus ränta och rättegångskostnader fick Hammar betala tillbaka till FABV. Och alltihop tack vare James Buccis (V) tålmodiga arbete. (Se “JULKLAPP från Vänsterpartiet!”.)

Topphistorien avslöjade inte bara en stor kommunal inkompetens. Det hände också mycket bakom skål och vägg – avtal och överenskommelser slöts som knappast tålde offentlighetens ljus. Toppskandalen fick stor uppmärksamhet i Västnytt där Sophia Djiobardis gjorde flera avslöjanden. (Se Västnytt del 1, del 2 och del 3.)

Nuntorp

Oppositionen lyckades i december 2016 avstyra ett potentiellt katastrofalt kommunalt köp av en stor fastighet. Det var den borgerliga oppositionen (M+L+KD) som tillsammans med Vänsterpartiet lyckades förhindra de styrande socialdemokraterna, centerpartisterna och miljöpartisterna att köpa 51 olika byggnader på Nuntorp för ungefär 40 milj kr. Det var återigen Fastighets AB Vänersborg som stod som presumtiv köpare. Den gången hade kommunens fastighetsenhet bedömt att de kommunala driftskostnaderna skulle uppgå till ungefär 9,9 milj kr per år.

S+C+MP var beredda att genomföra förvärvet trots att det saknades både fakta och svar på en massa frågor. (Se ”Ärendet Nunntorp”.) TTELA:s journalist Niklas Johansson, som lyssnade på hela debatten i fullmäktige, konstaterade sakligt och objektivt i TTELA (se här):

”Nej-sidans argument var genomgående av praktisk natur (realistiska) medan andra sidan talade om vad man ville åstadkomma (önskedrömmar).”

Och:

”Men till saken hör att flera oppositionspolitiker under kvällen, med Lena Eckerbom Wendel (M) och Stefan Kärvling (V) i spetsen, ställde fullt relevanta frågor kring affären utan att få några riktiga svar.”

Jag är helt övertygad om att den utveckling som vi har sett på Nuntorp sedan dess aldrig hade varit möjlig om de styrande partierna hade lyckats i sina föresatser att köpa Nuntorp. (Se “Det händer saker på Nuntorp!”.)

Nuntorpaffären visade återigen hur de styrande var beredda att för skattebetalarnas pengar köpa en dyrbar fastighet på ofullständiga underlag – och rena önskedrömmar.

Bergagården

Vänersborgs kommun ska helst inte syssla med fastighetsaffärer, i varje fall inte under ledning av socialdemokrater och centerpartister. Det har aldrig fallit väl ut… Men i april 2020 fick Benny Augustsson (S) och Bo Carlsson (C) oväntat, och svårförklarat, stöd från de borgerliga i en fastighetsaffär.

Kommunfullmäktige röstade igenom att kommunen genom Fastighets AB Vänersborg (FABV) skulle köpa fastigheten Hunneberg 1:7 (Bergagården) för 4,82 milj kr – trots att fastigheten enligt en värdering “bara” var värd 3,7 milj kr. Och att FABV skulle tvingas börja med att åtgärda fastighetens VA för beräknade 7,31 milj kr…

Som vanligt var underlagen bristfälliga och präglades av önsketänkanden och förhoppningar snarare än fakta. (Se t ex “Bergagården – frågor som måste få svar”.) Det enda som tycktes motivera kommunens köp av Bergagården var en stark misstänksamhet mot alla privata initiativ. (Det fanns nämligen en privat spekulant.) Kommunen måste köpa, så att inte fastigheten skulle falla i privata händer. Det var argumentet som framfördes på fullmäktiges sammanträde. Och det var naturligtvis förvånande särskilt när borgerliga partier som moderaterna, kristdemokraterna, centerpartisterna och miljöpartisterna också gav uttryck för denna ståndpunkt.

 

PS. Fastighetsutredningen har gett upphov och inspiration till följande bloggar:

Blandad stiltje v 34

19 augusti, 2019 2 kommentarer

Ibland är det lite svårare att blogga än vanligt. Det är vid sådana tillfällen när det, i varje fall utåt sett (typ utanför kommunhuset), råder politisk stiltje. När dessutom fiskmåsarna inte längre förpestar tillvaron i Nordstan så man inte heller kan skriva och klaga på dom.

Den stora nyheten idag är annars att läsåret börjar för alla elever i Vänersborg. Om det finns lärare, och i synnerhet legitimerade sådana, får väl barn- och utbildningsnämndens ledamöter reda på så småningom. TTELA skriver (se ”Bristen är stor på behöriga lärare”):

”I såväl Vänersborg som Trollhättan fattas behöriga lärare främst inom ämnena språk, matte, NO och praktisk-estetiska ämnen.”

Lisa Heino, utbildningspolitisk utredare på Lärarförbundet, twittrade tidigare idag:

”Ett land där medborgare inte vill bli lärare eller sjuksköterskor har gigantiska problem. Vad gör man? Låter de man har slita som slavar, eller värnar och skyddar de befintliga som lejon och gör yrkena till guldjobb. Valet är ert makthavare. Välj er insats i Sveriges historia.”

Det är stor kris i skolans värld och utan behöriga lärare vet jag inte vad som kommer att hända… Varken i Vänersborg eller i landet som helhet.

Som sagt, ibland är det lite svårare att blogga.

Det är egentligen inget att skriva om att Qualitys ägare, Ingemar Ljung, har erbjudit kommunfullmäktige att hyra in sig i lokaler på hotellet. (Som TTELA skriver om idag, se ”Kommunfullmäktige kan få flytta in på hotell”.) Även om jag tror att det kan vara en billig lösning för kommunen. Det är ju faktiskt ingen större idé att bygga en ny sessionssal för dyra pengar när fullmäktige bara har sammanträden 8-10 gånger per år.

Vi får se hur det blir, vi får se om Västra Götalandsregionen är villig för att stå för en stor del av kostnaderna för en ny sessionssal med möjlighet för konserter etc. Men det lär dröja, regionen har brist på pengar precis som Vänersborgs kommun.

Jag såg förresten i Aftonbladet (se ”Fällde träd på kommunens mark – tvingas böta”) att en stiftelse som driver ett äldreboende fällde ett träd. Det visade sig att trädet inte stod på stiftelsens mark, utan på kommunal mark. Äldreboendet fick en faktura från Jönköpings kommun på 266.000 kr. Då tänkte jag på Brunbergs Bygg som har fällt några träd utanför sin mark uppe vid Kindblomsvägen. Undrar vad de får betala i skadestånd…

Det sägs för övrigt att kommunen tycker att det inte gör något att skogsdungen däruppe i Blåsut är borta nu. De boende har ju nära till Dalbostigen, och där finns det ju mycket skog… Eller som Elisabeth Bohlin (S) sa i fullmäktigedebatten i juni om Mariedal:

”man kan inte ha rekreationsområden utanför sin dörr, precis utanför sitt hus”

Kanske blir Brunbergs skadestånd mindre då…

TTELA skrev också för ett tag sedan att (se ”Toppfrys utreds för miljöbrott”):

”miljö- och byggförvaltningen gjort en åtalsanmälan till miljöenheten på åklagarkammaren i Göteborg”

Kommunen är tydligen skyldiga att göra detta om de misstänker miljöbrott. Då kan man undra om inte miljö- och byggförvaltningen också är skyldig att göra det även när den egna kommunen begår miljöbrott. Som att släppa ut tusentals liter orenat avloppsvatten i Vänern eller Frändeforsån…

Fast ibland tycks det som om Vänersborgs kommun inte bryr sig särskilt mycket om naturen och de gröna värdena.

Lite av varje (2): Bad, Topp och fisk

11 augusti, 2019 Lämna en kommentar

I gårdagens TTELA kunde vi läsa om att Vänersborgs kommun gick ut med informationen att vattnet vid Nordkrokens badplats är otjänligt. (Se ”Avrådan från bad kvarstår över helgen”.) Prover har visat på förhöjda halter av bakterier i vattnet.

”Bakterierna som hittats är intestinala enterokocker. Det är fekala bakterier som alltså kommer från avföring från människor eller djur.”

Orsaken är nog inte heller denna gång någon bräddning från Holmängens avloppsreningsverk. Det är med all sannolikhet kanadagässen som är skyldiga.

Kanske skulle kommunen jaga dessa fåglar med samma frenesi som de jagar enskilda avlopp i kommunen…

Och på tal om avlopp så är med all säkerhet orsaken till fiskdöden i Frändeforsån ärtvatten från Toppfrys. Det meddelade TTELA i veckan. (Se ”Toppfrys har hittat läckan ut i Frändeforsån”.)

”Läckan kommer sannolikt från vår bevattningsanläggning.”

Sa enligt TTELA Toppfrys VD Robert Stenstavold. Toppfrys arbetar med att hitta en lösning på problemet.

Som sagt, enskilda avloppslösningar (ej fabriker) är inte heller denna gång orsaken till de problem som finns med vattnen i kommunen.

Och om fiskarna dör i Frändeforsån, så tar de av andra orsaker snart slut på Halle- och Hunneberg. I juni fattade betongpartierna, dvs S+C+MP+M+L+KD, beslutet (i budgeten för 2020) att:

”Kultur och fritidsnämndens anslag minskas med 0,5 miljoner kronor. Finansieringen av fiske på Halleberg och Hunneberg upphör, detta gäller både utsättning, underhåll samt personal.”

Naturligtvis reagerar personer som brukar fiska på bergen. Enligt uppgift säljs det ca 3.000 fiskekort om året. Det sägs att dessa fiskekort betalar fisken. Det kan jag dock inte uttala mig om.

Helt klart är dock att sjöarna lockar folk. Det ordnas fisketävlingar och många av fiskarna (de på land) har dessutom med sig vänner och anhöriga som grillar och umgås vid sjöarna. Jag kan även tänka mig att en del av besökarna också är turister från andra delar av Sverige och Europa.

Var besparingsbeslutet förhastat?

Semestrarna är snart slut för de flesta. Kommunens pedagoger börjar t ex läsårets arbete imorgon måndag. Eleverna har dock en vecka kvar på sommarlovet. Politikerna har också fortsatt sommarlov. Det första nämndsmötet är inte förrän den 20 augusti. Då sammanträder byggnadsnämnden. Möjligtvis har de fem politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott något extra möte nästa vecka. Annars ses de dagen före byggnadsnämnden.

Bo Carlssons politiska historia (2/5)

10 juli, 2019 1 kommentar

Anm. Det här är en direkt fortsättning på bloggen ”Bo Carlssons politiska historia (1/5)”.

Den andra stora skandalen under mandatperioden 2006-2010, förutom arenaskandalen, var skandalen kring Topp. Bo Carlsson var inblandad även här, denna gång på ett mer direkt sätt. Det var han tillsammans med de andra kommunalråden, framför allt Lars-Göran Ljunggren (S).

Året var 2009. Fastighets AB Vänersborg köpte Toppfrys (av ett företag som hette Chips AB) för 17 miljoner kronor. I köpeavtalet fanns en option inskriven om förköpsrätt för det privata fastighetsbolaget Hammar Nordic Plugg.

Den här optionen kände bara de närmast inblandade till, dvs de tre dåvarande kommunalråden. Flera beslut fattades i Topp-affären, många var inte lagliga. Det hemliga optionsavtalet med Hammar Nordic Plugg var ett exempel. Ett annat var att ingen värdering av Topps fastighet hade gjorts. Inte heller kollade kommunen upp om det fanns några andra intressenter. Det sista exemplet gäller själva beslutsfattandet. Kommunstyrelsens arbetsutskott, dvs Lars-Göran Ljunggren (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C), som beredde ärendet, bestod av samma personer (plus ytterligare två) som ingick i styrelsen för kommunens fastighetsbolag. Sedan var samma personer med och beslutade i kommunstyrelsen.

Efter ett kort tag sålde kommunen Toppfastigheten till Hammar Nordic Plugg för 8 miljoner… Och sedan styckade Hammar av en bit och sålde resten av Topp för 40 miljoner kronor!

Skattebetalarna i Vänersborg fick alltså betala 9 miljoner kr till ett privat företag, till Hammar Nordic Plugg. Som sedan dessutom tjänade ytterligare miljoner på nästa försäljning. Det var en gigantisk skandal som anmäldes till EU-kommissionen. Det var nämligen inte bara fråga om en urusel affär för kommunens del, det var dessutom ett olagligt statligt stöd till ett privat företag och oförenligt med EU:s inre marknad. Och EU-kommissionen konstaterade också så småningom att så verkligen var fallet, det var olagligt av kommunen att köpa dyrt och sälja billigt till Hammar Nordic Plugg. EU-kommissionen ansåg att Hammar hade fått fabriken 14,5 miljoner (exkl ränta) för billigt. (Se t ex ”JULKLAPP från Vänsterpartiet!”. Se gärna även Sofia Djiobaridis omtalade beskrivning av affären i Västnytt: Toppskandalen del 1 av 3del 2 av 3 och del 3 av 3.)

Båda skandalerna, arenan och Topp, blev stora mediahändelser. Vänersborgspolitiken blev en följetong i både tidningar, radio och TV. Bo Carlsson var helt klart mycket delaktig i att sätta Vänersborg på kartan. Men det var en dyr ”reklam”, mycket dyr…

Det var emellertid inte nog med det. Under mandatperioden, dvs 2006-2010, hann Bo Carlsson med fler saker.

Kommunen gjorde en transaktion med det kommunala fastighetsbolaget i syfte att slippa att betala moms. Det handlade om byggandet av Solängen. Det var egentligen inte något konstigt. Så gjorde många kommuner. Men när regeringen upptäckte momsavdragen, bestämde den sig för att sätta stopp. En ny lag trädde i kraft ganska snabbt. Det var här som Bo Carlsson kom in. Han glömde helt enkelt att sätta sin namnteckning på ett papper. Och det betydde att papperet kom iväg några dagar för sent… Det nya lagen hade hunnit börja gälla och det gick inte lyfta momsen… Carlssons glömska, som han för övrigt inte tog ansvar för själv, utan skyllde tjänstemän för, betydde att kommunen förlorade 17 milj kr i momspengar… (Se TTELA ”Kommunen förlorade om Solängen”.)

2013 avslöjades nästa skandal. Det började med en granskningsrapport från revisorerna:

”Vi revisorer är mycket kritiska till samhällsbyggnadsnämndens och dess ordförande Bo Carlssons agerande”

Revisorerna hade granskat samhällsbyggnadsnämndens underlag och beslut för medfinansiering av olika bredbandsföreningars investeringar i fibernät. Granskningen omfattade också mandatperioden 2006-2010. Revisorernas kritik var omfattande, och förödande – för vem som helst, utom Bo Carlsson… (Se TTELA ”Revisorskritik mot Vänersborgspolitiker”.)

Revisorerna drog följande slutsatser utifrån sin granskning:

  • ”Det har inte fattas några formella beslut om medfinansiering och utbetalning av stöd med 2,7 mkr.
  • ”Medfinansieringsintyget till Jordbruksverket innehåller ingen begränsning av kostnader för slangar och brunnar.
  • ”Kommunen har inte i tillräckligt omfattning kontrollerat underlag/fakturor innan utbetalning. Medfinansiering har gjorts för andra kostnader än för slang och brunnar.
  • ”Budgeten på 500 tkr per år har för åren 2009-2012 överskridits av samhällsbyggnadsnämnden med 681 tkr.”

Punkterna 1 och 3 tål att läsas igenom en gång till – långsamt… Det måste inte vara något skumt eller lurt, men misstankarna blir ju inte mindre när vi vet att det är fibernätet i södra Dalsland, dvs bland annat i Carlssons hemtrakter i Gestadområdet, som revisorerna granskade…

Den här skandalen försvann från dagordningen, och ljuset, någon lade helt enkelt locket på. Det är nog inte så svårt att gissa vilka som var inblandade i denna mörkläggning.

Det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna och centerpartiet i Vänersborg tycks ta så lätt på lagar och regler – och moral. I varje fall om någon av ”de egna” är inblandade… Vilket inte är alltför ovanligt. Arenan, Topp, fiberdragning – och nu kommunhuset… Samma fel begås hela tiden och skattebetalarna får stå för notan. Och varje gång som alla fel och misstag upptäcks så får vänersborgarna lyssna till diverse bortförklaringar och det lovas bot och bättring…

Det är för övrigt många kommuninvånare som frågar sig var kommunens skattepengar tar vägen. Bo Carlsson är åtminstone en del av svaret…

==

Fortsättning följer. Detta var del 2 av 5.

Bloggar i denna serie:
* ”Bo Carlssons politiska historia (1/5)” 8/7 -19
* ”Bo Carlssons politiska historia (3/5)”  11/7 -19
* ”Bo Carlssons politiska historia (4/5)” 13/7 -19
* ”Bo Carlssons politiska historia (5/5)” 14/7 -19

Ljus och mörker i kommunen

10 mars, 2017 4 kommentarer

ljusNu har ytterligare en arbetsvecka passerat och det är helg. Ljuset har kommit tillbaka och det har faktiskt varit ljust både när man gått till jobbet på morgonen och när man gått hem. På de oplogade gatorna… Jag vet inte om det har varit någon snöröjning i stora delar av Vänersborg överhuvudtaget efter det senaste snöfallet. Stora djupa isspår i gatorna, mängder med is och snö, slask och vattenpölar. Jag har lidit med de äldre som har försökt att ta sig fram med sina rollatorer. Det har varit ganska mycket ”rock’n’roll” för dem på gatorna. För att nu citera Kurt Karlsson (se här). Även om det kanske inte riktigt var så han hade tänkt sig. Idag har som tur är det mesta av isen smält bort.

nuntorpDet har varit en ljus vecka också i Brålanda. I onsdags kunde vi läsa i TTELA (se här) om planerna som lokala jordbrukare och andra intressenter har på att tillsammans köpa Nunntorp. Tankarna är att bedriva olika typer av utbildningar:

”Förutom gymnasieutbildning, gymnasiesärskola med nationella och individuella program och SFI-undervisning, skulle det även kunna finnas exempelvis konferensverksamhet eller veterinärstation.”

vgregionDet låter hoppfullt och man undrar så här i efterhand om det kanske inte hade varit bättre för alla parter om Regionen hade gått ut med försäljning av Nunntorp direkt på den öppna marknaden, utan att först ge Vänersborgs kommun förtur. Då hade kanske allt redan varit igång på Nunntorp. Jag tror att den berömda ”brålandaandan” hade gynnat Nunntorp och naturbruksgymnasiet betydligt bättre än den anda som strålar i och ut från Vänersborgs kommunhus…

Det tycks för övrigt som om Vänersborg inte ens har svarat på den förfrågan som regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) skickade den 20 februari om Vänersborg vill köpa Nunntorp:

”Därför önskar vi ett skriftligt svar från Vänersborgs kommun om ett eventuellt beslut om ett förvärv av fastigheten.”

Magnussons brev var ställt till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S).

topploggIdag kunde vi dessutom läsa i TTELA (se här) att Findus har skrivit ett avtal med Toppfrys i Brålanda om att köpa frysta ärtor. Avtalet är värt upp mot 700 miljoner kronor. Det innebär ett stort lyft för bygden och sysselsättningen:

”det handlar om uppemot 15-talet fast anställda och 50 säsongsarbetare. Därtill kommer man knyta till sig omkring 75 nya odlare som uteslutande kommer vara från närområdet.”

motion3Det är en fantastisk rolig nyhet för Brålanda, även om det sker på de skånska böndernas bekostnad. Nu gäller det bara att kommunen visar att den också vill satsa på Brålanda – och börjar arbetet med att planera för en tåghållplats med perrong och pendelparkering, en ny ringled och ny mark för företag, handel och bostäder. (Se ”Tågstopp i Brålanda”.) Kanske skulle en del av de 17 miljoner kr, som kommunen har fått tillbaka från fastighetsbolaget Hammar Nordic Plugg efter den olagliga Topp-affären för några år sedan, kunna användas i arbetet…

dalboskolanDet ser dock mörkare ut i Frändefors. Av 68 åk 6-elever i dalslandsdelen av kommunen har hela 40% (27 elever) valt en annan skola än Dalboskolan i första hand. Det betyder att, om alla får plats på skolorna i ”stan”, det bara blir 142 elever på Dalboskolan till hösten. En gång på den ”gamla goda tiden” gick det över 360 elever på skolan.

uggla_nattDet ser också mörkt ut för barnen och föräldrarna på Nattugglan. Idag på SVT:s hemsida (se här) hittar vi en artikel om Nattugglans flytt till mödravårdens gamla mörka källarliknande lokaler på Vänerparken. Det är ju ett beslut som barn- och utbildningsnämnden har fattat. Ja, inte hela nämnden förstås, Vänsterpartiet och välfärdspartiet röstade mot. Det ser dock ut som om chanserna är stora att det istället blir en flytt till BUP:s lokaler, som också ligger på Vänerparken. De lokalerna är betydligt ljusare och trevligare. Så det kan ändå skönjas ett ljus vid horisonten för barnen på Nattugglan.

solvarm_husI Sikhall råder det, som jag skrev om tidigare i veckan (se ”Solvarm och kommunen fortfarande inte överens”), dock ett mer kompakt mörker. Bloggen om Solvarm har för övrigt redan blivit årets mest lästa blogginlägg. Och reaktionerna har varit genomgående positiva. Till Solvarm alltså, inte till kommunens agerande… Vad jag förstår så har kommunen nu tagit kontakt med Solvarm om ett möte. Kanske kan något gott komma ut från det.

I onsdags var det också den internationella kvinnodagen. Några medlemmar i Vänsterpartiet uppmärksammade dagen med att sätta så kallade Pussyhats på ett antal statyer i Vänersborg.

pussyhats

Pussyhats är feministiska protestmössor, som har utformats av kvinnor i USA som protest mot president Trumps sexistiska och kvinnofientliga politik.

Det är bara 10 dagar kvar till vårdagjämningen.

Fastighets AB Vänersborg (1/2)

12 april, 2016 1 kommentar

fabvFastighets AB Vänersborg? FABV? Vad är det?

Fastighets AB Vänersborg (=FABV) är ett sådan där företag, som förhållandevis få känner till. Tror jag. Senast jag själv läste om Fastighets AB i media, så var det i TTELA den 30 mars (se här). Fast egentligen handlade den artikeln om något helt annat, nämligen kommunchefernas löner. Vänersborgs kommundirektör Ove Thörnkvist hade en månadslön på 69.000 kr. Vilket för övrigt var förhållandevis lågt jämfört med andra kommunchefer i området. Men som kommunalrådet Marie Dahlin (S) sa till TTELA:

”Även om grundlönen är låg i förhållande till de andra kommunchefernas löner får Ove Thörnkvist även ett arvode på 10.000 kronor för sitt uppdrag som vd i Fastighets AB.”

”Fastighets AB.”

Och när jag hade skrivit dessa rader (och faktiskt en hel blogg) igår kväll, och öppnade TTELA efter en god natts sömn – så får jag se rubriken:

”Fastighetsbolaget kan köpa Nuntorp”

Ibland kan faktiskt slumpens skördar spela ett spratt… (Och jag fick skriva om min blogg…)

marie_bosse

Fastighets AB Vänersborg är ett kommunalt aktiebolag. Ledamöterna utses av kommunfullmäktige, och just nu sitter Marie Dahlin (S), ordförande, Tor Wendel (M) vice ordförande, och Bo Carlsson (C) i bolagets styrelse. Nu får dessa tre personer, som utgör hela styrelsen (förutom ersättare), inte fatta vilka beslut som helst. Kommunfullmäktige ska nämligen:

”få ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, innan bolaget fattar beslut i frågan.”betongblandare2

Men annars sitter alltså representanter från tre betongpartier och diskuterar mellan skål och vägg, utan att andra har någon större insyn. Ja, man kan väl också fråga sig varför i alla sina dagar Bo Carlsson, som representerar ett parti med endast 4 platser i fullmäktige, ska sitta med i var och varannan styrelse…

I bolagsordningen kan vi läsa om bolagets syfte:

§ ”§ 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med beaktande av lokaliseringsprincipen och andra gällande kommunalrättsliga principer köpa och sälja fastigheter, att uppföra byggnader samt att förvalta och hyra ut fast och lös egendom. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.”

§ ”§ 4 Bolagets ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte i avsikt att stödja utvecklingen av ett starkt affärs- och näringsliv i Vänersborgs kommun som grund för sysselsättning och goda levnadsbetingelser.”

karvling

Varför skriver jag då om Fastighets AB Vänersborg? (Jag hade faktiskt tänkt göra, och hade gjort det, även innan dagens TTELA-artikel.) Jo, det kommunala aktiebolaget ska nämligen snart ha årsstämma. Och då tänkte jag att det var på sin plats att, förutom att fördjupa min kunskap något, bläddra lite i protokoll och årsstämmohandlingar.

Och jag fann en hel del intressant. Som att styrelsen hade diskuterat en del kring Toppfrys, Nuntorp och en demoanläggning i Wargöns hamn- och industriområde…

I protokollet från den 1 oktober 2015 står det till exempel:

”Eventuellt skall Fastighets AB bygga en demoanläggning i Vargön. … Hyresgästen och tankar på demoanläggning ingår i projekt Wargön Innovation. Projektet fortsätter dialogen med den tilltänkta hyresgästen och avrapporterar på framtida styrelsemöten.”

Demoanläggning? Är inte det en fråga av ”principiell betydelse eller …. av större vikt”? Som det stod i bolagsordningen.

I paragrafen strax efter i samma protokoll stod det:

”Vd rapporterar om olika intressenter som är intresserade av både ta över anläggning och bygga ny anläggning för uthyrning. Styrelsen avvisade detta.”

ovetJag mailade till VD Ove Thörnkvist och frågade, han har ju ändå 10.000 kr i månaden för att vara VD, om den här paragrafen också handlade om demoanläggningen i Wargön. Thörnkvist svarade:

”Ska undersöka detta.”

Jag inbillade mig kanske att VD:n hade sådana saker i ”huvudet”…

Eftersom det dröjde med svaret, så hann jag skicka ett mail till, där jag frågade vad demoanläggningen skulle kosta.

VD Thörnkvist svarade på min sista fråga:

”Ingenting, men jag ska inte spekulera i ev framtida politiska beslut. Däremot kan det vara en fråga för Fastighets AB Vänersborg och då får du vända dig till ordförande.”

”… en fråga för Fastighets AB…” Det verkade som om kommundirektör Thörnkvist för ett ögonblick glömde att han faktiskt är VD i Fastighets AB… Eller berodde kanske det svävande svaret på att det är ”politiken som härskar”…? (Och så bör det kanske i och för sig också vara…)

På den första frågan svarade Thörnkvist: dokumentation

”På din första fråga handlade det om framtagande av förfrågningsunderlag för ev byggande av demoanläggning i Vargön men styrelsen avvaktar till entreprenören/entreprenörerna utrycker sin vilja.”

Det svaret blev jag inte särskilt mycket klokare av, det måste jag erkänna, så jag skrev igen:

””Ta över”, ”bygga ny anläggning” verkar ju inte handla om att ta fram ett förfrågningsunderlag. Du skulle inte vilja förtydliga?”

Och då visade det sig att VD Thörnkvist hade misstagit sig:

”Snurrar till det märker jag! Har nu gått tillbaka i mina handlingar. Det handlar om en helt annan affärstransaktion som bolaget blev erbjuden men inte var inte intresserad av. Fel av mig; alltså inget med ”gamla Holmen”-området i Vargön att göra.”

protokoll

Visst kan man missta sig, även en VD och kommundirektör kan det. Men – ska protokollen vara så bristfälliga att det inte direkt framgår vad eller vilka företag som har diskuterats på ett styrelsemöte? Och så ”luddigt” skrivet är det faktiskt också på andra ställen i protokollen.

När det gällde hur mycket anläggningen skulle kosta så vände jag mig, som VD:n rekommenderade, till ordförande Marie Dahlin (S).

Marie Dahlin svarade:

”Vi har ingen beräknad kostnad för en demoanläggning i dagsläget, men kostnaden kommer att ev belasta fastighets AB, så ingenting är svaret.”

Så styrelsen för bolaget sitter och spånar, diskuterar och förbereder beslut om en stor anläggning, utan att ha, åtminstone, en uppskattad beräkning av kostnaderna… Hur är det möjligt? Eller vill Dahlin inte avslöja det för en fullmäktigeledamot från ett ”icke-betongparti”?

I protokollet från styrelsemötet den 27 januari 2016 står det inget om Wargön. Och om styrelsen pratade om Wargön på sammanträdet den 16 mars vet jag inte – det protokollet är enligt uppgift varken färdigskrivet eller justerat…

toppfrysDen 11 maj 2016 ska Fastighets AB Vänersborg ha årsstämma. I kallelsen medföljer bolagets bokslut för 2015. Och i bokslutet står det faktiskt, lite oväntat (jag hade nästan glömt bort skandalen..), om Toppfrys och affären med Hammar Nordic Plugg.

Det var genom Fastighets AB Vänersborg som kommunen ”skötte” den skandalomspunna affären…

Året var 2009. Fastighets AB Vänersborg köpte Toppfrys (av ett företag som hette Chips AB) för 17 miljoner kronor och sålde det efter ett kort tag till Hammar Nordic Plugg för 8 miljoner… Och sedan styckade Hammar av en bit och sålde resten av Topp för 40 miljoner kronor! (Se gärna Sofia Djiobaridis omtalade beskrivning av affären i Västnytt: Toppskandalen del 1 av 3, del 2 av 3 och del 3 av 3.)

hammar2Skattebetalarna i Vänersborg hade alltså fått betala 9 miljoner kr till ett privat företag, till Hammar Nordic Plugg. Det var en gigantisk skandal som anmäldes till EU-kommissionen. (Och här hade Vänsterpartiet i Vänersborg både en och två fingrar med i spelet.) Det var nämligen inte bara fråga om en urusel affär för kommunens del, det var dessutom ett olagligt statligt stöd till ett privat företag och oförenligt med EU:s inre marknad. Och EU-kommissionen konstaterade också så småningom att så verkligen var fallet, det var olagligt av kommunen att köpa dyrt och sälja billigt till Hammar Nordic Plugg. EU-kommissionen ansåg att Hammar hade fått fabriken 14,5 miljoner (exkl ränta) för billigt. Pengarna skulle betalas tillbaka.

Och det är dessa pengar det handlar om i Fastighets AB:s bokslut:

”Fastighets AB Vänersborg har en osäker fordran sedan bokslutet 2012 på c:a 16 mkr avseende tvisten.”

money7Jag vet inte varför denna fordran är osäker. Pengarna ska ju betalas tillbaka av Hammar Nordic Plugg! Det står dock inte i handlingarna hur det är tänkt att Fastighets AB sedan ska hantera dessa pengar. Åtminstone 9 av alla miljonerna borde rimligtvis betalas tillbaka till ägarna av bolaget, dvs skattebetalarna i Vänersborgs kommun. 9 milj var nämligen det tillskott som Fastighets AB fick av kommunen för att genomföra affären.

Så här formulerades kommunfullmäktiges beslut den 19 mars 2008:

”att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott på 9.000.000 kronor till Fastighets AB Vänersborg.”

wargon2I handlingarna till årsstämman står det också en kort notis om Wargön:

”Under året har ett förfrågningsunderlag gått ut för upphandling av en demoanläggning inom ramen för Wargön Innovation.”

Inget mer, inget om eventuella kostnader…

Det ska bli intressant att följa händelseutvecklingen i ett av kommunens mer okända bolag – Fastighets AB Vänersborg… Och hur det ska gå med demoanläggningen i Wargön och pengarna från Toppaffären, …

Och så var det då Nuntorp, ämnet för dagens TTELA-artikel. Men det tänker jag skriva om i en egen blogg.

JULKLAPP från Vänsterpartiet!

20 december, 2015 1 kommentar

julshoppingJulen närmar sig med stormsteg och mängder med människor är ute och köper julklappar. Tyvärr alltför ofta på Överby och alltför sällan i Vänersborgs affärer. I juletider, och i och för sig också på andra tider under året, finns det också politiker som vill visa vänersborgarna hur snälla deV_logga_mindre är. Helst i tidningar och sociala medier.

Och som vänsterpartist vill jag naturligtvis inte vara sämre. Vänsterpartiet har, främst genom James Buccis tålmodiga arbete, faktiskt gett Vänersborgs kommun och därigenom alla skattebetalare i Vänersborg en ordentlig julklapp. Julklappen uppgår till hela 14,5 miljoner kronor plus ränta och rättegångskostnader. Jag tror att det rör sig om närmare 17 miljoner kronor.

En julklapp värd 17 miljoner kronor! Från Vänsterpartiet till Vänersborg.

topploggKommer ni ihåg Toppskandalen?

Låt mig rekapitulera bakgrunden.

När Toppfrysfabriken i Brålanda skulle läggas ner för ett antal år sedan köpte Vänersborgs kommuns fastighetsbolag fabriken. Det officiella motivet var att rädda jobb.

hammar2Kommunen köpte Toppfabriken inklusive inredning för 17 miljoner kr. I köpeavtalet fanns en option om förköpsrätt för det privata fastighetsbolaget Hammar Nordic Plugg inskriven. Den här optionen kände bara de närmast inblandade till, dvs de tre dåvarande kommunalråden Lars-Göran Ljunggren (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C). (Varav två alltså är kommunalråd än i dag och den tredje fullmäktiges ordförande…)

ljunggren2Ljunggren kommenterade i Västnytt, med de bevingade orden:

”Jag kan inte säga att det hölls hemligt. För mig var det inte hemligt.”

Flera beslut som fattades i affären var helt enkelt inte lagliga. Det hemliga optionsavtalet med Hammar Nordic Plugg var ett exempel. Ett annat var att ingen värdering av Topps fastigheter gjordes. Inte heller kollade kommunen upp om det fanns några andra intressenter. Själva beslutsfattandet var inte heller lagligt. Kommunstyrelsens arbetsutskott (=KSAU), dvs Lars-Göran Ljunggren (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlssonolaglig_topp (C), som beredde ärendet, bestod av samma personer som ingick i styrelsen för kommunens fastighetsbolag! Sedan var samma personer dessutom med och beslutade i kommunstyrelsen! Ljunggren själv sa, med ytterligare några bevingade ord, till Västnytt:

”Då är det väl ett jävsförhållande som inte borde ha förelegat.”

Men olagliga beslut, som fattas av kommunen, blir lagliga när tiden för överklagande går ut…

topp8mkrHammar Nordic Plugg använde sig av den hemliga optionen och köpte Topp av kommunen för 8 miljoner kr.

Lars-Göran Ljunggren (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C) bjöd alltså ett privat fastighetsbolag på 9 milj kr. Snacka om tomtar!

Som om detta inte var nog, så kommer säkert de flesta vänersborgare ihåg, att Hammar strax efteråt sålde samma fastighet (ja, Hammar styckade faktiskt först av ett område som han behöll) för 40 milj!!

17 miljoner kronor blev 8 miljoner kronor blev 40 miljoner kronor!

De här 9 milj kr, som skattebetalarna – via ett aktieägartillskott till kommunens fastighetsbolag – alltså ”betalade” till Hammar, ville kommunens fastighetsbolag göra avdrag för. Skatteverket sa nej. I en dom från Kammarrätten den 3 januari 2013, så fick Skatteverket rätt. Vänersborgs fastighetsbolag fick inte göra något avdrag.

kammarrattenKammarrätten skrev i sin dom:

”Annat framgår inte än att det varit fråga om en avsiktlig försäljning till underpris. Storleken av underprissättningen får anses motsvara aktieägartillskottet på 9.000.000 kr från Vänersborgs kommun.”

Notera ”avsiktlig försäljning till underpris”.

Kammarrätten skrev också:

”Det föreligger därför sådan oriktig uppgift som utgör grund för påförande av skattetillägg. [På 900.000 kr; min anm.]

Notera ”oriktig uppgift”.

Kammarrätten fortsatte:

”Enligt kammarrättens uppfattning är det därför inte ursäktligt att bolaget inte omnämnt optionsavtalet och aktieägartillskottet i deklarationen.”

Notera ”inte ursäktligt”.

justitiaDet är tungt när en domstol skriver ”avsiktlig försäljning till underpris”, ”oriktig uppgift” och ”inte ursäktligt” i en dom…

Dagen efter, den 4 januari 2013, uttalade sig Vänersborgs nuvarande kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin (S) i TTELA:

”Men jag tycker fortfarande vi tog rätt beslut, eftersom arbetstillfällen blev kvar på Topp.”

Hej och hå! ”Vi tog rätt beslut.” Lagar gäller inte oss! Eller…?

topp_ytToppskandalen, tillsammans med arenaskandalen, satte som bekant Vänersborgs kommun på kartan. Västnytt gjorde tre fantastiska och avslöjande reportage som fick ett stort genomslag i Sverige. Du kan fortfarande se programmen på YouTube. De är sevärda. Mycket sevärda… (James Bucci (V) spelar för övrigt en stor och viktig roll i programmen.)

eu_flaggaSedan anmäldes hela Toppaffären till EU-kommissionen.

Vid ett tillfälle, i december 2010, skrev kommunstyrelsen ett svar till EU-kommissionen. Svaret var så fullt av felaktigheter och lögner att Västnytt såg sig tvunget att komma till Vänersborg och göra ett nytt reportage… (Reportaget kan du se här!) Det ledde till att Lars-Göran Ljunggren (S) fick skriva ett nytt brev till EU med nya och förändrade uppgifter… (Se ”Se sig själv i spegeln”.)

EU-kommissionen konstaterade sedan att det var olagligt av kommunen att köpa dyrt och sälja billigt till Hammar Nordic Plugg. EU-kommissionen ansåg att Hammar hade fått fabriken 14,5 miljoner för billigt. Pengar som skulle betalas tillbaka.

Hammar överklagade beslutet till EU-domstolen. Och i mars tidigare i år fördestopplogg förhandlingar i domstolen.

Det var en kort resumé om den beryktade, och för kommunen mycket dyrbara, Topp-affären/Toppskandalen.

Det finns fortfarande en hel massa frågetecken som inte har rätats ut kring Topp-affären/Toppskandalen. Framför allt när det gäller pengarna… För när det gäller så här många miljoner – 17 miljoner kronor blev 8 miljoner kronor blev 40 miljoner kronor -, så var det väl inte att undra på att rykten snabbt kom i svang. Många vänersborgare hade sina egna teorier om vart alla miljoner tog vägen. Och vem som fick pengarna. Men så länge de som vet, dvs de som var inblandade, inte lägger alla korten på bordet, så kommer vi andra att sväva i okunnighet i fortsättningen också. Inte ens Vänsterpartiet i Vänersborg har lyckats reda ut allt som hände mellan skål och vägg.

Men det vi vet, det som har blivit offentligt, det vet vi tack vare ett arbete från vänsterpartister i Vänersborg. Toppaffären/Toppskandalen hade aldrig varken blivit känd eller hamnat i EU-domstolen om det inte hade varit för James Buccis (V) arbete.

eu_domstolOch i slutet av oktober i år, 2015, kom då äntligen den slutgiltiga domen från EU-domstolen.

EU-domstolen beslutade att Vänersborgs kommun gynnat ett företag på ett sätt som strider mot EU-lagar och Hammar Nordic måste därför betala tillbaka omkring 17 miljoner kronor till Vänersborgs kommun.

Rubriken i TTELA efter domen var synnerligen intressant, och missvisande:

”Kommunen vann Topptvist”

Vänersborgs kommun har inte drivit frågan på något sätt. Nä, tvärtom. Kommunen tycker fortfarande att hela skandalen var rätt skött, varken kommunen eller Hammar Nordic gjorde något fel. Som kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) sa:

”Men jag tycker fortfarande vi tog rätt beslut…”jultomten

Men det tyckte alltså inte EU-domstolen. Hammar Nordic ska betala tillbaka omkring 17 miljoner kronor till Vänersborgs skattebetalare.

Så därför alla vänersborgare:

EN RIKTIGT GOD JUL FRÅN VÄNSTERPARTIET!

Kategorier:Jul, Topp, Vänsterpartiet

Topp går igen

27 mars, 2015 1 kommentar

Arvet från gångna tider gör sig åter påmint. Spökena går igen. Arenan står där den står. Och Toppfabriken i Brålanda likaså. Ja, till och med de personer som ansvarade förtid_still de båda ekonomiska skandalerna sitter fortfarande kvar i kommunens ledning.

I Vänersborg tycks tiden stå still.

arenan_medley2Lars-Göran Ljunggren (S), Bo Carlsson (C), Gunnar Lidell (M) och i viss mån Marie Dahlin (S) hade alla avgörande roller i de skandaler som kostade kommunen miljoner och åter miljoner i extra, oförutsedda och ej politiskt beslutade utgifter. (Endast Stig Anders ”S Anders” Larsson (S) finns inte längre kvar i kommunledningen. Eller i Vänersborg.)

Arenaskandalen har begravts för länge sedan, dels av kommunen själv och dels av åklagare Sune Johansson, som summariskt lade ner förundersökningen om misstänkt trolöshet mot huvudman.

topploggToppskandalen är dock inte begravd.

Igår rapporterade Västnytt (se här!) om EU-domstolens behandling av Toppfrysaffären.

För ni kommer väl ihåg Toppfrysaffären/Toppskandalen? När Vänersborgs kommun genom mörkande och olagliga affärer förlorade 9 miljoner av skattebetalarnas pengar till – ja, till vem?

pergamentrulleSå här var det:

När Toppfrysfabriken i Brålanda skulle läggas ner för ett antal år sedan köpte Vänersborgs kommuns fastighetsbolag fabriken. Det officiella motivet var att rädda jobb.

hammar2Kommunen köpte Toppfabriken inklusive inredning för 17 miljoner kr. I köpeavtalet fanns en option om förköpsrätt för det privata fastighetsbolaget Hammar Nordic Plugg inskriven. Den här optionen kände bara de närmast inblandade till, dvs de tre dåvarande kommunalråden Lars-Göran Ljunggren (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C). (Varav två alltså är kommunalråd än i dag och den tredje fullmäktiges ordförande…)

ljunggren2Ljunggren kommenterade i Västnytt, med de bevingade orden:

”Jag kan inte säga att det hölls hemligt. För mig var det inte hemligt.”

Flera beslut som fattades i affären var helt enkelt inte lagliga. Det hemliga optionsavtalet med Hammar Nordic Plugg var ett exempel. Ett annat var att ingen värdering av Topps fastigheter gjordes. Inte heller kollade kommunen upp om olaglig_toppdet fanns några andra intressenter. Själva beslutsfattandet var inte heller lagligt. Kommunstyrelsens arbetsutskott (=KSAU), dvs Lars-Göran Ljunggren (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C), som beredde ärendet, bestod av samma personer som ingick i styrelsen för kommunens fastighetsbolag! Sedan var samma personer dessutom med och beslutade i kommunstyrelsen! Ljunggren själv sa, med ytterligare några bevingade ord, till Västnytt:

”Då är det väl ett jävsförhållande som inte borde ha förelegat.”

Men olagliga beslut, som fattas av kommunen, blir lagliga när tiden för överklagande går ut…

topp8mkrHammar Nordic Plugg använde sig av den hemliga optionen och köpte Topp av kommunen för 8 miljoner kr.

Skattebetalarna ”betalade” alltså 9 milj kr till ett privat fastighetsbolag!

Som om detta inte var nog, så kommer säkert de flesta vänersborgare ihåg, att Hammar strax efteråt sålde samma fastighet (ja, Hammar styckade faktiskt först av ett område som han behöll) för 40 milj!!

17 miljoner kronor blev 8 miljoner kronor blev 40 miljoner kronor!

De här 9 milj kr, som skattebetalarna – via ett aktieägartillskott till kommunens fastighetsbolag – alltså ”betalade” till Hammar, ville kommunens fastighetsbolag göra avdrag för. Skatteverket sa nej. I en dom från Kammarrätten den 3 januari 2013, så fick Skatteverket rätt. Vänersborgs fastighetsbolag fick inte göra något avdrag.

kammarrattenKammarrätten skrev i sin dom:

”Annat framgår inte än att det varit fråga om en avsiktlig försäljning till underpris. Storleken av underprissättningen får anses motsvara aktieägartillskottet på 9.000.000 kr från Vänersborgs kommun.”

Notera ”avsiktlig försäljning till underpris”.

Kammarrätten skrev också:

”Det föreligger därför sådan oriktig uppgift som utgör grund för påförande av skattetillägg. [På 900.000 kr; min anm.]

Notera ”oriktig uppgift”.

Kammarrätten fortsatte:

”Enligt kammarrättens uppfattning är det därför inte ursäktligt att bolaget inte omnämnt optionsavtalet och aktieägartillskottet i deklarationen.”

Notera ”inte ursäktligt”.

justitiaDet är tungt när en domstol skriver ”avsiktlig försäljning till underpris”, ”oriktig uppgift” och ”inte ursäktligt” i en dom…

Dagen efter, den 4 januari 2013, uttalade sig Vänersborgs nuvarande kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin (S) i TTELA:

”Men jag tycker fortfarande vi tog rätt beslut, eftersom arbetstillfällen blev kvar på Topp.”

Hej och hå! ”Vi tog rätt beslut.” Lagar gäller inte oss! Eller…?

Sedan hade hela Toppaffären anmälts till EU-kommissionen – och kommissionen konstaterade att det var olagligt av kommunen att köpa dyrt och sälja billigt till Hammar Nordic Plugg. EU-kommissionen ansåg att Hammar hade fått fabriken 14,5 miljoner för billigt. Pengar som skulle betalas tillbaka.

eu_domstolHammar överklagade beslutet till EU-domstolen. Och igår fördes förhandlingar i domstolen.

Alla nyfikna och intresserade vänersborgare får dock vänta ytterligare ett tag på resultatet. EU-domstolen fäller inte sin dom förrän om tidigast två månader.

Det var en kort resumé om den beryktade, och för kommunen mycket dyrbara, Topp-affären/Toppskandalen.

Det finns fortfarande en hel massa frågetecken som inte har rätats ut kring Topp-affären/Toppskandalen. Framför allt när det gäller pengarna… För när det gäller så här många miljoner – 17 miljoner kronor blev 8 miljoner kronor blev 40 miljoner kronor -, så var det väl inte att undra på att rykten snabbt kom i svang. Många vänersborgare hade sina egna teorier om moneyvart alla miljoner tog vägen. Och vem som fick pengarna. Men så länge de som vet, dvs de som var inblandade, inte lägger alla korten på bordet, så kommer vi andra att sväva i okunnighet i fortsättningen också. Och spökena kommer att finnas kvar. Och gå igen.

Såvida inte EU-domstolens dom kommer att sprida ljus över Toppskandalen.

Till sist. Det finns en hel del filmer utlagda på YouTube om Toppskandalen, bland annat reportagen från Västnytt. De är sevärda. Mycket sevärda…

Kategorier:Skandal, Topp

Toppskandalen är inte över (2)

5 januari, 2013 5 kommentarer

topploggEfter torsdagens blogg fick jag en fråga på Facebook:

”Kommunen köpte en fastighet OCH inventarier, dvs lösöre. Därefter såldes fastigheten, men vart in i H tog lösöret vägen?????????”

James Bucci (V) hade, och har, en ganska bra koll på vad som hände kring Topp. I en blogg från 2010, så skriver Bucci (källa):

”Anders Hammars ifrågasättande av värdet på fastigheten när Vänersborgs kommuns Fastighets AB Vänersborg (FABV) betalade 17 Mkr till Chips AB är mycket märkligt då det ingick maskiner till ett värde av 11 Mkr. Colliers International gjorde sin värdering för Chips AB när Chips ville sälja och konstaterade ett värde på 27 Mkr. Topp i Brålanda AB har i sin årsredovisning för 2008 värderat mark och byggnader till 30 Mkr och maskiner till 11 Mkr i inköp och som de har sedan värderat upp med ytterligare 7 Mkr. Topp i Brålanda redovisar i samma årsredovisning en ställd säkerhet i form av fastighetsinteckningar i storleken 86,725 Mkr. Det är klart att om 8 Mkr är ett rimligt värde på affären så blir det ett stort antal frågetecken kring alla andra värderingar.”

verktygVart tog då lösöret vägen? Det lär vi aldrig få veta. Tror jag. Det kanske en seriös utredare skulle kunna få reda på, men då krävs det att folk som var inblandade, politiker, affärsmän och kanske också jordbrukare, berättar. Men är det något som kännetecknar Vänersborgs kommun så är det väl, som jag skrev sist, allt hyssj-hyssj, sekretessbelagda dokument, mörkanden osv.

Vi lär antagligen aldrig få reda på var lösöret tog vägen. Vi kan dock vara säkra på att det har kommit till användning… Tror jag.

TTELA hade förresten en kort artikel igår om Kammarrättens dom. I papperstidningen uttalar sig Marie Dahlin (S). Hon säger:

”Men jag tycker fortfarande vi tog rätt beslut, eftersom arbetstillfällen blev kvar på Topp.”

Det är ganska anmärkningsvärt tycker jag. Skandalerna kring Topp och Arena Vänersborg var nog de bidragande orsakerna till det katastrofala valresultatet för socialdemokraterna. Jag trodde i min enfald att valresultatet skulle leda till en omvärdering och en självkritik. I stället försvarar Dahlin socialdemokraternas handlande.

domDet är också ganska anmärkningsvärt tycker jag när jag läser Kammarrättens dom. Kammarrätten skriver:

”Annat framgår inte än att det varit fråga om en avsiktlig försäljning till underpris. Storleken av underprissättningen får anses motsvara aktieägartillskottet på 9.000.000 kr från Vänersborgs kommun.”

Notera ”avsiktlig försäljning till underpris”.

Kammarrätten skriver också:

”Det föreligger därför sådan oriktig uppgift som utgör grund för påförande av skattetillägg.”

Notera ”oriktig uppgift”.

Kammarrätten fortsätter:

”Enligt kammarrättens uppfattning är det därför inte ursäktligt att bolaget inte omnämnt optionsavtalet och aktieägartillskottet i deklarationen.”

Notera ”inte ursäktligt”.

Vad jag förstår så är detta ganska tuffa ord från en svensk domstol. Det är svårt att se att kommunen tog ”rätt beslut”…

I mars 2012 behandlade kommunfullmäktige två motioner (från Vänsterpartiet respektive moderaterna) om att initiera utredning och granskning av förtroendevalda, anställda och/eller anlitade konsulter om de har brutit mot lagar och reglementen (i moderaternas motion stod det “orsakat Vänersborgs kommun skada”) i projekt Arena Vänersborg. Socialdemokraterna och Centerpartiet yrkade då avslag.

arenan_medley2Det verkar inte som om vänersborgarna någonsin kommer att få reda på vad som verkligen hände kring Arena Vänersborg och Topp. I varje fall inte om socialdemokraterna, och Centerpartiet, får bestämma.

Eller, för den delen, mini-alliansen med moderaterna i spetsen…

Kategorier:Skandal, Topp

Toppskandalen är inte över

3 januari, 2013 Lämna en kommentar

topploggIntet ont anande sitter man framför TV:n och tittar på Västnytt – i ett försök att smälta den fantastiska semifinalsegern för småkronorna i junior-VM. Då får man beskedet att:

”Vänersborgs kommun åker på en ny smäll i Toppaffären. Kammarrätten låter inte kommunen göra avdrag för sina förluster vid försäljningen.”

Marorna från den förra mandatperioden lever kvar – den period i Vänersborgs politiskaghost historia, då Lars-Göran Ljunggren (S) styrde tillsammans med Bo Carlsson (C). Och med S Anders Larsson (S) i kulisserna. Dessa tre personer åsamkade kommunen ekonomiska skador för åtskilliga miljoner i åtskilliga år framöver. Vem minns inte t ex:

  • fördyringen av Arena Vänersborg – från 140 till över 300 milj kr genom hemliga beslut bakom skål och vägg
  • försäljningen av Solängen till Vänersborgsbostäder – som kostade kommunen 17 milj kr i uteblivna momspengar för att ett av kommunalråden inte skrev på ett papper i tid
  • konsultaffären – då en fd vd på Vargön Alloys och nära vän till näringslivschefen S Anders Larsson fick ett konsultuppdrag värt 300.000 kronor, utan upphandling och utan krav på någon typ av skriftlig avrapportering.

ToppOch så Topp…

För ni kommer väl ihåg Toppskandalen? När Vänersborgs kommun genom mörkande och olagliga affärer förlorade 9 miljoner av skattebetalarnas pengar till – ja, till vem?

Så här var det:

När Toppfrysfabriken i Brålanda skulle lägga ner för några år sedan köpte Vänersborgs kommuns fastighetsbolag fabriken. Det officiella motivet var att rädda jobb.

Kommunen köpte Toppfabriken inklusive inredning för 17 miljoner. I köpeavtalet fanns en option om förköpsrätt för det privata fastighetsbolaget Hammar Nordic Plugg inskriven. Den här optionen kände bara de närmast inblandade till, dvs de tre dåvarande kommunalråden Lars-Göran Ljunggren (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C).

Ljunggren kommenterade i Västnytt:

”Jag kan inte säga att det hölls hemligt. För mig var det inte hemligt.”

Flera beslut som fattades i affären var helt enkelt inte lagliga. Det hemliga optionsavtalet med Hammar Nordic Plugg är ett exempel. Ett annat är att ingen värdering av Topps fastigheter gjordes. Inte heller kollade kommunen upp om det fanns några andra intressenter. Själva beslutsfattandet var inte heller lagligt. Kommunstyrelsens arbetsutskott (=KSAU), dvs Lars-Göran Ljunggren (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C), som beredde ärendet, bestod av samma personer som ingick i styrelsen för kommunens fastighetsbolag! Sedan var samma personer dessutom med och beslutade i kommunstyrelsen! Ljunggren själv sa till Västnytt:

”Då är det väl ett jävsförhållande som inte borde ha förelegat.”

Men olagliga beslut, som fattas av kommunen, blir lagliga när tiden för överklagande går ut…

hammar2Hammar Nordic Plugg använde sig av optionen och köpte Topp av kommunen för 8 miljoner.

Skattebetalarna betalade alltså 9 milj kr till ett privat fastighetsbolag!

Som om detta inte var nog, så kommer säkert de flesta vänersborgare ihåg, att Hammar strax efteråt sålde samma fastighet (ja, Hammar styckade faktiskt först av ett område som han behöll) för 40 milj!!

De här 9 milj kr, som skattebetalarna – via ett aktieägartillskott till kommunens fastighetsbolag – alltså betalade till Hammar, ville kommunens fastighetsbolag göra avdrag för. Skatteverket sa nej. I dagens dom från Kammarrätten, så får Skatteverket rätt. Vänersborgs fastighetsbolag får inte göra något avdrag.

Västnytt skriver:

”Avtalet med Hammar Nordic Plug och aktieägartillskottet fanns inte med i fastighetsbolagets deklaration, vilket enligt kammarrätten ”inte är ursäktligt” och gör att det föreligger sådana oriktiga uppgifter som kan ligga till grund för skattetillägg.”

Kommunen ska enligt Västnytt betala:

”900.000 kr i skattetillägg”

Så nu lär det väl krävas ett nytt ägartillskott från skattebetalarna till kommunens fastighetsbolag…

eu_loggaDessutom anmäldes ju hela Toppaffären till EU-kommissionen, som konstaterade att det var olagligt av kommunen att överhuvudtaget köpa dyrt och sälja billigt till Hammar Nordic Plugg.

Hur länge ska marorna från Ljunggrens, Carlssons och Larssons tid jaga vänersborgarna?

Och vi vänersborgare vet ju egentligen inte ens hur allt det här kunde hända, papperen är ju fortfarande inte lagda på bordet – fortfarande är det hyssj-hyssj, sekretessbelagda dokument, mörkanden osv.

bucciVill du veta mer om spelet kring Topp-skandalen kan du läsa på James Buccis blogg. Bucci har ett alldeles färskt inlägg!

Till sist. Det finns en hel del filmer utlagda på YouTube om det här. De är sevärda..

Toppaffären

Konsultaffären

Sångerna om Arena Vänersborg

Kategorier:Topp
%d bloggare gillar detta: