Arkiv

Archive for the ‘Topp’ Category

Blandad stiltje v 34

19 augusti, 2019 2 kommentarer

Ibland är det lite svårare att blogga än vanligt. Det är vid sådana tillfällen när det, i varje fall utåt sett (typ utanför kommunhuset), råder politisk stiltje. När dessutom fiskmåsarna inte längre förpestar tillvaron i Nordstan så man inte heller kan skriva och klaga på dom.

Den stora nyheten idag är annars att läsåret börjar för alla elever i Vänersborg. Om det finns lärare, och i synnerhet legitimerade sådana, får väl barn- och utbildningsnämndens ledamöter reda på så småningom. TTELA skriver (se ”Bristen är stor på behöriga lärare”):

”I såväl Vänersborg som Trollhättan fattas behöriga lärare främst inom ämnena språk, matte, NO och praktisk-estetiska ämnen.”

Lisa Heino, utbildningspolitisk utredare på Lärarförbundet, twittrade tidigare idag:

”Ett land där medborgare inte vill bli lärare eller sjuksköterskor har gigantiska problem. Vad gör man? Låter de man har slita som slavar, eller värnar och skyddar de befintliga som lejon och gör yrkena till guldjobb. Valet är ert makthavare. Välj er insats i Sveriges historia.”

Det är stor kris i skolans värld och utan behöriga lärare vet jag inte vad som kommer att hända… Varken i Vänersborg eller i landet som helhet.

Som sagt, ibland är det lite svårare att blogga.

Det är egentligen inget att skriva om att Qualitys ägare, Ingemar Ljung, har erbjudit kommunfullmäktige att hyra in sig i lokaler på hotellet. (Som TTELA skriver om idag, se ”Kommunfullmäktige kan få flytta in på hotell”.) Även om jag tror att det kan vara en billig lösning för kommunen. Det är ju faktiskt ingen större idé att bygga en ny sessionssal för dyra pengar när fullmäktige bara har sammanträden 8-10 gånger per år.

Vi får se hur det blir, vi får se om Västra Götalandsregionen är villig för att stå för en stor del av kostnaderna för en ny sessionssal med möjlighet för konserter etc. Men det lär dröja, regionen har brist på pengar precis som Vänersborgs kommun.

Jag såg förresten i Aftonbladet (se ”Fällde träd på kommunens mark – tvingas böta”) att en stiftelse som driver ett äldreboende fällde ett träd. Det visade sig att trädet inte stod på stiftelsens mark, utan på kommunal mark. Äldreboendet fick en faktura från Jönköpings kommun på 266.000 kr. Då tänkte jag på Brunbergs Bygg som har fällt några träd utanför sin mark uppe vid Kindblomsvägen. Undrar vad de får betala i skadestånd…

Det sägs för övrigt att kommunen tycker att det inte gör något att skogsdungen däruppe i Blåsut är borta nu. De boende har ju nära till Dalbostigen, och där finns det ju mycket skog… Eller som Elisabeth Bohlin (S) sa i fullmäktigedebatten i juni om Mariedal:

”man kan inte ha rekreationsområden utanför sin dörr, precis utanför sitt hus”

Kanske blir Brunbergs skadestånd mindre då…

TTELA skrev också för ett tag sedan att (se ”Toppfrys utreds för miljöbrott”):

”miljö- och byggförvaltningen gjort en åtalsanmälan till miljöenheten på åklagarkammaren i Göteborg”

Kommunen är tydligen skyldiga att göra detta om de misstänker miljöbrott. Då kan man undra om inte miljö- och byggförvaltningen också är skyldig att göra det även när den egna kommunen begår miljöbrott. Som att släppa ut tusentals liter orenat avloppsvatten i Vänern eller Frändeforsån…

Fast ibland tycks det som om Vänersborgs kommun inte bryr sig särskilt mycket om naturen och de gröna värdena.

Lite av varje (2): Bad, Topp och fisk

11 augusti, 2019 Lämna en kommentar

I gårdagens TTELA kunde vi läsa om att Vänersborgs kommun gick ut med informationen att vattnet vid Nordkrokens badplats är otjänligt. (Se ”Avrådan från bad kvarstår över helgen”.) Prover har visat på förhöjda halter av bakterier i vattnet.

”Bakterierna som hittats är intestinala enterokocker. Det är fekala bakterier som alltså kommer från avföring från människor eller djur.”

Orsaken är nog inte heller denna gång någon bräddning från Holmängens avloppsreningsverk. Det är med all sannolikhet kanadagässen som är skyldiga.

Kanske skulle kommunen jaga dessa fåglar med samma frenesi som de jagar enskilda avlopp i kommunen…

Och på tal om avlopp så är med all säkerhet orsaken till fiskdöden i Frändeforsån ärtvatten från Toppfrys. Det meddelade TTELA i veckan. (Se ”Toppfrys har hittat läckan ut i Frändeforsån”.)

”Läckan kommer sannolikt från vår bevattningsanläggning.”

Sa enligt TTELA Toppfrys VD Robert Stenstavold. Toppfrys arbetar med att hitta en lösning på problemet.

Som sagt, enskilda avloppslösningar (ej fabriker) är inte heller denna gång orsaken till de problem som finns med vattnen i kommunen.

Och om fiskarna dör i Frändeforsån, så tar de av andra orsaker snart slut på Halle- och Hunneberg. I juni fattade betongpartierna, dvs S+C+MP+M+L+KD, beslutet (i budgeten för 2020) att:

”Kultur och fritidsnämndens anslag minskas med 0,5 miljoner kronor. Finansieringen av fiske på Halleberg och Hunneberg upphör, detta gäller både utsättning, underhåll samt personal.”

Naturligtvis reagerar personer som brukar fiska på bergen. Enligt uppgift säljs det ca 3.000 fiskekort om året. Det sägs att dessa fiskekort betalar fisken. Det kan jag dock inte uttala mig om.

Helt klart är dock att sjöarna lockar folk. Det ordnas fisketävlingar och många av fiskarna (de på land) har dessutom med sig vänner och anhöriga som grillar och umgås vid sjöarna. Jag kan även tänka mig att en del av besökarna också är turister från andra delar av Sverige och Europa.

Var besparingsbeslutet förhastat?

Semestrarna är snart slut för de flesta. Kommunens pedagoger börjar t ex läsårets arbete imorgon måndag. Eleverna har dock en vecka kvar på sommarlovet. Politikerna har också fortsatt sommarlov. Det första nämndsmötet är inte förrän den 20 augusti. Då sammanträder byggnadsnämnden. Möjligtvis har de fem politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott något extra möte nästa vecka. Annars ses de dagen före byggnadsnämnden.

Bo Carlssons politiska historia (2/5)

10 juli, 2019 1 kommentar

Anm. Det här är en direkt fortsättning på bloggen ”Bo Carlssons politiska historia (1/5)”.

Den andra stora skandalen under mandatperioden 2006-2010, förutom arenaskandalen, var skandalen kring Topp. Bo Carlsson var inblandad även här, denna gång på ett mer direkt sätt. Det var han tillsammans med de andra kommunalråden, framför allt Lars-Göran Ljunggren (S).

Året var 2009. Fastighets AB Vänersborg köpte Toppfrys (av ett företag som hette Chips AB) för 17 miljoner kronor. I köpeavtalet fanns en option inskriven om förköpsrätt för det privata fastighetsbolaget Hammar Nordic Plugg.

Den här optionen kände bara de närmast inblandade till, dvs de tre dåvarande kommunalråden. Flera beslut fattades i Topp-affären, många var inte lagliga. Det hemliga optionsavtalet med Hammar Nordic Plugg var ett exempel. Ett annat var att ingen värdering av Topps fastighet hade gjorts. Inte heller kollade kommunen upp om det fanns några andra intressenter. Det sista exemplet gäller själva beslutsfattandet. Kommunstyrelsens arbetsutskott, dvs Lars-Göran Ljunggren (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C), som beredde ärendet, bestod av samma personer (plus ytterligare två) som ingick i styrelsen för kommunens fastighetsbolag. Sedan var samma personer med och beslutade i kommunstyrelsen.

Efter ett kort tag sålde kommunen Toppfastigheten till Hammar Nordic Plugg för 8 miljoner… Och sedan styckade Hammar av en bit och sålde resten av Topp för 40 miljoner kronor!

Skattebetalarna i Vänersborg fick alltså betala 9 miljoner kr till ett privat företag, till Hammar Nordic Plugg. Som sedan dessutom tjänade ytterligare miljoner på nästa försäljning. Det var en gigantisk skandal som anmäldes till EU-kommissionen. Det var nämligen inte bara fråga om en urusel affär för kommunens del, det var dessutom ett olagligt statligt stöd till ett privat företag och oförenligt med EU:s inre marknad. Och EU-kommissionen konstaterade också så småningom att så verkligen var fallet, det var olagligt av kommunen att köpa dyrt och sälja billigt till Hammar Nordic Plugg. EU-kommissionen ansåg att Hammar hade fått fabriken 14,5 miljoner (exkl ränta) för billigt. (Se t ex ”JULKLAPP från Vänsterpartiet!”. Se gärna även Sofia Djiobaridis omtalade beskrivning av affären i Västnytt: Toppskandalen del 1 av 3del 2 av 3 och del 3 av 3.)

Båda skandalerna, arenan och Topp, blev stora mediahändelser. Vänersborgspolitiken blev en följetong i både tidningar, radio och TV. Bo Carlsson var helt klart mycket delaktig i att sätta Vänersborg på kartan. Men det var en dyr ”reklam”, mycket dyr…

Det var emellertid inte nog med det. Under mandatperioden, dvs 2006-2010, hann Bo Carlsson med fler saker.

Kommunen gjorde en transaktion med det kommunala fastighetsbolaget i syfte att slippa att betala moms. Det handlade om byggandet av Solängen. Det var egentligen inte något konstigt. Så gjorde många kommuner. Men när regeringen upptäckte momsavdragen, bestämde den sig för att sätta stopp. En ny lag trädde i kraft ganska snabbt. Det var här som Bo Carlsson kom in. Han glömde helt enkelt att sätta sin namnteckning på ett papper. Och det betydde att papperet kom iväg några dagar för sent… Det nya lagen hade hunnit börja gälla och det gick inte lyfta momsen… Carlssons glömska, som han för övrigt inte tog ansvar för själv, utan skyllde tjänstemän för, betydde att kommunen förlorade 17 milj kr i momspengar… (Se TTELA ”Kommunen förlorade om Solängen”.)

2013 avslöjades nästa skandal. Det började med en granskningsrapport från revisorerna:

”Vi revisorer är mycket kritiska till samhällsbyggnadsnämndens och dess ordförande Bo Carlssons agerande”

Revisorerna hade granskat samhällsbyggnadsnämndens underlag och beslut för medfinansiering av olika bredbandsföreningars investeringar i fibernät. Granskningen omfattade också mandatperioden 2006-2010. Revisorernas kritik var omfattande, och förödande – för vem som helst, utom Bo Carlsson… (Se TTELA ”Revisorskritik mot Vänersborgspolitiker”.)

Revisorerna drog följande slutsatser utifrån sin granskning:

  • ”Det har inte fattas några formella beslut om medfinansiering och utbetalning av stöd med 2,7 mkr.
  • ”Medfinansieringsintyget till Jordbruksverket innehåller ingen begränsning av kostnader för slangar och brunnar.
  • ”Kommunen har inte i tillräckligt omfattning kontrollerat underlag/fakturor innan utbetalning. Medfinansiering har gjorts för andra kostnader än för slang och brunnar.
  • ”Budgeten på 500 tkr per år har för åren 2009-2012 överskridits av samhällsbyggnadsnämnden med 681 tkr.”

Punkterna 1 och 3 tål att läsas igenom en gång till – långsamt… Det måste inte vara något skumt eller lurt, men misstankarna blir ju inte mindre när vi vet att det är fibernätet i södra Dalsland, dvs bland annat i Carlssons hemtrakter i Gestadområdet, som revisorerna granskade…

Den här skandalen försvann från dagordningen, och ljuset, någon lade helt enkelt locket på. Det är nog inte så svårt att gissa vilka som var inblandade i denna mörkläggning.

Det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna och centerpartiet i Vänersborg tycks ta så lätt på lagar och regler – och moral. I varje fall om någon av ”de egna” är inblandade… Vilket inte är alltför ovanligt. Arenan, Topp, fiberdragning – och nu kommunhuset… Samma fel begås hela tiden och skattebetalarna får stå för notan. Och varje gång som alla fel och misstag upptäcks så får vänersborgarna lyssna till diverse bortförklaringar och det lovas bot och bättring…

Det är för övrigt många kommuninvånare som frågar sig var kommunens skattepengar tar vägen. Bo Carlsson är åtminstone en del av svaret…

==

Fortsättning följer. Detta var del 2 av 5.

Bloggar i denna serie:
* ”Bo Carlssons politiska historia (1/5)” 8/7 -19
* ”Bo Carlssons politiska historia (3/5)”  11/7 -19
* ”Bo Carlssons politiska historia (4/5)” 13/7 -19
* ”Bo Carlssons politiska historia (5/5)” 14/7 -19

Ljus och mörker i kommunen

10 mars, 2017 4 kommentarer

ljusNu har ytterligare en arbetsvecka passerat och det är helg. Ljuset har kommit tillbaka och det har faktiskt varit ljust både när man gått till jobbet på morgonen och när man gått hem. På de oplogade gatorna… Jag vet inte om det har varit någon snöröjning i stora delar av Vänersborg överhuvudtaget efter det senaste snöfallet. Stora djupa isspår i gatorna, mängder med is och snö, slask och vattenpölar. Jag har lidit med de äldre som har försökt att ta sig fram med sina rollatorer. Det har varit ganska mycket ”rock’n’roll” för dem på gatorna. För att nu citera Kurt Karlsson (se här). Även om det kanske inte riktigt var så han hade tänkt sig. Idag har som tur är det mesta av isen smält bort.

nuntorpDet har varit en ljus vecka också i Brålanda. I onsdags kunde vi läsa i TTELA (se här) om planerna som lokala jordbrukare och andra intressenter har på att tillsammans köpa Nunntorp. Tankarna är att bedriva olika typer av utbildningar:

”Förutom gymnasieutbildning, gymnasiesärskola med nationella och individuella program och SFI-undervisning, skulle det även kunna finnas exempelvis konferensverksamhet eller veterinärstation.”

vgregionDet låter hoppfullt och man undrar så här i efterhand om det kanske inte hade varit bättre för alla parter om Regionen hade gått ut med försäljning av Nunntorp direkt på den öppna marknaden, utan att först ge Vänersborgs kommun förtur. Då hade kanske allt redan varit igång på Nunntorp. Jag tror att den berömda ”brålandaandan” hade gynnat Nunntorp och naturbruksgymnasiet betydligt bättre än den anda som strålar i och ut från Vänersborgs kommunhus…

Det tycks för övrigt som om Vänersborg inte ens har svarat på den förfrågan som regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) skickade den 20 februari om Vänersborg vill köpa Nunntorp:

”Därför önskar vi ett skriftligt svar från Vänersborgs kommun om ett eventuellt beslut om ett förvärv av fastigheten.”

Magnussons brev var ställt till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S).

topploggIdag kunde vi dessutom läsa i TTELA (se här) att Findus har skrivit ett avtal med Toppfrys i Brålanda om att köpa frysta ärtor. Avtalet är värt upp mot 700 miljoner kronor. Det innebär ett stort lyft för bygden och sysselsättningen:

”det handlar om uppemot 15-talet fast anställda och 50 säsongsarbetare. Därtill kommer man knyta till sig omkring 75 nya odlare som uteslutande kommer vara från närområdet.”

motion3Det är en fantastisk rolig nyhet för Brålanda, även om det sker på de skånska böndernas bekostnad. Nu gäller det bara att kommunen visar att den också vill satsa på Brålanda – och börjar arbetet med att planera för en tåghållplats med perrong och pendelparkering, en ny ringled och ny mark för företag, handel och bostäder. (Se ”Tågstopp i Brålanda”.) Kanske skulle en del av de 17 miljoner kr, som kommunen har fått tillbaka från fastighetsbolaget Hammar Nordic Plugg efter den olagliga Topp-affären för några år sedan, kunna användas i arbetet…

dalboskolanDet ser dock mörkare ut i Frändefors. Av 68 åk 6-elever i dalslandsdelen av kommunen har hela 40% (27 elever) valt en annan skola än Dalboskolan i första hand. Det betyder att, om alla får plats på skolorna i ”stan”, det bara blir 142 elever på Dalboskolan till hösten. En gång på den ”gamla goda tiden” gick det över 360 elever på skolan.

uggla_nattDet ser också mörkt ut för barnen och föräldrarna på Nattugglan. Idag på SVT:s hemsida (se här) hittar vi en artikel om Nattugglans flytt till mödravårdens gamla mörka källarliknande lokaler på Vänerparken. Det är ju ett beslut som barn- och utbildningsnämnden har fattat. Ja, inte hela nämnden förstås, Vänsterpartiet och välfärdspartiet röstade mot. Det ser dock ut som om chanserna är stora att det istället blir en flytt till BUP:s lokaler, som också ligger på Vänerparken. De lokalerna är betydligt ljusare och trevligare. Så det kan ändå skönjas ett ljus vid horisonten för barnen på Nattugglan.

solvarm_husI Sikhall råder det, som jag skrev om tidigare i veckan (se ”Solvarm och kommunen fortfarande inte överens”), dock ett mer kompakt mörker. Bloggen om Solvarm har för övrigt redan blivit årets mest lästa blogginlägg. Och reaktionerna har varit genomgående positiva. Till Solvarm alltså, inte till kommunens agerande… Vad jag förstår så har kommunen nu tagit kontakt med Solvarm om ett möte. Kanske kan något gott komma ut från det.

I onsdags var det också den internationella kvinnodagen. Några medlemmar i Vänsterpartiet uppmärksammade dagen med att sätta så kallade Pussyhats på ett antal statyer i Vänersborg.

pussyhats

Pussyhats är feministiska protestmössor, som har utformats av kvinnor i USA som protest mot president Trumps sexistiska och kvinnofientliga politik.

Det är bara 10 dagar kvar till vårdagjämningen.

Fastighets AB Vänersborg (1/2)

12 april, 2016 1 kommentar

fabvFastighets AB Vänersborg? FABV? Vad är det?

Fastighets AB Vänersborg (=FABV) är ett sådan där företag, som förhållandevis få känner till. Tror jag. Senast jag själv läste om Fastighets AB i media, så var det i TTELA den 30 mars (se här). Fast egentligen handlade den artikeln om något helt annat, nämligen kommunchefernas löner. Vänersborgs kommundirektör Ove Thörnkvist hade en månadslön på 69.000 kr. Vilket för övrigt var förhållandevis lågt jämfört med andra kommunchefer i området. Men som kommunalrådet Marie Dahlin (S) sa till TTELA:

”Även om grundlönen är låg i förhållande till de andra kommunchefernas löner får Ove Thörnkvist även ett arvode på 10.000 kronor för sitt uppdrag som vd i Fastighets AB.”

”Fastighets AB.”

Och när jag hade skrivit dessa rader (och faktiskt en hel blogg) igår kväll, och öppnade TTELA efter en god natts sömn – så får jag se rubriken:

”Fastighetsbolaget kan köpa Nuntorp”

Ibland kan faktiskt slumpens skördar spela ett spratt… (Och jag fick skriva om min blogg…)

marie_bosse

Fastighets AB Vänersborg är ett kommunalt aktiebolag. Ledamöterna utses av kommunfullmäktige, och just nu sitter Marie Dahlin (S), ordförande, Tor Wendel (M) vice ordförande, och Bo Carlsson (C) i bolagets styrelse. Nu får dessa tre personer, som utgör hela styrelsen (förutom ersättare), inte fatta vilka beslut som helst. Kommunfullmäktige ska nämligen:

”få ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, innan bolaget fattar beslut i frågan.”betongblandare2

Men annars sitter alltså representanter från tre betongpartier och diskuterar mellan skål och vägg, utan att andra har någon större insyn. Ja, man kan väl också fråga sig varför i alla sina dagar Bo Carlsson, som representerar ett parti med endast 4 platser i fullmäktige, ska sitta med i var och varannan styrelse…

I bolagsordningen kan vi läsa om bolagets syfte:

§ ”§ 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med beaktande av lokaliseringsprincipen och andra gällande kommunalrättsliga principer köpa och sälja fastigheter, att uppföra byggnader samt att förvalta och hyra ut fast och lös egendom. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.”

§ ”§ 4 Bolagets ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte i avsikt att stödja utvecklingen av ett starkt affärs- och näringsliv i Vänersborgs kommun som grund för sysselsättning och goda levnadsbetingelser.”

karvling

Varför skriver jag då om Fastighets AB Vänersborg? (Jag hade faktiskt tänkt göra, och hade gjort det, även innan dagens TTELA-artikel.) Jo, det kommunala aktiebolaget ska nämligen snart ha årsstämma. Och då tänkte jag att det var på sin plats att, förutom att fördjupa min kunskap något, bläddra lite i protokoll och årsstämmohandlingar.

Och jag fann en hel del intressant. Som att styrelsen hade diskuterat en del kring Toppfrys, Nuntorp och en demoanläggning i Wargöns hamn- och industriområde…

I protokollet från den 1 oktober 2015 står det till exempel:

”Eventuellt skall Fastighets AB bygga en demoanläggning i Vargön. … Hyresgästen och tankar på demoanläggning ingår i projekt Wargön Innovation. Projektet fortsätter dialogen med den tilltänkta hyresgästen och avrapporterar på framtida styrelsemöten.”

Demoanläggning? Är inte det en fråga av ”principiell betydelse eller …. av större vikt”? Som det stod i bolagsordningen.

I paragrafen strax efter i samma protokoll stod det:

”Vd rapporterar om olika intressenter som är intresserade av både ta över anläggning och bygga ny anläggning för uthyrning. Styrelsen avvisade detta.”

ovetJag mailade till VD Ove Thörnkvist och frågade, han har ju ändå 10.000 kr i månaden för att vara VD, om den här paragrafen också handlade om demoanläggningen i Wargön. Thörnkvist svarade:

”Ska undersöka detta.”

Jag inbillade mig kanske att VD:n hade sådana saker i ”huvudet”…

Eftersom det dröjde med svaret, så hann jag skicka ett mail till, där jag frågade vad demoanläggningen skulle kosta.

VD Thörnkvist svarade på min sista fråga:

”Ingenting, men jag ska inte spekulera i ev framtida politiska beslut. Däremot kan det vara en fråga för Fastighets AB Vänersborg och då får du vända dig till ordförande.”

”… en fråga för Fastighets AB…” Det verkade som om kommundirektör Thörnkvist för ett ögonblick glömde att han faktiskt är VD i Fastighets AB… Eller berodde kanske det svävande svaret på att det är ”politiken som härskar”…? (Och så bör det kanske i och för sig också vara…)

På den första frågan svarade Thörnkvist: dokumentation

”På din första fråga handlade det om framtagande av förfrågningsunderlag för ev byggande av demoanläggning i Vargön men styrelsen avvaktar till entreprenören/entreprenörerna utrycker sin vilja.”

Det svaret blev jag inte särskilt mycket klokare av, det måste jag erkänna, så jag skrev igen:

””Ta över”, ”bygga ny anläggning” verkar ju inte handla om att ta fram ett förfrågningsunderlag. Du skulle inte vilja förtydliga?”

Och då visade det sig att VD Thörnkvist hade misstagit sig:

”Snurrar till det märker jag! Har nu gått tillbaka i mina handlingar. Det handlar om en helt annan affärstransaktion som bolaget blev erbjuden men inte var inte intresserad av. Fel av mig; alltså inget med ”gamla Holmen”-området i Vargön att göra.”

protokoll

Visst kan man missta sig, även en VD och kommundirektör kan det. Men – ska protokollen vara så bristfälliga att det inte direkt framgår vad eller vilka företag som har diskuterats på ett styrelsemöte? Och så ”luddigt” skrivet är det faktiskt också på andra ställen i protokollen.

När det gällde hur mycket anläggningen skulle kosta så vände jag mig, som VD:n rekommenderade, till ordförande Marie Dahlin (S).

Marie Dahlin svarade:

”Vi har ingen beräknad kostnad för en demoanläggning i dagsläget, men kostnaden kommer att ev belasta fastighets AB, så ingenting är svaret.”

Så styrelsen för bolaget sitter och spånar, diskuterar och förbereder beslut om en stor anläggning, utan att ha, åtminstone, en uppskattad beräkning av kostnaderna… Hur är det möjligt? Eller vill Dahlin inte avslöja det för en fullmäktigeledamot från ett ”icke-betongparti”?

I protokollet från styrelsemötet den 27 januari 2016 står det inget om Wargön. Och om styrelsen pratade om Wargön på sammanträdet den 16 mars vet jag inte – det protokollet är enligt uppgift varken färdigskrivet eller justerat…

toppfrysDen 11 maj 2016 ska Fastighets AB Vänersborg ha årsstämma. I kallelsen medföljer bolagets bokslut för 2015. Och i bokslutet står det faktiskt, lite oväntat (jag hade nästan glömt bort skandalen..), om Toppfrys och affären med Hammar Nordic Plugg.

Det var genom Fastighets AB Vänersborg som kommunen ”skötte” den skandalomspunna affären…

Året var 2009. Fastighets AB Vänersborg köpte Toppfrys (av ett företag som hette Chips AB) för 17 miljoner kronor och sålde det efter ett kort tag till Hammar Nordic Plugg för 8 miljoner… Och sedan styckade Hammar av en bit och sålde resten av Topp för 40 miljoner kronor! (Se gärna Sofia Djiobaridis omtalade beskrivning av affären i Västnytt: Toppskandalen del 1 av 3, del 2 av 3 och del 3 av 3.)

hammar2Skattebetalarna i Vänersborg hade alltså fått betala 9 miljoner kr till ett privat företag, till Hammar Nordic Plugg. Det var en gigantisk skandal som anmäldes till EU-kommissionen. (Och här hade Vänsterpartiet i Vänersborg både en och två fingrar med i spelet.) Det var nämligen inte bara fråga om en urusel affär för kommunens del, det var dessutom ett olagligt statligt stöd till ett privat företag och oförenligt med EU:s inre marknad. Och EU-kommissionen konstaterade också så småningom att så verkligen var fallet, det var olagligt av kommunen att köpa dyrt och sälja billigt till Hammar Nordic Plugg. EU-kommissionen ansåg att Hammar hade fått fabriken 14,5 miljoner (exkl ränta) för billigt. Pengarna skulle betalas tillbaka.

Och det är dessa pengar det handlar om i Fastighets AB:s bokslut:

”Fastighets AB Vänersborg har en osäker fordran sedan bokslutet 2012 på c:a 16 mkr avseende tvisten.”

money7Jag vet inte varför denna fordran är osäker. Pengarna ska ju betalas tillbaka av Hammar Nordic Plugg! Det står dock inte i handlingarna hur det är tänkt att Fastighets AB sedan ska hantera dessa pengar. Åtminstone 9 av alla miljonerna borde rimligtvis betalas tillbaka till ägarna av bolaget, dvs skattebetalarna i Vänersborgs kommun. 9 milj var nämligen det tillskott som Fastighets AB fick av kommunen för att genomföra affären.

Så här formulerades kommunfullmäktiges beslut den 19 mars 2008:

”att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott på 9.000.000 kronor till Fastighets AB Vänersborg.”

wargon2I handlingarna till årsstämman står det också en kort notis om Wargön:

”Under året har ett förfrågningsunderlag gått ut för upphandling av en demoanläggning inom ramen för Wargön Innovation.”

Inget mer, inget om eventuella kostnader…

Det ska bli intressant att följa händelseutvecklingen i ett av kommunens mer okända bolag – Fastighets AB Vänersborg… Och hur det ska gå med demoanläggningen i Wargön och pengarna från Toppaffären, …

Och så var det då Nuntorp, ämnet för dagens TTELA-artikel. Men det tänker jag skriva om i en egen blogg.

JULKLAPP från Vänsterpartiet!

20 december, 2015 1 kommentar

julshoppingJulen närmar sig med stormsteg och mängder med människor är ute och köper julklappar. Tyvärr alltför ofta på Överby och alltför sällan i Vänersborgs affärer. I juletider, och i och för sig också på andra tider under året, finns det också politiker som vill visa vänersborgarna hur snälla deV_logga_mindre är. Helst i tidningar och sociala medier.

Och som vänsterpartist vill jag naturligtvis inte vara sämre. Vänsterpartiet har, främst genom James Buccis tålmodiga arbete, faktiskt gett Vänersborgs kommun och därigenom alla skattebetalare i Vänersborg en ordentlig julklapp. Julklappen uppgår till hela 14,5 miljoner kronor plus ränta och rättegångskostnader. Jag tror att det rör sig om närmare 17 miljoner kronor.

En julklapp värd 17 miljoner kronor! Från Vänsterpartiet till Vänersborg.

topploggKommer ni ihåg Toppskandalen?

Låt mig rekapitulera bakgrunden.

När Toppfrysfabriken i Brålanda skulle läggas ner för ett antal år sedan köpte Vänersborgs kommuns fastighetsbolag fabriken. Det officiella motivet var att rädda jobb.

hammar2Kommunen köpte Toppfabriken inklusive inredning för 17 miljoner kr. I köpeavtalet fanns en option om förköpsrätt för det privata fastighetsbolaget Hammar Nordic Plugg inskriven. Den här optionen kände bara de närmast inblandade till, dvs de tre dåvarande kommunalråden Lars-Göran Ljunggren (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C). (Varav två alltså är kommunalråd än i dag och den tredje fullmäktiges ordförande…)

ljunggren2Ljunggren kommenterade i Västnytt, med de bevingade orden:

”Jag kan inte säga att det hölls hemligt. För mig var det inte hemligt.”

Flera beslut som fattades i affären var helt enkelt inte lagliga. Det hemliga optionsavtalet med Hammar Nordic Plugg var ett exempel. Ett annat var att ingen värdering av Topps fastigheter gjordes. Inte heller kollade kommunen upp om det fanns några andra intressenter. Själva beslutsfattandet var inte heller lagligt. Kommunstyrelsens arbetsutskott (=KSAU), dvs Lars-Göran Ljunggren (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlssonolaglig_topp (C), som beredde ärendet, bestod av samma personer som ingick i styrelsen för kommunens fastighetsbolag! Sedan var samma personer dessutom med och beslutade i kommunstyrelsen! Ljunggren själv sa, med ytterligare några bevingade ord, till Västnytt:

”Då är det väl ett jävsförhållande som inte borde ha förelegat.”

Men olagliga beslut, som fattas av kommunen, blir lagliga när tiden för överklagande går ut…

topp8mkrHammar Nordic Plugg använde sig av den hemliga optionen och köpte Topp av kommunen för 8 miljoner kr.

Lars-Göran Ljunggren (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C) bjöd alltså ett privat fastighetsbolag på 9 milj kr. Snacka om tomtar!

Som om detta inte var nog, så kommer säkert de flesta vänersborgare ihåg, att Hammar strax efteråt sålde samma fastighet (ja, Hammar styckade faktiskt först av ett område som han behöll) för 40 milj!!

17 miljoner kronor blev 8 miljoner kronor blev 40 miljoner kronor!

De här 9 milj kr, som skattebetalarna – via ett aktieägartillskott till kommunens fastighetsbolag – alltså ”betalade” till Hammar, ville kommunens fastighetsbolag göra avdrag för. Skatteverket sa nej. I en dom från Kammarrätten den 3 januari 2013, så fick Skatteverket rätt. Vänersborgs fastighetsbolag fick inte göra något avdrag.

kammarrattenKammarrätten skrev i sin dom:

”Annat framgår inte än att det varit fråga om en avsiktlig försäljning till underpris. Storleken av underprissättningen får anses motsvara aktieägartillskottet på 9.000.000 kr från Vänersborgs kommun.”

Notera ”avsiktlig försäljning till underpris”.

Kammarrätten skrev också:

”Det föreligger därför sådan oriktig uppgift som utgör grund för påförande av skattetillägg. [På 900.000 kr; min anm.]

Notera ”oriktig uppgift”.

Kammarrätten fortsatte:

”Enligt kammarrättens uppfattning är det därför inte ursäktligt att bolaget inte omnämnt optionsavtalet och aktieägartillskottet i deklarationen.”

Notera ”inte ursäktligt”.

justitiaDet är tungt när en domstol skriver ”avsiktlig försäljning till underpris”, ”oriktig uppgift” och ”inte ursäktligt” i en dom…

Dagen efter, den 4 januari 2013, uttalade sig Vänersborgs nuvarande kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin (S) i TTELA:

”Men jag tycker fortfarande vi tog rätt beslut, eftersom arbetstillfällen blev kvar på Topp.”

Hej och hå! ”Vi tog rätt beslut.” Lagar gäller inte oss! Eller…?

topp_ytToppskandalen, tillsammans med arenaskandalen, satte som bekant Vänersborgs kommun på kartan. Västnytt gjorde tre fantastiska och avslöjande reportage som fick ett stort genomslag i Sverige. Du kan fortfarande se programmen på YouTube. De är sevärda. Mycket sevärda… (James Bucci (V) spelar för övrigt en stor och viktig roll i programmen.)

eu_flaggaSedan anmäldes hela Toppaffären till EU-kommissionen.

Vid ett tillfälle, i december 2010, skrev kommunstyrelsen ett svar till EU-kommissionen. Svaret var så fullt av felaktigheter och lögner att Västnytt såg sig tvunget att komma till Vänersborg och göra ett nytt reportage… (Reportaget kan du se här!) Det ledde till att Lars-Göran Ljunggren (S) fick skriva ett nytt brev till EU med nya och förändrade uppgifter… (Se ”Se sig själv i spegeln”.)

EU-kommissionen konstaterade sedan att det var olagligt av kommunen att köpa dyrt och sälja billigt till Hammar Nordic Plugg. EU-kommissionen ansåg att Hammar hade fått fabriken 14,5 miljoner för billigt. Pengar som skulle betalas tillbaka.

Hammar överklagade beslutet till EU-domstolen. Och i mars tidigare i år fördestopplogg förhandlingar i domstolen.

Det var en kort resumé om den beryktade, och för kommunen mycket dyrbara, Topp-affären/Toppskandalen.

Det finns fortfarande en hel massa frågetecken som inte har rätats ut kring Topp-affären/Toppskandalen. Framför allt när det gäller pengarna… För när det gäller så här många miljoner – 17 miljoner kronor blev 8 miljoner kronor blev 40 miljoner kronor -, så var det väl inte att undra på att rykten snabbt kom i svang. Många vänersborgare hade sina egna teorier om vart alla miljoner tog vägen. Och vem som fick pengarna. Men så länge de som vet, dvs de som var inblandade, inte lägger alla korten på bordet, så kommer vi andra att sväva i okunnighet i fortsättningen också. Inte ens Vänsterpartiet i Vänersborg har lyckats reda ut allt som hände mellan skål och vägg.

Men det vi vet, det som har blivit offentligt, det vet vi tack vare ett arbete från vänsterpartister i Vänersborg. Toppaffären/Toppskandalen hade aldrig varken blivit känd eller hamnat i EU-domstolen om det inte hade varit för James Buccis (V) arbete.

eu_domstolOch i slutet av oktober i år, 2015, kom då äntligen den slutgiltiga domen från EU-domstolen.

EU-domstolen beslutade att Vänersborgs kommun gynnat ett företag på ett sätt som strider mot EU-lagar och Hammar Nordic måste därför betala tillbaka omkring 17 miljoner kronor till Vänersborgs kommun.

Rubriken i TTELA efter domen var synnerligen intressant, och missvisande:

”Kommunen vann Topptvist”

Vänersborgs kommun har inte drivit frågan på något sätt. Nä, tvärtom. Kommunen tycker fortfarande att hela skandalen var rätt skött, varken kommunen eller Hammar Nordic gjorde något fel. Som kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) sa:

”Men jag tycker fortfarande vi tog rätt beslut…”jultomten

Men det tyckte alltså inte EU-domstolen. Hammar Nordic ska betala tillbaka omkring 17 miljoner kronor till Vänersborgs skattebetalare.

Så därför alla vänersborgare:

EN RIKTIGT GOD JUL FRÅN VÄNSTERPARTIET!

Kategorier:Jul, Topp, Vänsterpartiet

Topp går igen

27 mars, 2015 1 kommentar

Arvet från gångna tider gör sig åter påmint. Spökena går igen. Arenan står där den står. Och Toppfabriken i Brålanda likaså. Ja, till och med de personer som ansvarade förtid_still de båda ekonomiska skandalerna sitter fortfarande kvar i kommunens ledning.

I Vänersborg tycks tiden stå still.

arenan_medley2Lars-Göran Ljunggren (S), Bo Carlsson (C), Gunnar Lidell (M) och i viss mån Marie Dahlin (S) hade alla avgörande roller i de skandaler som kostade kommunen miljoner och åter miljoner i extra, oförutsedda och ej politiskt beslutade utgifter. (Endast Stig Anders ”S Anders” Larsson (S) finns inte längre kvar i kommunledningen. Eller i Vänersborg.)

Arenaskandalen har begravts för länge sedan, dels av kommunen själv och dels av åklagare Sune Johansson, som summariskt lade ner förundersökningen om misstänkt trolöshet mot huvudman.

topploggToppskandalen är dock inte begravd.

Igår rapporterade Västnytt (se här!) om EU-domstolens behandling av Toppfrysaffären.

För ni kommer väl ihåg Toppfrysaffären/Toppskandalen? När Vänersborgs kommun genom mörkande och olagliga affärer förlorade 9 miljoner av skattebetalarnas pengar till – ja, till vem?

pergamentrulleSå här var det:

När Toppfrysfabriken i Brålanda skulle läggas ner för ett antal år sedan köpte Vänersborgs kommuns fastighetsbolag fabriken. Det officiella motivet var att rädda jobb.

hammar2Kommunen köpte Toppfabriken inklusive inredning för 17 miljoner kr. I köpeavtalet fanns en option om förköpsrätt för det privata fastighetsbolaget Hammar Nordic Plugg inskriven. Den här optionen kände bara de närmast inblandade till, dvs de tre dåvarande kommunalråden Lars-Göran Ljunggren (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C). (Varav två alltså är kommunalråd än i dag och den tredje fullmäktiges ordförande…)

ljunggren2Ljunggren kommenterade i Västnytt, med de bevingade orden:

”Jag kan inte säga att det hölls hemligt. För mig var det inte hemligt.”

Flera beslut som fattades i affären var helt enkelt inte lagliga. Det hemliga optionsavtalet med Hammar Nordic Plugg var ett exempel. Ett annat var att ingen värdering av Topps fastigheter gjordes. Inte heller kollade kommunen upp om olaglig_toppdet fanns några andra intressenter. Själva beslutsfattandet var inte heller lagligt. Kommunstyrelsens arbetsutskott (=KSAU), dvs Lars-Göran Ljunggren (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C), som beredde ärendet, bestod av samma personer som ingick i styrelsen för kommunens fastighetsbolag! Sedan var samma personer dessutom med och beslutade i kommunstyrelsen! Ljunggren själv sa, med ytterligare några bevingade ord, till Västnytt:

”Då är det väl ett jävsförhållande som inte borde ha förelegat.”

Men olagliga beslut, som fattas av kommunen, blir lagliga när tiden för överklagande går ut…

topp8mkrHammar Nordic Plugg använde sig av den hemliga optionen och köpte Topp av kommunen för 8 miljoner kr.

Skattebetalarna ”betalade” alltså 9 milj kr till ett privat fastighetsbolag!

Som om detta inte var nog, så kommer säkert de flesta vänersborgare ihåg, att Hammar strax efteråt sålde samma fastighet (ja, Hammar styckade faktiskt först av ett område som han behöll) för 40 milj!!

17 miljoner kronor blev 8 miljoner kronor blev 40 miljoner kronor!

De här 9 milj kr, som skattebetalarna – via ett aktieägartillskott till kommunens fastighetsbolag – alltså ”betalade” till Hammar, ville kommunens fastighetsbolag göra avdrag för. Skatteverket sa nej. I en dom från Kammarrätten den 3 januari 2013, så fick Skatteverket rätt. Vänersborgs fastighetsbolag fick inte göra något avdrag.

kammarrattenKammarrätten skrev i sin dom:

”Annat framgår inte än att det varit fråga om en avsiktlig försäljning till underpris. Storleken av underprissättningen får anses motsvara aktieägartillskottet på 9.000.000 kr från Vänersborgs kommun.”

Notera ”avsiktlig försäljning till underpris”.

Kammarrätten skrev också:

”Det föreligger därför sådan oriktig uppgift som utgör grund för påförande av skattetillägg. [På 900.000 kr; min anm.]

Notera ”oriktig uppgift”.

Kammarrätten fortsatte:

”Enligt kammarrättens uppfattning är det därför inte ursäktligt att bolaget inte omnämnt optionsavtalet och aktieägartillskottet i deklarationen.”

Notera ”inte ursäktligt”.

justitiaDet är tungt när en domstol skriver ”avsiktlig försäljning till underpris”, ”oriktig uppgift” och ”inte ursäktligt” i en dom…

Dagen efter, den 4 januari 2013, uttalade sig Vänersborgs nuvarande kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande, Marie Dahlin (S) i TTELA:

”Men jag tycker fortfarande vi tog rätt beslut, eftersom arbetstillfällen blev kvar på Topp.”

Hej och hå! ”Vi tog rätt beslut.” Lagar gäller inte oss! Eller…?

Sedan hade hela Toppaffären anmälts till EU-kommissionen – och kommissionen konstaterade att det var olagligt av kommunen att köpa dyrt och sälja billigt till Hammar Nordic Plugg. EU-kommissionen ansåg att Hammar hade fått fabriken 14,5 miljoner för billigt. Pengar som skulle betalas tillbaka.

eu_domstolHammar överklagade beslutet till EU-domstolen. Och igår fördes förhandlingar i domstolen.

Alla nyfikna och intresserade vänersborgare får dock vänta ytterligare ett tag på resultatet. EU-domstolen fäller inte sin dom förrän om tidigast två månader.

Det var en kort resumé om den beryktade, och för kommunen mycket dyrbara, Topp-affären/Toppskandalen.

Det finns fortfarande en hel massa frågetecken som inte har rätats ut kring Topp-affären/Toppskandalen. Framför allt när det gäller pengarna… För när det gäller så här många miljoner – 17 miljoner kronor blev 8 miljoner kronor blev 40 miljoner kronor -, så var det väl inte att undra på att rykten snabbt kom i svang. Många vänersborgare hade sina egna teorier om moneyvart alla miljoner tog vägen. Och vem som fick pengarna. Men så länge de som vet, dvs de som var inblandade, inte lägger alla korten på bordet, så kommer vi andra att sväva i okunnighet i fortsättningen också. Och spökena kommer att finnas kvar. Och gå igen.

Såvida inte EU-domstolens dom kommer att sprida ljus över Toppskandalen.

Till sist. Det finns en hel del filmer utlagda på YouTube om Toppskandalen, bland annat reportagen från Västnytt. De är sevärda. Mycket sevärda…

Kategorier:Skandal, Topp
%d bloggare gillar detta: