Hem > Demokrati, Forsane, VA > Forsane och kommunen

Forsane och kommunen

maktKommunen är en mäktig aktör. Den har stora ekonomiska och personella resurser. Kommunen har tillgång till experter alltifrån ingenjörer till jurister. Och finns inte sakkunskapen på plats, så kan den köpas in.

Det händer inte alltför sällan att enskilda vänersborgare inte kommer överens med kommunen. De har upplevt att det inte är lätt att få den kommunala kolossen som trilskande motpart eller till och med som fiende. Det har Andersson i Nordkroken, Larsson i Sikhall, de boende vid Kindblomsvägen, föräldrar vid väg 2031 i Väne Ryr och många andra vänersborgare erfarit.

Kommunen tycks alltid ha rätten och lagen på sin sida. Och tycker en enskild invånare inte det, så går de kommunala besluten att överklaga. Men då gäller det för den enskilde invånaren att veta vad som går att överklaga, till vilken instans det ska överklagas och hur det ska överklagas. Det är inte alltid så lätt.

Hur det kan gå om man som ”enkel” och ”vanlig” kommuninvånare kommer i ”konflikt” med kommunen är Forsane Samfällighet ett exempel på… Forsane Samfällighet består av de boende runt Forsane i Frändefors. Samfälligheten ordnar VA-frågorna i området.

VA är naturligtvis en nyckelfråga för människor i en kommun. Alla måste ha ett fungerande VA och det måste också finnas VA om det byggs nya bostäder. Inget VA, inga människor typ. Självklart.

sammantrade6Den 12 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige i Vänersborg att:

”införa verksamhetsområde för VA – Vatten och Avlopp, etapp 3, för Forsane och Dykälla i Vänersborgs kommun.”

Ett verksamhetsområde är enligt lagen om ”allmänna vattentjänster” (2006:412):

”det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning”

I ett verksamhetsområde är kommunen huvudman. Fullmäktiges beslut innebar att de boende i Forsane och Dykällan ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Jag var själv med om beslutet i fullmäktige. Fast inte Gunnar Lidell (M). Kommunstyrelsens ordförande deltog inte i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.

De boende i Forsane uppskattade inte beslutet…

klagaDen 2 juli 2013 överklagade Forsane Samfällighetsförening fullmäktiges beslut. Samfälligheten vände sig till Förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten lämnade dock över handlingarna till Statens VA-nämnd, enligt paragraf 53 i lagen om allmänna vattentjänster. Statens VA-nämnd skickade emellertid tillbaka ärendet till Förvaltningsrätten.

Den 17 september 2013 meddelande Förvaltningsrätten att överklagande från Forsane Samfällighetsförening avslås:

”Forsane Samfällighetsförening har överklagat beslutet, men har inte utvecklat sin talan i förvaltningsrätten. Samfällighetsföreningen har följaktligen inte visat att det finns förutsättningar för att upphäva det överklagade beslutet. Överklagandet ska därför avslås.”

Forsane Samfällighetsförening överklagade till Kammarrätten. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. Forsane Samfällighetsförening gick därför till Högsta Förvaltningsdomstolen. Den meddelande inte heller prövningstillstånd…

domareForsane Samfällighetsförening förlorade den juridiska processen.

Orsaken till den juridiska utgången var att Forsane Samfällighetsförening ”bara” överklagade fullmäktiges beslut. Samfälligheten angav inga skäl eller motiveringar till Förvaltningsrätten, dvs hade ”inte utvecklat sin talan”.

Och det måste man.

Hur nu ”enkla” och”vanliga” invånare i Vänersborg ska veta det… (Samfälligheten utvecklade sin talan i överklagandet till Högsta Förvaltningsdomstolen. Men då var det för sent. Alldeles för sent.)

Förvaltningsrätten har alltså dömt till kommunens fördel, men notera – inte på grund av sakskäl utan endast för att överklagandet från Forsane Samfällighetsförening inte var formellt och juridiskt korrekt.

forsaneDe boende i Forsane vill nu samtala och diskutera med kommunen.

Den 24 mars 2014 skrev styrelsen för Forsane Samfällighet ett mail till kommunen:

”Finns intresse från er sida att vi träffas och förhandla om situationen med ev anslutning till kommunalt VA ?
Om intresse finns så bör detta ske närmaste dagarna .
Har ni intresse av att lösa detta i närtid så finns möjligheten .
Vi är öppna för diskussion .”

Men det var inte kommunen.

Dagen efter mailet från Forsane svarar kommunen:

”Det finns inget att förhandla om.”

reglerVänersborgs kommun skulle behöva ett invånarombud.

Kategorier:Demokrati, Forsane, VA
  1. Roy Andersson
    11 juni, 2014 kl. 23:15

    Det är möjligt att vi behöver ett invånarombud, men alternativ finns. Om våra ideella föreningar går in på person. VEM beslutade… Vem …Om kommunens förvaltningar vill ha krig så kan dom få det och då förlorar dom. Vem förbjöd byggnadslov för… fast det stred mot lagen? Okay, Och efter hans antidemokratiska beslut så förväntar han sig att ideella ledare skall ta hand om hans idrottsintresserade barn? Men idrottsrörelsen är en del i den svenska folkrörelsen och den i sin tur är en hörnpelare i den svenska demokratin. Dom ideella ledarna kanske inte vill hjälpa en antidemokratisk farsa eller morsa att på totalt oavlönad tid ge deras barn idrottsuppfostran eftersom deras farsa motarbetar dom övriga barnens bästa?

  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: