Hem > BUN 2015 > BUN? Redan?

BUN? Redan?

Det var en överraskning. Redan BUN? Igen?kassettband

Igår kom alla handlingar till Barn- och Utbildningsnämndens sammanträde den 16 mars. Och jag som precis hade lagt undan alla handlingar och ljudinspelningar från det senaste fullmäktigesammanträdet…

Denna gång är utskicket till mötet helt komplett, allt aktuellt material finns för ovanlighetens skull med. Det kan bero på att nämnden ska ha två utbildningsdagar nästa vecka, måndag och tisdag. På kusten. Och då ska hela nämnden samlas, framför allt för att få information och utbildning kring diverse lagar, styrdokument etc. Men det lär också bli en hel del diskussion kring de ekonomi- och budgetfrågor som ska upp på sammanträdet. Det är nämligen inga roliga signaler som skickas från kommunledningshåll…

teacher_bunUtbildning av nämnden är för övrigt nödvändigt. En stor del av ledamöterna är helt nya. Och en repetition skadar inte heller de ”gamla” ledamöterna. Kanske skulle också ett och annat kommunalråd ha haft glädje av utbildningen…

Det är inte nog med att kommunfullmäktige behandlade en hel massa motioner i förra veckan, BUN:s första ärende är också en motion, en motion från det styrande miljöpartiet. Miljöpartiet vill att kommunen ska höja ambitionen så att 50% av kommunens mat är ekologisk år 2018.

Och det står väl hela den styrande minoriteten bakom kan jag tänka. På miljöpartiets hemsida kan vi ju läsa:

”Grunde [det står faktiskt så; min anm] för samarbetet vilar på en politisk överenskommelse med de övergripande målen att verka för en hållbar utveckling, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt.”

Det är för övrigt nästan det enda vänersborgarna vet när det gäller de styrande partiernas tankar och vilja för de närmaste fyra åren…

kravEkologisk mat. 50%. Jag har inget emot ekologisk mat. Tro inte det. Tvärtom. Men så här på fredagseftermiddagen sitter jag och funderar på om inte hela den här debatten vänder upp och ner på problemen. I bästa fall. Kanske missar man till och med det verkliga problemet.

Borde man inte börja med att fråga sig vilken mat som är nyttigast – för människor i allmänhet och för barn och ungdomar i synnerhet? Välfärdssjukdomarna som fetma, diabetes, hjärtinfarkt osv ökar explosionsartat och letar sig dessutom ner i åldrarna. Är inte detta den viktigaste matfrågan just nu? Tänker jag.pollution2

Och när det gäller miljön. Visst skadar dagens moderna jordbruk miljön, men det gör ju i stort sett all annan industri i världen idag också. Frågan handlar ju inte om vad vi konsumerar utan hur vi producerar. Och kanske borde vi ställa oss frågan hur vi anpassar dagens marknadsorienterade och vinstmaximerande produktion till en produktion i människans, och miljöns, tjänst… Tänker jag.

Men det är en helt annan diskussion. Det är inget vi löser på ett BUN-möte.

brasklappFörvaltningen är positiv till miljöpartiets motion. Men en stor brasklapp skickas med:

”Om en ökning av andelen ekologisk mat sker upp till 50 procent och detta genomförs utifrån att byta ut dagens konventionella mat till ekologisk och inte göra andra miljövänliga och kostnadseffektiva åtgärder, beräknas det ungefär motsvara en ökad måltidskostnad för Barn- och utbildningsförvaltningen med 4.100.000-5.300.000 kr. De eventuella kostnaderna för den ökade andelen ekologisk mat finns det inte utrymme för inom ram.”

Det är mycket pengar…

Och därför anser barn- och utbildningsförvaltningen att det måste till en budgetökning för att kompensera mpkostnaderna, om motionen antas. Och pengar tycks inte de styrande vilja släppa till. I varje fall inte till våra barn och ungdomar…

Det blir nog inte mer ekologisk mat… Vi får se vad miljöpartisterna i nämnden säger.

Ärendet därpå är tråkigt, men egentligen väldigt viktigt – att upprätta en plan för intern kontroll. Intern kontroll handlar om, och jag citerar från underlaget:

”Intern kontroll är en process genom vilken kommunens ledning, såväl den politiska som professionella samt övrig personal, samverkar för att med rimlig grad av säkerhet uppnå;

  • en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
  • en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
  • efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m.”

skollagenHär bör väl BU-förvaltningen titta lite extra på efterlevnaden av Skollagens 3 kap 8§:

”Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.”

I den kommunala världen är ekonomin oftast viktigare än Skollagen… Och visst ska budgetar hållas. Precis som lagar. Och går det inte att hålla budgeten, om pengarna typ inte räcker till, så måste de ansvariga, i skolans fall oftast rektorerna, snarast möjligt skicka de signalerna till nämnden. Eller kanske mer precist – skrika så högt de bara kan!

Och så får nämnden titta på det.

Jag läser i handlingar att underskottet på Frände-, Rösebo- och Dalboskolan uppgick till 3,25 milj kr förra året. Det ska enligt den långa verksamhetsberättelsen bero på:

”problem med att få ihop organisationen, på grund av vikande elevantal.”

underskottJag har inte direkt hört några skrik från Dalsland och vet inte riktigt varför det inte går att få ihop organisationen, och budgeten. Men det här underskottet är inte bra. Det är ett bekymmer.

Barn- och Ungdomsnämnden gjorde förra året ett underskott på 17,1 milj kr. Om vi räknar bort arena-fritid och musikskolan, som från och med den 1 januari ligger under den nya Kultur- och Fritidsnämnden, så ligger underskottet på ca 10,2 milj. Det betyder att Dalbo- och Frändeskolan ensamt ansvarar för en tredjedel (32%) av (den nuvarande) nämndens totala underskott…

I planen för den interna kontrollen står:

”Vid befarade eller konstaterade budgetavvikelser är nämnder och enheter skyldiga att vidta åtgärder så att de ekonomiska ramarna hålls.”spara3

Hmm. Jag undrar vilka åtgärder som ska vidtas…

För övrigt finns det fyra punkter om ekonomi och budget på nämndens dagordning. Jag får återkomma inom en snar framtid om detta. Det är, som sagt, inga roliga signaler som nämnden, och därmed förskolorna och skolorna, får från de styrande i budgetberedningen…

bloggarePS. Jag undrar om den här bloggen kommer att tas upp på något kommande möte med Demokratiberedningen – som exempel på en osmaklig blogg med en massa felaktigheter som försämrar det demokratiska klimatet… (Se här.)

Kategorier:BUN 2015
  1. Inger Willman Carlson
    6 mars, 2015 kl. 20:19

    Vem skulle våga skrika från Dalbo och Frändeskolorna efter det som hänt dem som försökt.

  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: