Arkiv

Archive for 10 december, 2015

KF 9/12: Mycket betong

10 december, 2015 Lämna en kommentar

På papperet såg det ut att bli ett kort fullmäktige igår, men med en fikapaus på över en timme och Vänsterpartiets idoga äntrande av talarstolen så slutade inte sammanträdet förrän kl 21.30.

kfpris1Annars började sammanträdet med några högtidligheter. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) delade ut pedagogpriset till Håkan Malmsköld och Anna Edensvärd på Dalboskolan, Börje Palmér på Korsebergs förskola och Kristina Larsson-Johansson på Silvertärnan.

I sitt tal sa Mats Andersson bland annat att Vänersborg ser en positiv trend av ökade kunskapsresultat. Jag vet inte riktigt om det är en trend, då krävs det ju att resultaten ökar under flera år i sträck, men sant är att resultaten var bättre i år än förra året. Och det är ju positivt. Mats Andersson menade också att kommunen inte kan slå sig till ro förrän alla elever går ut med behörighet till gymnasiet. Och det är så sant som det är sagt, men då räcker det inte med att bara dela ut pedagogpriser…

kfpris2Årets kulturstipendium tilldelades den talangfulle unge konstnären Johan Wiman och kulturpriset gick till vänersborgsprofilen och dirigenten Ulf Wadenbrandt. Ulf är, som prisutdelaren Marika Isetorp (MP) uttryckte det, älskad av både publik och medmusikanter.

kfpris3Wadenbrandt fick lov av fullmäktiges ordförande Ljunggren (S) att visa en film. Men det var enligt Ljunggren ett absolut undantag… Ljunggren är nämligen inte särskilt förtjust i ny teknik… Det ska vara som det alltid har varit typ…

Det var synnerligen välförtjänta pristagare.

Efter traditionellt inmundigande av en jultallrik så startade sedan det ”riktiga” sammanträdet.

Socialnämnden fick som väntat avslag på sin begäran om tilläggsanslag för 2015. Nämnden beräknar nämligen att göra ett underskott på 21,1 milj kr. Morgan Larsson (VFP) tyckte att socialnämnden åtminstone skulle få de AFA-pengar, 16 milj kr, som kommunen får tillbaka i år. Rininsland (V) talade om att socialnämnden var underbudgeterad redan från början, medan Reidar Eriksson i sann vänersborgssocialdemokratisk anda visade en övervägande optimistisk inställning. Det gör socialdemokrater alltid när det är de själva som styr. Eriksson menade att nämnden får jobba med de pengar den har och gav uttryck för förhoppningar att nämnden skulle lyckas spara på kostnader kommande år.

Fullmäktige agerade som vanligt, socialnämndens underskott ska regleras i bokslutet. Ett budgettekniskt förfarande som kommunens revisorer kritiserar varje år. Men har man den politiska makten så gör man lite som man vill… Typ.

partiernaikf2Fullmäktige fastställde i fullständig enighet det kommunala partistödet. Det kostar den kommunala kassan totalt 1.415.385 kr nästa år. Det kan tyckas vara mycket pengar, men jag tror att det är viktiga pengar. Det är ett sätt att, i varje fall till viss del, värna demokratin genom att även de mindre partierna får pengar till politiskt arbete.

Ärendet om det extra statsbidraget till kommunerna (Vänersborg får 73,8 milj kr) med anledning av kommunernas flyktingmottagande drog ut på tiden. Vänsterpartiets Lutz Rininsland var uppe i talarstolen ett flertal gånger och kritiserade att beslutsförslaget var dåligt berett och alltför snabbt förelagt kommunfullmäktige. Förslaget var nämligen inte ens uppe i kommunstyrelsen utan fattades på delegation av kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S).

betongblandareOch det såg betongpartierna inget problem med. Det gjorde de inte heller med formuleringen i beslutsförslaget:

”Kommunstyrelsens presidium ges i uppdrag att, i dialog med företrädare för nämnder och förvaltningar, ta fram förslag för användningen av resterande 48,8 Mkr avseende 2016.”presidium2

Notera att det bara finns tre personer i kommunstyrelsens presidium, de tre betongpolitikerna Marie Dahlin (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C). Dessa tre ska alltså i dialog med enbart företrädare för nämnderna, dvs inte nämnderna i sin helhet, tillsammans utarbeta ett förslag hur denna enorma summa pengar ska fördelas och användas. Företrädare för nämnderna kan innebära nämndernas presidier, dvs återigen bara betongpolitiker. Det skulle också kunna innebära bara nämndernas ordförandena, dvs fortfarande bara betongpolitiker, men några färre.

skal_vaggI praktiken innebär det att betongpartierna kommer överens mellan skål och vägg om hur 48,8 milj kr ska användas! Oppositionspartierna och allmänheten får varken veta något om diskussionerna eller vara med och påverka. Inte förrän allt är klart… Och då är det klart.

En smärre demokratisk katastrof.

betongblandareDet tycks som om den äldre betonggenerationen helt har glömt, eller möjligtvis förträngt, hur vårdslöst de har handskats med skattebetalarnas pengar genom åren på grund av undermåliga utredningar och alltför lättvindiga och snabba beslut. Och den yngre generationen betongpolitiker har tydligen aldrig hört talats om alla förlorade kommunala miljoner på arenabygget, Toppfrys, Solängen osv…

Jag tycker att den relativt nyblivne betongpolitikern Marika Isetorp (MP) sammanfattade betongpartiernas syn på politiska beslut på ett mycket bra och upplysande sätt:

”Man kan göra så som man tycker är rätt. Kanske att vi har ett extra kreativt förslag.”

gokunge_arenaSom sagt, vänersborgarna vet genom erfarenhet vad kreativa förslag kan innebära i den här kommunen…

Och som alltid i sådana här viktiga frågor sluter sig betongpartierna samman och talar med en stämma. Förslaget gick naturligtvis igenom. Att Vänsterpartiet, Välfärdspartiet och Sverigedemokraterna ville att förslaget skulle återremitteras för att beredas bättre var inget att bry sig om… (Du kan läsa Lutz Rininslands reservation här.)

En liten detalj i sammanhanget.

ljunggren_ordfDet blev två ajourneringar under detta ärendes behandling. När den, liksom Isetorp, relativt nyblivne betongpolitikern Per Sjödahl (MP) begärde ajournering i 10 minuter, så tyckte fullmäktiges ärkebetongsocialdemokrat Lars-Göran Ljunggren att det var en utmärkt idé. När vänsterpartisten Lutz Rininsland en stund senare gjorde detsamma, dvs begärde en 10-minutersajournering, så tyckte ordförande Ljunggren att det räckte med halva tiden, 5 minuter…

Det är skillnad på ledamöter och ledamöter…

shakespeare2Kunskapsförbundet Västs (KFV) delårsrapport behandlades också under gårdagens fullmäktige.

Det blev till stor del en diskussion om KFV:s stora ekonomiska underskott, som inte bara innebär att förbundets målsättningar inte uppfylls och att utbildningar inte kan startas – utan också att hela förbundets vara eller inte vara står på spel…

hellmanFör övrigt kan noteras att den socialdemokratiske riksdagsmannen Jörgen Hellman ska bli ny ordförande i Vänersborgsbostäder. Hellman ska flytta, eller har eventuellt redan flyttat, till Vänersborg. Det blir en förstärkning i de socialdemokratiska leden kan jag tänka. Jag har dock svårt att tro att Hellman med sin politiska auktoritet från riksdagens finans- och skatteutskott blir en av Marie Dahlins ja-sägare. Som de flesta andra socialdemokrater i kommunen…

%d bloggare gillar detta: