Arkiv

Archive for 12 december, 2015

Mörkläggning i NÄRF

12 december, 2015 2 kommentarer

morklaggaDen 28 november skrev jag en blogg om NÄRF (se “Vad händer i NÄRF?”). Det är dags för två till nu.

NÄRF är en förkortning av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Det är ett kommunalförbund mellan Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborgs kommuner. NÄRF har ansvaret att, och här citerar jag NÄRF:s hemsida:

”bedriva räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet … NÄRF arbetar hårt för ett ökat samhällsskydd med trygghet, säkerhet, omtanke och kvalité för våra kommuninvånare och besökare.”bocarlsson4

NÄRF styrs av en politisk direktion bestående av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. Ordförande är Bo Carlsson (C) från Gestad och Vänersborg. I direktionen ingår även vänersborgaren Henrik Harlitz (M). Nämnas kan också att Lars-Göran Ljunggren (S) är ersättare för Bo Carlsson.

I den nämnda bloggen beskrev jag motsättningar och märkliga händelser kring chefer och anställda. Jag skrev också om att det inte fanns några handlingar eller beslut i diariet i några av dessa frågor, utan att alla helt enkelt hänvisade till ordförande Bo Carlsson – som jag inte fick kontakt med via telefon.

narf_ttelaMen det var tydligen lättare för TTELA att få tag i Bo Carlsson än för en vänsterpartistisk bloggare. I onsdags i förra veckan (2 dec) hade nämligen TTELA en artikel om NÄRF (se här), där ordförande Carlsson (C) intervjuades. Som av en händelse, kan tyckas, dagen efter (1 dec) att jag skrev ett mail till Bo Carlsson och bad honom att ringa mig. (Kanske ringde Bo Carlsson TTELA istället?) Och bara fyra dagar efter att jag publicerade min blogg…

Ibland inträffar de mest osannolika saker. Senare i veckan ringde dock Bo Carlsson upp mig. Det är viktigt att säga.

Bo Carlsson bekräftade i TTELA att problemen mellan NÄRF:s ledning och de anställda hade lett till att den anställde förbundschefen Per Anderson hade slutat.

“Brandmännen har inte tillit till honom.”

Det här har Bo Carlsson utvecklat ännu mer i en TTELA-artikel redan den 2 oktober (se här). Då sa Carlsson:

arbetsgivare“Situationen just nu är ohållbar. … Facken har ingen tillit till ett antal individer i ledningen och beskriver det som om de inte blir lyssnade på, att man från ledningens sida mer eller mindre struntar i dem.”

Förbundsdirektören har alltså fått sparken, om man ska uttrycka det rakt på sak. Men fortfarande har Per Anderson kvar tjänsten på papperet. Det uppger uppger TTELA. Förbundschefen har emellertid varit arbetsbefriad sedan den 22 oktober. Det torde vad jag förstår betyda att förbundschefen har arbetat hela 20 dagar efter Bo Carlssons tämligen förödande, och offentliga, kritik av honom i TTELA.

När jag till slut fick tillfälle att prata med Bo Carlsson sade Bo Carlsson:

”Innan dess var han [Per Anderson; min anm] hemma och fanns till arbetsgivarens förfogande.”

”Arbetsgivarens förfogande”… Det tyder väl på att förbundschefen egentligen har varit arbetsbefriad en betydligt längre tid. Redan den 28 september lyste förbundschefen till exempel med sin frånvaro på direktionens sammanträde. (Se “Vad händer i NÄRF?”.) Dessutom var redan då en annan person utsedd till ställföreträdande förbundschef! Om inte Per Anderson var arbetsbefriad redan då, så undrar jag varför en ställföreträdande redan hade utsetts, och börjat sin tjänstgöring…

dubba_riddareI min tidigare blogg beskrev jag, som nämnts, hur jag efterlyste ett beslut om händelserna kring Per Anderson. Men också kring beslutet att produktionschefen blev ställföreträdande.

Enligt Bo Carlsson, så trädde delegationsordningen helt enkelt i kraft. Och i den står det att produktionschefen ska bli ställföreträdande förbundschef. Därför trädde följaktligen produktionschef Patrick D´Imporzano till som ställföreträdande förbundschef i förbundschefen Andersons frånfälle. Det behövdes därför ingen särskilt beslut om detta. Enligt Bo Carlsson.

Dock säger den ställföreträdande förbundschefen själv (i ett mail 3 dec):

”Angående din begäran avseende min utnämning som tf. Förbundschef så finns inget dokument i vårt diarie för tillfället beroende på att ärendet ligger hos direktionens ordförande för färdigställande.
Så snart handlingen är färdigställd kommer denna att diarieföras enligt förbundets rutiner.”

diarietEn liten annan version sålunda än den Bo Carlsson levererar. Och jag tenderar att tro att den ställföreträdande förbundschefen har bättre koll på rutinerna än direktionens ordförande… För mig verkar det nämligen solklart att även om det står i delegationsordningen vem som ska efterträda vem, så måste beslut fattas. Jag menar, vem bestämde att produktionschefen skulle tillträda som ställföreträdande förbundschef precis vid detta tillfälle? Det gör han ju inte själv. Det är klart att någon sa till honom. Det vill säga, någon fattade ett beslut…

Och beslut ska dokumenteras och diarieföras!

fireworkJag har tidigare beskrivit hur jag också har försökt att få tillgång till handlingarna i ärendet kring själva “petningen” av förbundschef Anderson. Och att inte finns några. Till TTELA förklarar, som jag tolkar det, direktionens ordförande Bo Carlsson varför:

“…Bo Carlsson … betonar att inget är klart och påskrivet ännu..”

Och därför finns det inga handlingar i ärendet…? Och inget kan diarieföras…  Eller?

forhandlingarDet pågår enligt Bo Carlsson förhandlingar mellan honom/direktionen och den tidigare förbundschefen. De torde vara väldigt sega, förhandlingarna alltså. Jag vet inte hur lång tid som är rimligt, men det känns lite som att tidsgränsen borde vara passerad för länge sedan. För det var ju faktiskt så tidigt som den 28 september som det stod klart att produktionschefen blev ställföreträdande förbundschef. Och senast då måste ju förbundschef Anderson ha fått någon typ av besked om att han inte längre var önskvärd på sin post.

Det är mycket som är höljt i dunkel. Och det finns fler oklarheter…

I TTELA (2 okt) sa Bo Carlsson att direktionen diskuterade frågan den 28 september. Det står dock inget om denna diskussion i protokollet från mötet. Av den ställföreträdande förbundschefen har jag fått veta att politikerna i direktionen diskuterade den uppkomna chefsituationen utan att tjänstemän var närvarande.

Är det orsaken till att ärendet inte finns med i protokollet?

BoCarlssonNarfI telefon säger Bo Carlsson till mig att:

“Nä, det kan nog vara en miss protokollsmässigt. Det är ingen medveten miss och det är inget medvetet att det inte står i protokollet för att det är personalärende heller.”

Jag förstår inte hur erfarna och rutinerade politiker, som Bo Carlsson och Lars-Göran Ljunggren (S) kan missa att det ska föras protokoll på sammanträden… Eller kan jag det? Det är inte utan att jag känner vibbarna från händelserna kring arenabygget…

För att inga missförstånd ska råda så rådfrågade jag en jurist:

”Direktionens möten ska protokollföras som efter justering är en allmän handling.”

bloggareDet tycks svårt att finna klarhet i vad som hänt, inte bara för en vänsterpartistisk bloggare. Det finns inga diarieförda handlingar och det finns inga protokoll från avgörande diskussioner. I strid mot lagar och författningar.

För det är inte rätt att undanhålla vänersborgarna, och invånarna i de andra kommunerna, information på det här sättet. Det räcker inte att ordförande går ut i media när han själv känner för det och berättar endast det han själv vill förmedla, utan att det kan kontrolleras.

Jag förstår att personalfrågor är mycket svåra att handskas med, men lagen måste följas likt förbaskat. Är nästa steg att göra en JO-anmälan? Eller att ta kontakt med revisorerna på NÄRF?

Kategorier:Centerpartiet, NÄRF
%d bloggare gillar detta: