Hem > Centerpartiet, NÄRF > Ingen större ordning i NÄRF

Ingen större ordning i NÄRF

narf_loggaDet närmar sig slutet på året, och de sista politiska sammanträdena har hållits. Och protokollen justerats… Så också på NÄRF (Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund).

Det har varit ett både händelserikt och turbulent år för NÄRF, i varje fall vad det gäller NÄRF:s förhållande till Vänersborgs kommunfullmäktige. Diskussionerna i fullmäktige mynnade som bekant ut i att NÄRF:s ordförande Bo Carlsson (C) den 22 juni 2016 inte beviljades ansvarsfrihet för år 2015. (Se ”Avgå Bo Carlsson!”.) Bo Carlsson överklagade sedan fullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg, men Förvaltningsrätten avslog Carlssons överklagan. (Se ”Bo Carlssons överklagan avslås!”).

BoCarlssonNarfEftersom Bo Carlsson vägrade att avgå yrkade Gunnar Lidell (M) på kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december att Bo Carlsson skulle entledigas från sitt uppdrag i NÄRF:s direktion. Lidells yrkande lämnades dock in för sent och kommer därför att tas upp, och fattas beslut om, senare i vår – förhoppningsvis redan på nästa sammanträde den 22 februari 2017.

pwcKritiken mot NÄRF har till viss del fortsatt under 2016. De professionella revisorerna i PWC har till exempel inte varit helt nöjda. Revisorerna avslutade delårsrapporten från augusti med följande ord:

”Med hänsyn till bristande rapportering av måluppfyllelsen anser vi att delårsrapporten inte fullt ut uppfyller syftet att ge direktionen och medlemmarna möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten.”

Vi får väl se vad revisorerna säger när bokslutet kommer nästa år.

Under året har NÄRF fått en ny förbundschef (en tjänsteman alltså, inte en politiker) och det ser ut som att mycket av verksamheten trots allt har styrts upp. Dessutom verkar samarbetet mellan ledningen och personalen ha förbättrats avsevärt. I shake_handsprotokollet från NÄRF:s senaste sammanträde, den 15 december, stod det:

”Förbundet anser att man har goda diskussioner med fackliga representanter. De fackliga representanterna instämmer.”

Och det bådar gott inför NÄRF:s framtid.

NÄRF:s politiska direktion diskuterade ekonomi på decembersammanträdet. Och skötseln av ekonomin bådar, kan man nog säga, mindre gott inför framtiden…

narf_direktionPå sammanträdet fanns för övrigt endast 4 beslutande politiker och 2 ersättare på plats. Bo Carlsson (C) var t ex inte närvarande och inte heller hans ersättare Lars-Göran Ljunggren (S). Vänersborg representerades av moderaterna Henrik Harlitz och ersättaren Dan Åberg. (I direktionen ingår det 6 ordinarie ledamöter och 6 ersättare.)

NÄRF redovisar för perioden januari till november 2016 ett överskott på 5,5 miljoner kronor. Och det kan kanske tyckas vara positivt. Men en budget görs för att avspegla ”verkliga” intäkter och kostnader. Den upprättas så att verksamheten ska kunna planeras och styras på ett bra och effektivt sätt och att relevanta beslut ska kunna fattas. Budgeten är helt enkelt ett sätt att ha kontroll över ekonomi och verksamhet.overskott

Det är följaktligen inget positivt med att göra ett stort överskott. Såvida inte överskottet beror på att det till exempel har varit färre utryckningar än förväntat, färre olyckor och bränder etc. Men så tycks inte ha varit fallet.

I protokollet förklaras det stora överskottet så här:

”Förbundet har erhållit utbetalning om 742 tkr avseende Fora medel för avtalsförsäkringar 2004. Inköp och investeringar har skett inför implementering av IVPA-verksamhet. Under perioden har förbundet erhållit högre intäkter än budgeterat avseende teknisk återställning. Personalkostnaderna har blivit något lägre än budgeterat. Sotningsverksamheten redovisar ett överskott, 123 tkr avseende Färgelanda och 83 tkr för Trollhättan.”

uppfoljningDessutom har uppföljningen av budgeten mycket i övrigt att önska… Uppföljningen tycks ha varit lika bristfällig som själva utarbetandet av budgeten.

Vi ska komma ihåg att NÄRF gick med ett underskott på 4,793 miljoner kronor år 2015. Därför beslutades det om en höjd medlemsavgift för de fyra ägarkommunerna (Trollhättan, Vänersborg, Färgelanda och Mellerud), vilket innebar en inkomstförstärkning för NÄRF för år 2016 med 2,033 milj kr. I början av året beslutade dessutom kommunernas fullmäktigeförsamlingar om höjda taxor (på begäran av NÄRF) och så sent som i november beslutade Vänersborgs fullmäktige (liksom i de andra kommunerna) att återigen höja taxorna. Det reagerade jag på i fullmäktigedebatten eftersom prognosen för NÄRF då var ett överskott på en miljon kronor… (Se ”Onsdagens KF”.)

Prognosen var alltså tidigare i höst ett överskott på en miljon kronor, ett antal veckor senare ligger den på 5,5 miljoner…

diskussionNär NÄRF-direktionen fick reda på den ekonomiska prognosen på sammanträdet (15 december) blev det tydligen en allvarlig diskussion.

Ur protokollet:

”Direktionen påtalar en stor oro för den ekonomiska redovisningen under året. Det är av yttersta vikt att få en rättvisande redovisning av ekonomin för att kunna ta de beslut som krävs, vilket även tidigare påpekats. Under året har det ekonomiska resultatet varierat kraftigt ifrån lagd budget.”

Åtminstone några av politikerna i direktionen har tydligen reagerat på uppföljningarna och redovisningarna. Och det var kanske dags…

oversynFörbundschefen berättade för direktionen att man har startat upp en översyn på:

”budgetarbetet, avseende intäkter och kostnader, för att säkerställa en rättvisande ekonomi.”

Känslan är nog att det krävs mer än en översyn. Det verkar som om det finns något grundläggande fel någonstans på NÄRF. Och nog känns det också lite som om det finns risk för att Bo Carlsson (C) inte beviljas ansvarsfrihet för år 2016 heller… Vi får som sagt se vad revisorerna säger så småningom.

Kategorier:Centerpartiet, NÄRF
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: